Aby zapewnić klientom najwyższą wydajność i gwarantowaną ciągłość pracy urządzeń, firma SATO oferuje umowy serwisowe przewidujące czasy reakcji dostosowane do indywidualnych potrzeb biznesowych.

CELEM FIRMY SATO JEST ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI WSPARCIA TECHNICZNEGO WSZYSTKIM KLIENTOM

Zespoły doskonale przeszkolonych serwisantów firmy SATO oferują wsparcie telefoniczne oraz pomoc świadczoną na miejscu i w centrach serwisowych w celu zapewnienia klientom ciągłości działalności i zadowolenia z użytkowanych produktów.


W dzisiejszych dynamicznych środowiskach produkcyjnych i logistycznych przestoje są głównym powodem do obaw dla nowoczesnych przedsiębiorstw. W firmie SATO rozumiemy, że oczekiwanie na czynności konserwacyjne przeprowadzane na miejscu może być bardzo kosztowne. W rzeczywistości zaledwie 14% wszystkich konwencjonalnych prac konserwacyjnych przeprowadzanych na miejscu przez inżynierów firmy SATO wymaga zaangażowania eksperta.

Z tego powodu opracowaliśmy przełomowe rozwiązanie do zdalnej konserwacji zapobiegawczej, które – pomagając w zachowaniu ciągłości bieżących operacji drukowania – pozwala uniknąć zakłóceń w działalności klientów firmy SATO. SATO Online Services (SOS) to dostępny w chmurze system z obsługą technologii IoT. Pełni on rolę dostępnego „na miejscu” wirtualnego inżyniera.

Ponadto z myślą o klientach preferujących rozwiązania sieciowe wprowadziliśmy rozwiązanie SATO Alerte, czyli bezpieczne narzędzie do zarządzania zasobami, które komunikuje wymagania w zakresie serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Oba rozwiązania – SOS i Alerte – zostały opracowane w celu zapobiegania potencjalnym problemom podczas drukowania poprzez przekształcanie wirtualnych danych w praktyczne sposoby rozwiązania problemów. Rozwiązania firmy SATO na potrzeby konserwacji zapobiegawczej są kompatybilne z drukarkami etykiet z serii NX i FX3 oraz dostępne z szerokim wyborem pakietów. Pomagają one klientom wyeliminować przestoje i zapobiec związanej z tym utracie przychodów.


SOS


SATO Value Support

BŁYSKAWICZNA NAPRAWA DRUKARKI DLA ZAPEWNIENIA SPOKOJU UMYSŁU

Niezależnie od tego, czy działalność prowadzona jest w branży handlu detalicznego, produkcji, żywności, transportu i logistyki lub opieki medycznej, czy też w sektorze państwowym, usługi SATO Value Support oraz dodatkowe usługi wsparcia technicznego zapewniają zaspokojenie potrzeb w zakresie serwisowania i konserwacji drukarek firmy SATO.

Naszym celem jest zagwarantowanie optymalnego działania drukarek przy ograniczeniu do minimum przestojów, co stanowi wymóg konieczny w przypadku każdej współczesnej dynamicznej działalności gospodarczej.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA SATO VALUE SUPPORT?

*Swoje wsparcie firma SATO zapewnia bezpośrednio lub za pośrednictwem zatwierdzonych lokalnych partnerów serwisowych w większości krajów Europy. Dostępność wsparcia w danej lokalizacji należy potwierdzić z lokalnym oddziałem firmy SATO.

UMOWY SATO VALUE SUPPORT

Do wyboru jest kilka różnych wersji umowy. Skorzystaj z poniższej tabeli, aby dopasować opcję do swoich potrzeb biznesowych. Aby uzyskać więcej szczegółów, wartoskontaktować się niezobowiązująco z lokalnym oddziałem firmy SATO.

Przesuń w prawo, aby wyświetlić pełną tabelę zgodnie z wymaganiami

Rodzaj umowy Co obejmuje Okres obowiązywania Ograniczenia
Ikona z gwiazdką Gwarancja wydłużona Obejmuje wszystkie awarie. Oprócz standardowej rocznej gwarancji dostępne są gwarancje wydłużone o rok lub 2 lata. Nie obejmuje części zużywalnych ani uszkodzeń fizycznych.

