Discontinued Products

End of Sales
SATO heeft het beleid om de verkoop van specifieke producten te stoppen wanneer nieuwe producten verbetering bieden of om technische redenen, zoals de beschikbaarheid van onderdelen. In deze gevallen zal SATO een "Discontinuation, End of Sales" aankondiging verstrekken waarbij ernaar wordt gestreefd om vooraf informatie te verstrekken over de Laatste Productie en Laatste orderdata.

End of Support
SATO is verplicht om reserve onderdelen en technische ondersteuning 5 jaar te verschaffen na de "End of Sales" datum. De datum van de beëindiging van onderdelen en technische ondersteuning is gedefinieerd als de "End of Support" datum.

Download
Printer Model End of Sales/Support Overview