Automatyzacja procesów

Automatyzacja procesu etykietowania w restauracji, firmie cateringowej lub hotelu ma kluczowe znaczenie dla ogólnej efektywności operacyjnej. Zdolność do usuwania błędów, ograniczania odpadów, wykrywania problemów zanim te wystąpią oraz proaktywnego zarządzania zarówno procesami operacyjnymi jak i potrzebą bezpieczeństwa żywności, często w wyjątkowo dynamicznym środowisku biznesowym, może w dużym stopniu zależeć od dostępu do odpowiednich systemów etykietowania, które identyfikują, monitorują i informują przedsiębiorstwo o bieżącej sytuacji.

Firma SATO jest liderem w projektowaniu i rozwijaniu technologii etykietowania dla branży gastronomicznej. Rozumiemy, że automatyzacja i przyspieszenie procesu etykietowania pozwala zaoszczędzić dużo czasu na zarządzaniu odbiorem, obsługą, przechowywaniem i dystrybucją towarów, co ma kluczowe znaczenie dla ogólnej efektywności operacyjnej oraz wykonywanych obowiązków.

ETYKIETY OPATRZONE DATĄ

Piekarnia z wyrobami oznakowanymi datą

Etykiety tworzone ręcznie mogą zawierać błędne zapisy daty – niespójne, nieczytelne lub nawet nieprawidłowe. Firma SATO uważa, że zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności powinna być wdrażana w łatwy, precyzyjny i jasny sposób, aby producenci mogli skoncentrować się na wytwarzaniu doskonałych produktów dla swoich klientów.

Na przykład dzięki rozwiązaniu w dziedzinie znakowania DateRight™ firmy SATO możliwe jest wyeliminowanie ręcznego tworzenia rejestrów i etykiet, oszczędzając czas, zwiększając dokładność i ograniczając ryzyko występowania błędu ludzkiego.

Osoby pracujące w kuchni nie muszą zapamiętywać i obliczać daty przydatności każdego artykułu spożywczego, mogą z łatwością tworzyć etykiety wskazujące termin ważności za pomocą drukarki TH2.

Jako lider technologii dla branży żywieniowej, firma SATO rozumie, że każdy lokal gastronomiczny ma inne potrzeby i wymagania. Oferuje więc szeroką gamę stacjonarnych i przenośnych drukarek, oprogramowania i etykiet, które można dostosować do potrzeb każdego klienta oraz wsparcie systemowe zapewnione przez doświadczone zespoły techniczne

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

ETYKIETOWANIE NA ŻYCZENIE

Etykieta żywności z sugerowanym terminem przydatności

Drukowanie etykiet na życzenie przynosi wiele korzyści producentom artykułów spożywczych i napojów, m.in.:

 • Zmniejszenie zapasu wstępnie zadrukowanych etykiet pozwala ograniczyć nakłady finansowe i administracyjne
 • Uproszczone zamawianie - wymagana jest tylko jedna etykieta z kodem kreskowym, bez konieczności zarządzania drukowaniem wstępnym
 • Indywidualna produkcja etykiet w czasie rzeczywistym – elastyczna reakcja na okresy szczytu i spadku w ciągu dnia
 • Łatwiejsze zarządzanie jednostkami SKU produktów – towarami przychodzącymi i wychodzącymi
 • Zrównoważony rozwój – mniejsze marnotrawstwo materiałów związane z utrzymywaniem zbyt wysokich zapasów wydrukowanych, nieaktualnych lub błędnych etykiet
 • Wszechstronność – informacje o składzie, wartościach odżywczych, obecności alergenów i dane zmienne mogą być modyfikowane w czasie rzeczywistym, co oszczędza czas i pieniądze
 • Możliwość reagowania na wymogi zgodności z przepisami i bezpieczeństwa żywności

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

TWORZENIE ETYKIET ZE SKŁADEM I WARTOŚCIAMI ODŻYWCZYMI

Etykieta żywności z informacjami o składzie i wartościach odżywczych

Dzięki na bieżąco aktualizowanym przepisom dotyczącym etykietowania żywności, konsumenci zyskują większą świadomość na temat składu, wartości odżywczych i obecności alergenów w żywności.

Proste rozwiązania do etykietowania firmy SATO umożliwiają firmom działającym w branży spożywczej zachowanie zgodności z przepisami i tworzenie etykiet, które automatycznie wyróżniają istotne dane.

