Patiëntveiligheid

Printoplossingen van SATO… voor elke patiënt de juiste medicatie op het juiste ogenblik!

SATO weet dat patiëntveiligheid van kritiek belang is in de gezondheidszorg en ontwikkelt daarom op maat gemaakte, technologisch geavanceerde oplossingen waarmee zorgverleners de klok rond en in realtime beschikken over accurate patiëntgegevens en informatie over monsters, medische dossiers en hulpmiddelen.

Om te voorzien in de talloze behoeften van zorgverleners en verplegend personeel, biedt SATO printers voor polsbandjes en etiketten, maar ook een ruime keuze aan oplossingen voor automatische identificatie en dataverzameling.

PATIËNTREGISTRATIE EN ZIEKENHUISONTSLAG

SATO is van mening dat elke patiënt goed moet worden verzorgd, en wel vanaf het allereerste contact met een ziekenhuis of zorginstelling. Daarom moet zo min mogelijk tijd worden besteed aan administratieve rompslomp. Precies om de ziekenhuisopname zo vlot mogelijk te laten verlopen, heeft SATO een totaaloplossing uitgewerkt, compleet met hardware, verbruiksartikelen en diensten. Zo biedt SATO oplossingen voor patiënt-ID-etiketten, polsbandjes, etiketten voor gebruik aan het bed en labels voor bezoekers.

OPNAME, ONTSLAG EN OVERPLAATSING

Bij opname van de patiënt wordt eerst een polsbandje geprint met alle nodige informatie in een zowel voor mensen als voor machines leesbaar formaat. In dit polsbandje kunnen diverse unieke identificatiecodes van de patiënt worden opgenomen.

Door lineaire en 2D barcodetechnologie op de polsbandjes te gebruiken, kunnen BPOC (Barcode Point of Care)-systemen de patiëntidentificatie controleren voordat men medicatie toedient, diagnoseprocedures uitvoert of de patiënt naar een andere ziekenhuisafdeling overplaatst. Barcodes maken het ook mogelijk formulieren on-demand te printen en te volgen bij registratie. Het gaat hier onder meer om documenten uit het patiëntdossier, autorisatie formulieren en testamenten.

Printers van SATO kunnen vrijwel aan elk ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) of opnamesysteem worden gekoppeld om on-demand polsbandjes te printen bij opname. Verder laten onze printers zich naadloos integreren in applicaties voor opname, ontslag en overplaatsing.

PATIËNTRAADPLEGING

SATO streeft ernaar elke manuele gegevensinvoer in medische patiëntdossiers te voorkomen. Manueel ingevoerde gegevens over de gezondheidstoestand van de patiënt zijn vaak onleesbaar. Bovendien bestaat de kans dat documenten verloren gaan. In een medische context kan dit een reële bedreiging vormen voor de patiëntveiligheid. De oplossing van SATO beoogt de gegevensopslag en -actualisering te automatiseren. Zo kan dit proces flexibeler en systematisch worden aangepakt. Ook de patiëntdossiers worden hierdoor beter toegankelijk.

DECENTRALE ETIKETTERING

Barcode-etiket ziekenhuisbed

Met de mobiele printoplossing van SATO kan de patiëntveiligheid aanzienlijk worden verbeterd, want de afgenomen monsters worden decentraal, dat wil zeggen direct naast het bed, geëtiketteerd. Bij klinische processen zijn menselijke fouten mogelijk. Met de decentrale barcodetechnologie van SATO kunnen essentiële dubbele controles worden uitgevoerd om de veiligheid te waarborgen van patiënten die aan het ziekbed ademhalingstherapie krijgen of een speciaal dieet moeten volgen.

PATIËNTEN BETER VOLGEN

SATO biedt een combinatie van technologieën om patiënten efficiënter te volgen. SATO levert antibacteriële ID-polsbandjes in diverse maten en uit zacht latexvrij materiaal voor een optimaal draagcomfort. Verder bieden wij ook diverse barcodescanners om een positieve link te leggen tussen patiënt, medicatie en weefselmonsters. SATO zorgt ervoor dat ziekenhuizen en zorginstellingen in realtime over accurate informatie beschikken om hun activiteiten te stroomlijnen.

