Magazijn- en distributiebeheer

SATO wil de product- en informatiestroom vlot en efficiënt laten verlopen, vanaf goederenontvangst tot voorraadbeheer en expeditie. Maar ook een effectief beheerde retourlogistiek vinden wij belangrijk. SATO streeft ernaar bedrijven beter inzicht te verschaffen en ze productiever en efficiënter te laten werken door tijdverlies, kosten en verspilling te voorkomen.

Door op alle werkterreinen en functieniveaus te zorgen voor een doorlopend toezicht op en inzicht in goederen, helpen wij bedrijven efficiënter en productiever te werken en hun activiteiten te stroomlijnen. In de oplossingen van SATO ligt het zwaartepunt op conformiteit en rentabiliteit van klanten. Wij ontwikkelen gebruiksvriendelijke, flexibele en slimme oplossingen om bedrijfsprocessen vlotter te laten verlopen, vanaf goederenontvangst tot voorraadbeheer en expeditie. Maar ook een effectief beheerde retourlogistiek vinden wij belangrijk.

SATO Visual Warehouse

SATO heeft Visual Warehouse™ ontwikkeld. Het eerste draagbare navigatiesysteem in de logistieke branche, dat barcodes en RFID-tags combineert met virtuele driedimensionale kaarten en indoor positiebepalingstechnologie.

Vergeleken met klassieke plaatsbepalingssystemen kan Visual Warehouse™ objecten nauwkeuriger lokaliseren met een foutenmarge van maximaal 30 cm. Dat gaat met draagbare terminals die de gebruiker via driedimensionale kaarten en gesproken instructies de weg wijzen naar artikelen. Dit systeem vereenvoudigt de goederenontvangst in magazijnen met meerdere voorraadlocaties. De voordelen zijn legio: efficiënter voorraad- en expeditiebeheer en snellere verzending via de kortste route, perfect afgestemd op de kenmerken van elk product.

Identificeert opslagruimten > Toont kortste route > Stem- en beeldnavigatie

Een functie voor ondersteuning op afstand wijst de kortste weg naar een product aan. De gebruiker hoort een goed verstaanbare stem die duidelijke instructies geeft, zoals "nog 2 meter en u bent bij het gewenste product", "sla rechts af bij het volgende gangpad" of "het type of volume van de te verzenden producten is gewijzigd". Dit systeem helpt u besparen op personeelskosten in de expeditieafdeling en verbetert de kwaliteit van uw processen, onafhankelijk van het ervaringsniveau van de werknemer.

Neem contact op met SATO voor meer informatie over Visual Warehouse™

SLIM MAGAZIJN- EN DISTRIBUTIEBEHEER

De oplossingen van SATO kunnen naadloos worden geïntegreerd in magazijnbeheersystemen, waarbij draadloze datacollectie functionaliteit wordt geïntegreerd om realtime inzicht te verschaffen in locaties, hoeveelheden, condities, oorsprong en bestemming van producten. Automatisering van het gehele logistieke proces, van ontvangst tot verzending, elimineert manuele interventies en de daarmee gepaard gaande menselijke fouten. Het resultaat is een ongeëvenaarde conformiteit en veiligheid voor optimale bedrijfsprestaties.

GOEDERENONTVANGST

Goederencontrole in magazijn

In een perfecte wereld komen goederen binnen in onberispelijke staat, nauwkeurig geëtiketteerd en klaar voor directe opslag. De realiteit is anders, alle digitale communicatiemiddelen en moderne transportsystemen ten spijt. Vaak lopen goederen transportschade op en worden er onjuiste producten of hoeveelheden verzonden. Bovendien kunnen ook menselijke fouten het ontvangstproces negatief beïnvloeden.

Fouten zijn onvermijdelijk, zoveel is zeker. Dit mag echter geen afbreuk doen aan de bedrijfsprestaties en precies daar is er een sleutelrol weggelegd voor de laatste technologische oplossingen van SATO.

SATO biedt een ruim assortiment slimme oplossingen om inkomende goederen en materialen snel en efficiënt te beheren. De best-in-class oplossingen van SATO maken het mogelijk goederen met barcodes en RFID-tags te identificeren en te controleren. Zo kan de afdeling goederenontvangst in realtime gegevens verzamelen en als business intelligence gebruiken ten behoeve van het nemen van de juiste beslissingen.

De industriële, mobiele en desktop printplossingen van SATO zorgen voor een perfecte aansluiting tussen orders/bestellingen, pakbonnen en vrachtbrieven. Zo kan men de producten snel sorteren en in de voorraad opnemen. Dit maakt niet alleen het goederenontvangstproces efficiënter, maar bevordert ook het concurrentievermogen van bedrijven.

