Beheer van medische apparatuur

De vergrijzing van de bevolking in landen met een volgroeide economie heeft geleid tot een exponentiële toename van de kosten voor gezondheidszorg over de hele wereld. Bovendien moeten zorginstellingen beschikken over een grote verscheidenheid aan medische benodigdheden om te voorzien in de ruime behoeften van hun patiënten. Hierdoor worden steeds hogere eisen gesteld aan voorraadbeheer.

Overheids- en zorginstanties zetten alles op alles om de kosten te minimaliseren, afval en verspilling tegen te gaan en tegelijk de efficiëntie te verhogen door nauwlettend toe te zien op producten, processen en medewerkers.

Om de financiële middelen en kaspositie van ziekenhuizen beter te beheren c.q. beheersen, komt het erop aan in alle schakels van de medische en farmaceutische toeleveringsketen voorraden te optimaliseren en verspilling te voorkomen.

De beschikbare middelen van openbare en particuliere zorginstellingen komen steeds meer onder druk te staan. Daarom zijn managers voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om kosten te reduceren en toch efficiënt te blijven zonder afbreuk te doen aan patiëntveiligheid en zorgkwaliteit.

Door geneesmiddelen, medische apparatuur, ziekenhuisuitrusting en goederen accuraat en 24/7 te volgen en te traceren, krijgen instanties binnen de zorgsector niet alleen meer inzicht in de klinische voorraad, maar kunnen ze ook efficiënter werken door fouten minimaal te houden.

Als leider in oplossingen voor automatische identificatie en dataverzameling voor de gezondheidszorg werkt SATO nauw samen met partners om gestroomlijnde en op maat gemaakte print- en etiketteringsoplossingen te bieden met barcode- en RFID-technologie. Dit verschaft realtime inzicht in de ziekenhuissituatie, zodat de verantwoordelijke personen, niet alleen op managementniveau, maar ook het verplegend personeel, doordachte beslissingen kunnen nemen.

MET BARCODES

Barcode met medische informatie

Als marktleider in oplossingen voor automatische identificatie en dataverzameling voor de gezondheidszorg is SATO zich bewust van het belang voor managers om over betrouwbare, accurate en geactualiseerde informatie te beschikken. Op die manier kunnen ze tijdig doordachte beslissingen nemen en de beschikbare financiële middelen beter beheren. Ook voor artsen en verpleegkundigen zijn accurate patiëntgegevens en zorgvuldig gevolgde medische benodigdheden van essentieel belang om aan elke patiënt de juiste zorg te verlenen.

Dankzij barcodes kunnen medewerkers efficiënter werken door 24/7 patiëntgegevens en medische benodigdheden eenvoudiger te volgen en te beheren. Met realtime gegevens worden bovendien minder medische fouten gemaakt en gaat de patiëntveiligheid erop vooruit.

SATO biedt een ruime keuze van op barcode gebaseerde datacollectie systemen om producten, goederen en voorraden efficiënt te volgen. SATO ontwerpt en ontwikkelt aangepaste oplossingen voor dataverzameling die de toeleveringsketen efficiënter maken, de voorraden laag houden en de patiëntveiligheid waarborgen.

Concrete richtlijnen over het gebruik van standaard barcodes op medische hulpmiddelen bevorderen het gebruik van efficiënte en geavanceerde distributiesystemen, vereenvoudigen de medische administratie en zorgen voor een betere traceerbaarheid. Bovendien vermindert hierdoor ook de kans op medische fouten. Door GS1-conforme barcodes toe te passen op medische hulpmiddelen, kan men de voorraden verminderen en bovendien ook de patiëntveiligheid verbeteren.

Voor de inkoopadministratie en het beheer van medische hulpmiddelen worden vaak nog manuele en tijdrovende processen toegepast. Bovendien ontstaat hierbij het risico dat fouten worden gemaakt met voorraadtekorten, fraude of verouderde producten tot gevolg. Door een digitaal voorraadbeheersysteem met GS1-conforme barcodes toe te passen, kan een ziekenhuis of zorginstelling de processen snel automatiseren en GTIN (Global Trade Item Numbers)-codes, partijnummers en uiterste gebruiksdatums eenvoudig registreren. Zo kan het personeel medische hulpmiddelen veilig volgen en traceren in medische instellingen of in een zorgnetwerk. De beschikbare informatie kan het personeel niet alleen van pas komen om te bepalen in welke volgorde men de producten moet gebruiken, maar ook om producten af te boeken of bij te bestellen bij leveranciers. Het systeem automatiseert het beheer van medische hulpmiddelen en zorgt ervoor dat de nodige producten in voorraad zijn. Zo is het personeel niet langer genoodzaakt om afspraken te verplaatsen of procedures uit te stellen. Dit alles komt ten goede aan de patiëntveiligheid.

