NiceLabel

NiceLabel


NiceLabel logo

NICELABEL 2019 – ŁATWE W UŻYCIU OPROGRAMOWANIE NOWEJ GENERACJI DO PROJEKTOWANIA ETYKIET I SYSTEM ZARZĄDZANIA ETYKIETAMI, KTÓRY ZMIENIA ETYKIETOWANIE W PROCES CAŁKOWICIE CYFROWY

Importowany dokument

Każdego dnia rozwiązania NiceLabel pomagają klientom usprawnić procesy operacyjne w oparciu o technologie kodów kreskowych i RFID.

Oprócz środowiska projektowego, NiceLabel oferuje również narzędzia, które pozwalają na proste tworzenie specjalnych rozwiązań do drukowania.

Jedynie rozwiązania specjalnego przeznaczenia pozwalają wyeliminować ryzyko błędu ludzkiego i zwiększyć wydajność.

Uproszczenie i obniżenie kosztów etykietowania dzięki oprogramowaniu NiceLabel stało się już udziałem setek tysięcy przedsiębiorstw z najróżniejszych branż.

Sięgnij po rozwiązanie NiceLabel

ZNAJDŹ ROZWIĄZANIE NAJLEPIEJ DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB

Wykres dotyczący pytań od 1 do 7

Poświęć chwilę na udzielenie odpowiedzi na siedem pytań dotyczących Twoich potrzeb związanych z etykietowaniem. Pozwoli to nam polecić Ci produkt najlepiej dopasowany do Twoich wymagań.

Dopasuj do swoich potrzeb

*Wersja LabelGallery nie jest już oferowana i została zastąpiona wersją NiceLabel

**Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji lub pobrać poprzednie wersje oprogramowania NiceLabel, odwiedź stronę internetową producenta

SZYBKIE PROJEKTOWANIE I DRUKOWANIE ETYKIET Z KODAMI KRESKOWYMI BEZ WSPARCIA INFORMATYCZNEGO

Oprogramowanie do projektowania kodów kreskowych

> Rozpoczęcie i zakończenie projektowania etykiety tego samego dnia
Oprogramowanie NiceLabel oferuje dobrze znane środowisko użytkownika wzorowane na środowisku Microsoft Word. Oznacza to możliwość błyskawicznego projektowania profesjonalnych etykiet bez wcześniejszej znajomości zasad tworzenia kodów kreskowych oraz szkolenia z zakresu projektowania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT PROJEKTOWANIA ETYKIET


> Bezbłędne drukowanie z zachowaniem najwyższej dokładności i spójności
Drukowanie etykiet ze zmiennymi danymi różni się od drukowania innych rodzajów dokumentów. System etykietowania musi umożliwiać pracownikom produkcyjnym i magazynowym szybkie i bezbłędne drukowanie. Oprogramowanie NiceLabel oferuje uniwersalny szablon drukowania, który pozwala na precyzyjne drukowanie etykiet i niweluje ryzyko wystąpienia błędu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O BEZBŁĘDNYM DRUKOWANIU ETYKIET

USPRAWNIENIE ETYKIETOWANIA I PODNIESIENIE WYDAJNOŚCI DRUKOWANIA

Wykres słupkowy wskazujący wzrost

> Eliminowanie błędów i podnoszenie wydajności drukowania
Prawdziwe koszty etykietowania to koszty związane z błędami w druku, błędnym oznakowaniem, a nawet z wycofaniem produktu lub nałożeniem grzywny. Inne koszty, które należy doliczyć to koszty świadczenia pracy i szkoleń. Najlepszą praktyką jest minimalizacja kosztów poprzez integrację i automatyzację drukowania etykiet za pomocą istniejących aplikacji biznesowych lub – w przypadku drukowania ręcznego – dostosowanie interfejsu drukowania do potrzeb użytkownika i procesów.

DOWIEDZ SIĘ, JAK UZYSKAĆ MAKSYMALNĄ WYDAJNOŚĆ DRUKOWANIA

ZARZĄDZAJ CAŁYM PROCESEM ETYKIETOWANIA I UŻYTKOWNIKAMI Z MYŚLĄ O MAKSYMALIZACJI WYDAJNOŚCI DRUKOWANIA

> Kompletny system nowej generacji do zarządzania etykietami
NiceLabel LMS to kompletny system zarządzania etykietami, skierowany do przedsiębiorstw, korzystających z systemu zarządzania jakością oraz podlegających wymogom zgodności regulacyjnej. System NiceLabel LMS zawiera wszystko, czego potrzeba z punktu widzenia standaryzacji, centralizacji i kontroli etykietowania.

Oferuje również środowisko do projektowania etykiet i tworzenia aplikacji, system zarządzania dokumentami, system drukowania sieciowego, a także zintegrowany system drukowania, środowisko nieprodukcyjne oraz system zmiany i transportu.

Rozwiązanie jest skalowalne od pięciu do wielu tysięcy użytkowników i może zostać rozszerzone na zdalne lokalizacje, dostawców lub zakontraktowanych producentów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KOMPLETNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ETYKIETAMI

NICELABEL LABEL CLOUD

Schemat blokowy opartego na chmurze oprogramowania NiceLabel

> Najszybszy sposób na zmianę etykietowania na proces cyfrowy
Label Cloud to dostępna w chmurze wersja systemu NiceLabel do zarządzania etykietami. Rozwiązanie to nie wymaga żadnej inwestycji oraz umożliwia czerpanie korzyści ze zmiany etykietowania na proces cyfrowy w postaci obniżenia kosztów, poprawy jakości i skrócenia czasu wprowadzania produktów na rynek.

Dzięki systemowi Label Cloud zwrot z inwestycji następuje w czasie krótszym niż 6 miesięcy, a korzyści obejmują także szybkie i wydajne skalowanie zestandaryzowanego etykietowania na potrzeby całej organizacji i partnerów biznesowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT ROZWIĄZANIA LABEL CLOUD

AKTUALIZACJA I WSPARCIE SYSTEMU NICELABEL

Najnowsza wersja programu – NiceLabel 2019 – została udostępniona użytkownikom 14 listopada 2018 roku.

Wersje NiceLabel 2019 i NiceLabel 2017 nie mogą być zainstalowane na tym samym komputerze. Po zaktualizowaniu oprogramowania do wersji NiceLabel 2019 wersja NiceLabel 2017 zostanie nadpisana wersją NiceLabel 2019 i usunięta.

Pobierz informacje o wersji NiceLabel 2019

Poznaj różnice między wersjami NiceLabel 2017 i 2019

*Skonsultuj szczegóły z lokalnym oddziałem lub partnerem firmy SATO

KONIECZNA AKTUALIZACJA DO WERSJI NICELABEL 2017 DLA UŻYTKOWNIKÓW WERSJI V6.X I AUTOMATION V1.X

KONTAKT Z NAMI

TwitterLinkedInYouTubeFacebook