Direct Printing z SAP®

Direct Printing z SAP®

Historia

Coraz większa komplikacja łańcuchów dostaw na całym świecie sprawia, że dokładne przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym jest niezbędne do zachowania wydajności operacyjnej. Dla wielu operatorów urządzenie, które dokładnie drukuje etykiety i ma dostęp do internetu jest niezbędnym narzędziem pracy. Dla planistów umiejętność reagowania na zmienne potrzeby konsumentów, rynku i łańcucha dostaw, przy jednoczesnym utrzymaniu niskiego marginesu błędów, jest kluczowa.

Firma SATO, wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów, nawiązała współpracę z doświadczonym partnerem, której owocem jest oprogramowanie SAP® Direct Printing. To nowe rozwiązanie zapewni firmom działającym na wielu różnych rynkach większą dokładność i wydajność pracy, umożliwiając drukowanie informacji pobranych bezpośrednio z systemu SAP.

Czym jest oprogramowanie Direct Printing z SAP®?

Direct Printing z SAP® to interfejs aplikacji (API) oparty na technologii SATO Application Enabled Printing (AEP), który eliminuje konieczność tworzenia złożonych interfejsów i wdrażania terminali klientów w procesach drukowania etykiet. Aplikacja Direct Printing z SAP® pozwala wykonywać operacje dotyczące etykiet w systemie SAP® lub bezpośrednio na wyświetlaczu drukarki.

Dzięki komunikacji pomiędzy drukarką a systemem SAP® za pomocą technologii SATO AEP, firmy mogą uzyskać dostęp do danych i kontrolować drukowanie etykiet bezpośrednio z systemu planowania zasobami (ERP). Tę metodę można wdrożyć zarówno wewnątrz organizacji jak i we współpracy z zewnętrznymi dostawcami, podwykonawcami i partnerami. Co ważne, rozwiązanie to eliminuje pracochłonne i potencjalnie kosztowne ponowne etykietowanie towarów, umożliwiając bezbłędne i szybkie wprowadzenie zmian w układach danych w obrębie całej jednostki.

Najważniejsze funkcje Direct Printing z SAP®

Uproszczona rejestracja
- Możliwość zarejestrowania nowych drukarek z łączem internetowym za pomocą tokena. Tylko autoryzowane urządzenia mogą komunikować się z drukarką

Bezpieczne łącze
- Drukarka wykorzystuje bezpieczne łącze, informacje do wydruku są szyfrowane, co eliminuje ryzyko manipulacji danymi

Integracja z SAP®
- Drukarki są zintegrowane z systemem SAP® i odbierają zadania drukowania bezpośrednio, niezależnie od lokalizacji

Wiele portów
- Użytkownicy wprowadzają dane za pomocą wyświetlacza, klawiatury zewnętrznej lub skanera kodów kreskowych, zyskując kompleksowe rozwiązanie do druku

Interfejs użytkownika
- Użytkownicy mogą wybierać etykiety za pomocą kolorowego wyświetlacza i je drukować na miejscu bez dodatkowego sprzętu

Najważniejsze zalety Direct Printing with SAP®

SAP Direct Printing API zapewnia użytkownikowi dostęp do zasobów przetwarzania danych w systemie SAP® i inicjowania czynności drukowania etykiet bezpośrednio z wyświetlacza drukarki.

Drukarki z połączeniem do sieci WAN mogą w łatwy i bezpieczny sposób przesyłać dane i zasoby z systemu SAP® partnerom zewnętrznym. Oznacza to koniec strat czasu i pracy spowodowanych rozbieżnościami i nieścisłościami danych w całym łańcuchu dostaw.

Dzięki funkcji Direct Printing with SAP® wszystkie procesy związane z etykietami, ich układami i danymi mogą być zarządzane centralnie z poziomu systemu SAP® i bezpośrednio z poziomu drukarki.


Schemat przedstawiający zalety bezpośredniego drukowania za pomocą SAP

KONTAKT Z NAMI

TwitterLinkedInYouTubeFacebookInstagram