Toezicht op de naleving

Alle toonaangevende productiebedrijven nemen hun verantwoordelijkheden op het gebied van milieu, kwaliteit, veiligheid en gezondheid uiterst serieus. Bedrijven moeten steeds meer wetgevende verplichtingen nakomen. Daarom streven veel ondernemingen ernaar het conformiteitsproces te automatiseren.

Bedrijven moeten in staat zijn snel in te spelen op veranderingen in regelgeving en het conformiteitsproces efficiënt te beheren om zo het risico tegen te gaan dat boetes worden opgelegd of rechtszaken worden ingesteld. Alleen op die manier kunnen ze hun reputatie en rentabiliteit op lange termijn veiligstellen.

Als leider in oplossingen voor automatische identificatie en dataverzameling voor de industriële productiesector biedt SATO diverse printoplossingen voor etiketten en RFID-tags die specifiek ontworpen zijn voor uiterst gevoelige toepassingen en sectoren, zoals farmaceutische producten, geneesmiddelen en voedingsproducten.

Conformiteitsetiketten zorgen ervoor dat veilig wordt omgegaan met materialen op de werkvloer en in expeditieafdelingen en waarborgen dat de nationale eisen betreffende invoer- of uitvoerregelingen worden nageleefd. Dit bevordert accuratesse, inzicht en transparantie voor de belangrijkste stakeholders in de toeleveringsketen.

GHS- EN REACH-CONFORME ETIKETTERING

REACH is een Europese verordening die werd goedgekeurd om te zorgen voor een betere bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de risico's van chemische stoffen, en tegelijk het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU te versterken.

Voor meer informatie kunt u de REACH-website bezoeken

Het mondiaal geharmoniseerd classificatie- en etiketteringssysteem voor chemische stoffen (GHS) werd ontwikkeld om de gevaren van chemische stoffen in te delen en kenbaar te maken via GHS-etiketten.

Het GHS heeft tot doel mensen bewust te maken van de aanwezigheid van gevaarlijke chemische stoffen en van de hiermee gepaard gaande gevaren, niet alleen voor de veiligheid en gezondheid, maar ook voor het milieu, en zo industriële ongevallen, explosies, blootstelling aan toxische stoffen enz. te voorkomen.

SATO biedt diverse GHS-conforme etiketteersystemen die werken met voorgedefinieerde NiceLabel-etiketformaten met aanpasbare pictogrammen, slimme printapparatuur en etiketmaterialen die specifiek ontworpen zijn voor de beoogde toepassingen, zoals voedselveilige, chemicaliënbestendige, biologische afbreekbare en oplosbare materialen.

GHS-etiketteringsoplossing van SATO - Uw GHS-etiketten beheren en printen

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

EUROPESE RICHTLIJNEN VOOR DE ETIKETTERING VAN BANDEN

Autobanden in verschillende maten

De Europese Verordening (EG) nr. 1222/2009 voor de etikettering van banden voorziet in voorschriften die bandenfabrikanten moeten naleven om duidelijke informatie te verstrekken over de eigenschappen van banden, zoals brandstofefficiëntie, grip op nat wegdek en geluidemissie.

Deze verordening beoogt de verbetering van de veiligheid en de groei van de transportsector. Daarnaast richt het zich op het verkleinen van nadelige milieueffecten door het gebruik van veilige, brandstofefficiënte en geluidsarme banden aan te moedigen. De verordening geeft consumenten ook houvast bij aankoopbeslissingen om met kennis van zaken de juiste band te kiezen.

SATO biedt een uitgebreide keuze aan printoplossingen voor etiketten die voorzien in de behoeften van fabrikanten en wederverkopers van banden en tegelijk voldoen aan de laatste regelgeving. SATO ontwerpt duurzame etiketmaterialen met verbeterde hechtkracht en optimale prestatie-eigenschappen en brengt die via verkooppunten in de handel. Wij willen de consument ervan bewust maken dat brandstofbesparing en verkeersveiligheid niet alleen een kwestie zijn van rijgedrag, maar ook van bandenspanning en omgevingsomstandigheden. De etiketteringsoplossingen van SATO zorgen voor een glasheldere communicatie en voldoen aan alle conformiteitseisen.

RFID-TAGS OM DE LEVENSCYCLUS VAN BANDEN TE VOLGEN

Al van bij de ontwikkeling van de eerste banden staan bandenfabrikanten voor een grote uitdaging: hoe kunnen ze de locatie en prestaties van banden tijdens de volledige levenscyclus volgen? Met name in de markt voor bedrijfsvoertuigen kunnen fabrikanten banden beter laten presteren door gebruik te maken van systemen die data verzamelen. De waardevolle inzichten die ze hierdoor verkrijgen bieden concurrentievoordeel bij het ontwerpen van nieuwe banden. De vraag is echter: hoe breng je een RFID-tag op de band van een vrachtauto aan?

Banden van vrachtauto's worden zwaar op de proef gesteld. Met een metalen karkas en een gewicht van meer dan 60 kg moet de band weerstand bieden aan diverse belastingen, extreme temperaturen en weersinvloeden (denk maar aan vrieskoude en hittegolven) en tegelijk berekend zijn op uiteenlopende verkeersomstandigheden. Continu gebruikte banden gaan doorgaans relatief lang mee. Na een lange gebruiksduur wordt het bandloopvlak vernieuwd.

Banden worden meestal als op zichzelf staande producten gemaakt en in voorraad gehouden bij de fabrikant. Daarna komen de banden in de distributieketen terecht. Vervolgens worden ze op een vrachtauto (of achtereenvolgens op verschillende vrachtauto's) gemonteerd. Na het einde van de levensduur worden de banden vernietigd.

Tijdens de levenscyclus van banden zijn er verschillende stadia waarin men bij het onderhoud van de voertuigen waardevolle gegevens kan verzamelen die de fabrikant en voertuigeigenaar inzicht bieden over de prestaties, toestand en kwaliteit van de banden.

De fabrikant kan ervoor kiezen een zogenaamde RFID-inlay in de band van de vrachtauto te integreren om tijdens de volledige levensduur relevante data te verzamelen. RFID-inlays van SATO voldoen aan internationale normen en gaan gedurende de volledige levensduur van de band mee. Ze geven de fabrikant nuttige informatie over slijtage, locatie, gebruik en prestaties zodat hij de band tijdens de volledige levenscyclus kan volgen.

De RFID-technologie voor banden is in volle ontwikkeling en de ergonomie wordt voortdurend verbeterd zodat de RFID-inlays eenvoudig te integreren zijn. Om in te spelen op het toenemende gebruik van RFID-technologie, biedt SATO betrouwbare RFID-oplossingen die realtime inzicht verschaffen aan de bandenindustrie.

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

Volg ons ook op…

TwitterLinkedInYouTubeFacebookInstagram