Zarządzanie sprzętem medycznym

Wraz ze starzeniem się populacji wielu dojrzałych gospodarek na całym świecie dramatycznie rosną koszty opieki zdrowotnej. Ponadto wszystkie placówki służby zdrowia muszą magazynować wiele najróżniejszych wyrobów medycznych, mając na uwadze wszelkie możliwe potrzeby pacjentów, co wiąże się z poważnymi utrudnieniami z punktu widzenia kontroli zapasów.

Rządy i instytucje odpowiedzialne za opiekę zdrowotną poszukują sposobów na zminimalizowanie kosztów, zmniejszenie marnotrawstwa i optymalizację wydajności poprzez staranną ocenę produktów, procesów i ludzi w swoich organizacjach.

Optymalizacja zapasów i zapobieganie marnotrawstwu w medycznym i farmaceutycznym łańcuchu dostaw są obecnie kwestiami kluczowymi w kontekście zarządzania budżetami szpitali oraz ich płynności finansowej.

Presja na ograniczanie wydatków jeszcze nigdy nie była tak silna. Dotyczy to w równym stopniu placówek państwowych jak i prywatnych. W związku z tym dyrektorzy szukają sposobów na obniżanie kosztów, kontynuując jednocześnie te działania, które są efektywne oraz usprawniając zarządzanie bezpieczeństwem pacjentów i opieką nad nimi.

Dzięki zdolności do dokładnego identyfikowania oraz bieżącego monitorowania wykorzystania leków, wyrobów medycznych, sprzętu oraz majątku szpitala mają oni lepszy wgląd w stan magazynowy oraz większą możliwość podnoszenia efektywności i ograniczania błędów.

Jako czołowy dostawca rozwiązań w dziedzinie automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych dla służby zdrowia, firma SATO zapewnia świadczeniodawcom wsparcie w postaci wydajnych, spersonalizowanych rozwiązań do drukowania i etykietowania w oparciu o technologię kodów kreskowych i znaczników RFID. Zapewniają one lepszy przegląd w czasie rzeczywistym sytuacji w placówce oraz umożliwiają dyrekcji zoptymalizowanie nie tylko procesu podejmowania decyzji, ale także wyników finansowych.

Z KODAMI KRESKOWYMI

Informacje medyczne zawarte w kodzie kreskowym

Jako lider w dziedzinie automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych dla służby zdrowia, firma SATO rozumie znaczenie posiadania przez kierownictwo dostępu do wiarygodnych, dokładnych i aktualnych danych, aby ułatwić podejmowanie właściwych decyzji w określonych ramach czasowych oraz zarządzanie budżetami placówek. Z punktu widzenia świadczeniodawców kluczem do zapewnienia pacjentom właściwej opieki są dokładne informacje na ich temat oraz zdolność do dokładnego monitorowania zasobów medycznych.

Efektywność w sektorze opieki medycznej wzrosła dzięki dynamicznemu wprowadzeniu kodów kreskowych, co ułatwiło monitorowanie na bieżąco oraz zarządzanie przez całą dobę informacjami o pacjentach i zasobach medycznych. Przyczyniło się to do wyeliminowania błędów towarzyszących procedurom medycznym i do poprawy bezpieczeństwa pacjentów.

Firma SATO dostarcza spersonalizowane systemy gromadzenia danych w oparciu o kody kreskowe dedykowane placówkom medycznym na potrzeby efektywnej kontroli produktów, zasobów i zapasów w ramach bardziej wydajnego zarządzania łańcuchem dostaw, utrzymywania zapasów na niskim poziomie i ochrony bezpieczeństwa pacjentów.

Możliwości wykorzystania standardowych kodów kreskowych na sprzęcie medycznym stwarza warunki do powstawania wydajnych i zaawansowanych systemów dystrybucji oraz sprawnej administracji medycznej, do wprowadzania identyfikowalności, a także do eliminowania błędów towarzyszących procedurom medycznym. Zgodne z systemem GS1 kody kreskowe umieszczane na wyrobach medycznych umożliwiają obniżenie poziomu zapasów oraz zapewniają wzrost bezpieczeństwa pacjentów.

