Garantie

Algemene Garantie Voorwaarden

SATO garandeert dat de hardware producten vrij zijn van materiaal- en constructiefouten onder normaal gebruik en onderhoud. SATO's verplichting uit hoofde van deze garantie is beperkt tot het verhelpen van materiaal- en constructiefouten in het product of enig deel daarvan tijdens de garantieperiode.

SATO kan het desbetreffende product of onderdeel vervangen als dit niet voldoet aan de geldende specificaties en het rechtstreeks werd gekocht bij SATO of een door SATO geautoriseerde wederverkopers, en de koper of de klant de door SATO verstrekte richtlijnen met betrekking tot het gebruiken, opslaan en bewaren heeft opgevolgd. SATO is op geen enkele manier aansprakelijk voor verbruiksartikelen die niet rechtstreeks bij SATO werden aangeschaft.

De bovenstaande garanties gelden exclusief en in plaats van alle andere garanties, ongeacht of deze schriftelijk of mondeling, impliciet of expliciet, wettelijk of anderszins worden verleend. Er zijn geen geïmpliceerde wettelijke garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van toepassing. Sato is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt als gevolg van vertraging bij het vervangen of repareren van producten op grond van de bovenstaande garantie.

Als u meer informatie over de reparatie- en onderhoudsdiensten of technische ondersteuning voor uw SATO-product wenst, kunt u contact met ons opnemen via info-nl@sato-global.com. U kunt uw printer hier registereren.

ONLINE OVEREENKOMST VOOR GEBRUIKERS VAN HET WERELDWIJDE GARANTIEPROGRAMMA

Lees a.u.b. de hieronder uiteengezette online overeenkomst voor gebruikers van het wereldwijde garantieprogramma van SATO waarin aansprakelijkheidsdisclaimers en andere belangrijke algemene zaken staan.
Door op de knop “I agree” (ik ga akkoord) te klikken, erken ik dat ik deze online overeenkomst voor gebruikers van het wereldwijde garantieprogramma van SATO heb gelezen en dat ik onvoorwaardelijk ermee instem om gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden die van tijd tot tijd van toepassing zijn op deze online overeenkomst voor gebruikers van het wereldwijde garantieprogramma van SATO.

Het wereldwijde garantieprogramma is van toepassing wanneer de plaats van aankoop niet dezelfde is als de plaats van installatie en de aankoop minder dan een jaar geleden plaatsvond. Indien de plaats van aankoop en de plaats van installatie dezelfde zijn, dan zijn de plaatselijke garantievoorwaarden van toepassing. Bent u niet zeker over de garantiestatus van uw printers, neem dan contact op met SATO in het land waar u deze hebt gekocht.

1.SATO garandeert dat deze printer, de onderdelen en de bijbehorende accessoires, indien aangekocht bij SATO of een erkende distributeur of reseller van SATO, normaal functioneren en vrij zijn van materiaal- en fabrieksfouten.

2.De printers (uitgezonderd de printkop, de geleiderol en het snijmechanisme) worden gedekt door één (1) jaar garantie die ingaat op de aankoopdatum. De garanties op producten vangen aan op de datum die op de verkoopfactuur van de reseller staat. De aanvangsdatum van garanties die van toepassing zijn op andere landen, kan worden teruggevonden in de relevante documentatie.

3.De reserveonderdelen (uitgezonderd printkoppen, geleiderollen en snijmechanismen) worden gedekt door één (1) jaar garantie die ingaat op de aankoopdatum.

4.De garantieperiode voor de printkoppen en geleiderollen is: Toepassingen voor afdrukken via thermische transfer: één (1) jaar of 30km (1.200.000 lineaire afdrukinches), afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet. Toepassingen voor direct thermisch printen: één (1) jaar of 15km (600.000 lineaire afdrukinches), afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet.

5.De garantieperiode voor messen van SATO is één (1) jaar vanaf de aankoopdatum of geldt voor het volgende aantal snijbewerkingen:
  • Standaard-guillotinemes van SATO: 300.000 snijbewerkingen, afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet.
  • Roterend industrieel (HD)-mes van SATO: 500.000 snijbewerkingen, afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet.
  • TG3 cutter van SATO: 1.000.000 snijbewerkingen, afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet

6.In het geval reparaties, de vervanging van onderdelen of een andere dienst onder de hierin beschreven garanties binnen de garantieperiode wordt gevraagd, wordt er een extra garantieperiode van 90 dagen gegeven op de gerepareerde of vervangen onderdelen vanaf de datum van die herstelling of vervanging.

7.Aanpassingen, oneigenlijk gebruik of onderhoud door onbevoegde en/of niet-gecertificeerde onderhoudsbedrijven maakt de garantie ongeldig. Oneigenlijk gebruik omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik van verbruiksmaterialen of printlinten die niet vervaardigd of goedgekeurd zijn door SATO. Andere fysieke schade aan de printkop, geleideroller of het mes dan hierboven vermeld, zal de garantie ook ongeldig maken.

8.Reparaties krachtens de garantie kunt u laten uitvoeren door de printer naar een van de onderstaande bedrijven uit het wereldwijde netwerk van SATO te sturen. De eigenaar van het apparaat betaalt alle verzendkosten naar het adres van een van de bedrijven uit deze lijst en draagt alle risico’s van verlies of schade tijdens het vervoer. De printer moet vergezeld zijn van een aankoopbewijs waarop de aankoopdatum staat of van het originele garantiebewijs.

9.Als de garantie ongeldig is en voor de uit te voeren reparatie kosten in rekening moeten worden gebracht, dan zal SATO de eigenaar van het apparaat hiervan vooraf in kennis stellen.

10.Het wereldwijde garantieprogramma van SATO is van toepassing in alle landen van de wereld met uitzondering van Japan. De diensten krachtens deze algemene garantie – die anders zijn dan de plaatselijke garanties die door elke afzonderlijke onderneming van de SATO-groep moeten worden afgegeven – moeten door elke willekeurige onderneming uit de SATO-groep worden geleverd, ongeacht de plaats van aankoop.

11.De voornoemde garanties zijn de enige garanties die SATO biedt met betrekking tot de gedekte producten. Alle andere garanties, uitdrukkelijk of geïmpliceerd, zijn ongeldig, inclusief en zonder beperking, geïmpliceerde garanties van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaalde toepassing.

12.SATO is niet aansprakelijk voor incidentele schades, gevolgschades, verliezen of kosten die resulteren uit het gebruik of niet-functioneren van de printer. In geen enkel geval zal SATO aansprakelijk zijn voor schades die hoger zijn dan de aankoopprijs van de printer.