Elektroniczna płytka drukowana

Włączenie języka PJL do
systemu VPSX firmy LRS

ZARZĄDZANIE DRUKOWANIEM ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA LRS

Oddział SATO Europe nawiązał współpracę z producentem oprogramowania do zarządzania drukowaniem – firmą Levi, Ray & Shoup, Inc. (LRS) w celu opracowania nowej aplikacji, która ma wyeliminować ryzyko powielenia lub pominięcia etykiet w razie przerwania procesu drukowania. Wykorzystując platformę AEP, umożliwiając dwukierunkowe przesyłanie danych przez system VPSX® do drukarek z serii CLNX firmy SATO® w oparciu o język PJL, nowa aplikacja poprawia wydajność i ogranicza liczbę błędów podczas etykietowania.

O ZARZĄDZANIU DRUKOWANIEM ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA LRS

Oprogramowanie do zarządzania drukowaniem firmy LRS® usprawnia funkcjonowania środowisk produkcyjnych poprzez eliminowanie serwerów drukowania, sprzętu oraz oprogramowania powiązanego z drukarkami, a także samych drukarek, zapewniając jednocześnie proste, ale wydajne narzędzia do zarządzania drukowaniem z poziomu aplikacji.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji


Schemat blokowy przedstawiający proces zarządzania wydrukami w ramach oprogramowania LRS

KONTAKT Z NAMI

TwitterLinkedInYouTubeFacebookInstagram