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

MET RFID-TECHNOLOGIE

RFID-etiketten

SATO loopt voorop in de gezondheidszorg met zijn RFID-oplossingen voor automatische identificatie en datacollectie. Wij bieden diverse printers, software en RFID-oplossingen om toeleverings- en voorraadprocessen in de zorgsector te automatiseren.

RFID-oplossingen van SATO zijn de juiste keuze om de voorraadomloopsnelheid, uiterste gebruiksdatum van geneesmiddelen en activa van zorginstellingen te beheren of om toe te zien op de verplaatsing van personeel, patiënten en goederen in het ziekenhuisnetwerk.

Zorgverleners kunnen RFID-tags in voorraadartikelen integreren of bij de in- en uitgangen van alle ziekenhuizen in het netwerk RFID-lezers plaatsen. Zo verkrijgen ze realtime inzicht in de voorraden medische benodigdheden en uitrusting, kunnen ze medische hulpmiddelen en patiënten nauwkeurig lokaliseren en tegelijk ook toezien op de naleving van conformiteitseisen en voorschriften.

SATO centraliseert de verantwoordelijkheid voor zorgverlening door inhouse RFID-technologieën te ontwikkelen en toe te passen in zijn chips, tags, lezers en printers. Wilt u weten hoe onze totaaloplossingen met geavanceerde RFID-technologie, gekoppeld aan technische ondersteuning van hoog niveau, ook voor u meerwaarde kunnen creëren? Praat erover met SATO.

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

RFID-OPLOSSING VOOR IMPLANTAATBEHEER BIJ LEVERANCIERS

Productie van RFID-implantaten

PJM ORBIT®

RFID-beheersysteem voor uitleenkits van medische hulpmiddelen met de unieke PJM (Phase Jitter Modulation)-technologie van SATO, een RFID-technologie die snel en nauwkeurig grote hoeveelheden getagde artikelen kan identificeren, ongeacht in welke richting ze gestapeld of verpakt zijn.

PJM Orbit® is een standalone PJM RFID-oplossing om uitleenkits te beheren. Deze all-in-one oplossing stroomlijnt het systeem voor de reservering van uitleenkits, het beheer van voorkeuren, de verzending van uitleenkits, de afstemming van retourzendingen en de gebruiksrapportage.

PJM Orbit® heeft ingebouwde software die werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met internationale implantaatbedrijven en de beproefde PJM RFID-lezers en -tags van SATO VICINITY. Dit is het enige totaalsysteem dat speciaal ontwikkeld werd om het gehele proces van uitleen van orthopedische implantaten met behulp van RFID te beheren.

De PJM-technologie van SATO VICINITY is dstandaard RFID oplossing geworden voor leveranciers van medische implantaten in Australië en Nieuw-Zeeland. De PJM RFID-technologie wordt sinds 2005 met succes door SATO geïmplementeerd bij internationale bedrijven voor orthopedische implantaten.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

 • Aanzienlijk minder tijd en geld nodig voor logistiek beheer van uitleenkits
 • Tot 75% minder tijd nodig voor het reserveren, verzenden, verzamelen (picken) en verpakken van uitleenkits dankzij de hoge efficiëntie van PJM Orbit®. Kortere doorlooptijd biedt ruimte om meer orders te verwerken wanneer een snelle levering van kritiek belang is
 • Maakt tijdrovend scannen van barcodes overbodig
 • Sneller en eenvoudiger verificatieproces
 • Tot 90% minder werk nodig voor verzending en terugzending

100% ACCURATE VERZENDING

Accuraat in onderhoud en verificatie dankzij uitgebreid beheer van voorkeuren van chirurgen en ziekenhuizen. PJM Orbit® voorkomt de verzending van:

 • Teruggeroepen of stopgezette artikelen
 • Verlopen artikelen
 • Extra artikelen of kits met ontbrekende artikelen

VERBETERDE DIENSTVERLENING AAN DE KLANT

 • Keer op keer accurate en tijdige zendingen naar ziekenhuizen, waardoor onvolledige of foutieve reserveringen zo goed als verleden tijd zijn
 • Aanzienlijk minder geschillen met ziekenhuizen
 • Ziekenhuizen die werken met PJM Assure® kunnen direct fouten met teruggezonden kits opsporen en het gebruik aanpassen voordat de kits het ziekenhuis verlaten

WAT MOET U DOEN OM AAN DE SLAG TE GAAN MET PJM ORBIT®?