Wymagane obecnie prawem informacje do zamieszczania na etykietach żywności to:

 • Nazwa produktu spożywczego
 • Lista składników
 • Nazwy substancji lub produktów powodujące alergie lub objawy nietolerancji
 • Ilościowa specyfikacja składników
 • Masa netto
 • Minimalny okres ważności, termin przydatności do spożycia i data zamrożenia
 • Warunki przechowywania lub przygotowywania
 • Nazwa własna lub nazwa handlowa i adres producenta
 • Kraj lub miejsce pochodzenia
 • Sposób przygotowywania
 • Zawartość alkoholu
 • Wskazanie deklarowanych wartości odżywczych

Jako lider rozwiązań w dziedzinie etykietowania, firma SATO oferuje swoim klientom szeroki wybór drukarek, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych, kompatybilnych ze środowiskiem przetwarzania i przygotowywania żywności, aby poprawić identyfikowalność i bezpieczeństwo żywności. Umożliwia to zamieszczanie na etykietach informacji o obecności alergenów i wartościach odżywczych oraz pozwala na zachowanie pełnej kontroli nad procesami, zgodnie z przepisami UE.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

ROTACJA ŻYWNOŚCI

Makaron, frytki i inne produkty spożywcze w restauracji

W każdym środowisku związanym z żywnością wymagane jest etykietowanie nie tylko produktów gotowych, ale także procesów przygotowywania i przechowywania. Wszystkie składniki i produkty w branży spożywczej wymagają monitorowania i zarządzania, aby utrzymać zgodność z przepisami bezpieczeństwa żywności oraz dotrzymać terminów ważności.

Na przykład, kiedy dany produkt został otwarty, zamrożony lub rozmrożony? Monitorowanie ważności produktu w oparciu o drukowane w czasie rzeczywistym etykiety z terminem przydatności do spożycia zapewnia bezpieczeństwo, jakość i redukuje odpady, a pośrednio także obniż koszty.

Stek z polędwicy wołowej z sugerowanym terminem przydatności oraz datą otwarcia i terminem przydatności po otwarciu

Etykiety opatrzone datą na potrzeby kontroli rotacji żywności pozwalają na efektywne zarządzanie produktami spożywczymi w procesach przygotowywania i przechowywania artykułów. Zgodnie z wymogami systemu HACCP komercyjnie przygotowywane produkty spożywcze, które zostały wyjęte z oryginalnego opakowania, muszą zostać wyraźnie oznakowane datą przygotowania albo terminem przydatności do spożycia lub sprzedaży, jeśli mają dotrzeć do konsumenta.

Firma SATO oferuje szeroką gamę rozwiązań do etykietowania, zaprojektowanych specjalnie pod kątem wymogów bezpieczeństwa żywności i potrzeb związanych z procesem rotacji żywności. Niezależnie od tego, czy chodzi o codzienne użycie, datę przydatności do spożycia, datę pierwszego/ostatniego użycia, firma SATO dysponuje technologią automatyzacji oraz szybkiego i łatwego zarządzania etykietowaniem na potrzeby rotacji żywności.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

OGRANICZANIE STRAT ŻYWNOŚCI I ZARZĄDZANIE ODPADAMI

Pozostałości jedzenia po przyjęciu

Każdego roku w UE marnuje się ponad 88 mln ton żywności wartej ponad 143 mld euro. Marnotrawstwo żywności stanowi problem, który przedostał się do świadomości zarówno konsumentów jak i rządów i mediów.

Do marnotrawstwa żywności dochodzi w całym łańcuchu dostaw, co oznacza utratę zasobów wykorzystywanych do produkcji żywności, takich jak ziemia, woda i energia oraz niepotrzebne zwiększenie emisji gazów cieplarnianych.

Sektor restauracyjny i sprzedaży detalicznej żywności podjął w ostatnich latach próby rozwiązania problemu marnotrawienia żywności poprzez jej rozdawanie. Żywność jest oferowana konsumentom za pośrednictwem komercyjnych kanałów dystrybucji lub organizacji redystrybucyjnych, takich jak banki żywności i organizacje charytatywne. W restauracjach oferowana jest możliwość spakowania resztek z myślą o nakarmieniu nimi zwierząt do specjalnych toreb, które można oznakować za pomocą drukarek firmy SATO, aby zapewnić zgodność z przepisami, bezpieczeństwo dla konsumentów oraz uniknąć strat żywności w domu.

Najważniejsze jest jednak redukcja odpadów żywności w ogóle. Firma SATO oferuje szereg rozwiązań, zapewniających dokładne monitorowanie i zarządzanie każdym etapem procesu przygotowywania żywności, w oparciu o wydajne rozwiązania do etykietowania. Zintegrowane systemy drukowania i etykietowania firmy SATO pozwalają wyeliminować przypadki przekroczenia terminów przydatności do spożycia, niewłaściwe zarządzanie zapasami czy nadmiar zapasów.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

SPECJALISTYCZNE KLEJE I MATERIAŁY

Etykiety żywności wykorzystywane w magazynie restauracji

Środowiska kuchenne i gastronomiczne to wrażliwa przestrzeń robocza, w której wymagane jest stosowanie etykiet zaprojektowanych w celu bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością.

