Gwarancja produktu

 

Standardowe warunki gwarancji
Firma SATO zapewnia, ze produkty sprzetowe sa wolne od jakichkolwiek wad materialowych i wykonawczych w przypadku normalnego uzytkowania i obslugi. Obowiazki firmy SATO wynikajace z niniejszej gwarancji sa ograniczone do naprawy usterki produktu lub jakiejkolwiek jego czesci, która okaze sie wadliwa pod wzgledem materialowym lub wykonawczym w okresie gwarancji.

O dokonaniu wymiany w przypadku gdy materialy eksploatacyjne nie beda spelnialy obowiazujacych specyfikacji oraz jezeli zostaly zakupione bezposrednio w firmie SATO lub u upowaznionego przedstawiciela firmy SATO z przeznaczeniem do stosowania w produktach firmy SATO, decyduje firma SATO pod warunkiem, ze Kupujacy lub Klient spelnil wymagania dotyczace przeladunku, skladowania oraz okresu trwalosci okreslone przez SATO. Firma SATO nie przyjmuje zadnej odpowiedzialnosci za materialy eksploatacyjne pochodzace z innych zródel.


POWYZSZE GWARANCJE MAJA CHARAKTER WYLACZNY I ZASTEPUJA WSZYSTKIE INNE GWARANCJE, W FORMIE PISEMNEJ LUB USTNEJ, WYRAZONE LUB DOROZUMIANE, USTAWOWE LUB INNE. NIE MAJA ZASTOSOWANIA ZADNE DOMNIEMANE USTAWOWE GWARANCJE POKUPNOSCI LUB PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU. FIRMA SATO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY ZGLASZANE PRZEZ KUPUJACEGO, A WYNIKAJACE Z OPÓZNIENIA W ZAKRESIE WYMIANY LUB NAPRAWY PRODUKTÓW W RAMACH POWYZSZEJ GWARANCJI.

Szczególowe objasnienia terminów dotyczacych gwarancji zwiazanych z konkretnym produktem zawiera ograniczenie gwarancji dolaczone do produktu firmy SATO.