Oddział firmy SATO odpowiedzialny za sektor Służby Zdrowia wspiera Szpital Uniwersytecki w Nagoya w planie Smart Hospital Initiative

2/14/2018

Do natychmiastowej publikacji

 

Oddział firmy SATO odpowiedzialny za sektor Służby Zdrowia wspiera Szpital Uniwersytecki w Nagoya

Smart Hospital Initiative

Wspólna weryfikacja koncepcji dla podniesienia komfortu pacjentów i zapewnienia bezpieczeństwa przy wykorzystaniu możliwości IoT

Tokio, 29 stycznia, 2018 – Oddział firmy SATO odpowiedzialny za sektor Służby Zdrowia i Szpital Uniwersytecki w Nagoya ogłosili wspólną inicjatywę “Smart Hospital” (“Inteligentny Szpital”), wspólną weryfikację koncepcji przeprowadzoną przez Centrum IT Uniwersytetu Medycznego w Nagoya, której celem jest poprawa usług i bezpieczeństwa pacjentów, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych połączonych technologii IoT. Inicjatywa ma na celu wprowadzenie rewolucyjnej poprawy usług i bezpieczeństwa pacjentów dzięki technologii ICT/IoT poprzez wspólne opracowanie nowego modelu usług. Testowanie nowego system obejmującego zarówno personel szpitalny, jak i pacjentów rozpocznie w lutym 2018 roku.

  

Wewnętrzny system pozycjonowania o wysokiej precyzji do wizualizacji operacji szpitalnych

Badania mają na celu poprawę wizualizacji (przejrzystości) i osiągnięcie odpowiedniego poziomu zatrudnienia w godzinach szczytu w szpitalu, przy jednoczesnym przyspieszeniu wykonywanych usług, gdy potrzebna jest pomoc w nagłych wypadkach. Jest to możliwe dzięki śledzeniu procesów pracy personelu szpitalnego i parametrów życiowych pacjentów, którzy są wyposażeni w specjalne urządzenia IoT, które przechwytują, rejestrują i wizualizują dane dotyczące lokalizacji i stanu zdrowia. Oddział firmy SATO odpowiedzialny za sektor Służby Zdrowia dostarczył precyzyjny system lokalizacji w pomieszczeniach, aby określić lokalizację pracowników z dokładnością co do łóżka pacjenta przy, którym znajduje się pracownik. System ten umożliwia bezprecedensową wizualizację ruchu pracowników szpitali, aby zrozumieć ich interakcje i komunikacje z pacjentami, a także status pracy. Wykorzystując sygnały radiowe, które monitorują parametry życiowe pacjentów, takie jak rytm pracy serca, aktywność fizyczna, poziom stresu i więcej, system będzie rejestrować dane w czasie rzeczywistym w celu natychmiastowej wizualizacji poziomów stresu i zmian warunków zdrowotnych.

 

Urządzenie wyposażone w fale radiowe, do monitorowania parametrów życiowych

Główny badacz i naukowiec z Centrum Medycznego IT Szpitala Uniwersyteckiego w Nagoya, Dr. Shintaro Oyama, powiedział, “Czujemy, że poprawa bezpieczeństwa usług szpitalnych jest kluczowym wyzwaniem i podstawą inicjatywy Smart Hospital. Dzięki rozwiązaniu zaproponowanemu przez oddział firmy SATO odpowiadający za sektor Służby Zdrowia oraz dzięki naszym badaniom zapewnimy nowy poziom usług szpitalnych, aby zapewnić pacjentom niezrównane poczucie bezpieczeństwa. Dzięki sztucznej inteligencji, wykorzystamy zgromadzone dane do analizy i rozwoju systemów, aby zapobiegać incydentom.”

 

Szef Oddziału firmy SATO odpowiedzialnego za sektor Służby Zdrowia, Hiroyuki Konuma powiedział, “Nieustannie dążymy do zapewnienia kompleksowych rozwiązań, które mogą gromadzić dokładne dane dla dostawców usług medycznych i wspierać środowisko pracy pracowników służby zdrowia, aby zadbać o spokój ducha pacjentów.”            

 

Źródło

Przegląd badania klinicznego “Smart Hospital” można znaleźć tu. (Rejestr badań klinicznych Uniwersytetu Medycznego UMIN)

 


 

Przegląd systemu

Precyzyjny wewnętrzny system pozycjonowania, który wizualizuje komunikację między personelem a pacjentami.

 

 

O SATO

SATO (TOKYO:6287) łączy ostatni cal, ostatniej mili dla swoich klientów poprzez integrowanie technologii Auto ID i rewolucyjnych materiałów do znakowania i śledzenia elementów, zapewniając widoczność zapasów w celu wprowadzenia udogodnień dla użytkownika i wyników biznesowych.  Rozwiązania inżynieryjne, które wyzwalając moc IoT, zapewniają klientom wartość w postaci dokładności, trwałości, oszczędności pokładów pracy i zasobów, gwarancji i budowania emocjonalnych więzi. W roku finansowym, zakończonym 31 marca 2017, przychody firmy wyniosły 106,302 milionów jenów (980 milionów dolarów*). Więcej informacji o SATO Europe można znaleźć na stronie www.satoeurope.com lub na  linkedin i twitter.

 

*Przeliczenie oparte jest na średnim kursie 1 US Dollar= 108,34 japońskiego jena

 

###

 

Zapytania medialne prosimy kierować do:

Kevin Leidheiser

Public Relations Group

SATO Holdings Corporation

grp-koho@sato-global.com

Tel: +81-3-5745-3412

Back to News Listing