SATO Alerte

Stanowiąc uzupełnienie systemu SOS, SATO Alerte to bezpieczny system zarządzania zasobami, który wysyła za pośrednictwem poczty e-mail dokładne dane drukarek w oparciu o zdefiniowane parametry do wewnętrznych i/lub zewnętrznych zespołów lub pracowników serwisowych. Odbiorcy mogą wykorzystać dane, które wskazują problemy, takie jak możliwości działań zapobiegawczych i potrzeby uzupełnienia zapasów, aby usprawnić pracę i wyeliminować przestoje.

 

Rozwiązanie Alerte komunikuje się z odbiorcami za pośrednictwem sieci adresów e-mail klientów i jest widoczne dla kierownictwa działu IT jako zwykły użytkownik wysyłający codzienne wiadomości e-mail. Dla optymalnego bezpieczeństwa system Alerte obejmuje zaporę sieciową, a dostęp drukarki do sieci e-mail może zostać ograniczony wyłącznie do wiadomości wychodzących. Aby zapewnić wygodę obsługi, system SATO Alerte jest zgodny z drukarką FX3-LX oraz drukarkami przemysłowymi serii SATO CL4/6NX z połączeniem LAN lub WLAN

 

Dostarczając regularne powiadomienia i przypomnienia o przeglądach i konieczności czyszczenia, system Alerte eliminuje ryzyko wystąpienia ludzkiego błędu, planując konserwacje zapobiegawcze. System powiadamia także odbiorców wiadomości e-mail o wydajności i stanie materiałów eksploatacyjnych, pozwalając na uniknięcie usterek, zanim spowodują problemy operacyjne.

 

Powiadomienia e-mail są wysyłane bezpośrednio do adresatów, ograniczając zbędną komunikację w celu uzyskania optymalnej wydajności. Przykładowo kierownicy serwisowi, kierownicy linii produkcyjnej i zewnętrzni konserwatorzy urządzeń otrzymają wyłącznie powiadomienia i przypomnienia związane bezpośrednio z ich obszarem specjalizacji.

 

Firma SATO oferuje klientom wybór pakietów Alerte. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z zespołem.

 Korzyści

  • Bezpieczny system z zaporą sieciową, który można ograniczyć wyłącznie do wiadomości wychodzących
  • Dostarcza ukierunkowane powiadomienia e-mail i przypomnienia do właściwych odbiorców
  • Wskazuje potencjalne problemy w czasie rzeczywistym
  • Utrzymuje pracę i eliminuje nieplanowane przestoje
  • Umożliwia diagnostykę na miejscu bez konieczności wizyty technika
  • Pozwala użytkownikom na wizualizację i zaplanowanie wymiany części
  • Zgodność z serią przemysłowych drukarek do etykietowania serii SATO CL4/6NX