 • Uw bestaande gegevens importeren
 • De basisartikelgegevens en informatie over chirurg, ziekenhuis en voorkeuren uit uw bestaand ERP-systeem exporteren naar een PJM Orbit® applicatiedatabase
 • De voorraad taggen
 • Een PJM Tag® aanbrengen op elk implantaat. De PJM Orbit® applicatie koppelt het unieke serienummer van de tag automatisch aan het fysieke product. De applicatie decodeert de productbarcode en extraheert artikelcode, partij- en serienummer
 • De applicatie en hardware installeren

PJM Orbit® is web-based software. U kunt deze ter plaatse of in een beveiligd datacenter hosten. Tunnel- en desktop readers worden via Ethernet met uw LAN verbonden

De oplossing voor het beheer van uitleenkits voor implantaten is ook beschikbaar met de UHF RFID-technologie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een lokaal verkoopkantoor van SATO.

Vraag meer informatie of ga naar satovicinity.com

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

RFID-OPLOSSING VOOR IMPLANTAATBEHEER IN ZIEKENHUIZEN

Arts die werkt met touchscreen

PJM ASSURE®

RFID-beheersysteem voor uitleenkits van implantaten met de unieke PJM (Phase Jitter Modulation)-technologie van SATO, een RFID-technologie die snel en nauwkeurig grote hoeveelheden getagde artikelen kan identificeren, ongeacht in welke richting ze gestapeld of verpakt zijn.

De PJM RFID-technologie van SATO is een beproefde oplossing waarmee ziekenhuizen de ontvangst en terugzending van uitleenkits efficiënter kunnen beheren.

Ongeveer 80% van de uitleenkits voor orthopedische implantaten in Australië en Nieuw-Zeeland wordt op dit moment getagd en gevolgd met onze PJM RFID oplossing. Internationaal toonaangevende leveranciers en 70 belangrijke ziekenhuizen passen PJM RFID reeds toe om accurater en efficiënter te werken en hun klanten een betere dienstverlening te bieden.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

 • Verbeterde patiëntveiligheid
 • De uiterste gebruiksdatum van elk gescand artikel wordt bevestigd, zodat geen verlopen implantaten meer worden gebruikt
 • Zorgt ervoor dat alle benodigdheden voor chirurgische behandeling daadwerkelijk beschikbaar zijn: de Orbit® en Assure® beheersystemen voor implantaten van SATO vergelijken de geleverde implantaten met de door de chirurg opgegeven voorkeuren of gevraagde artikelen

SNELLE, 100% ACCURATE EN VERBETERDE ONTVANGST EN VERZENDING

 • Ontvangst van complexe kits teruggebracht van uren naar minuten
 • Elimineert fouten
 • Aanzienlijk minder nabestellingen en geschillen over gebruikte/aangerekende implantaten

SNELLERE EN GEAUTOMATISEERDE AFSTEMMING VAN TERUGZENDINGEN

 • Teruggezonden kits worden automatisch verwerkt en dus sneller opgehaald
 • Minder knelpunten bij de verwerking van uitleenkits en meer plaatsruimte en tijd
 • Voorkomt verzendingsfouten Voorkomt terugzending van verkeerde artikelen PJM Assure® is flexibel in gebruik en maakt het mogelijk artikelen uit te wisselen in complexe scenario's met gemengde zendingen en voorraden uitleenkits en meerdere soortgelijke chirurgische behandelingen. Deze oplossing maakt een controlespoor (audit trail) en zorgt dus voor meer duidelijkheid
 • 90% minder navragen van en geschillen met klanten dankzij PJM Assure®

TOTAALOPLOSSING

Aangezien steeds meer leveranciers voor PJM Orbit® systemen kiezen, kan SATO pasklare oplossingen bieden aan ziekenhuizen, fabrikanten en verdelers van orthopedische implantaten.

WAT HEBT U NODIG OM AAN DE SLAG TE GAAN MET PJM ASSURE®?

