RMA aanvraagformulier

Gelieve onderstaand formulier te gebruiken voor communicatie met de Technische Ondersteuning. Wij verzoeken u om geen e-mail te sturen, aangezien aan dit formulier eerder aandacht wordt besteed dan aan een normale e-mail. Wij verzoeken u het formulier zo gedetailleerd mogelijk in te vullen, zodat wij ons een goed oordeel kunnen vormen over uw situatie en assistentie kunnen verlenen.

Na het insturen van een serviceaanvraag duurt het één werkdag voordat de Technische Ondersteuning van SATO uw vraag zal beantwoorden. Wacht tot u een RMA-nummer (autorisatienummer voor materiaalretournering) en een bijgevoegd RMA-formulier heeft ontvangen, voordat u uw printer ter reparatie verstuurt.

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Probleem *

 
Verzendinformatie
 • De klant moet een RMA-nummer verkrijgen door contact op te nemen met SATO en het RMA-aanvraagformulier moet in de doos zitten.
 • De klant betaalt alle kosten voor verzending aan SATO.
 • De klant is verantwoordelijk voor eventuele schade die ontstaat bij verzending aan SATO.
 • SATO betaalt alle kosten voor terugzending aan houders van een servicecontract.
 • SATO is verantwoordelijk voor eventuele schade die ontstaat bij terugzending aan de klant.
 • Artikelen die onvoldoende verpakt naar het servicecentrum worden gestuurd, worden teruggezonden (nadat het werk gedaan is) met aanvullende verpakking, die aan de klant in rekening gebracht wordt.

Opmerking

 • Alle werkzaamheden verricht door volledig getrainde en gekwalificeerde SATO-technici.
 • Goederen moeten verzonden worden naar bovenstaand adres.
 • Goederen die worden geretourneerd zonder RMA-aanvraagformulier worden mogelijk niet geaccepteerd, en kunnen op uw kosten worden teruggezonden.
 • Bij claims die betrekking hebben op de kwaliteit van het printresultaat, gelieve minstens 2 zeer recent geprinte etiketten op de achterkant van dit formulier te bevestigen
 • Bij claims die betrekking hebben op de kwaliteit van het printresultaat, gelieve uw etiketten en linten in de doos te doen.
 • Het RMA-nummer dat u is toegewezen blijft 30 dagen geldig vanaf de afgiftedatum