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

OPSLAG EN HERBEVOORRADING

Goederenopslag in magazijn

Distributiecentra en magazijnen kampen met een hoge werkdruk. Zonder geïntegreerd, slim magazijnbeheersysteem om nauwkeurig en efficiënt goederen op te slaan en voorraden aan te vullen, kan alles snel uit de hand lopen.

Het personeel moet ervoor zorgen dat de inkomende goederen zich op het juiste ogenblik op de juiste plaats bevinden en dat elke verplaatsing nauwkeurig wordt bijgehouden. Tegelijk moet naar het juiste evenwicht worden gestreefd tussen tijd, kosten en klantenservice.

Een deugdelijke logistiek is bevorderlijk voor de bedrijfsvoering als geheel. Nauwkeurige informatie over goederenstromen draagt bij aan het optimaliseren van inkoop- en productieprocessen. Om aan de vraag te beantwoorden en leveringsverplichtingen na te komen, komt het erop aan voorraadniveaus voortdurend bij te stellen. Dit brengt de behoeften aan kasmiddelen in evenwicht en zorgt voor meer tevreden klanten. Al deze strategieën staan of vallen met de beschikbaarheid van nauwkeurige realtime gegevens voor het beheer van goederenontvangst, orderverzameling (picking), periodieke voorraadinventarisatie en (bij)bestelling.

SATO reikt magazijn- en distributiemedewerkers een helpende hand met een ruime keuze aan technologisch geavanceerde oplossingen om de voorraad op peil te houden, in realtime gegevens te verzamelen en met kennis van zaken beslissingen te nemen.

Of het nu gaat om het lossen, verplaatsen of behandelen van goederen op de magazijnvloer, met SATO gaat het veel efficiënter, want alles is altijd verbonden, overal beschikbaar en 100% accuraat.

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

VOORRAADBEHEER

Magazijnvoorraad beheren

Tegenwoordig passen warehousing- en distributiebedrijven vijf sleutelprocessen toe om voorraden te beheren c.q. beheersen:

  1. Accurate vraagprognoses
  2. Efficiënte goederendoorstroming
  3. Correcte doorloopsnelheid van voorraden
  4. Periodieke voorraadinventarisatie
  5. Procescontroles

Om deze processen efficiënt te kunnen beheren, is het goed begrijpen van markt- en bedrijfsomstandigheden een eerste vereiste. De exacte status kennen van goederen, bedrijfsmiddelen en personeel kan het verschil uitmaken tussen succes en mislukking. Voorraadkrimp, voorraadverschillen en verkeerd gebruik kunnen samen met een gebrek aan inzicht in waar en hoe de voorraad wordt gebruikt, leiden tot buitensporige kosten. Het kan tevens de klantenservice in het gedrang brengen.

Als leider in oplossingen voor automatische identificatie en datacollectie in de sector van transport en logistiek is SATO zich terdege bewust van het competitieve karakter van opslag en distributie. SATO werkt nauw samen met klanten om inzicht te verkrijgen in hun specifieke eisen en behoeften. Zo kunnen wij slimme maatwerkoplossingen aanreiken die prestaties en rentabiliteit bevorderen.

Of het nu gaat om mobiele systemen voor magazijn- en voorraadbeheer of om de RFID-tagging van goederen, SATO weet precies wat nodig is om warehousing- en distributieprocessen te verbeteren door meerwaarde te creëren en efficiëntie te verhogen.

In zijn visie legt SATO de focus op het stroomlijnen van het voorraadbeheer, om meer te halen uit minder, door arbeidskrachten optimaal te benutten en menselijke fouten uit te sluiten.

Trolleysysteem magazijnvoorraad

Praktijkvoorbeeld: een trolleysysteem

Een draadloos trolleysysteem is bruikbaar als mobiel printstation in magazijnen en vormt een goedkope, betrouwbare en flexibele oplossing om voorraadbeheer, expeditie en goederencontrole te stroomlijnen. Met dit systeem kunnen magazijnmedewerkers ter plaatse etiketten printen waar en wanneer dat nodig is. Dit betekent minder productiestilstand en downtime.

De robuuste trolley heeft een stalen frame en ingebouwde thermische barcodeprinter. Het voorziet in een batterij voor mobiel gebruik, elektrische voeding, scanner en draadloze LAN-tools. Bovendien is er op de trolley ook plaats voor een computer, toetsenbord en standaard kantoorprinter om verbinding te maken met andere (software)systemen of apparatuur. Het trolleysysteem is altijd verbonden zodat magazijnmedewerkers documenten kunnen printen waar en wanneer dat nodig is.