Czynności administracyjne związane z zakupami i zarządzaniem sprzętem medycznym wykonywane są często ręcznie i są czasochłonne. Wiążą się także z ryzykiem wystąpienia błędów prowadzących do wyczerpania zapasów, oszustw lub upływu terminu ważności. Poprzez wdrożenie cyfrowego systemu zarządzania stanami w oparciu o kody kreskowe zgodne z systemem GS1 szpital lub placówka medyczna może szybko zautomatyzować i zarejestrować globalne numery towaru, numery partii i daty ważności, co umożliwia personelowi bezpieczne monitorowanie i identyfikowanie sprzętu medycznego w całym obiekcie lub całej sieci. Zdobyte w ten sposób informacje mogą pomóc w zarządzaniu kolejnością wykorzystania produktów, w automatycznym odpisywaniu produktów oraz w ponownym zamawianiu produktów od dostawców. Oprócz automatyzacji procesu zarządzania wyrobami medycznymi system oferuje pewność, że produkty niezbędne w codziennej pracy są zawsze dostępne w magazynie, a to pozwala ograniczyć ryzyko przenoszenia wizyt lub zabiegów na inne terminy oraz zapewnia pacjentom większe bezpieczeństwo.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

Z TECHNOLOGIĄ RFID

Etykiety RFID

Firma SATO jest liderem rozwiązań w dziedzinie automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych dla służby zdrowia. Oferuje ona drukarki, oprogramowanie i rozwiązania do etykietowania w oparciu o technologię RFID na potrzeby automatyzacji procesów zaopatrzenia i przechowywania towarów w całym środowisku medycznym.

Technologia RFID firmy SATO stanowi odpowiedź na wiele potrzeb związanych z kontrolą terminów przydatności leków i ich rotacją, zarządzaniem aktywami szpitala czy monitorowaniem ruchów personelu, pacjentów i towarów w sieci szpitalnej.

Świadczeniodawcy usług medycznych mają możliwość uzyskania w czasie rzeczywistym przeglądu wyrobów i zapasów medycznych oraz dostępu do lokalizacji zasobów i pacjentów, zgodnie z normami i przepisami. Odbywa się to poprzez włączenie znaczników RFID do zasobu magazynowego lub umieszczenie czytników w punktach wejścia i wyjścia na terenie placówki.

Firma SATO gwarantuje kompleksowe podejście do technologii RFID: od chipów, znaczników i czytników aż do drukarek – zaprojektowanych i wykonanych przez zespół SATO. Skontaktuj się z nami w sprawie swoich oczekiwań względem technologii RFID oraz aby dowiedzieć się więcej na temat zintegrowanych i najnowocześniejszych rozwiązań dostępnych wraz z zaawansowanym wsparciem technicznym.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

ROZWIĄZANIE WYKORZYSTUJĄCE IMPLANTY RFID DLA DOSTAWCÓW

Produkcja implantów z technologią RFID

PJM Orbit

Rozwiązanie dla dostawców do zarządzania wypożyczanym sprzętem medycznym, wykorzystujące unikalną technologię firmy SATO Phase Jitter Modulation (PJM) na bazie technologii RFID, która pozwala szybko identyfikować duże ilości oznakowanych przedmiotów ułożonych w stosy lub przechowywanych w dowolnej konfiguracji.

PJM Orbit® to pojedyncze rozwiązanie na bazie technologii PJM RFID, przeznaczone do zarządzania działalnością związaną z wypożyczaniem sprzętu medycznego. Pozwala ono skonsolidować system rezerwacji wypożyczanych zestawów, zarządzać preferencjami, wysyłać zestawy, uzgadniać zwroty i raportować o stanie ich zużycia.

Składnikiem rozwiązania PJM Orbit® jest oprogramowanie, opracowane w ścisłej współpracy z globalnymi firmami implantologicznymi oraz czytniki i znaczniki RFID marki SATO VICINITY. Jest to jedyny kompletny system, zaprojektowany od podstaw z myślą o prowadzeniu działalności związanej z wypożyczaniem zestawów ortopedycznych, wykorzystujących technologię RFID.

