Cele i strategie Grupy SATO na rok 2015-2017

5/13/2015

Prognozy dla rozwiązań Auto-ID

Tokio, 13 maj, 2015

Firma SATO (TSE:6287), wiodący globalny dostawca rozwiązań Auto-ID, które wyraźnie wspierają siłę roboczą i usprawniają działania, udostępniła dziś plan działania na okres trzech lat począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2015.

Grupa SATO ma na celu przejęcie pozycji lidera w branży Auto-ID na całym świecie, koncentrując się na oferowaniu rozwiązań, które wyraźnie wpłyną na oszczędność zasobów, a także skrócą czas przeprowadzanych prac. Dodatkowo, rozwiązania te wyraźnie wspierają ochronę środowiska. W tym samym czasie, firma będzie dążyć do zwiększenia skali swojej działalności. Firma SATO przyjęła długoterminową strategię koncentrującą się na realizacji, globalizacji oraz maksymalizację oferowanych swoim klientom wartości. Dodatkowo, powstał nowy plan zarządzania obejmujący średnioterminowe strategie.

Strategiczne priorytety na rok 2015-2017:

Pozyskanie trwałej pozycji w branży

Szybki rozwój technologii informatycznych doprowadził do realizacji internetu, który płynnie działa, tylko wtedy, kiedy obiekty fizyczne są oznaczone identyfikatorami powiązanymi z systemami IT. SATO jako globalny dostawca rowiązań Auto-ID, posiada możliwości, rozwiązania, które łączą przedmioty fizyczne z wirtualnymi - rozwiązanie określane terminem Genbaryoku. Jednym z priorytetów firmy SATO jest wsparcie klientów, opierające się na wzajemnym partnerstwie, którego celem będzie redukcja pojawiających się błędów lub problemów w trakcie pracy.

Cele biznesowe na rok 2015-2017

W celu osiągnięcia wzrostu oraz zysku, SATO planuje osiągnąć współczynnik sprzedaży sięgający 120 mld JPY - 12 mld JPY w przychodach operacyjnych i 10% współczynnik dochodu z działalności operacyjnej w roku budżetowym 2017. Kolejnym celem na rok 2017 jest podniesienie produktywności, w celu osiągnięcia 12% ROE oraz podniesienie poziomu sprzedaży do 40%, a docelowo do 70% w perspektywie długoterminowej.

Siedem strategicznych kroków w celu osiągnięcia zamierzonych celów
:

  • Wsparcie dla rozwiązań Auto-ID, które stanowią podstawę w japońskich działalnościach, przesunięcię środków w celach rozwojowych sektorów i nowych dziedzin, budowanie nowych modeli i strategii wzrostowych
  • Wzmocnienie działalności poza granicami Japonii oraz szybki rozwój na nowo-pojawiających się rynkach, pozyskanie 70% współczynnika sprzedaży w dłuższej perspektywie
  • Innowacyjność
  • Opracowanie nowych rozwiązań biznesowych koncentrujących się na oprogramowaniach i usługach konsultingowych
  • Dostarczenie kompleksowych rozwiązań RFID
  • Rozwój „zielonego biznesu” SATO na całym świecie, w celu wygenerowania 50% współczynnika sprzedaży
  • Sprawniejsze zarządzanie grupą poprzez środki z zakresu wydajności i optymalizacji globalnego zarządzania łańcuchem dostaw, w celu osiągnięcia większej prędkości i efektywności kosztowej

-Koniec-

 O SATO
SATO jest wiodącym, światowym dostawcą rozwiązań Auto-ID, które łączą ludzi, produkty oraz informacje. Rozwiązania Auto-ID służą szerokiej gamie klientów. Rozwiązania end-to-end usprawniają działania, wzmacniają pozycję siły roboczej oraz pomagają klientom zmniejszyć ingerencję w środowisko. W roku finansowym, zakończonym 31 marca 2014 odnotowano zysk w wysokości 96.773 mln JPY (721 mln euro). Więcej informacji na temat SATO można znaleźć na www.satoworldwide.com lub www.linkedin.com/company/sato-worldwide.

 
*Konwersja oparta na średnim kursie 1 EUR = 134,21 JPY

Back to News Listing