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

REALTIME LOCATIEMANAGEMENT

Het tempo van bedrijfsactiviteiten in heel wat sectoren, niet alleen transport en logistiek, maar ook de gezondheidszorg en detailhandel, kennen een versnelling. Bedrijven die concurrentievoordeel willen behouden, moeten steeds sneller reageren op de veranderende bedrijfsomstandigheden, trends en seizoensinvloeden.

Door de noodzaak om snel en in realtime beslissingen te nemen en de processen accuraat te laten verlopen, heeft de bedrijfsleiding er belang bij steeds goederen, bedrijfsmiddelen en personeel nauwlettend te volgen.

SATO is zich ervan bewust dat realtime inzicht in bedrijfsmiddelen en personeel essentieel is voor de bedrijfsprestaties. Daarom bieden wij een ruime keuze aan op maat gesneden technologisch geavanceerde oplossingen die productie, logistiek en algemene bedrijfsprocessen inzichtelijker maken. Zo kunnen magazijn- en distributiebeheerders de lat hoger leggen.

SATO RTLS (Real-Time Location System) is een logistieke maatwerkoplossing die de BLE (Bluetooth Low Energy)-technologie gebruikt om gegevens over getagde goederen te verzamelen en in realtime terug te zenden naar het bedrijfsinformatie systeem. Deze kosteneffectieve oplossing verschaft realtime informatie over specifieke magazijnlocaties. De locatiescan wordt om de 2 seconden ter plaatse bijgewerkt en heeft een ruim bereik gaande tot 10 m.

SATO biedt diverse technologisch geavanceerde oplossingen voor transport en logistiek. Hiermee kunnen bedrijven in deze sector goederen identificeren, volgen en traceren, maar tegelijk ook voldoen aan de laatste voorschriften op het gebied van etikettering, veiligheid en beveiliging. De barcode- en RFID-printoplossingen van SATO helpen logistieke en transportbedrijven te voldoen aan hun groeiende bedrijsbehoeften zonder de volledige bedrijfsinfrastructuur te ontwrichten.

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

PICKEN EN SORTEREN


Om het pick- en sorteerproces efficiënt te laten verlopen is betrouwbare en geactualiseerde informatie nodig over de beschikbare voorraad en de meest recente vraag. Magazijnactiviteiten moeten productief, betrouwbaar en kosteneffectief blijven. Alleen zo kunnen bedrijven hun klanten een feilloze service bieden. Als leider in oplossingen voor automatische identificatie en datacollectie in de sector van transport en logistiek heeft SATO een goed begrip van wat er op het spel staat. Onze maatwerkoplossingen zijn specifiek ontwikkeld om in deze behoeften te voorzien.

SATO VISUAL WAREHOUSE™

SATO Visual Warehouse™ is een draagbaar navigatiesysteem voor gestroomlijnde goederenopslag, orderverzameling (picking) en routenavigatie waarin barcodes worden gecombineerd met virtuele driedimensionale kaarten en uiterst precieze indoor positiebepalingstechnologie.

In deze oplossing wordt een algoritme gebruikt dat orderverzamelaars de kortst mogelijke route aanwijst door instructies in woord en beeld te geven, compleet met stembesturing voor controledoeleinden. Visual Warehouse™ optimaliseert personeelsinzet en voorraadbeheer, en verbetert de operationele efficiëntie in de logistieke sector.

De oplossing bestaat uit drie onderdelen: een realtime plaatsbepalingssysteem, driedimensionale kaartsoftware met algoritme om de kortste route te berekenen, en slimme apparaten. Virtuele kaartgegevens in 3D worden samengevoegd met gesimuleerde routegegevens, verwerkt en in realtime via slimme apparaten doorgegeven aan de gebruiker. Dankzij de stemherkenningstechnologie blijven ogen en handen vrijtijdens het pickproces.Zo kunnen orderverzamelaars niet alleen productiever, maar ook accurater werken en minder tijd verliezen om artikelen te zoeken.

SATO Visual Warehouse-software gebruikt op tablet

MOBIEL PRINTSYSTEEM VOOR ORDERVERZAMEL ETIKETTEN

Dit systeem gebruikt draadloze handterminals en robuuste mobiele printers om orderverzamel- en/of verzendetiketten te printen en zo de orderverzameling en goederencontrole in magazijnen vlotter te laten verlopen.