Technologia PJM marki SATO VICINITY to uznane przez branżę rozwiązanie na bazie technologii RFID dla dostawców implantów medycznych w Australii i Nowej Zelandii. Od 2005 roku firma SATO z powodzeniem oferuje technologię PJM RFID globalnym firmom, dostarczającym implanty ortopedyczne.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

 • Istotne skrócenie czasu i ograniczenie kosztów przygotowywania zestawu
 • Kompletowanie i pakowanie wypożyczanych zestawów w oparciu o technologię PJM Orbit® odbywa się bardzo wydajnie dzięki skróceniu o 75% czasu, jaki upływa od otrzymania rezerwacji do wysyłki. Krótsze czasy realizacji zamówień dają możliwość zrealizowania większej liczby wysyłek w sytuacji, w której liczy się czas dostawy
 • Brak konieczności czasochłonnego skanowania kodów kreskowych
 • Ograniczenie ilości i przyspieszenie procesów weryfikacji
 • Ograniczenie o 90% nakładów pracy związanych z obsługą wysyłek i zwrotów

ZAWSZE PRAWIDŁOWE WYSYŁKI

Kompleksowe zarządzanie preferencjami lekarzy i szpitali umożliwia adekwatny serwis i weryfikację. Rozwiązanie PJM Orbit® zapobiega wysyłkom:

 • produktów wycofanych ze sprzedaży lub produkcji
 • produktów przeterminowanych
 • nadprogramowych produktów lub niekompletnych zestawów

WYŻSZY POZIOM OBSŁUGI KLIENTA

 • Zawsze prawidłowe i terminowe wysyłki do szpitali, wyeliminowanie niemal wszystkich przypadków niekompletnych lub błędnych rezerwacji
 • Znaczne zmniejszenie liczby sporów ze szpitalami
 • Szpitale korzystające z rozwiązania PJM Assure® mogą od razu identyfikować błędy związane ze zwrotami i uzgadniać ponowne wykorzystanie zestawów, zanim te opuszczą szpital

JAK ZACZĄĆ KORZYSTAĆ Z ROZWIĄZANIA PJM ORBIT®

 • Zaimportuj swoje dane
 • Wyeksportuj dane podstawowe odnośnie lekarza, szpitala i preferencji z istniejącego systemu ERP oraz zaimportuj je do bazy danych w aplikacji PJM Orbit®
 • Oznacz zapas
 • Umieść znacznik PJM Tag® na każdym implancie. Aplikacja PJM Orbit® połączy unikalne numery seryjne znaczników z produktami. Aplikacja inteligentnie rozszyfruje kod kreskowy produktu, aby uzyskać kod towaru, numer partii i numer seryjny
 • Instalacja aplikacji i sprzętu

PJM Orbit® to aplikacja internetowa. Może ona być hostowana lokalnie lub w zabezpieczonym centrum danych. Czytniki tunelowe i stacjonarne są podłączone do sieci LAN w standardzie Ethernet.

Rozwiązanie do zarządzania wypożyczanymi zestawami implantów jest również dostępne z technologią UHF RFID. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z lokalnym oddziałem firmy SATO.

Poproś o dodatkowe informacje lub odwiedź stronę satovicinity.com

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

ROZWIĄZANIE DO ZARZĄDZANIA IMPLANTAMI Z TECHNOLOGIĄ RFID DLA SZPITALI

Lekarz korzystający z urządzenia z ekranem dotykowym

PJM Assure

Rozwiązanie dla szpitali do zarządzania wypożyczanymi zestawami implantów, wykorzystujące unikalną technologię SATO Phase Jitter Modulation (PJM) na bazie technologii RFID, która pozwala szybko identyfikować duże ilości oznakowanych przedmiotów ułożonych w stosy lub przechowywanych w dowolnej konfiguracji.

Technologia PJM RFID od firmy SATO to wypróbowane, przetestowane i sprawdzone rozwiązanie, umożliwiające szpitalom lepsze zarządzanie odbiorami i zwrotami wypożyczanych zestawów.

