SATO EUROPA BIEDT ONDERSTEUNING AAN DE GEZONDHEIDSZORGSECTOR

18/05/20SATO EUROPA  BIEDT ONDERSTEUNING AAN DE GEZONDHEIDSZORGSECTOR

SATO, een wereldwijde pionier bij de ontwikkeling van oplossingen voor auto-ID en etikettering heeft vandaag aangekondigd dat de bedrijfsactiviteiten op normale wijze verder gaan met inachtname van de gevolgen van de COVID-19 uitbraak en heeft ondersteuning toegezegd aan de gezondheidszorgsector tijdens deze buitengewone omstandigheden.

De gezondheidszorg staat door de corona-pandemie onder enorme druk en heeft te maken met grote uitdagingen. In Europa staan goed opgebouwde zorgsystemen op het punt van barsten. Medische medewerkers doen hun best om met deze bijzonder stressvolle situatie om te gaan, die per minuut kan veranderen en ze doen hun best hun denk- en werkwijze aan te passen terwijl ze zorg bljven bieden aan patiënten. Ziekenhuizen vragen mensen om als dat kan thuis te blijven en de aanwijzingen van de overheid te volgen betreffende sociale afstand en zelf-isolatie. Daarmee wordt de verspreiding van het virus naar de meest kwetsbare mensen zoals patiënten in het ziekenhuis, ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen tegengegaan.

SATO Europe Managing Director, Laurent Lassus, zegt hierover: "Zorg- en ziekenhuismedewerkers bevinden zich in heel Europa nu in het epicentrum van deze pandemie en moeten iedere dag weer ongelooflijk moeilijke beslissingen nemen. De sector heeft onmiddellijke toegang tot apparatuur en software nodig om levens te kunnen redden, zich te beschermen en verdere verspreiding van het virus naar patiënten en medewerkers te voorkomen. Ondersteuning door leveranciers is nu cruciaal en we willen de zorg laten weten dat we er alles aan doen om snel en veilig oplossingen aan te reiken." 

Naast ziekenhuizen en apotheken moeten ook de medewerkers van zorginstellingen en bejaardenhuizen door heel Europa snel reageren op deze snel escalerende situatie en de normale zorgverlening reorganiseren. Er zijn nu veel extra beschermende maatregelen getroffen voor medewerkers en ouderen om zo de verspreiding te beperken en het aantal besmettingen onder controle te brengen. 

Om de bouw van nieuwe noodhulpfaciliteiten te ondersteunen en om snel en efficiënt preventieve maatregelen mogelijk te maken, zijn hard- en softwareoplossingen die de veiligheid van patiënten en medische dossiers kunnen waarborgen van cruciaal belang. De technologie om ter plekke patiënten te registreren, te ontslaan en gegevens aan te passen, bespaart tijd en is van vitaal belang voor ziekenhuizen. Patiënten moeten de zekerheid hebben dat ze de juiste medicatie krijgen en dat die van correcte etiketten is voorzien om fouten te voorkomen.

Lassus voegt daaraan toe: "We zijn samen met onze partners en klanten hard aan het werk om te zorgen dat de juiste oplossingen onmiddellijk beschikbaar zijn, zodat we de problemen van dit moment het hoofd kunnen bieden en de meest kwetsbaren kunnen beschermen. 

SATO denkt voortdurend of er nog meer manieren zijn om onze klanten te ondersteunen en om ze tijdens deze kritieke periode tijdwinst te geven. U kunt ervan op aan dat onze teams klaar staan om waar mogelijk advies en hulp te bieden aan hen die in de frontlinie aan het werk zijn."

Als u hulp nodig heeft bij maatregelen voor gezondheid en veiligheid in de zorg, neem dan contact met ons op via: https://www.satoeurope.com/contact We staan voor u klaar.

Volg ons ook op…

TwitterLinkedInYouTubeFacebookInstagram