Hardware

 • Een PJM RFID-tunnel reader is alles wat u nodig heeft om de ontvangen artikelen bij reservering af te stemmen. Dankzij de eenvoudige installatie en bediening hoeft het personeel veel minder tijd te besteden aan het tellen en controleren van geleverde uitleenkits

Software

 • PJM Assure® is web-based software. U kunt deze ter plaatse of in een beveiligd datacenter hosten. Tunnel- en desktop readers worden via Ethernet met uw LAN verbonden
 • De oplossing voor het beheer van uitleenkits voor implantaten is ook beschikbaar met de UHF RFID-technologie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een lokaal verkoopkantoor van SATO

Vraag meer informatie of ga naar satovicinity.com

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

NIEUWE VOORRAADBEHEERMETHODEN

Geneesmiddelen die worden verzameld in apotheek

Door het voorraadbeheer in grote of kleine zorginstellingen te automatiseren, zijn er minder arbeidsintensieve manuele processen nodig. Tevens verkleint dit ook de kans op menselijke fouten en vergissingen die soms veel geld kunnen kosten. Dankzij geautomatiseerde klinische documentatie en goederenvolgsystemen kunnen ziekenhuizen voorraden eenvoudiger beheren c.q. beheersen. Dit zorgt voor tijdwinst, verbeterde efficiëntie en kostenbesparingen.

NIEUWE RFID-ENABLED CABINETS MET DE PJM-TECHNOLOGIE VAN SATO

Oplossing voor realtime beheer van kritieke voorraden.

Hoeveel zou u kunnen besparen met altijd up-to-date en 100% nauwkeurige voorraadgegevens overal ter wereld? Wat als u er altijd verzekerd van bent dat het first-in-first-out-principe wordt gebruik en tevens wordt bijgehouden wie bij de voorraden zijn geweest?

RFID-enabled Cabinets met de PJM-technologie van SATO zorgen voor een ongeëvenaarde nauwkeurigheid en controleerbaarheid bij realtime voorraadbeheer. En dit alles in een eenvoudig, interactief pakket dat de activiteiten stroomlijnt.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

 • Modulair - Leverbaar in twee formaten: desktopmodel voor klinieken en tandartspraktijken en model op wielen voor grote ziekenhuizen
 • Onvertraagd inzicht – aan te sluiten op elke computer, tablet of smartphone om de voorraad in realtime weer te geven
 • Controleerbaarheid - De RFID-toegangscontrole toont wie wat heeft gedaan met uw voorraad
 • Automatische vergrendeling - Elektronische vergrendeling om ongeoorloofde toegang te voorkomen en de beveiliging te verbeteren
 • Ingebouwde FIFO-ondersteuning - Geïntegreerd Android-systeem voor first-in-first-out-gebruik
 • Artikelen hoeven niet gerangschikt te worden - De artikelen worden gelezen ongeacht hun richting, zelfs als ze dicht tegen elkaar liggen
 • Realtime inventarisatie - Volledige voorraadopname in 15 seconden
 • ISO-interieur - Compatibel met bestaande opslagsystemen en schappen
Voordelen Medstor RFID-cabinet - Direct zichtbaar, stembegeleiding, ISO-interieur, IoT-ondersteuning, spreekt uw taal, verantwoordingsplicht, automatische vergrendeling, geïntegreerde FIFO-conformiteit, artikelen herschikken niet nodig, realtime voorraad Voordelen Medstor RFID-cabinet - Direct zichtbaar, stembegeleiding, ISO-interieur, IoT-ondersteuning, spreekt uw taal, verantwoordingsplicht, automatische vergrendeling, geïntegreerde FIFO-conformiteit, artikelen herschikken niet nodig, realtime voorraad

Vraag meer informatie of ga naar satovicinity.com

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

BLOEDVEILIGHEID DANKZIJ RFID-TECHNOLOGIE

Gebruik van RFID op bloedzakje

KENNISMAKING MET DE PJM RFID-TECHNOLOGIE VOOR BLOEDVEILIGHEID

Betrouwbaar en accuraat volgen van de bloedvoorzieningsketen en bloedvoorraden.

In tegenstelling tot andere RFID-technologieën is PJM (Phase Jitter Modulation) RFID volledig veilig voor bloedproducten, waardoor deze technologie ideaal is om vloeistoffen te volgen.

PJM RFID maakt het mogelijk bloedproducten snel, betrouwbaar en 100% nauwkeurig te volgen.

De toonaangevende Tunnel & Fridge RFID readers van SATO maken het mogelijk de bloedvoorzieningsketen te volgen en bloedvoorraden te beheren met gegarandeerde en 100% betrouwbare resultaten.

