INTERNETOWA UMOWA OGÓLNOSWIATOWEGO PROGRAMU GWARANCYJNEGO SATO

Prosimy zapoznac sie z przedstawiona ponizej Internetowa Umowa Ogólnoswiatowego Programu Gwarancyjnego SATO (SATO Global Warranty Programme Online User Agreement) obejmujaca zagadnienia dotyczace zrzeczenia sie odpowiedzialnosci oraz inne wazne zasady.

Nacisniecie przycisku „Zgadzam sie” („I agree”) jest równoznaczne z zapoznaniem sie z Internetowa Umowa Ogólnoswiatowego Programu Gwarancyjnego SATO i wyrazeniem bezwarunkowej zgody na zawarte w niej zasady i warunki.

Ogólnoswiatowy Program Gwarancyjny ma zastosowanie, gdy miejsce zakupu rózni sie od miejsca instalacji, a czas od zakupu nie przekracza jednego roku. Jesli miejsca zakupu i instalacji sa podobne, obowiazuja miejscowe warunki gwarancyjne. Jesli nie sa Panstwo pewni, jakiemu rodzajowi gwarancji podlega Panstwa drukarka, prosimy skontaktowac sie z oddzialem SATO w kraju, w którym drukarka zostala zakupiona.

1. Firma SATO gwarantuje, ze drukarka, jej komponenty oraz akcesoria kupione bezposrednio od SATO lub jednego z autoryzowanych przedstawicieli SATO sa sprawne i wolne od wad produkcyjnych i materialowych.

2. Okres gwarancyjny dla drukarek (z wyjatkiem glowicy drukujacej, rolki dociskowej i gilotyny) wynosi jeden (1) rok od daty zakupu. Gwarancje odnoszace sie do produktów obowiazuja od daty wystawienia faktury przez sprzedawce. Daty obowiazywania gwarancji na pozostale niezalezne komponenty sa okreslone w dokumentach dotyczacych tych urzadzen.

3. Okres gwarancyjny dla czesci zamiennych (za wyjatkiem glowic drukujacych, rolek dociskowych i gilotyn) wynosi jeden (1) rok od daty zakupu.

4. Okres gwarancyjny dla glowic drukujacych i rolek dociskowych wynosi: W przypadku systemów termotransferowych: jeden (1) rok lub 30 km (1 200 000 cali druku), zaleznie od tego, co wystapi pierwsze. W przypadku systemów termicznych: jeden (1) rok lub 15 km (600 000 cali druku), zaleznie od tego, co wystapi pierwsze.

5. Okres gwarancyjny dla gilotyn SATO wynosi jeden (1) rok od daty zakupu lub obejmuje nastepujaca liczbe ciec:
• Standardowa gilotyna SATO: 300 000 ciec, zaleznie od tego, co wystapi pierwsze.
• Przemyslowa gilotyna rotacyjna SATO (HD): 500 000 ciec, zaleznie od tego, co wystapi pierwsze.
• Wbudowana gilotyna SATO XL4xxe: 1 000 000 ciec, zaleznie od tego, co wystapi pierwsze.

6. W przypadku napraw, wymiany czesci lub innych uslug serwisowych wykonanych w trakcie okresu gwarancyjnego obowiazuje dodatkowa 90-dniowa gwarancja (liczona od daty naprawy lub wymiany) na naprawione lub wymienione w czasie naprawy czesci.

7. Modyfikacje, niewlasciwe uzytkowanie lub naprawa drukarki przez nieautoryzowanych i/lub niecertyfikowanych serwisantów powoduje utrate gwarancji. Za niewlasciwe uzytkowanie uznaje sie takze, ale nie wylacznie, korzystanie z materialów eksploatacyjnych i karbonowych tasm termicznych niewyprodukowanych przez lub nieautoryzowanych SATO. Uszkodzenie mechaniczne glowicy drukujacej, rolki dociskowej lub gilotyny spowodowane warunkami innymi niz okreslone powyzej nie podlega naprawie w ramach gwarancji.

8. Naprawa gwarancyjna moze zostac wykonana po przeslaniu drukarki do jednego z przedstawicieli firmy SATO, których adresy zamieszczono ponizej. Koszty transportu oraz odpowiedzialnosc za ewentualne uszkodzenie lub utrate sprzetu w czasie transportu ponosi wlasciciel drukarki. Do drukarki nalezy dolaczyc dowód zakupu z wyszczególniona data zakupu lub oryginalny dokument rejestracyjny.

9. Wlasciciel drukarki zostanie uprzednio poinformowany o kazdej platnej naprawie, która nie jest objeta gwarancja SATO.

10. Niniejsza gwarancja obowiazuje we wszystkich krajach z wylaczeniem Japonii. Warunki niniejszej gwarancji, odmienne od warunków lokalnej gwarancji udzielanej przez przedstawicieli SATO, obowiazuja dla wszystkich oddzialów SATO bez wzgledu na miejsce sprzedazy.

11. Powyzsza gwarancja jest jedyna obowiazujaca gwarancja dla produktów SATO. Wszystkie pozostale gwarancje wypowiedziane lub zasugerowane nie maja mocy; wliczajac w to, bez ograniczen, wszystkie gwarancje wartosci handlowej i przydatnosci do okreslonego celu.

12. SATO nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne przypadkowe lub wynikle z uzytkowania drukarki lub jej niezdatnosci do dzialania uszkodzenia, straty lub poniesione dodatkowe koszty. W zadnym przypadku SATO nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia przewyzszajace cene sprzedazy drukarki.


    If your printer is not registered with SATO, you may be required to present proof of purchase to obtain warranty service.

    For SATO office locations worldwide, please visit www.satoworldwide.com