Należy ją wybrać w momencie dokonywania zakupu.
Ikona z brązowym kluczem Brązowa ze zwrotem do punktu nabycia i pełną obsługą Obejmuje wszystkie awarie i części drukarki, w tym głowicę drukującą. Elementy opcjonalne, takie jak gilotyna, dyspenser, moduł RFID i sieć WLAN, mogą zostać objęte za dodatkową opłatą. Zwrot drukarki do najbliższego centrum napraw lub autoryzowanego warsztatu partnera serwisowego firmy SATO i odbiór w ciągu 5 dni. Od roku do 3 lat. Nie obejmuje uszkodzeń fizycznych.

W zależności od lokalnych przedziałów czasu obowiązujących dla dostaw.
Ikona z brązowym kluczem Brązowa ze zwrotem do punktu nabycia i standardową obsługą. Obejmuje wszystkie awarie.

Zwrot drukarki do najbliższego centrum napraw lub autoryzowanego warsztatu partnera serwisowego firmy SATO i odbiór w ciągu 5 dni.
Od roku do 3 lat. Nie obejmuje części zużywalnych ani uszkodzeń fizycznych.

W zależności od lokalnych przedziałów czasu obowiązujących dla dostaw.
Ikona z platynowym kluczem Platynowa z serwisem na miejscu. Dostęp do serwisanta na miejscu w ciągu 24 godzin. Trzy lata. W zależności od lokalizacji.
Ikona ze złotym kluczem Złota z serwisem na miejscu. Dostęp do serwisanta na miejscu w ciągu 48 godzin. Trzy lata. W zależności od lokalizacji.
Ikona ze znakiem zatwierdzenia Usługa zamiany. Odbiór zamiennika drukarki do końca następnego dnia roboczego. Trzy lata. W zależności od lokalnych przedziałów czasu obowiązujących dla dostaw.
Dostępne również wsparcie w zakresie instalacji, szkoleń, napraw, części zamiennych i zestawów do czyszczenia.

Uwaga: W zależności od modelu drukarki mogą obowiązywać inne ograniczenia lub dodatki. Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z lokalnym oddziałem firmy SATO.

SOS

Logo rozwiązania SOS (SATO Online Services)

Działający w chmurze system SOS firmy SATO służy do podłączania drukarek SATO NX i FX3 do sieci SATO oraz umożliwia zdalną konserwację zapobiegawczą i wykrywanie błędów bez potrzeby angażowania serwisantów na miejscu. Dzięki komunikacji online możliwe jest monitorowanie stanu wielu drukarek, co pozwala zapobiec kosztownym przestojom i związanej z tym utracie przychodów.

Ponadto system zapewnia na co dzień śledzenie danych z wielu jednostek i lokalizacji, co umożliwia konserwatorom formułowanie zaleceń w zakresie poprawy wydajności drukarek. Gromadzone są dane w bardzo szerokim zakresie zagadnień, w tym: numer seryjny, lokalizacja, status części zużywających się, informacje o systemie i dzienniki błędów.

System SOS pomaga klientom usprawnić działalność. Umożliwia na przykład zidentyfikowanie w czasie rzeczywistym alokacji drukarek, zapotrzebowania na dodatkowe drukarki, wymianę części i uzupełnienie zapasów oraz wystąpienia błędów drukarki. Dzięki temu menedżerowie i inżynierowie mogą podejmować środki zapewniające utrzymanie ciągłości działalności. Zanim system SOS stał się dostępny, zakłócenia w funkcjonowaniu można było wykryć dopiero wtedy, gdy stały się faktem, co wiązało się z występowaniem nieplanowanych przestojów.

Ilustracja architektury systemu SOS
Ilustracja odpowiedzi systemu SOS

Rozwiązanie SOS może działać w dwóch trybach: trybie czasu rzeczywistego, w którym monitoruje drukarkę online (i komunikuje się przez zaszyfrowane protokoły MQTT i HTTPS), oraz trybie ad hoc, w którym nie wymaga połączenia z Internetem. Rozwiązanie oferowane jest obecnie w trybie czasu rzeczywistego. Wkrótce będzie dostępne także w trybie ad hoc, będącym alternatywą w przypadku braku połączenia z Internetem lub funkcjonowania w ramach surowych protokołów bezpieczeństwa.