Około 80% wypożyczanych zestawów implantów ortopedycznych w Australii i Nowej Zelandii jest obecnie znakowanych i monitorowanych za pomocą technologii PJM RFID, z której korzystają najwięksi światowi dostawcy implantów, a także 70 największych szpitali, co daje im pewność dokładności, wydajności i jakości obsługi klientów.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

 • Wzrost bezpieczeństwa pacjentów
 • Potwierdzenie terminu ważności każdego skanowanego produktu, co zapobiega użyciu przeterminowanych implantów
 • Pewność, że dostępne są wszystkie produkty niezbędne do przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego – systemy zarządzania implantami SATO Orbit i Assure sprawdzają dostarczone implanty pod kątem zgodności z „preferencjami” chirurga lub listą wymaganych przez chirurga produktów

PRZYSPIESZONY PROCES ODBIORU I WYSYŁKI ZE 100% DOKŁADNOŚCIĄ

 • Skrócenie czasu odbioru złożonych zestawów z kilku godzin do kilku minut
 • Wyeliminowanie błędów
 • Istotne zmniejszenie ilości późniejszych pytań i sporów wokół wykorzystania/rozliczania implantów

SZYBSZE I ZAUTOMATYZOWANE UZGADNIANIE ZWROTÓW

 • Zautomatyzowane przetwarzanie zwrotów oznacza skrócenie czasu ich przetwarzania i odbierania
 • Wyeliminowanie ograniczeń dla obiegu zestawów
 • Zapobieganie błędom podczas wysyłki Nigdy więcej zwrotów pomyłkowo wysłanych produktów. Rozwiązanie PJM Assure® odznacza się elastycznością i umożliwia wymianę produktów podczas realizacji złożonych scenariuszy na sali operacyjnej, a także zapewnia przejrzystość audytu pod kątem wielu podobnych operacji
 • O ponad 90% mniej zapytań i sporów z klientami dzięki zastosowaniu rozwiązania PJM Assure®

KOMPLETNE ROZWIĄZANIE

Dzięki temu, że dostawcy na całym świecie wykorzystują systemy PJM Orbit®, firma SATO może dostarczać gotowe rozwiązania dla szpitali i producentów oraz dystrybutorów implantów ortopedycznych.

JAK ZACZĄĆ KORZYSTAĆ Z ROZWIĄZANIA PJM ASSURE®

Sprzęt

 • Tunel PJM RFID to wszystko, czego potrzeba, aby szybko uzgodnić przedmioty otrzymane w oparciu o wcześniejsze rezerwacje. Łatwa instalacja i obsługa znacząco skracają czas, jaki pracownicy poświęcają na liczenie i weryfikowanie dostaw wypożyczanych zestawów.

Oprogramowanie

 • PJM Assure® to aplikacja internetowa. Może być hostowana lokalnie lub w zabezpieczonym centrum danych. Czytniki tunelowe i stacjonarne są podłączone do sieci LAN w standardzie Ethernet
 • Rozwiązanie do zarządzania wypożyczanymi zestawami implantów jest również dostępne z technologią UHF RFID. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z lokalnym oddziałem firmy SATO

Poproś o dodatkowe informacje lub odwiedź stronę satovicinity.com

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

NOWE SPOSOBY ZARZĄDZANIA ZAPASAMI

Leki kompletowane w aptece

Dzięki zautomatyzowaniu procesu zarządzania zapasami w dużych i małych placówkach opieki medycznej można zmniejszyć zapotrzebowanie na wykonywane ręcznie, pracochłonne czynności oraz możliwe staje się zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia kosztownych błędów. Zautomatyzowanie obiegu dokumentacji klinicznej i śledzenia zasobów podnosi jeszcze bardziej efektywność zarządzania zapasami w szpitalu i zapewnia oszczędności czasu oraz redukcję kosztów.

PRZEDSTAWIAMY NOWE SZAFY Z TECHNOLOGIĄ PJM RFID FIRMY SATO

PRZEDSTAWIAMY NOWE SZAFY Z TECHNOLOGIĄ PJM RFID FIRMY SATO

Ile można zaoszczędzić, mając z dowolnego miejsca na ziemi natychmiastowy dostęp do dokładnych informacji na temat zapasów? A co, gdyby można było wykonywać operacje zgodnie z kolejnością przyjęcia i prowadzić rejestr osób mających dostęp do zapasów?