Direct bij de patiënt kan accurate en duidelijke informatie met datum- en tijdaanduiding op het etiket worden geprint. Dit voorkomt fouten die vaak optreden bij handgeschreven etiketten. Onze oplossingen waarborgen dat geneesmiddelen accuraat worden geëtiketteerd, gevolgd en verstrekt.

SATO is zich ook bewust van het belang van hygiëne en netheid voor de patiëntveiligheid. SATO biedt diverse printers in een antibacteriële behuizing om duidelijke en blijvende afbeeldingen op etiketten en polsbandjes te printen en tegelijk het gevaar voor kruiscontaminatie en infecties minimaal te houden.

KLINISCHE PRINTOPLOSSING

Medische instellingen gebruiken vaak diverse printmaterialen, zoals polsbandjes en etiketten. SATO weet dat zij daarom vaak voor verschillende toepassingen printers en verbruiksartikelen moeten aanschaffen bij verschillende leveranciers. Dit betekent niet alleen meer kosten, maar ook complexere procedures voor administratie, voorraadbeheer en onderhoud bij verschillende leveranciers.

Ruim 50% van SATO's klanten in de gezondheidszorg geeft de voorkeur aan een flexibele, multifunctionele printer. Als aanbieder van totaaloplossingen biedt SATO klanten uit de zorgsector daarom een totaalpakket, inclusief de compacte WS2-printer die zowel polsbandjes als etiketten kan printen.

De totaaloplossing van SATO is inzetbaar in alle schakels van de zorgketen, van klinische laboratoria tot apotheken, medische check-up centers, klinieken en ziekenhuizen. Het verplegend personeel kan met deze tijdbesparende totaaloplossing snel en efficiënt polsbandjes en etiketten printen door minder materiaal te verspillen. SATO biedt ook een doelgerichte scanoplossing om alle barcodegegevens accuraat in te lezen en te verwerken tijdens het volledige zorgproces.

De WS2-barcodeprinter van SATO heeft compacte afmetingen en een ruimtebesparend ontwerp. Deze printer is bijzonder gebruiksvriendelijk en uitermate geschikt om zorginstellingen efficiënter te laten werken.

Deze all-in-one oplossing wordt geleverd met direct thermisch (DT) geprinte polsbandjes om patiënten veilig en zonder gedoe te identificeren en materiaalverspilling tegen te gaan!

Flowchart voor klinische printoplossing

VEILIGHEID VAN BLOEDTRANSFUSIES

Etiket bloedzakje

Bloedtransfusies zijn de meest gangbare invasieve ingrepen waarvan de risico's goed gedocumenteerd zijn en die voor de patiënt het verschil tussen leven en dood kunnen betekenen. Wanneer een patiënt verkeerd bloed of andere onjuiste preparaten krijgt, kan dat zijn gezondheid ernstig in gevaar brengen en leiden tot verkeerde diagnose en foutieve behandeling.

Er bestaan richtlijnen voor de correcte uitvoering van bloedtransfusies, zoals de H3-A6 Guideline die in 2007 werd uitgebracht van het CLSI (Clinical Laboratory Standards Institute), de aanbevelingen van nationale verenigingen of de in 2010 door de WGO (Wereldgezondheidsorganisatie) gepubliceerde richtlijnen voor bloedafname.

Als marktleider in technologie voor automatische identificatie en dataverzameling in de gezondheidszorg biedt SATO oplossingen om bloedmonsters juist te etiketteren in elke schakel van de bloedvoorzieningsketen, van bloedafname, -donatie en -inzameling tot opslag en bloedtransfusie.

SATO'S VEILIGHEIDSSYSTEEM VOOR BLOEDTRANSFUSIES

Verpleegster met bloedzakje

Fouten bij bloedtransfusies ontstaan vaak wanneer patiënten niet goed worden geïdentificeerd bij een bloedafname voor onderzoek, of wanneer de patiënt niet het juiste transfusiebloed krijgt.

SATO biedt een elektronisch beheerd veiligheidssysteem voor bloedtransfusies om te waarborgen dat elke patiënt het juiste bloed krijgt. Dit systeem gebruikt patiënt-ID-polsbandjes met 2D barcodes alsook het compatibiliteitsverslag met 2D barcodes en scan- of printoplossingen naast het bed. De oplossing van SATO bevestigt de match en maakt het volgen van de relatie tussen donor en ontvanger mogelijk in combinatie met een veilig afgiftesysteem.