Dankzij de draadloze printfunctie om on-demand ter plaatse etiketten te maken, word bespaard op kosten voor orderverzameling en goederencontrole. Dit zorgt voor kortere reactietijden en komt ten goede aan productiviteit en efficiëntie.

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

VERPAKKEN EN VERZENDKLAAR MAKEN

Magazijnverpakkingsmachines

Een belangrijke fase in het magazijnbeheer is het definitief verpakken en verzendklaar maken van goederen. Hieraan kan men niet voorbijgaan, zelfs niet wanneer alles in het werk werd gesteld om het productieproces efficiënt te laten verlopen. Wanneer fouten niet correct worden afgehandeld kan dat niet alleen leiden tot meer kosten, afval en verspilling, maar ook tot gevolg hebben dat Service Level Agreements (SLA's) niet worden gehaald en dat de dienstverlening aan klanten in het gedrang komt.

Het verpakken en verzendklaar maken is een bijzonder arbeidsintensief proces. Precies daarom is de kans vaak het grootst dat in deze fase fouten worden gemaakt. Om de stroom eindproducten in goede banen te leiden, moeten magazijnmedewerkers goederen en zendingen snel kunnen scannen, controleren, registreren en documenteren aan de hand van barcode- of RFID-etiketten.

SATO's slimme printoplossingen automatiseren het fulfillment-proces en dragen positief bij aan de nauwkeurigheid, productiviteit, traceerbaarheid en conformiteit met de laatste regelgeving.

Dankzij de draadloze mobiele printers voor magazijntoepassingen kan het personeel meer aandacht besteden aan het verpakkingsproces en op het ogenblik van verzending de laatste controles uitvoeren om zeker te zijn dat de goederen, transportmiddelen en leveringsadressen juist zijn.

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

CROSS-DOCKING

Vrachtauto's bij inrit magazijn

Cross-docking is in de jaren vijftig ontstaan als logistiek proces waarbij inkomende goederen of materialen worden gelost en direct, met weinig of geen tussenopslag, worden geladen op een voertuig voor uitgaand transport. Deze methode wordt soms gebruikt om tijd te besparen in het ontvangst- en herverdelingsproces. Cross-docking is een kritiek proces dat zorgvuldig moet worden beheerd om verwarring, verspilling en fouten te voorkomen.

Het komt erop aan verpakkingen en pallets op geschikte wijze en in de juiste volgorde naar de juiste locatie te transporteren. Dat kan alleen met betrouwbare realtime gegevens die alle activiteiten transparant en inzichtelijk maken. Realtime locatiemanagement van producten, bedrijfsmiddelen en personeel maakt cross-docking productiever en beperkt fouten tot een minimum. Zo blijven klanten tevreden.

De laatste innovatieve etiketteringsoplossingen van SATO minimaliseren fouten in het cross-docking proces. Magazijnmedewerkers kunnen de inkomende goederen bij ontvangst registreren in een voorraadbeheerapplicatie. Met onze verschillende printers kunnen ze een verzendetiket met barcode printen waarop de nodige cross-docking informatie staat. Dit garandeert dat de juiste goederen altijd met het juiste transportmiddel tijdig op de juiste bestemming komen.

De accurate etikettering ter plaatse zorgt ervoor dat de goederen veel vlotter doorstromen en maakt bovendien manuele, foutgevoelige processen overbodig. Gedaan met zoeken naar etiketten of met het tijdrovend vergelijken van vrachtbrieven: de pallets worden geladen en barcodes of RFID-tags worden gescand om zeker te zijn dat de juiste zendingen zich op de juiste plaats bevinden en naar de juiste bestemming gaan.

SATO biedt hulpmiddelen die operationele activiteiten inzichtelijker en transparanter maken om zo te voldoen aan de hoge eisen die in de logistieke sector worden gesteld. Conformiteit en veiligheid staan voorop in onze oplossing voor cross-docking management.

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

VERZENDINGSCONTROLE

Expeditie terrein

Of het nu gaat om cosmetica of kokosnoten, meubels of voetballen, expediteurs hebben accurate, realtime en meetbare gegevens nodig om toe te zien op het verzendingsproces en zeker te stellen dat de procedures juist worden toegepast en dat de juiste goederen op de juiste bestemming komen. Zo blijven klanten tevreden.

Door het verzendingsproces te automatiseren, kan men menselijke fouten minimaliseren. Gedaan met manueel gemaakte documenten en handgeschreven etiketten. Voortaan kan men tijdig erop toezien dat de goederen juist worden verzonden. Dit bevordert de productiviteit en voorkomt tijdverlies bij het lossen en opnieuw laden van vrachtwagens. Tot slot kan men zo ook vrachtruimte en transportmiddelen beter benutten. Er zijn immers minder vrachtwagens of vrachtwagencombinaties te reserveren, waardoor het kostenplaatje aan het einde van de rit gunstiger uitvalt.

