Procesautomatisering

Om de operationele efficiëntie in alle schakels van de keten te verbeteren, is het van essentieel belang etiketteringsprocessen in restaurant-, catering- of horecabedrijven te automatiseren. Er zijn goede etiketteersystemen nodig om de bedrijfsactiviteiten te volgen en te traceren en relevante informatie te verstrekken. Alleen zo kunnen bedrijven, in een branche waar de tijdsdruk zeer hoog is, fouten voorkomen, afval en verspilling tegengaan, anticiperen op problemen en proactief alle eisen op het gebied van bedrijfsvoering en voedselveiligheid aanpakken.

SATO loopt voorop in het ontwerp en de ontwikkeling van etiketteringstechnologie voor de restaurantsector. SATO is zich ervan bewust dat men het etiketteringsproces kan versnellen door dit te automatiseren. Dit kan heel wat tijdwinst opleveren bij het beheren van ontvangst, verlading, opslag en distributie van goederen. Zo wordt de operationele efficiëntie over de hele linie verbeterd en kan men het beschikbare potentieel van arbeidskrachten beter benutten.

DATUM ETIKETTERING

Bakkerijproducten met datumetiketten

Handgeschreven etiketten kunnen aanleiding geven tot fouten met inconsistente, onleesbare of zelfs verkeerde datumcodes. SATO vindt dat de toepassing van voedselveiligheidsvoorschriften eenvoudig, accuraat en duidelijk moet blijven zodat klanten zich kunnen concentreren op wat zij het beste doen: hoogwaardige producten maken voor de consument.

De oplossing DateRight™ van SATO bijvoorbeeld maakt handgeschreven etiketten en registraties overbodig. Dit levert niet alleen tijdwinst op, maar vermindert ook de kans op menselijke fouten zodat het personeel accurater kan werken.

Met de TH2-printer van SATO kan iedereen datumetiketten maken. Zo hoeft het keukenpersoneel niet langer de uiterste gebruiks- of consumptiedatum van elk product te onthouden of te berekenen.

SATO heeft een technologische leiderspositie in de restaurantsector en is daardoor zeer vertrouwd met de unieke behoeften en eisen van iedereen werkzaam in de voedingsbranche. Daarom biedt SATO een ruime keuze aan vaste en mobiele printoplossingen met bijbehorende software die elke klant naar eigen wens kan aanpassen. Ervaren servicetechnici die deze branche door en door kennen, staan klaar om de klant ter plekke hulp te verlenen.

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

ON-DEMAND ETIKETTERING

Voedseletiket met THT-datum

Het on-demand printen van etiketten levert heel veel voordelen:

 • Kleinere voorraad aan voorbedrukte etiketten = minimale voorraad- en administratiekosten
 • Vereenvoudigde bestelprocedures: slechts één etiket is nodig (SKU) en dus geen beheer van diverse voorbedrukte etiketten
 • In realtime op maat gemaakte etiketten als flexibel antwoord op de fluctuerende vraag in piek- en dalperioden tijdens een werkdag
 • Eenvoudiger te beheren voorraadeenheden in het magazijn, zowel voor inkomende goederen als voor uitgaande producten
 • Duurzame oplossing: minder afval en verspilling, want er wordt geen te grote voorraad geprinte etiketten aangehouden met mogelijk onjuiste of verlopen gegevens
 • Flexibiliteit: de mogelijkheid om informatie over ingrediënten, voedingswaarde, allergene werking en andere variabele gegevens in realtime te wijzigen spaart tijd en geld uit
 • Bedrijven kunnen alerter inspelen op nieuwe conformiteits- en voedselveiligheidseisen

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

ETIKETTERING VAN INGREDIËNTEN- EN VOEDINGSWAARDEN

Voedseletiket met ingrediënten en voedingswaarde-informatie

De veranderende wetgeving voor etikettering van etenswaren geeft de consument meer duidelijkheid over de ingrediënten en allergenen in, en de voedingswaarde van voedsel en drank.

Met de eenvoudige oplossingen van SATO kunnen levensmiddelenbedrijven moeiteloos voldoen aan de voorschriften. Ze kunnen automatisch de correcte etiketten maken waarop duidelijk de zaken vermeld staan die in de regelgeving worden genoemd.

