SATO is er van overtuigd dat mensen de belangrijkste asset van elk bedrijf vormen. SATO biedt u een werkomgeving waar iedereen gelijke kansen heeft. Werken bij SATO betekent dat u wordt aangemoedigd om vanuit een positieve mindset uitdagingen aan te pakken en dat u steeds wordt gemotiveerd en gestimuleerd om succes te boeken.

We staan aan het begin van een nieuw tijdperk waarin concurrentie niet langer wordt bepaald door geografische of industriële grenzen. Daarom beschouwen wij de knowhow, kennis en ervaring die u kunt inbrengen als essentiële drijfveer om verder te groeien en succes te boeken.


Lees meer over de mogelijkheden bij SATO

Of als u denkt dat u kunt bijdragen aan het succes van SATO, stuur dan uw cv naar hr-eu@sato-global.com


Kerncompetenties bij SATO

Samenwerking

Samenwerking

Wat houdt dat in?

Je stimuleren om openlijk ideeën aan te dragen, op alle niveaus effectief te communiceren en goede relaties op te bouwen.

Hoe we dat doen:

 • We maken op tijd en voor alle betrokkenen duidelijk op grond waarvan we beslissingen nemen
 • We luisteren goed en proberen iets te begrijpen voor we reageren
 • We communiceren duidelijk, met respect en vol overtuiging, en houden altijd rekening met de culturele verschillen tussen de mensen tegen wie we ons richten
 • We doen actief een beroep op personen en teams en laten ze buiten hun comfortzone treden om daarmee verschillende standpunten te bespreken
 • We creëren op ieder niveau sterke relaties
 • We krijgen dingen voor elkaar door te werken met een matrix van formele en informele netwerken
Creatief denken

Creatief denken

Wat houdt dat in?

Op een nieuwe manier naar dingen kijken. Out-of-the-box denken. Zo komen we tot een andere aanpak die productiviteit verhoogt en kunnen we met een verfrissende blik ons werk beschouwen.

Hoe we dat doen:

 • Door innovatief te denken en verder te kijken dan de dagelijkse praktijk zien we kansen en vinden we oplossingen voor problemen
 • We ontwikkelen nieuwe ideeën en concepten die de organisatie echt verder helpen
 • We zijn bereid risico's te nemen en verschillende aanpakken uit te proberen als dat een alternatief biedt bij tegenvallende prestaties
 • We stellen de normale gang van zaken ter discussie als we denken dat er ruimte is voor verbetering
Vertrouwen en ethiek

Vertrouwen en ethiek

Wat houdt dat in?

We zijn een betrouwbare en integere partner voor zowel interne als externe contacten.

Hoe we dat doen:

 • We doen wat we beloven en zeggen
 • We delen relevante informatie volledig en correct
 • We hebben plezier in wat we doen
 • We blijven te allen tijde open en eerlijk
 • We laten bij alles wat we doen zien dat we toegewijd zijn aan onze taak en het beleid
 • We tonen respect voor de gevoelens, gedachten en handelingen van anderen, in en buiten SATO
Klantgerichtheid

Klantgerichtheid

Wat houdt dat in?

We zijn in staat om uit te dragen dat we het beste met onze klanten voor hebben, zowel intern als extern.

Hoe we dat doen:

 • We benaderen klanten proactief, zodat we altijd weten wat ze nodig hebben
 • We zoeken naar oplossingen op maat om de klanttevredenheid te verhogen
 • We bespreken problemen met de klant voordat deze escaleren
 • We luisteren zorgvuldig naar onze klanten, zodat we hen zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn
 • We zijn actief en zorgen dat we dingen voor elkaar krijgen

Volg ons ook op…

TwitterLinkedInYouTubeFacebookInstagram