OPLOSSING VAN SATO VOOR DE VEILIGE ETIKETTERING VAN TRANSFUSIEBLOED

SATO biedt een applicatie voor het etiketteren van bloedmonsters in combinatie met een polsbandje met barcode. De identificatiegegevens, zoals de naam van de patiënt en het nummer van zijn medisch dossier, worden geprint in een voor mensen en machines leesbaar formaat en zijn daarmee eenvoudig te controleren.

Met de etiketteringsapplicatie voor bloedtransfusies van SATO worden de etiketten juist gemarkeerd en worden de gegevens gecodeerd om identificatiefouten te voorkomen. De applicatie heeft een veiligheidsfunctie waardoor na het printen van een bepaalde code de patiëntgegevens direct worden gewist. Onze duurzame etiketten passen op de meest gangbare afname- en laboratoriumbuisjes en zijn vervaardigd uit materiaal dat bestand is tegen lage temperaturen tot -40°C alsook tegen centrifugeren en snel ontdooien.

KENNISMAKING MET SATO FX3-LX

De slimme printer FX3-LX van SATO heeft een 7-inch full colour TFT-touchscreen en is uitermate geschikt om snel etiketten te maken voor opslagbuisjes van bloed en andere klinische monsters. De afgenomen bloedmonsters kunnen nu veilig ter plekke worden geëtiketteerd in zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken die werken met elektronisch geprinte patiënt-ID-polsbandjes.

De FX3-LX heeft een USB-A-interface om de gegevens op de polsbandjes automatisch vast te leggen en ook om randapparaten (zoals scanners en toetsenborden) eenvoudig aan te sluiten. Door snel en eenvoudig gegevens vast te leggen, worden hoogwaardige identificatie-etiketten voor monsters gemaakt met betrouwbare patiëntgegevens. Alle gegevens worden duidelijk en accuraat geprint, waardoor de risico's op fouten door het gebruik van handgeschreven etiketten worden geëlimineerd. Een extra pluspunt is de nauwkeurige tijd- en datumaanduiding van de monsterneming.

Dit systeem van SATO beveiligt het volledige proces voor zorginstellingen die elektronisch geprinte patiënt-ID-polsbandjes gebruiken en nu werken met 2D barcodes met patiëntgegevens, of die willen overschakelen op polsbandjes met 2D barcodes.

De FX3-LX printer kan door iedere ziekenhuisafdeling naar wens worden aangepast voor de beoogde toepassing. De printer heeft geen computer of inktlinten nodig en print met hoge precisie diverse barcodes die men in de vervolgstappen van het identificatieproces veilig kan inscannen.

De krachtige ingebouwde batterij maakt mobiel gebruik mogelijk. Voor andere toepassingen, zoals de etikettering van voedings- en geneesmiddelen, biedt de interne database ruimte aan ongeveer 1 miljoen records die direct opvraagbaar zijn. De database kan snel worden bijgewerkt.

De printer zit in een antimicrobiële behuizing om bacteriegroei tegen te gaan.

  • Accurate en goed leesbare gegevens op het monsteretiket
  • Eenvoudig bruikbaar dankzij snelle gegevensvastlegging
  • Sneller verzamelen en identificeren van monsters
  • Verbeterde patiëntveiligheid
  • Kan barcodes printen voor identificatiedoeleinden
  • Draagbaar en voordelig
  • Voorkomt niet-geïdentificeerde of moeilijk te identificeren monsters die men opnieuw moet onderzoeken
  • Etiketmaterialen bestand tegen ziektekiemen en leverbaar op diverse formaten voor alle soorten buisjes en houders

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

ETIKETTERING VAN MONSTERS

Arts die bloedstaal onderzoekt

Naast een onnauwkeurige patiëntidentificatie vormen fouten op monsteretiketten de grootste uitdaging voor diagnostische laboratoria. Dergelijke fouten doen zich voor met een frequentie van ongeveer 1,3%1.

De belangrijkste gemelde problemen zijn verkeerd geëtiketteerde monsters (30%), gedeeltelijk geëtiketteerde monsters (23%), niet-geëtiketteerde monsters (22%) of onvolledig geëtiketteerde monsters (21%), waarbij in 6% van de gevallen sprake was van onleesbare etiketten. Afgezien van de vraag of deze cijfers een juiste weergave zijn van de werkelijke situatie wereldwijd, is het toch aannemelijk dat patiëntidentificatie in de gezondheidszorg problematisch is. Identificatiefouten kunnen de volksgezondheid in gevaar brengen en vormen daarom een van de belangrijkste uitdagingen op het gebied van de laboratoriumdiagnostiek.