Tegenwoordig is het wettelijk verplicht de volgende informatie te vermelden op voedseletiketten:

 • Naam van het voedingsmiddel
 • Lijst van ingrediënten
 • Alle stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken
 • Kwantitatieve opgave van de ingrediënten
 • Netto hoeveelheid
 • Datum van minimale houdbaarheid, uiterste consumptiedatum en datum van invriezing
 • Bewaarvoorschriften of gebruiksvoorwaarden
 • Naam, handelsnaam of adres van het voedingsmiddelenbedrijf
 • Land van oorsprong en plaats van herkomst
 • Gebruiksaanwijzing
 • Alcoholgehalte
 • Voedingswaardevermelding

Als marktleider in etiketteringsoplossingen biedt SATO zijn klanten een ruime keuze aan complete printoplossingen bestaande uit hardware, software en verbruiksartikelen. Al onze producten zijn geschikt voor de behandeling en bereiding van voedingsmiddelen. Ze maken het mogelijk informatie over allergenen, voedingswaarde e.d. op etiketten te vermelden en nauwlettend toe te zien op alle bereidingsprocessen. Dit alles uiteraard in overeenstemming met de Europese regelgeving.

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

VOEDSELROULATIE

Pasta, friet en andere eetwaren in restaurant

Overal waar men omgaat met etenswaren en voedingsmiddelen, zijn etiketten nodig. Niet alleen voor de eindproducten, maar ook voor elke tussentijdse bewerking en opslag. Bedrijven moeten alle ingrediënten en producten op de voet volgen en beheren om erop toe te zien dat de voedselveiligheidswetgeving en de uiterste houdbaarheidsdatums worden nageleefd.

Zo moet men bijvoorbeeld letten op de datum waarop een product werd geopend, ingevroren of ontdooid. Door de producteigenschappen te volgen aan de hand van een etiket met de uiterste consumptiedatum, kan men de voedselveiligheid en kwaliteit waarborgen. Dit maakt het mogelijk verspilling tegen te gaan en bijgevolg ook de kosten efficiënter te beheersen.

Etiket sirloin steak met THT-, openings- en wegwerpdatum

Met voedselroulatie-etiketten kunnen cateringbedrijven voedingsmiddelen efficiënt voorzien van een datumaanduiding en ze beter beheren tijdens bereiding en bewaring. Volgens de HACCP-beginselen moet men op etenswaren die uit hun oorspronkelijke verpakking werden verwijderd, duidelijk de bereidingsdatum, TGT (te gebruiken tot)-datum, THT (ten minste houdbaar tot)-datum en TVT (te verkopen tot)-datum vermelden indien deze producten verkocht worden aan de consument.

SATO biedt een ruime keuze aan etiketteringsoplossingen die specifiek ontworpen zijn voor gebruik in keukens om aan de voedselveiligheidsvoorschriften te voldoen en de voedselroulatie veilig te stellen. SATO heeft de technologie in huis om het voedselroulatieproces snel en eenvoudig te automatiseren en op dagbasis te beheren rekening houdend met de TGT-datum of eerste en laatste gebruiksdatum.

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

VOEDSELVERLIES VERMINDEREN EN VOEDSELVERSPILLING BEHEERSEN

Etensresten na feestje

In de EU wordt jaarlijks meer dan 88 miljoen ton voedsel verspild, goed voor omgerekend € 143 miljard. Voedselverspilling is een vraagstuk dat steeds meer aandacht krijgt bij consumenten, maar ook bij de overheid en in de media.

De volledige voedselketen - van "boer tot bord" - heeft te maken met voedselverspilling. Dit gaat gepaard met het verlies van alle voor de voedselproductie ingezette hulpbronnen, zoals landbouwgrond, water en energie. Daarnaast laat het ook de uitstoot van broeikasgassen onnodig toenemen.

Spelers in de restaurantsector en retailers van voedingsmiddelen hebben de afgelopen jaren de handen in elkaar geslagen om de verspillingsproblematiek aan te pakken door nieuwe strategieën voor voedseldonatie toe te passen. Via commerciële distributiekanalen of herverdelingsorganisaties, zoals voedselbanken of andere liefdadigheidsorganisaties, worden voedseloverschotten gedoneerd. Restaurants bieden hun klanten tegenwoordig vaak een doggy bag die ze kunnen etiketteren met SATO-printers om aan de geldende voorschriften te voldoen, de veiligheid van de consument te waarborgen en te voorkomen dat het voedsel thuis verloren gaat.

Het probleem van de voedselverspilling wordt uiteraard het best aan de bron aangepakt. Daarom biedt SATO diverse efficiënte etiketteringsoplossingen om elke fase in het voedselbereidingsproces nauwlettend te volgen en te beheren. Geïntegreerde print- en etiketteersystemen van SATO helpen verspilling te bestrijden door de uiterste consumptiedatum beter in de gaten te houden, goederenopslag efficiënter te beheren en alleen te bestellen wat echt nodig is.

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

SPECIALE KLEEFSTOFFEN EN MATERIALEN

Voedseletiketten gebruikt in voorraadkamer restaurant

De keuken- en cateringomgeving is een gevoelige werkruimte waar etiketten nodig zijn voor tal van kook- en bereidingsprocessen. Deze etiketten moeten bovendien geschikt zijn om direct en indirect in contact te komen met voedingsmiddelen.

