ZASADY I WARUNKI/POLITYKA PRYWATNOSCI

Wszystkie tresci zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, wlacznie z tekstami, logo, obrazami, plikami dzwiekowymi i oprogramowaniem, stanowia wlasnosc SATO Corporation i firm z nia zwiazanych oraz sa chronione prawami autorskimi. Na stronie moga sie takze znajdowac materialy objete prawami wlasnosci i prawami autorskimi nalezacymi do innych podmiotów, których postanowien nalezy równiez przestrzegac. Tresci zamieszczone na niniejszej stronie nie moga byc kopiowane, imitowane ani reprodukowane, w calosci lub w czesciach, w jakiejkolwiek formie, za pomoca jakichkolwiek srodków, bez wczesniejszego uzyskania zgody pisemnej SATO Corporation. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie moga zawierac niescislosci techniczne lub bledy typograficzne. Tresci moga byc zmieniane lub aktualizowane bez uprzedzenia. SATO Corporation zastrzega sobie takze prawo do wprowadzania ulepszen oraz/lub modyfikacji produktów oraz/lub programów opisanych na niniejszej stronie, w dowolnym czasie i bez wczesniejszego powiadomienia. SATO Corporation nie odpowiada za poprawnosc zamieszczonych tu informacji; uzytkownik moze korzystac z nich wylacznie na wlasna odpowiedzialnosc. SATO Corporation nie gwarantuje, ze wszystkie zglaszane problemy mozna rozwiazac korzystajac z informacji zamieszczonych przez SATO Corporation. Dostarczenie informacji przez SATO nie jest równoznaczne z udzieleniem jakichkolwiek licencji, praw autorskich i patentów lub innych praw wlasnosci intelektualnej. Nazwa i logo SATO sa znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi firmy SATO Corporation. Nazwy produktów, znaki logo, projekty, tytuly, slowa lub wyrazenia zamieszczone na niniejszej stronie moga byc znakami towarowymi firmy SATO lub innych podmiotów, które moga byc zastrzezonymi w niektórych jurysdykcjach. Celem SATO Corporation nie jest pozyskiwanie poufnych lub prawnie zastrzezonych informacji od uzytkowników za posrednictwem tej strony. Nalezy miec na uwadze, ze jakiekolwiek informacje lub materialy przeslane do firmy SATO NIE beda traktowane jako poufne. Przeslanie informacji lub materialów do SATO Corporation jest równoznaczne z udzieleniem firmie SATO nieograniczonego i nieodwolalnego prawa na wykorzystywanie, reprodukowanie, zamieszczanie, modyfikowanie, przekazywanie i dystrybucje tych materialów lub informacji, a takze wyrazeniem zgody na wykorzystanie przez SATO Corporation, przeslanych pomyslów, koncepcji, know-how lub technologii w dowolnych celach. Firma nie ujawni jednak nazwiska uzytkownika, ani w zaden sposób nie opublikuje faktu przeslania przez niego materialów ani informacji, za wyjatkiem sytuacji, gdy: (a) otrzyma ona zgode na zamieszczenie nazwiska uzytkownika lub (b) uzytkownik otrzyma najpierw pisemne powiadomienie, ze przeslane przez niego materialy lub inne informacje zostana zamieszczone na stronie lub w jakikolwiek inny sposób opublikowane wraz z nazwiskiem uzytkownika lub (c) bedzie to wymagane przepisami prawnymi. Informacje publikowane przez SATO Corporation w sieci WWW moga dotyczyc lub zawierac odniesienia do produktów, programów oraz uslug SATO, które nie zostaly wprowadzone lub sa niedostepne w kraju uzytkownika. Odniesienia takie nie sa równoznaczne z zamiarem wprowadzenia przez SATO Corporation tych produktów lub uslug na dany rynek. Aby uzyskac informacje dotyczace dostepnosci produktów, programów i uslug w danym kraju, nalezy skonsultowac sie z lokalnym oddzialem lub partnerem firmy SATO. Zobowiazania SATO Corporation w zakresie oferowanych produktów i swiadczonych uslug podlegaja tylko i wylacznie umowom, z jakimi sa one oferowane lub swiadczone.

SATO Corporation nie udziela zadnych gwarancji w zakresie tresci jakichkolwiek stron internetowych, do których mozna uzyskac dostep z niniejszej witryny. W przypadku korzystania ze strony nienalezacej do SATO Corporation, nawet takiej, która zawiera logo SATO, nalezy miec na uwadze, ze jej tresci nie sa zalezne ani nie sa kontrolowane przez SATO Corporation Ponadto zamieszczenia lacza do strony nienalezacej do firmy SATO nie oznacza, ze SATO Corporation ponosi jakakolwiek odpowiedzialnosc za tresci lub wykorzystanie tej strony. Przedsiewziecie srodków ostroznosci w zakresie ochrony przed wirusami, robakami, konmi trojanskimi oraz innymi zagrozeniami nalezy do obowiazków uzytkownika.

W ZADNYM PRZYPADKU SATO Corporation lub firmy z nia zwiazane NIE PONOSZA ZADNEJ ODPOWIEDZIALNOSC W STOSUNKU DO ZADNEJ ZE STRON ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, SPECJALNE LUB INNE SZKODY WTÓRNE WYNIKAJACE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY LUB STRON Z NIA POWIAZANYCH, W TYM BEZ OGRANICZEN, ZA UTRATE ZYSKÓW, ZAKLÓCENIA W PROWADZONEJ DZIALALNOSCI, UTRATY PROGRAMÓW LUB DANYCH W SYSTEMIE ZARZADZANIA DANYMI, NAWET W PRZYPADKU WYRAZNEGO POWIADOMIENIA FIRMY SATO O MOZLIWOSCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. WSZELKIE INFORMACJE SA ZAMIESZCZONE PRZEZ SATO Corporation NA ZASADZIE „TAK JAK JEST”. SATO Corporation NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI I NIE UDZIELA ZADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH, WLACZNIE Z DOMNIEMANA GWARANCJA PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU, GWARANCJA POKUPNOSCI ORAZ NIENARUSZALNOSCI.