Met de PJM Tags® technologie van SATO kunnen bloedmonsters, bloedplasma, bloedplaatjes en andere bloedproducten in bulk worden gevolgd of in koelcellen worden opgeslagen zonder enig kwaliteitsverlies.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

Minder verspilling van bloedproducten

 • Volledig inzicht in bloedvoorzieningsketen = minder verspilling door verzendingsfouten
 • Door nauwlettend erop toe te zien dat bloedcentra, bloedbanken en ziekenhuisafdelingen de conditionering (temperatuur) handhaven, wordt verspilling drastisch verminderd of zelfs volledig vermeden
 • Elk potentieel gevaar voor verspilling wordt tijdig voorkomen Mogelijkheid om een waarschuwing te geven wanneer bloedproducten niet op tijd op de plek van bestemming arriveren
 • Realtime inzicht in de nationale bloedvoorraad maakt het mogelijk de voorraadniveaus te verlagen door bestaande bloedproducten efficiënter te gebruiken. Door de gewaarborgde bevoorradingszekerheid is er op lokaal niveau minder veiligheids- of buffervoorraad nodig. Kleine voorraad = minder verspilling

Verbeterde patiëntveiligheid

 • Betere kwaliteitsgaranties voor bloedproducten
 • Minder fouten bij de verwerking van bloedproducten dankzij geautomatiseerde controles op hoog niveau
 • PJM RFID voorkomt fouten bij het scannen van barcodes

Efficiëntere bloedvoorzieningsketen

 • U weet precies waar bloedproducten zich bevinden in elke fase van de bloedvoorzieningsketen
 • Geautomatiseerde pick- en verpakkingsprocessen maken manueel scannen overbodig en voorkomen verzendingsfouten
 • Betere kwaliteit omdat bloedplasma minder lang wordt ingevroren

Verbeterd inzicht in de herkomst van bloedproducten

 • Automatisch controlespoor (audit trail) van bloedproducten in bloedcentra, laboratoria en externe koelcellen
 • Geen handmatige telling en controle nodig
 • Minder werk voor personeel om het traject van bloedproducten te registreren

Vraag meer informatie of ga naar satovicinity.com

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

UDI-CONFORMITEIT EN ETIKETCONTROLE

Arts die digitale informatie raadpleegt

Het systeem van unieke hulpmiddelenidentificatie (in het Engels Unique Device Identification of UDI) is een wereldwijde oplossing om medische hulpmiddelen te identificeren. Het doel is verschillen tussen geografische regio's en rechtspraak weg te werken op het gebied van barcode- en serialisatiebeheer. Dit levert talloze voordelen op voor fabrikanten van medische en farmaceutische hulpmiddelen, gebruikers, patiënten en regelgevende autoriteiten.

UDI-basissysteem:

 • Aan elk medisch hulpmiddel wordt een UDI toegekend, dit is een unieke maar wereldwijd gestandaardiseerde identificatiecode
 • De UDI wordt aangebracht op het etiket, de verpakking of het product in gewone tekst in een voor mensen leesbare interpretatie (HRI) en in een vorm of op een drager die geschikt is voor AIDC (Automatic Identification & Data Capture)
 • Er wordt een directe markering aangebracht op het medisch hulpmiddel dat opnieuw mag worden gebruikt of verwerkt
 • De vereiste productgegevens worden ingediend bij de wereldwijd toegankelijke database (GUDID of Global UDI Database) van de Food & Drug Administration (FDA) van de VS

INSPECTIEOPLOSSING VAN SATO

SATO biedt diverse mogelijkheden om geprinte etiketten eenvoudig te inspecteren. Een barcode-inspectiesysteem van Datalogic op printers uit de CL4NX- en CL6NX-serie of een volledig etiketinspectiesysteem met OCR (optische tekenherkenning) en OCV (optische tekenverificatie) op printers van de CL4NX-serie. Hieronder vindt u meer informatie over de accessoires die wij samen met onze partners kunnen leveren.

Barcode-inspectiesysteem

 • Compatibel met printers van de CL4NX- en CL6NX-serie
 • Eenvoudige integriteitscontrole van barcodegegevens
 • Functies om barcodes af te keuren (als ongeldig te markeren) en opnieuw af te drukken
 • Compact en goedkoop

Volledig etiketinspectiesysteem

 • Compatibel met de CL4NX-serie
 • Elk etiket voor 100% geïnspecteerd
 • Volledig op ISO/ANSI gebaseerde inspectie van 1D en 2D barcodes
 • Inspectie via OCR + OCV
 • Compact
 • Inclusief inspectiesoftware van Microscan (© 2018 Omron Europe B.V.)

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

Volg ons ook op…

TwitterLinkedInYouTubeFacebookInstagram