ErP-conformiteits eisen inzake externe voedingen

30/03/20

De externe voedingen van SATO voldoen vanaf 1 april 2020 aan de ErP-norm (Ecodesign Requirements for External Power Suppliers) van Verordening (EU) 2019/1782.Lijst van leveranciers van externe voedingen Meer informatie over de ErP-verordening vindt... Read more...

WAT STAAT ER OP EEN IATA RESOLUTIE 606-ETIKET?

WAT STAAT ER OP EEN IATA RESOLUTIE 606-ETIKET?

14/05/19

Zie afbeelding:*A voor officieel gebruik door luchtvaartmaatschappij*B voor officieel gebruik door maatschappij*C barcode luchtvrachtbriefBarcodegegevens: nummer luchtvaartmaatschappij + nummer master-luchtvrachtbrief + volgnummer *D totaal aantal... Read more...

WAT IS EEN IATA RESOLUTIE 606-ETIKET?

14/05/19

Eind 2000 heeft de Internationale Luchtvaartassociatie IATA resolutie 606 definitief goedgekeurd met het doel de etikettering in het luchtvervoer te standaardiseren.Voor het vrachtvervoer mogen luchtvaartmaatschappijen identificatielabel(s) in de vorm... Read more...

ZO KOPIEERT U DE CL4NX PRINTERINSTELLINGEN OP EEN USB-STICK

ZO KOPIEERT U DE CL4NX PRINTERINSTELLINGEN OP EEN USB-STICK

14/05/19

Met de CL4NX kunt u in de firmware (1.1.0-r7) de printerinstellingen via een USB-stick van de ene naar de andere printer kopiëren. Dit doet u als volgt: • Plaats de USB-stick in de USB-hostpoort • Ga naar Tools (extra) &... Read more...

TIPS VOOR HET CL4NX NFC RFID-COMMANDO: NFC RFID-COMMANDO VOOR WACHTWOORDVERGRENDELING

14/05/19

Deze tip betreft het SBPL-commando om het geheugen met een wachtwoord te vergrendelen voor CL4NX NFC RFID-printers. Voor NFC-tags moet u “lma” en “prt” gebruiken.  Typ bijvoorbeeld 12 enen “111111111111” onder... Read more...

CL4NX RFID INSTELLEN MET RFID-MEDIA OP HET CL4NX RFID-PRINTERMODEL

CL4NX RFID INSTELLEN MET RFID-MEDIA OP HET CL4NX RFID-PRINTERMODEL

14/05/19

Hieronder vindt u basisinformatie om RFID-media te gebruiken met het CL4NX RFID-printermodel. Raadpleeg de SATO CLNX bedieningshandleiding voor meer bijzonderheden over de menu-instellingen en uitleg over keuzeopties. U kunt ook de informatie bekijken... Read more...

Volg ons ook op…

TwitterLinkedInYouTubeFacebookInstagram