Grupa SATO wprowadza na rynek spółkę SATO International w celu poszerzenia globalnej strategii wzrostu oraz zwiększenia zysku o 40% do roku 2020

1/13/2015

Tokio, Styczeń 8, 2015

Firma SATO, światowy lider w dziedzinie wydruku kodów kreskowych, etykiet oraz rozwiązań EPC / RFID, oficjalnie ogłosiła założenie nowej spółki SATO International, mieszczącej się w Tokio, Japonia. Zadaniem nowej spółki będzie integracja i prowadzenie wszystkich aspektów działalności gospodarczej, takich jak: aspekty zagraniczne, zwiększanie poziomu zarobków, poprawa grupy synergii i produkcji, realizacja globalnej strategii, wspieranie działań sprzedażowych oraz zarządzanie klientami.

Aby zapewnić szybką realizację strategii Grupy, Kaz Matsuyama, Prezes i Dyrektor Generalny firmy SATO Holdings, będzie również pełnić rolę Szefa SATO International, co umożliwi scentralizowanie globalnych operacji biznesowych oraz uściśli współpracę między centralą a zagranicznymi spółkami grupy.

Yasuhiro Tanabe, zatrudniony przez NATO w 2014 roku, został powołany na stanowisko Wiceprezesa nowo utworzonej spółki SATO International. Zanim Pan Tanabe rozpoczął współpracę z SATO, spędził blisko 20 lat w Sony, zajmując się różnymi aspektami od zarządzania produktem po marketing, sprzedaż, produkcję oraz ogólne zarządzanie. Przez 8 lat kariery Pan Tnabe pracował w Ameryce Północnej i Azji. Opierając się na swoim bogatym doświadczeniu, Pan Tanabe będzie odgrywał kluczową rolę w kierowaniu firmą SATO i dostrajaniu swoich strategii na rynkach zagranicznych.

„Globalizacja i maksymalizacja wartości klienta są dwoma podstawowymi elementami naszej długoterminowej strategii”, powiedział Kaz Matsuyama, Prezes i Dyrektor Generalny firmy SATO Holdings. „SATO International będzie prowadzić strategię poszerzania udziału w rynku, co zapewni klientom End-to-End Auto-ID oraz klientom, których działalność wymaga technologii gromadzenia danych, rozwiązań w skali globalnej”.

Po dekadzie wzrostu na rynkach zagranicznych, SATO obecnie posiada biura w 24 krajach i jest obecne w ponad 90 krajach. W 2003 roku spółka osiągnęła 10,1 mld JPY sprzedaży na rynkach zagranicznych, co stanowiło około 17% całkowitych przychodów. Do roku 2013, wyniki sprzedaży prawie trzykrotnie się zwiększyły, z 28,3 miliardów JPY w sprzedaży za granicą - łącznie 29% wszystkich dochodów pochodzących spoza Japonii. SATO postawiło sobie kolejny cel, którym jest osiągnięcie 40% wzrostu sprzedaży za granicą do roku 2020. Prognozuje również 60 mld JPY przychodów z rynków, w obu Amerykach, Europie, Azji i Pacyfiku. Nie patrząc na rok 2020, firma spodziewa się osiągnąć 70% współczynnika sprzedaży za granicą.
   
O SATO
SATO jest pionierem oraz wiodącym globalnym dostawcą zintegrowanych rozwiązań w zakresie automatycznej identyfikacji oraz zbierania danych, opartych na zastosowaniu kodów kreskowych i systemów RFID. SATO wytwarza innowacyjne, niezawodne systemy automatycznej identyfikacji oraz oferuje kompleksowe rozwiązania dla firm, łącząc sprzęt, oprogramowanie, materiały eksploatacyjne oraz usługi serwisowe. Klienci cenią firmę SATO za precyzję, wydajną pracę oraz oszczędną gospodarkę surowcami w prowadzonej działalności, co pomaga dbać o środowisko naturalne.

Założona w 1940 roku firma SATO jest notowana w grupie największych firm Tokijskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Japonii. Biura sprzedaży i wsparcia technicznego SATO znajdują się w ponad 20 krajach. Firma jest reprezentowana na całym świecie przez światową sieć partnerów. W roku podatkowym kończącym się  31, 2014, firma zanotowała przychody w wysokości 96,773 mld JPY (US$ 966 million).

Więcej informacji na temat firmy SATO można znaleźć na stronie: www.satoworldwide.com

*Conversion is based on an average exchange rate of 1 US Dollar = 100.16 Japanese Yen.

-Koniec-

Back to News Listing