Als marktleider in technologie voor automatische identificatie en datacollectie biedt SATO een ruime keuze aan oplossingen om meerwaarde te creëren en de productiviteit in magazijnen en expeditieafdelingen te verbeteren.

De vaste en mobiele printoplossingen, scanners, barcode-etiketten en RFID-tags van SATO bieden uitgebreide mogelijkheden om het expeditieproces vanaf verzending tot transport efficiënt en op geautomatiseerde wijze te volgen en zo de beschikbare ruimte beter te benutten.

Heftruck systeem voor expeditiecontrole

Praktijkvoorbeeld: met een vorkheftruck compatibel systeem

Dit systeem print orderverzamel- en verzendetiketten om de expeditieactiviteiten vlotter te laten verlopen. Het bestaat uit een kleine mobiele thermische printer die op elke vorkheftruck kan worden geplaatst, en een handterminal met ingebouwd LCD-scherm. Wanneer een nieuwe order binnenkomt, scant de chauffeur het schapetiket in het magazijn en daarna de barcode op het product. Deze gegevens worden verzonden naar de hostcomputer. Als het product en de locatie juist zijn, verzendt de hostcomputer automatisch een bericht naar de thermische printer van SATO op de vorkheftruck, om te bevestigen dat het etiket overeenstemt met het gepickte artikel. Vervolgens wordt het verzendklare etiket in realtime geprint op de magazijnlocatie.

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

BEHEER VAN RETOURLOGISTIEK

Magazijnvoorraadcontrole

Online detailhandel en e-commerce zijn de afgelopen jaren exponentieel gegroeid. Bedrijven uit transport en logistiek staan hierdoor voor grote uitdagingen op het gebied van de retourlogistiek, het proces bestaande uit de planning, verwerking en controle van retourgoederen en daarmee samenhangende informatie.

Retourlogistiek is complexer dan het gebruikelijke distributieproces en stelt hoge eisen op het gebied van productiviteit, kosten- en afvalbeheer. Zo moeten bedrijven niet alleen de expeditie- en verpakkingsvoorschriften naleven, maar krijgen ze ook een groter aantal inkomende en uitgaande goederenstromen in de toeleveringsketen te verwerken.

Merkhouders en retailers willen retourzendingen van klanten snel afhandelen om klanttevredenheid en merkentrouw veilig te stellen. Bovendien willen ze de retourgoederen snel weer in de voorraad opnemen om ze opnieuw te verkopen en zo waardeverlies te minimaliseren. Bedrijven hebben realtime inzicht nodig: ze moeten precies weten waar en in welke conditie de retourgoederen zich bevinden. Alleen dan kunnen ze retourgoederen efficiënt verwerken, opnieuw in de voorraad opnemen en identificeren welke goederen niet meer verkocht kunnen worden. Bij ontvangst van retourgoederen moet het mogelijk zijn automatisch de conditie ervan te bepalen. Zo kan men proactief beslissen de retouren opnieuw in de voorraad op te nemen dan wel te repareren of weg te gooien. Ook door ongebruikte retourgoederen opnieuw in het productieproces te integreren, ontstaat ruimte voor efficiencywinst. Bovendien kan men zo onnodige (bij)bestellingen minimaal houden. De strenge regelgeving die tegenwoordig van toepassing is, legt bedrijven de verplichting op traceerbaarheidsinformatie bij te houden om te bewijzen dat veilig wordt omgegaan met de goederen en passend toezicht wordt uitgeoefend op gevaarlijke stoffen.

Dit alles verklaart de grote vraag bij logistieke- en transportbedrijven naar de oplossingen voor automatische identificatie en datacollectie van SATO. Als marktleider met best-in-class etiketteringsoplossingen helpt SATO bedrijven om logistieke processen voor retouren uit te rollen en feilloos te beheren.

Producenten, retailers en e-commercebedrijven vinden bij SATO een uitgebreid assortiment industriële, mobiele en desktopprinters met bijbehorende etiketten, scanners en accessoires om retourzendingen van klanten efficiënt te integreren in hun logistieke activiteiten. Zo krijgen ze niet alleen het nodige inzicht om met kennis van zaken beslissingen te nemen, maar kunnen ze meerwaarde creëren en de rentabiliteit verhogen.

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

Volg ons ook op…

TwitterLinkedInYouTubeFacebookInstagram