Korzystanie z trybu ad hoc będzie łatwiejsze w przypadku użytkowników dysponujących dedykowaną aplikacją umożliwiającą skanowanie wyświetlanych na wyświetlaczu LCD drukarki kodów kreskowych 2D za pośrednictwem smartfona. Użytkownik może po prostu przesyłać dane do chmury za pomocą urządzenia mobilnego, aby generować wsparcie serwisowe.

Klienci firmy SATO mają dostęp do szerokiej gamy pakietów systemu SOS.

Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do kontaktowania się z nami.

KORZYŚCI

Przesuń w prawo, aby wyświetlić pełny obraz zgodnie z wymaganiami

Zdalna diagnostyka zapobiegawcza: Ilustracja działania usługi SOS Support
Ilustracja wykrywania błędów przez system SOS

Alerte

Logo rozwiązania SATO Alerte

Rozwiązanie SATO Alerte stanowi dopełnienie systemu SOS. Jest to bezpieczny system zarządzania zasobami, który wysyła dokładne dane dotyczące drukowania na podstawie wstępnie zdefiniowanych parametrów do wewnętrznych i/lub zewnętrznych zespołów serwisowych bądź członków personelu serwisowego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odbiorcy mogą następnie wykorzystać informacje dotyczące potrzeb w zakresie konserwacji zapobiegawczej i uzupełniania zapasów w celu usprawnienia działania i eliminowania przestojów.

System Alerte komunikuje się z odbiorcami za pośrednictwem poczty elektronicznej klientów i jest widoczny dla kierownictwa działu IT jako zwykły użytkownik wysyłający wiadomości e-mail. W celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa system Alerte oferuje zaporę internetową. Dodatkowo dostęp drukarki do poczty elektronicznej może zostać ograniczony tylko do wiadomości wychodzących. Gwarancją większej wygody jest kompatybilność systemu Alerte firmy SATO z drukarkami przemysłowymi z serii NX z obsługą sieci LAN lub WLAN.

Przesuń w prawo, aby wyświetlić pełny obraz zgodnie z wymaganiami

Ilustracja działania rozwiązania SATO Alerte

Zapewniając regularne powiadomienia i przypomnienia o konieczności przeprowadzenia przeglądu lub czyszczenia, system Alerte eliminuje ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego towarzyszącego planowaniu konserwacji zapobiegawczej. System wysyła także do odbiorców wiadomości e-mail zawierające aktualne informacje dotyczące stanu drukarki, na przykład informacje dotyczące wydajności i części ulegających zużyciu, tak aby możliwe było rozwiązywanie wszelkich problemów, zanim spowodują one zakłócenia.

Powiadomienia wysyłane są do osób, których dotyczą, co pozwala ograniczyć zbędną komunikację w ramach optymalizacji wydajności. Na przykład: menedżerowie ds. utrzymania ruchu, menedżerowie linii produkcyjnych i zewnętrzni inżynierowie utrzymania otrzymują tylko te powiadomienia i przypomnienia, które dotyczą bezpośrednio ich obszaru kompetencji.

Klienci firmy SATO mają dostęp do szerokiej gamy pakietów systemu Alerte.

KORZYŚCI

Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do kontaktowania się z nami.


ALERTE – KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA

Ilustracja zdalnej diagnostyki zapobiegawczej SATO Alerte

ALERTE – ZAPOBIEGANIE PRZESTOJOM

Ilustracja zapobiegania przestojom SATO Alerte

ALERTE – KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA

Przesuń w prawo, aby wyświetlić pełny obraz zgodnie z wymaganiami

Ilustracja zdalnej diagnostyki zapobiegawczej SATO Alerte

ALERTE – ZAPOBIEGANIE PRZESTOJOM

Przesuń w prawo, aby wyświetlić pełny obraz zgodnie z wymaganiami

Ilustracja zapobiegania przestojom SATO Alerte

KONTAKT Z NAMI

TwitterLinkedInYouTubeFacebookInstagram