SATO SOS

 
SATO SOS is een op de cloud gebaseerd IoT Service systeem dat SATO CL4/6NX printers verbindt met SATO. Het systeem deelt belangrijke informatie zodat preventief onderhoud op afstand en detectie van fouten mogelijk wordt zonder dat daar een Service engineer ter plekke voor nodig is. Kostbare stilstand en daarmee gepaard gaande omzetverlies kan proactief voorkomen worden door het continu online monitoren van de status van meerdere printers.

Daarnaast controleert het systeem dagelijks gegevens van meerdere printers en locaties zodat onderhoudstechnici aanbevelingen voor verbetering van efficiency kunnen geven. Een grote hoeveelheid aan gegevens wordt verzameld, inclusief serienummer, locatie, status van vervangbare onderdelen, systeeminformatie en logbestanden van eventuele fouten.

SATO SOS helpt klanten om bedrijfsprocessen te stroomlijnen. Printerallocatie en de behoefte aan extra printers, het vervangen van onderdelen, het aanvullen van voorraden en printerfouten kunnen bijvoorbeeld allemaal realtime aangegeven worden. Hierdoor kunnen managers en monteurs preventieve maatregelen nemen zodat de productie altijd door blijft lopen. Voor SOS werden operationele problemen alleen geïdentificeerd als zij zich voordeden zodat er ongeplande stilstand ontstond.

De SOS-oplossing kan op twee manieren worden gebruikt: 'realtime’ waarbij de printer online wordt gecontroleerd (en communiceert via MQTT en HTTPS gecodeerde gegevens) en ‘on-demand’ waarbij geen internetaansluiting nodig is. Op dit moment is de oplossing in 'realtime’ beschikbaar en zal binnenkort ook ‘on-demand’ beschikbaar zijn als een alternatieve manier om zonder internetaansluiting te functioneren of voor activiteiten die volgens strikte beveligingsprotocollen worden uitgevoerd.

Bij de on-demand modus kunnen gebruikers met een speciale App op hun smartphone de 2D-barcode op het LCD-scherm van de printer scannen. De gebruiker kan eenvoudigweg de gegevens vanaf zijn mobiele apparaat naar de cloud sturen om een verzoek tot onderhoud te genereren.

Klanten van SATO kunnen kiezen uit een scala SOS-pakketten. Neem contact op met ons Sales team voor meer informatie over de SATO SOS preventief onderhoud oplossingen.
Voordelen

• Beheert de status van printers via de cloud voor wereldwijde activiteiten
• Biedt gebruikers ongeacht de locatie toegang tot de status van printers
• Staat firmware-updates voor printers op afstand toe om nieuwe functies toe te voegen
• Reduceert de hoeveelheid tijd die nodig is om het probleem vast te stellen substantieel
• Zorgt dat de productie door blijft lopen en elimineert ongeplande stilstand
• Staat de melding van fouten toe
• Lost storingen op zonder dat er een Service engineer ter plekke nodig is
• Staat de gebruiker toe om de status van onderdelen te monitoren en onderhoud proactief in te plannen
• Compatibel met de industriële labelprinters van de SATO CL4/6NX serie