De etiketten moeten ervoor zorgen dat producten duidelijk en nauwkeurig worden geëtiketteerd. Maar ook de gebruikte etiketmaterialen en kleefstoffen (lijmen) moeten voldoen vanuit het oogpunt van de voedselveiligheid.

Wanneer zelfklevende etiketten bijvoorbeeld te veel lijm bevatten, kunnen na gebruik reststoffen achterblijven die een voedingsbodem vormen voor bacteriën of die moeilijk te verwijderen zijn met heet water. Heel wat etiketten zijn niet geschikt voor kookprocessen.

SATO biedt diverse op maat gemaakte etiketmaterialen en kleefstoffen die specifiek ontworpen zijn voor het bereiden en bewaren van voedsel en drank:

 • Oplosbare etiketten die binnen één minuut en zonder reststoffen oplossen in een vaatwasser of onder heet water. Deze etiketten voorkomen problemen met contaminatie en zijn 100% veilig voor afvoersystemen
 • Etiketten die eenvoudig te verwijderen zijn zonder lijmresten of -sporen op de verpakking achter te laten
 • Etiketten voor koel- en vriestoepassingen - etiketten met kleefstoffen die bruikbaar zijn in een omgeving met een lage vochtigheidsgraad en in koel- en vriescellen bij temperaturen tot -21°C
 • BPA-vrije etiketten, d.w.z. zonder bisfenol A, geschikt voor direct contact met voedingsmiddelen
 • Microgolfbestendige etiketten die langdurig bestand zijn tegen temperaturen tot 95˚C

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

PERSONEEL BETER VOLGEN

Restaurantpersoneel

Om werkdruk en rendement in de branche efficiënt te beheren, kan het wenselijk zijn om op elk ogenblik te weten waar het personeel zich bevindt en waarmee ze bezig zijn. Zo blijft tijdverspilling minimaal en is men zeker dat het personeel doet wat het moet doen. Tijd is geld! Zeker in voedingszaken, kan de factor tijd het verschil maken tussen winst boeken of verlies lijden.

SATO biedt diverse flexibele RFID- en barcodeoplossingen om personeel te volgen en de processen op het gebied van gezondheid, veiligheid en beveiliging te stroomlijnen:

 • Realtime locatiebepaling van (bedienend) personeel zonder manuele tussenkomst
 • Fraudebestendige ID-badges voor werknemers
 • Zelf in een handomdraai tijdelijke ID-badges voor bezoekers printen
 • Taken en processen volgen
 • Efficiënte noodprocedures om gevarenzones te evacueren bij brand

SATO biedt diverse volg- en traceersystemen om tijd te winnen en tegelijk veiliger en productiever te werken.

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

PERSONEELSOPLEIDING

Personeel dat door chef-kok wordt opgeleid

Horeca- en cateringbedrijven doen vaak een beroep op tijdelijke arbeidskrachten, zodat het personeelsverloop er hoog is. Personeelsopleiding is daarom van cruciaal belang om een professionele dienstverlening te waarborgen en de operationele efficiëntie op peil te houden.

De diverse printoplossingen voor etiketten van SATO zijn snel en eenvoudig te gebruiken door restaurantpersoneel, of het nu gaat om studenten, deeltijdwerkers of buitenlandse werknemers. SATO biedt printers met een eenvoudige gebruikersinterface in de lokale taal. De talloze instructievideo's verduidelijken hoe de printer wordt bediend. Zo kunnen werknemers snel aan de slag. Managers hoeven dus geen tijd meer te besteden aan technische opleidingen en kunnen hun bedrijf efficiënter runnen terwijl nieuwkomers snel worden opgeleid.

Door het personeel toegang te verlenen tot instructievideo's en medewerkers actuele informatie te verstrekken over de laatste producten en diensten, kan het bedrijf beter presteren.

SATO biedt een ruime keuze aan etiketteringsapparatuur met touchscreen en gebruikersvriendelijke interfaces. Zo wordt het personeel snel de nodige kennis bijgebracht om systemen te bedienen. Dit levert tijdwinst op en vermindert de kans op fouten.

Zo heeft de SATO FX3-LX, een unieke draagbare printer, 14 instructievideo's die verduidelijken hoe de gebruiker media kan plaatsen, onderdelen kan vervangen, opties kan installeren en printeronderhoud kan uitvoeren. Het personeel kan deze video's altijd en overal raadplegen.

De printers van SATO ondersteunen 47 talen en worden bediend via een gebruiksvriendelijke en intuïtieve interface, vergelijkbaar met die van een smartphone. Zo is de juiste informatie altijd op afroep beschikbaar, waar men zich ook bevindt.

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

Volg ons ook op…

TwitterLinkedInYouTubeFacebookInstagram