Bij SATO staat patiëntveiligheid voorop. Als marktleider in technologie voor automatische identificatie en dataverzameling biedt SATO diverse oplossingen om de etikettering en het beheer van monsters te automatiseren in de dynamische en snel veranderende zorgsector.

Onjuist geëtiketteerde proefmonsters vormen een niet te onderschatten bedreiging voor de patiëntveiligheid. Als men dit probleem niet ernstig neemt, kan dit leiden tot een foutieve behandeling of in het slechtste geval tot overlijden van de patiënt. SATO stelt verplegend personeel in staat het beheer van monsters te automatiseren en zo verspilling en fouten en de daaruit voortvloeiende kosten te voorkomen.

DECENTRALE ETIKETTERING

Het staat vast dat de patiëntveiligheid erop vooruitgaat wanneer men een mobiele printer gebruikt om de afgenomen bloedmonsters ter plekke te etiketteren. Bovendien voorkomt men hierdoor risico's van verkeerde identificatie of onjuiste behandeling in zorginstellingen waar de werkdruk hoog is.

Door monsteretiketten decentraal te printen, dat wil zeggen naast het bed, en de patiëntidentificatiegegevens, inclusief naam en geboortedatum, op een barcode te registreren, kan men de voorschriften naleven en tijdig de juiste link leggen tussen patiënt, monster en opslagbuisje.

Door de monsters accuraat ter plekke te identificeren, kan het verplegend personeel de belangrijkste bron van fouten uit de weg ruimen, want hoe meer tijd verloopt tussen de bloedafname en etikettering, des te groter de kans dat onjuiste gegevens op het etiket terechtkomen. Uit een recente studie van The Valley Hospital in Ridgwood, NJ, USA blijkt dat er in 63 stappen van het bloedafnameproces fouten gemaakt kunnen worden. Door decentrale etikettering toe te passen, werden 44 stappen geëlimineerd. Zes maanden nadat een nieuw decentraal proces werd ingevoerd, waren er helemaal geen onjuist geëtiketteerde monsters meer.

PRINTERS UIT DE PW2NX-SERIE VAN SATO - DE SLIMME OPLOSSING VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

Door monsteretiketten decentraal, dat wil zeggen naast het bed, te maken, kan men fouten efficiënt tegengaan. SATO biedt een slim mobiel printsysteem voor barcode etiketten: de PW2NX die automatisch on-demand etiketten afdrukt, ideaal voor moderne ziekenhuisafdelingen of klinieken die kampen met een hoge werkdruk.

De slimme printers uit de PW2NX-serie zijn perfect geschikt om snel etiketten te maken voor opslagbuisjes van bloed en andere klinische monsters. Bovendien kan elke ziekenhuisafdeling ze eenvoudig naar wens aanpassen voor de beoogde toepassing.

Printers uit de PW2NX-serie bieden een optimaal gebruiksgemak: ze zijn eenvoudig te dragen aan een broekriem of schouderband, of worden gewoon op een trolley verplaatst. De printers worden zonder computer bediend en de krachtige ingebouwde batterij maakt mobiel gebruik mogelijk. De printer drukt met hoge precisie diverse barcodes die men in de vervolgstappen van het identificatieproces veilig kan inscannen.

Printers uit de PW2NX-serie kunnen ook direct met het draadloze netwerk van het ziekenhuis worden verbonden. Zo kunnen verzoeken om bloedafname direct worden doorgegeven via een laboratoriumbeheersysteem of andere klinische of ziekenhuissystemen.

Met deze snelle, duurzame, consistente en hoogwaardige etiketten zijn onleesbare, handgeschreven of inconsistente etiketten voltooid verleden tijd. Barcodes, grafieken en tekst worden duidelijk en uniform geprint. Dit zorgt voor accurate identificatie- en volggegevens om het volledige proces vlot te laten verlopen, van bloedafname en -inzameling tot opslag en gebruik.