Szafy z technologią PJM RFID firmy SATO zapewniają bezprecedensową dokładność i rozliczalność inwentaryzacji w czasie rzeczywistym w ramach prostego interaktywnego pakietu, który może usprawniać operacje bez uszczerbku dla ich jakości.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

 • Modułowość – dostępne w 2 rozmiarach: biurkowym z myślą o klinikach i gabinetach dentystycznych oraz wolnostojącym (na kółkach) z myślą o dużych szpitalach
 • Natychmiastowa widoczność – możliwość podłączenia do dowolnego komputera, tabletu lub smartfona w celu wyświetlenia stanu zapasów w czasie rzeczywistym
 • Rozliczalność – kontrola dostępu do zapasów w oparciu o technologię RFID
 • Automatyczna blokada – elektroniczna blokada pozwala uniknąć błędów użytkownika i zwiększa bezpieczeństwo
 • Model postępowania według kolejności przyjęcia (FIFO) – system Android wymaga wydawania produktów zgodnie z kolejnością ich przyjęcia
 • Nie ma potrzeby zmiany rozmieszczenia przedmiotów – skanowanie odbywa się niezależnie od konfiguracji przedmiotów (możliwe nawet w przypadku ciasnego ułożenia w stos)
 • Widoczność zapasu w czasie rzeczywistym – pełne podsumowanie stanu zapasów w 15 sekund
 • Wnętrze zgodne z normami ISO – zgodność z istniejącymi koszami i regałami
Zalety szafki RFID firmy Medstor – natychmiastowa widoczność, obsługa głosowa, wnętrze zgodne z normami ISO, obsługa technologii IoT, obsługa w wielu językach, odpowiedzialność, automatyczna blokada, zgodność ze standardem FIFO, brak konieczności reorganizacji przedmiotów, inwentaryzacja w czasie rzeczywistym Zalety szafki RFID firmy Medstor – natychmiastowa widoczność, obsługa głosowa, wnętrze zgodne z normami ISO, obsługa technologii IoT, obsługa w wielu językach, odpowiedzialność, automatyczna blokada, zgodność ze standardem FIFO, brak konieczności reorganizacji przedmiotów, inwentaryzacja w czasie rzeczywistym

Poproś o dodatkowe informacje lub odwiedź stronę satovicinity.com

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

BEZPIECZEŃSTWO KRWI W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ RFID

Technologia RFID zastosowana na worku na krew

PRZEDSTAWIAMY ROZWIĄZANIE PJM W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA KRWI

Wiarygodne i dokładne monitorowanie łańcucha dostaw oraz zapasów krwi.

Inaczej niż w przypadku innych rodzajów technologii RFID, obecność krwi w ogóle nie wpływa na działanie rozwiązania PJM RFID, dzięki czemu idealnie nadaje się ono do monitorowania płynów.

Rozwiązanie PJM RFID zapewnia szybkość i niezawodność działania oraz 100% dokładność monitorowania krwi.

Wysoko oceniane przez branżę czytniki tunelowe i lodówkowe RFID firmy SATO zapewniają bezbłędne śledzenie łańcucha dostaw krwi oraz zarządzanie jej zapasami.

Technologia PJM Tags® firmy SATO umożliwia monitorowanie krwi, osocza, płytek i innych pokrewnych produktów dostarczanych zbiorczo lub poukładanych blisko siebie w chłodniach. Wszystko to odbywa się bez uszczerbku dla wydajności.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

Ograniczenie marnotrawstwa produktów krwiopochodnych

 • Ograniczenie strat wynikających z błędów wysyłki dzięki przejrzystości łańcucha dostaw
 • Dzięki zachowaniu łańcucha chłodniczego w centrach krwiodawstwa, bankach krwi i oddziałach szpitalnych możliwe jest znaczące ograniczenie a nawet wyeliminowanie przypadków zbędnej utylizacji produktów
 • Identyfikacja potencjalnych strat, zanim wystąpią. Możliwość aktywowania alarmu w sytuacji, gdy krew nie dociera do miejsca przeznaczenia w wyznaczonym czasie
 • Widoczność krajowych zapasów krwi w czasie rzeczywistym umożliwia zmniejszenie poziomu zapasów dzięki bardziej wydajnemu wykorzystaniu istniejących zasobów, pewniejszej realizacji dostaw oraz dzięki zmniejszeniu lokalnego zapotrzebowania na „zapasy awaryjne”. Kontrola zapasu oznacza mniejsze straty

