Najnowszy raport firmy SATO to dowód korzystnego wpływu rozwiązań RFID na bilans w firmach

4/26/2013

Prawidłowo przeprowadzone wdrożenie rozwiązania RFID, wyniki odzwierciedlone w rzeczywistości, dodatni wpływ na bilans – firma SATO, globalny lider w dziedzinie druku kodów kreskowych, etykietowania i rozwiązań EPC/RFID, opublikowała raport zatytułowany „Zapewnienie korzystnego wpływu rozwiązań RFID na bilans”, w którym rozpatruje, w jaki sposób firmy inwestujące w opatrywanie swoich produktów znacznikami RFID mogą maksymalizować zyski z dążenia do poprawy procesów biznesowych, poprawienia efektywności łańcucha dostaw i wreszcie poprawienia wyniku finansowego firmy.

„Zamiast postrzegać zaopatrywanie produktów w znaczniki RFID jako sposobu na zaspokojenie potrzeb klientów i kolejny koszt wynikający z prowadzenia działalności, firmy mogą traktować takie rozwiązania jako metodę na zwiększenie wydajności i rentowności” powiedział Ikuo Dobashi, Prezes SATO Corporation i SATO International Europe.

Zrozumienie procesu gromadzenia danych, śledzenia, jak również integracji danych, ma zasadniczy wpływ na optymalizację rozwiązań RFID. Firmy mogą wewnętrznie gromadzić dane w wielu punktach, po to, aby podejmować decyzje związane z usprawnieniem procesu lub podniesieniem jakości danego produktu bądź też ocenieniu, czy elementy dostawy są prawidłowe i w odpowiedniej ilości. Dane zewnętrzne mogą wskazywać na problemy związane ze zbyt dużymi lub zbyt małymi zapasami magazynowymi w łańcuchu dostaw; możliwe jest wyeliminowanie z systemu przestojów związanych z danym produktem czy nawet problemów związanych z brakami pewnych produktów na stanie w przypadku sprzedawcy detalicznego. Dzięki gromadzeniu danych (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz przekształceniu ich w informację, firmy mogą zacząć podejmować decyzje, które mogą mieć pozytywny wpływ na prowadzoną przez nie działalność.

Firmy, które rozpoczęły stosowanie technologii RFID wraz ze swymi produktami, zaczynają teraz czerpać korzyści z dodatkowych danych i informacji, jakie oferuje technologia RFID. Ponadto dostawcy dostrzegają korzyści wewnętrzne związane z zastosowaniem produktów oznaczonych znacznikami RFID czyli sposobu na maksymalne wykorzystanie technologii oraz korzyści płynących systemu oznaczania produktów.

Raport podaje realne przykłady, dotyczące korzyści, jakie odnoszą dostawcy detaliczni z wdrożenia technologii RFID w swoich firmach. W raporcie opisana jest firma, która wyraźnie poprawiła zarządzanie płatnościami i odnotowała dwuprocentowy wzrost płatności, przyspieszając przepływy pieniężne o 10 dni w przypadku obrotów w wysokości 350 mln USD.

Bezpłatny raport oraz dalsze informacje na temat firmy SATO można znaleźć w witrynie http://www.satoeurope.com/pl/aktualnoci.aspx.

-     KONIEC -

Back to News Listing