IDEXX ufa rozwiązaniom firmy SATO z dziedziny etykietowania

4/18/2013

Systemy druku do wymagających zastosowań weterynaryjnych

Laboratorium medycyny weterynaryjnej IDEXX w Ludwigsburgu (Niemcy) codziennie otrzymuje tysiące próbek do analizy. Filia IDEXX Laboratories, Inc. - lider światowego rynku diagnostyki laboratoryjnej; stosuje produkty do etykietowania firmy SATO, czołowego dostawcy rozwiązań z dziedziny automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych.

Dla każdej otrzymanej próbki laboratorium IDEXX Vet-Med-Labor generuje wewnętrzny ośmioznakowy kod kreskowy EAN, który jednoznacznie identyfikuje próbkę w całym procesie i zapewnia identyfikowalność. Niektóre z tych próbek rozdzielane są do kilku probówek, jeśli konieczne jest wykonanie kilku badań i nie można ich przeprowadzić kolejno. By zapewnić etykietowanie dużej liczby próbek, laboratorium IDEXX Vet-Med-Labor wybrało „inteligentne”, wszechstronne i mobilne drukarki SATO, dzięki temu specjalista w dziedzinie diagnostyki weterynaryjnej ma możliwość obsługiwania równocześnie kilku drukarek.

Wygenerowany na początku kod kreskowy umożliwia skanowanie próbek w dowolnym miejscu w laboratorium oraz uzyskiwanie wszystkich istotnych informacji: skąd pochodzą, na których stanowiskach były już badane, jakie wyniki badań są już dostępne itp. Dzięki temu IDEXX Vet-Med-Labor może zaoferować pełne spektrum usług diagnostycznych, takich jak: analiza kliniczna, hematologia, analiza DNA, bakteriologia i wirusologia, jak również diagnostyka specjalistyczna.

W przypadku badania hematologicznego, kiedy to specjalista ocenia rozmaz próbki krwi pod mikroskopem, laboratorium IDEXX Vet-Med-Labor stanęło w obliczu niełatwego zadania: zapewnić etykietowanie szkiełek z próbkami w taki sposób, aby etykiety przetrwały w trudnych warunkach obróbki laboratoryjnej, na przykład kąpiel w barwniku. Nadruk nie może się rozmazywać ani blednąć, a etykiety nie mogą odpadać od szkiełek ani przesuwać się. Jednoznaczna i precyzyjna identyfikacja ma zasadnicze znaczenie dla niezawodności procesów zachowania jakości. Firmy SATO i IDEXX Vet-Med-Labor ściśle ze sobą współpracowały, by stworzyć etykiety, które sprostają tym szczególnym warunkom środowiskowym. Kluczowe elementy to właściwy materiał i odpowiedni klej. Na tych wykonanych na zamówienie etykietach można drukować z zadowalającą jakością wyłącznie przy użyciu sprawdzonych i przetestowanych drukarek przemysłowych SATO CL408. Jak w przypadku wielu zastosowań – kluczem do sukcesu jest idealne dopasowanie drukarki i etykiet.

Po wykonaniu analiz próbek z użyciem wielu stanowisk analitycznych konieczna jest zwykle archiwizacja próbek referencyjnych. W ten sposób będzie można uzyskać dostęp do próbek, jeśli w terminie późniejszym pojawią się jakieś pytania. W tym celu 50–100 próbek grupuje się i umieszcza na regałach. Regały te są wyraźnie oznaczone kodami kreskowymi połączonymi z danymi poszczególnych próbek. IDEXX Vet-Med-Labor używa w tym celu niewielkich drukarek biurkowych SATO serii CG, wyposażonych w przyjazne dla użytkownika klawiatury.

„Jako firma opowiadamy się po stronie najwyższej jakości i niezawodności,” mówi Pierre Schulze, analityk laboratoryjny w IDEXX Vet-Med-Labor. „Dlatego też przejrzyste i spójne na każdym etapie procesy mają zasadnicze znaczenie dla naszego sukcesu. Wyraźna i precyzyjna identyfikacja naszych próbek to ważny warunek zasadniczy. Jesteśmy zadowoleni z dobrej współpracy z firmą SATO oraz z trwałości i wysokiej jakości wydrukiem, które oferują urządzenia SATO.”

Więcej informacji na temat rozwiązań firmy SATO dotyczących etykietowania, druku i identyfikacji można znaleźć w witrynie http://www.satoeurope.com/pl/aktualnoci.aspx.

- KONIEC –

O IDEXX

Połączenie analizatorów w laboratoriach diagnostycznych, testów SNAP i referencyjnych usług laboratoryjnych daje firmie IDEXX Vet-Med-Laboratories doskonałą podstawę do zapewniania w branży ochrony zdrowia zwierząt, indywidualnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb weterynarzy. We wszystkich naszych działaniach innowacja i jakość są zawsze na pierwszym miejscu. Ponad 50 laboratoriów referencyjnych na całym świecie, wewnętrzny dział badań i rozwoju, a także liczni dyplomowani weterynarze w globalnej sieci IDEXX zapewniają najwyższe standardy laboratoryjne. Pozostałe obszary naszej działalności obejmują diagnostykę żywego inwentarza i drobiu, testy mleka na obecność osadów i szkodliwych substancji oraz testowanie jakości wody. Więcej informacji na temat IDEXX można znaleźć na stronie www.idexx.de


Back to News Listing