Wzrost bezpieczeństwa pacjentów

 • Wyższa jakość produktów krwiopochodnych
 • Zaawansowana automatyczna weryfikacja ogranicza liczbę potencjalnych błędów towarzyszących obiegowi krwi
 • Technologia PJM RFID eliminuje błędy skanowania kodów kreskowych

Większa efektywność łańcucha dostaw

 • Świadomość, gdzie znajdują się jednostki krwi na każdym etapie łańcucha dostaw
 • Zautomatyzowane i dokładne procesy kompletacji i pakowania – brak konieczności ręcznego skanowania i eliminowanie błędów przy wysyłkach
 • Skrócenie czasu dostarczenia do zamrażarki osocza podnosi jakości produktu

Lepsza widoczność statusu jednostki

 • Zapewnienie automatycznej ścieżki audytu jednostek krwi w transporcie z centrum krwiodawstwa do lodówek w laboratoriach i innych placówkach
 • Brak konieczności ręcznego liczenia i weryfikacji
 • Zmniejszenie obciążenia pracą personelu w związku z rejestrowaniem każdego ruchu jednostek

Poproś o dodatkowe informacje lub odwiedź stronę satovicinity.com

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

ZGODNOŚĆ Z SYSTEMEM UDI ORAZ WALIDACJA ETYKIET

Lekarz uzyskujący dostęp do informacji cyfrowych

System Unique Device Identification (UDI) to globalne rozwiązanie służące do identyfikacji produktów, którego zadaniem jest eliminowanie różnic w zakresie zarządzania kodami kreskowymi i serializacją. Oferuje ono znaczące korzyści nie tylko producentom wyrobów medycznych i farmaceutycznych, ale także użytkownikom, pacjentom oraz państwowym organom regulacyjnym.

Korzystanie z podstawowego systemu UDI polega na:

 • Przypisaniu globalnie unikatowego, ale znormalizowanego identyfikatora UDI do wyrobu medycznego
 • Umieszczeniu identyfikatora UDI na etykiecie, opakowaniu lub produkcie zarówno w postaci zwykłego tekstu zrozumiałego dla człowieka (HRI) i w odpowiednim formacie lub typie zgodnie z rodzajem urządzenia do automatycznej identyfikacji i odczytywania danych (AIDC)
 • Naniesieniu oznakowania bezpośrednio na wyrób, który ma zostać ponownie użyty lub przetworzony
 • Przesłaniu wymaganych danych dotyczących produktu do globalnie dostępnej bazy danych (amerykańskiej globalnej bazy danych UDI FDA lub GUDID)

ROZWIĄZANIE KONTROLNE FIRMY SATO

Firma SATO oferuje różne sposoby łatwego sprawdzania wydrukowanych etykiet, począwszy od systemu prostej weryfikacji kodów kreskowych dostarczanego przez firmę Datalogic i dostępnego z urządzeniami obu serii, tj. CL4NX i CL6NX, a skończywszy na systemie pełnej weryfikacji etykiet, w tym poprzez optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) i optyczną weryfikację znaków (OCV), dostępnym z urządzeniami z serii CL4NX. Poniżej znajdziesz więcej informacji na temat akcesoriów, które oferujemy naszym partnerom.

System weryfikacji kodów kreskowych

 • Kompatybilny z urządzeniami z serii CL4NX i CL6NX
 • Łatwe sprawdzanie integralności danych z kodów kreskowych
 • Funkcje pustego znacznika i ponownego drukowania
 • Kompaktowe rozmiary i niskie koszty eksploatacji

Pełny system kontroli etykiet

 • Kompatybilność z urządzeniami z serii CL4NX
 • Kompletna kontrola etykiety
 • Pełna weryfikacja kodów 1D i 2D zgodnie z normami ISO/ANSI
 • Kontrola OCR + OCV
 • Kompaktowe rozmiary
 • W zestawie oprogramowanie weryfikacyjne Microscan (© 2018 Omron Europe B.V.)

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

KONTAKT Z NAMI

TwitterLinkedInYouTubeFacebookInstagram