Etykiety muszą gwarantować nie tylko wyraźne i dokładne oznakowanie produktów, ale rodzaju podłoża i użytego kleju dopasowanego do konkretnym wymagań w zakresie bezpieczeństwem żywności.

Na przykład zbyt lepkie etykiety samoprzylepne mogą pozostawiać resztki kleju, który są siedliskiem bakterii lub mogą być trudne do usunięcia podczas mycia w gorącej wodzie. Wielu etykiet nie można na przykład używać podczas podgrzewania.

Firma SATO oferuje wiele niestandardowych podłoży i klejów, przeznaczonych do typowych procesów przygotowywania żywności i napojów oraz systemów przechowywania:

 • Etykiety rozpuszczalne – rozpuszczają się całkowicie w ciągu jednej minuty w zmywarce do naczyń lub pod gorącą bieżącą wodą, nie pozostawiają resztek, co pozwala uniknąć problemów związanych ze skażeniem i blokowaniem systemów odprowadzających
 • Etykiety, które można całkowicie usunąć bez pozostawiania resztek kleju na opakowaniu
 • Etykiety do chłodziarek i zamrażarek – etykiety z klejami odpornymi na niskie poziomy wilgotności oraz niskie temperatury (do -21°C)
 • Etykiety do bezpośredniego kontaktu z żywnością, niezawierające bisfenolu A
 • Etykiety przystosowane do kuchenek mikrofalowych – wytrzymują długotrwałe działanie temperatur do 95°C

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

MONITOROWANIE DZIAŁAŃ PERSONELU

Zespół pracowników restauracji

Zarządzanie wydajnością w sytuacji obciążenia pracą w środowisku gastronomicznym może wymagać zdobycia wiedzy o tym, gdzie w danym momencie znajduje się personel i co konkretnie robi, aby zminimalizować marnowanie czasu i niepożądane aktywności. Czas to pieniądz, a efektywność jego wykorzystania może być kluczem do rentowności dynamicznego lokalu gastronomicznego.

Firma SATO oferuje szereg elastycznych rozwiązań z technologią RFID i kodów kreskowych do monitorowania działań pracowników i zarządzania procesami operacyjnymi w celu poprawy praktyk z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa:

 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym lokalizacji personelu – nie są wymagane żadne ręczne ingerencje
 • Zakodowane identyfikatory dla pracowników
 • Samodzielne drukowanie tymczasowych identyfikatorów dla gości w ciągu kilku sekund
 • Monitorowanie zadań/procesów
 • Czytelne oznakowanie na potrzeby ewakuacji w razie pożaru

Firma SATO oferuje szereg systemów identyfikacji i monitorowania, które pozwalają zaoszczędzić czas oraz podnieść poziom bezpieczeństwa i wydajności pracy.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

SZKOLENIE PERSONELU

Personel szkolony przez kucharza

Wskaźnik rotacji personelu bywa wysoki w branży hotelarskiej i gastronomicznej, szczególnie że podejmowana tam praca ma często charakter tymczasowy. Oznacza to, że szkolenie personelu jest kluczowym warunkiem utrzymania płynnej i profesjonalnej obsługi oraz efektywności operacyjnej.

Firma SATO oferuje szeroką gamę rozwiązań do drukowania etykiet, których zaletą jest możliwość szybkiego i łatwego opanowania obsługi przez osoby zatrudnione, zarówno studentów, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin czy cudzoziemców. Rozwiązania te są przyjazne w obsłudze, która odbywa się w lokalnych językach, a pracownicy szybko się jej uczą, korzystając z obszernego zbioru filmów instruktażowych. Menedżerowie nie poświęcają czasu na wyjaśnianie zagadnień technicznych i mogą skupić się na zarządzaniu, podczas gdy nowy personel szybko opanowuje zasady wydajnego wykonywania pracy.

Zapewnienie pracownikom dostępu do filmów instruktażowych, poświęconych najnowszym produktom i usługom, pozwala na efektywne prowadzenia działalności.

Firma SATO posiada duży wybór sprzętu do etykietowania wyposażonego w ekran dotykowy i przyjazne interfejsy, aby personel szybko opanował ich obsługę, oszczędzając czas i eliminując błędy.

Na przykład, wraz z najnowszą przenośną drukarką etykiet FX3 - LX firmy SATO dostępnych jest 14 filmów instruktażowych poświęconych ładowaniu mediów, wymianie części, instalacji akcesoriów i serwisowi.

Dzięki wygodnej obsłudze w jednym z 47 języków przypominającej korzystanie ze smartfona, firma SATO dostarcza aktualnych informacji w dowolnej lokalizacji.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

KONTAKT Z NAMI

TwitterLinkedInYouTubeFacebookInstagram