Wycofanie się z produkcji oprogramowania Label Gallery

Firma SATO ogłosiła przerwanie linii produktowej oprogramowania Label Gallery w dniu 31. marca 2015 r. Wspólnie z nowym partnerem, producentem nowego oprogramowania do projektowania etykiet NiceLabel, opracowaliśmy prostą  ścieżkę aktualizacji NiceLabel, która umożliwia bezproblemową migrację obecnych projektów etykiet na platformę NiceLabel.
Prosimy o zapoznanie się z tabelą dotyczącą kluczowych dat wycofania się z oprogramowania Label Gallery. 


Dowiedz się więcej o NiceLabel

  • 13. marca 2015 SATO zrezygnowało ze sprzedaży oprogramowania Label Gallery, który został zastąpiony nowszym i bardziej wszechstronnym NiceLabel
  • Od dnia 31. marca 2016 roku nie będzie już żadnych dalszych aktualizacji lub modyfikacji istniejącego oprogramowania Label Gallery

Proszę o skontaktowanie się z lokalnym oddziałem SATO lub przedstawicielem SATO czy też partnerm SATO w celu modernizacji oprogramowania bądź wyceny.

Możesz skontaktować się z nami poprzez tech-pl@sato-global.com. Jesteśmy zawsze dostępni w celu omówienia sposobów poprawy wydruku etykietowania oraz redukcji kosztów.


*Prosimy o skontaktowanie się z lokalnym biurem SATO lub partnerem biznesowym SATO: kontakt

Aby otrzymać wszelką dokumentację, licencje oraz instrukcje kliknij link: dokumentacja