Ikona połączenia z chmurą

SATO Cloud Connector

Prosta metoda bezpośredniego podłączania drukarki bez użycia komputera lub serwera, gwarantująca łatwą integrację z opartym na chmurze środowiskiem systemowym, należącym do klienta lub pochodzącym od dostawcy zewnętrznego. Bezpieczne uwierzytelnianie drukowania, które ustanawia bezpieczne dwukierunkowe połączenia z serwerem opartym na chmurze z poziomu sieci lokalnej bez użycia sieci VPN.

KORZYŚĆ I WARTOŚĆ

Produkt skierowany jest do partnerów i klientów z branży ISV, którzy utrzymują i sprzedają rozwiązania oparte na chmurze klientom albo użytkownikom końcowym, korzystającym z podobnego rozwiązania w swoim środowisku.

Rozwiązanie SATO Cloud Connector umożliwia bezpośrednie drukowanie na drukarkach SATO zalogowanych w Internecie. Znacząco skraca to czas drukowania oraz upraszcza sam proces. Proces ten może składać się z dwóch etapów.

  1. Nawiązanie połączenia z chmurą i skonfigurowanie urządzenia należącego do sieci drukarek, powiązanej z instancją chmury
  2. Konieczne jest ustalenia procedury przetwarzania żądania drukowania

Rozwiązanie może zostać zdefiniowane jako jedyne dla dostawców zewnętrznych, jednak najprawdopodobniej będą oni woleli zachować obsługę drukarek wszystkich producentów. Unikalną cechą naszej oferty jest zatem czas. Jak wspomniano wcześniej, oparte na chmurze rozwiązanie SATO Cloud Connector upraszcza i skraca proces drukowania.

KONTAKT Z NAMI

TwitterLinkedInYouTubeFacebook