Francuskie Centrum Kliniki Uniwersyteckiej zleca firmie SATO wymianę kuchennego systemu etykietowania

8/21/2012

Duże szpitale z centralnymi kuchniami codziennie przygotowują dużą ilość posiłków, które zazwyczaj są różne ze względu na odrębne potrzeby pacjentów. Ponieważ specjalna dieta poszczególnych pacjentów musi być skrupulatnie i bezbłędnie przestrzegana, niezawodne systemy etykietowania, w tym momencie, mają kluczowe znaczenie. 

Uniwersytecka klinika w Rennes, licząca aż 2000 łóżek, aby zmodernizować system indywidualnego  znakowania posiłków, na dostawcę rozwiązania wybrała firmę SATO.
Ze względu na posiadanie własnych linii do przygotowywania posiłków, centralne, szpitalne kuchnie odpowiadają za prawidłowe znakowanie poszczególnych tacek przekazywanych pacjentom. Dlatego, na etykietach muszą się znajdować, co najmniej, kilka pól tekstowych, w tym: nazwa potrawy i jej kod, data produkcji, termin przydatności do spożycia, temperatura przechowywania oraz kraj pochodzenia żywności.

Stosowany w szpitalu system etykietowania został wyraźnie usprawniony dzięki zastosowaniu technologii drukowania SATO, zapewniającej kompletne rozwiązanie dzięki zintegrowaniu poszczególnych elementów: korzystającego z sieci oprogramowania LG3, panelu z komputerem PC, serwera etykietowania, drukarek stołowych SATO GL408 oraz urządzenia do automatycznego drukowania i naklejania COMPACT Lt z przenośnikowym systemem. Firma SATO wprowadziła specjalny system drukowania zarówno dla posiłków gorących (transportowanych w temperaturze otoczenia) oraz zimnych (gotowanych, a następnie schładzanych, które wymagają transportu w temperaturze +5°C).

Zadaniem oprogramowania LG3 jest monitorowanie urządzeń oraz sterowanie nimi w taki sposób, aby w następstwie, osobie odpowiedzialnej za napełnianie pojemników posiłkiem, zapewnić elastyczność oraz łatwość w obsłudze. Dzięki dotykowemu ekranowi, użytkownik może wybrać potrawę, wprowadzając jedynie kod liczbowy (Na ekranie wyświetli się nazwa współgrająca z danym kodem). Następnie, kod jest używany do wyświetlenia wszystkich wskazań związanych z daną potrawą, co wyraźnie ogranicza błędy związane z etykietowaniem (Użytkownik widzi gotową do wydrukowania ilustrację). W związku z wyżej wymienioną elastycznością, kierownik kuchni ma możliwość modyfikowania przedniej części etykiety, np. zmieniając pola tekstowe w miarę potrzeby. Ta usprawniona funkcja oferuje większą swobodę podczas  tworzenia etykiet na tacki, a także przy definiowaniu ich zawartości. Dodatkowo, system umożliwia indywidualne dostosowywanie etykiet – na etykiecie można zamieścić „ciepłą” informację bądź pozdrowienia dla pacjenta, np. „Smacznego” lub „Wesołych Świąt”, co z pewnością jest niezwykle ważne w środowisku szpitalnym.

Nowe kompleksowe rozwiązanie SATO do etykietowania znacznie usprawniło obsługę kliniki uniwersyteckiej w Rennes. W wyniku wdrożenia łatwego w użyciu systemu, nastąpił spadek błędów podczas etykietowania, zwiększyła się elastyczność w zakresie wpisywania drukowanego tekstu oraz został przyspieszony wybór posiłków. Dodatkowo, od chwili zainstalowania nowego systemu drukowania, w porównaniu z poprzednim systemem, prędkość znakowania etykiet uległa podwojeniu, a wraz z nią praca w kuchni przebiega teraz dokładniej i szybciej. Ponadto niezawodne elementy i urządzenia SATO pozwoliły obniżyć koszty serwisu dzięki rzadszej i tańszej wymianie części.

Więcej informacji o rozwiązaniach SATO można znaleźć na stronie http://www.satoeurope.com/pl/aktualnoci.aspx . 

- KONIEC –


Back to News Listing