SATO i LRS tworzą nową aplikację, która ma poprawić efektywność i dokładność etykietowania

8/17/2017

Heidelberg, 15 sierpień 2017 r. Firma SATO, czołowy światowy dostawca rozwiązań z zakresu automatycznej identyfikacji, które ułatwiają czynności pracownikom i usprawniają działalność, współpracuje z dostawcą oprogramowania do zarządzania drukiem i wydajnością w przedsiębiorstwach, LRS, w celu stworzenia aplikacji eliminującej prawdopodobieństwo zdublowania etykiet lub niewydrukowania etykiety po przerwaniu procesu druku.

 

Nowa aplikacja poprawia efektywność i zmniejsza liczbę błędów wydruku etykiet, wprowadzając dwukierunkowe przesyłanie danych VPSX ze sterowaniem z użyciem języka PJL w drukarkach do etykiet serii CLNX firmy SATO. Funkcja ta pozwala drukarce wznowić pracę dokładnie tam, gdzie ją nieoczekiwanie przerwała, bez konieczności interwencji ludzkiej.

 

Etykiety są kluczowym elementem procesu biznesowego, od szpitali po logistykę. Pozwalają one na przenoszenie istotnych informacji w łańcuchu dostaw, umożliwiają śledzenie wszystkiego, od niezbędnych leków po części samochodowe. Zdublowane lub niewydrukowane etykiety stanową więc główną przyczynę nieefektywności, która może mieć poważne i kosztowne skutki. 

 

Zastosowanie nowej aplikacji SATO i stosowanego przez LRS dwukierunkowego przesyłania VPSX z użyciem języka PJL zapewni klientom niezrównaną kontrolę i pewność związaną z drukiem etykiet; zapobiegają one problemom i zapewniają możliwość automatycznego wznowienia pracy po przerwie. Dwukierunkowe przesyłanie VPSX z użyciem języka PJL ułatwia gwarantowane przesyłanie danych wydruku do urządzeń i zapewnia monitorowanie strona po stronie, dzięki czemu urządzenie powiadamia system VPSX, kiedy zadanie wydruku zostało fizycznie zrealizowane. W przypadku awarii urządzenia można automatycznie ponownie uruchomić drukowanie od strony, na której wystąpiła awaria, co pozwoli wyeliminować zdublowane etykiety.

 

Aplikacja jest w pełni kompatybilna z unikatową technologią AEP (Application Enabled Printing) firmy SATO. Można ją łatwo zainstalować bezpośrednio w drukarce przy użyciu USB lub sieci wewnętrznej i wykonuje ona wszelkie zadania związane z komunikacją w języku PJL przy użyciu rozwiązania LRS. Aplikacja nie zaburza żadnych funkcji drukarki, można więc bezpiecznie używać drukarki w środowisku klienta. Do aplikacji mogą także zostać włączone aktualizacje i dodatki; następnie są one wdrażane z centrum sterowania środowiskiem, dzięki czemu funkcja druku jest elastyczna i reaguje na zmieniające się wymagania klientów.

 

Można ponadto wygenerować dodatkowe aplikacje z użyciem technologii AEP, aby zwiększyć możliwości w dziedzinie zadań wykonywanych przez drukarkę. Mogą one obejmować sondowanie dodatkowych danych dla innych celów lub wykorzystanie wyświetlacza drukarki do przekazywania operatorowi dodatkowych poleceń.

 

 

Więcej informacji na temat SATO i jej rozwiązań można znaleźć w witrynie www.satoeurope.com

 


Informacje o firmie LRS

LRS jest prywatną firmą amerykańską z siedzibą w Springfield, Illinois, Stany Zjednoczone. Jej filie zlokalizowano w całych Stanach Zjednoczonych i kluczowych regionach geograficznych na całym świecie, na przykład w Cheltenham w Wielkiej Brytanii. Ponad połowa firm z listy Fortune 500 i Fortune 500 Service korzysta z cenionych w branży rozwiązań firmy LRS, z produktami używanymi w ponad 30 krajach. LRS pomaga firmom funkcjonować dzięki stabilnemu, wysoce skalowalnemu oprogramowaniu, które rejestruje, przechowuje i kontroluje dużą liczbę wydruków dokumentów, generowanych i niezawodnie dostarczanych do setek rozproszonych lokalizacji, niezależnie od formatu. Dzięki współczynnikowi ROI poniżej 12 miesięcy, trzydziestoletniej historii sukcesów oraz globalnej organizacji sprzedaży i wsparcia – LRS osiągnęła pozycję lidera na rynku. Grupy analityków branżowych uznają firmę LRS za globalnego lidera branży IT, regularnie klasyfikowanego jako jedna z najważniejszych na świecie firm produkujących oprogramowanie w rankingach czasopisma Software.

Więcej informacji na temat firmy LRS można znaleźć w witrynie www.LRSoutputmanagement.com.

 


O SATO

SATO (TSE:6287) SATO (TSE:6287) jest wiodącym, światowym dostawcą rozwiązań Auto-ID, które łączą ludzi, produkty oraz informacje. Rozwiązania Auto-ID służą szerokiej gamie klientów. Rozwiązania end-to-end usprawniają działania, wzmacniają pozycję siły roboczej oraz pomagają klientom zmniejszyć ingerencję w środowisko. W roku finansowym, zakończonym 31 marca 2016 odnotowano zysk w wysokości 105.504 mln JPY (800 mln euro). Więcej informacji na temat SATO można znaleźć na www.satoworldwide.com lub www.linkedin.com/company/sato-worldwide..

*Konwersja oparta na średnim kursie 1 EUR = 132.59 JPY


 


Back to News Listing