Wierzymy, że ludzie są najważniejszym atutem przedsiębiorstwa. Każdy pracownik firmy SATO przebywa w zróżnicowanym i gwarantującym równe szanse środowisku pracy, które stale motywuje, stawia nowe wyzwania i przygotowuje do odnoszenia sukcesów.

Wkraczając w nową erę, w której konkurencja przekracza ograniczenia geograficzne i branżowe, wiedzę oraz doświadczenie każdego nowego pracownika traktujemy jako naturalną przewagę, umożliwiającą nam rozwój i odnoszenie dalszych sukcesów.


Dowiedz się więcej o możliwościach w firmie SATO

Lub jeśli uważasz, że możesz przyczynić się do sukcesu firmy SATO, prześlij swoje CV do hr-eu@sato-global.com


Podstawowe kompetencje pracowników firmy SATO

Współpraca

Współpraca

Co to oznacza?

Zachęcanie do wyrażania pomysłów; skuteczna komunikacja na wszystkich poziomach i budowanie silnych relacji.

Jak osiągnąć sukces:

 • Możliwie najszybciej uzasadniamy nasze decyzje wszystkim zainteresowanym
 • Słuchamy i staramy się zrozumieć naszych klientów, zamiast reagować zbyt szybko
 • Komunikujemy się jasno, z szacunkiem i przekonaniem, mając na względzie różnice kulturowe między naszymi odbiorcami
 • Aktywnie zachęcamy poszczególne osoby oraz całe zespoły do komunikacji poza własną strefą komfortu, aby zobaczyć różne punkty widzenia
 • Budujemy silne relacje na wszystkich poziomach
 • Pracujemy z formalnymi i nieformalnymi sieciami kontaktów, aby osiągnąć wyznaczony cel
Kreatywność

Kreatywność

Co to oznacza?

Staramy się spoglądać na problemy pod różnym kątem, myśleć nieszablonowo, wypracowywać nowe sposoby pracy, aby zwiększyć wydajność i ożywić miejsce pracy.

Jak osiągnąć sukces:

 • Szukamy możliwości i rozwiązań problemów poza obowiązującymi schematami dzięki innowacyjnemu myśleniu
 • Generujemy nowe pomysły, które przyczyniają się do rozwoju firmy
 • Jesteśmy gotowi do podjęcia ryzyka i wielu prób różnych metod działania, aby zwiększyć wydajność oraz znaleźć alternatywne rozwiązania
 • Nie obawiamy się zburzyć status quo, jeśli w ten sposób osiągniemy lepszy wynik
Zaufanie i etyka

Zaufanie i etyka

Co to oznacza?

Bycie godym zaufania zarówno dla pracowników jak i klientów.

Jak osiągnąć sukces:

 • Jesteśmy konsekwetni w słowach i działaniu
 • Udostępniamy dokładne i kompletne informacje
 • Czerpiemy radość z tego, co robimy
 • Jesteśmy zawsze otwarci i uczciwi
 • Działaniem dajemy dowód swojego zaangażowania w wykonywanie zadań i przestrzegania ustalonych zasad
 • Okazujemy szacunek dla uczuć, myśli i działań innych osób, zarówno w grupie SATO jak i poza nią
Orientacja na klienta

Orientacja na klienta

Co to oznacza?

Zdolność do okazania troski o zaspokojenie potrzeby klientów zewnętrznych i/lub wewnętrznych.

Jak osiągnąć sukces:

 • Aktywnie współpracujemy z klientami, aby zawsze być świadomym ich potrzeb
 • Określamy, w jaki sposób można zmienić lub usprawnićć rozwiązania, aby zwiększyć satysfakcję klienta
 • Rozwiązujemy konflikty lub trudności z klientami, zanim problem ulegnie nasileniu
 • Uważnie słuchamy naszych klientów, aby sprostać ich wymaganiom
 • Jesteśmy ludźmi czynu

KONTAKT Z NAMI

TwitterLinkedInYouTubeFacebookInstagram