HEALTHCARE

De Nederlandse gezondheidszorg ondergaat grote veranderingen en staat voor flinke uitdagingen. De zorgvraag stijgt, evenals de zorgkosten. De mogelijkheden voor behandelingen in binnen- en buitenland worden steeds groter omdat er meer aanbieders van zorgproducten komen. Cliënten hebben steeds meer keuzes en vragen steeds vaker om maatwerk en differentiatie. Organisaties moeten klantgerichter gaan werken, betere zorg (op maat) leveren voor meer mensen tegen een lagere prijs per cliënt. Dat vraagt dat de processen zo efficiënt mogelijk ingericht moeten worden, waarbij geen ruimte is voor fouten en verspilling. 

Gelukkig groeien de technologische mogelijkheden met de dag. Steeds meer voorwerpen worden uitgerust met sensoren en internetverbinding. Er is een groeiende markt in zelfmeetapparatuur voor sportactiviteiten en beweeg- of leefpatronen. Steeds meer mensen leven bewuster en houden bij via een "smart device" hoeveel men loopt op een dag, hoeveel calorieën men inneemt en hoe hun slaappatroon is. In feite kan deze data overal uitgelezen worden. Nieuwe technologie wordt zo gebouwd dat applicaties en apparaten met elkaar en met het internet in verbinding staan. Dit wordt ook wel het Internet of Things (IoT) genoemd. Speciale algoritmes worden gebruikt om informatie van de client te verzamelen en analyseren, en daarvan te leren. Het is steeds beter mogelijk om vrijwel onmiddellijke, real-time analyses te doen op basis van de verzamelde informatie. Blockchain zal naar verwachting een steeds belangrijkere rol spelen bij het delen en opslaan van gevoelige informatie. De innovaties op technologisch vlak gaan snel. Zo wordt er al getest met Drones die in een afgelegen gebied snel een defibrillator, bloed of medicijnen kunnen afleveren. 3D-printing zorgt er al voor dat er stappen wegvallen tussen productie en distributie of tussenhandel. Zo gaan er steeds meer producten direct van ontwerper naar eindgebruiker. Dat geldt ook voor botten en gewrichten, protheses en wellicht in de (nabije) toekomst zelfs organen op basis van eigen DNA. Biotechnologisch onderzoek wordt steeds belangrijker bij het oplossen van urgente gezondheidsproblemen en het voorkomen van de ziekte van Alzheimer en het genezen van verschillende vormen van kanker en hartziekten.

SATO richt zich op technologie en eHealth-toepassingen die zorgprofessionals ondersteunen in hun werk. Oplossingen waarmee zorgverleners nauwkeuriger, sneller en efficiënter gegevens kunnen verzamelen, controleren en analyseren. Met als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren, fouten te voorkomen en verbeterde en kostenbesparende inzichten te vinden. Neem contact op met een van onze Healthcare specialisten en ervaar zelf wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.