SATO biedt etiketten die specifiek afgestemd zijn op deze printer om een optimale beeldkwaliteit en duurzaamheid te waarborgen. De etiketmaterialen van SATO zijn speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de strenge hygiëne-eisen in ziekenhuizen en klinieken. Ze zijn bestand tegen steriliseren en centrifugeren, tegen vocht, ontsmettingsmiddelen, bloed, xyleen, handontsmettingsmiddelen en diverse omgevingsinvloeden en opslagomstandigheden, zoals UV-licht, koel- en vriestemperaturen. Onze etiketmaterialen hebben ook een hoge scheurweerstand en zijn bovendien vuilwerend zodat de gegevens altijd duidelijk leesbaar blijven.

1 Journal of Medical Biochemistry - Patient and Sample Identification, Out of the Maze

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

OPLOSSINGEN VOOR APOTHEKEN

Fles met tabletten

Het correct verstrekken van geneesmiddelen in apotheken is van het allergrootste belang om de patiëntveiligheid te waarborgen. Het is van groot belang relaties te leggen tussen bestaande processen in de apotheek. Realtime inzicht en datamanagement zijn onmisbaar om elke fase van de geneesmiddelenvoorziening te controleren. Van ontvangst- en voorraadbeheer tot verstrekking en naleving van voorschriften. SATO biedt diverse oplossingen waarmee apothekers schappen, flacons, (om)dozen en flesjes efficiënt kunnen etiketteren zodat in realtime automatische identificatie en dataverzameling toegepast kan worden. Onze oplossingen met barcode- en RFID-technologie bevorderen de operationele efficiëntie.

Met de oplossingen van SATO zijn apothekers zeker dat elke patiënt de juiste geneesmiddelen krijgt. Apothekers zien in het computersysteem direct op medisch voorschrift welke geneesmiddelen de patiënt nodig heeft. De efficiënte oplossing voor etikettering van schappen zorgt ervoor dat medewerkers de juiste geneesmiddelen eenvoudig terugvinden. Met de printer in antimicrobiële behuizing kunnen ze snel en eenvoudig de recepten printen.

Voor toepassingen in de ziekenhuisfarmacie biedt SATO diverse polsbandjes voor positieve patiëntidentificatie. Zo kan verpleegkundig personeel geneesmiddelen volgens recept toedienen. Alle documenten en gegevens worden bijgehouden In het medisch dossier van de patiënt. Voordat de geneesmiddelen worden toegediend, scannen verpleegkundigen de barcodes op hun eigen ID-badge, op het SATO-polsbandje van de patiënt en op het etiket van de verpakking. Op die manier komt de patiëntveiligheid nooit in het gedrang. De scanoplossing legt niet alleen een duidelijke link tussen de patiënt en zijn medicatie, maar authenticeert ook de betrokken verpleegkundigen.

Etiket infuuszakje

To complement the hospital pharmacy environment, SATO provides a range of wristbands for positive patient identification that ensure, in the process of administering medication, the nurse follows the physician’s prescription and delivers the medication to the patient and documents the administration in the medical record. Avoiding errors, the nurse can scan barcodes on their own ID badge, the patient SATO wristband and the medication specific unit dose label prior to dispensing, to guarantee patient safety. The scanning solution ensures the patient and the medicine are correctly connected, as well as the authenticity of the Gezondheidszorg professional involved.

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

STERILISATIE

Sterilisatievloeistoffen

Om medische apparatuur, instrumenten, recipiënten of de werkomgeving vrij te houden van bacteriën, schimmels en virussen worden binnen de gezondheidszorg vaak sterilisatietechnieken toegepast om het gevaar voor besmetting en contaminatie tot een minimum te beperken.

Schone en steriele producten zijn van essentieel belang om de patiëntveiligheid te waarborgen en de resultaten van medische diagnoses accuraat te houden. Als leider in etiketteringsoplossingen voor de gezondheidszorg biedt SATO etiketten die geschikt zijn voor sterilisatietechnieken met autoclaven en ethyleenoxide waarbij printers en handetiketteermachines van SATO worden gebruikt. Verder leveren wij ook etiketten met indicatoren die van kleur veranderen om aan te geven of het sterilisatieproces al dan niet werd voltooid.

Etiket met details vóór en na sterilisatie

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

MAALTIJDEN VOOR ZIEKENHUISPATIËNTEN

Patiënt die maaltijd eet in ziekenhuisbed

Ook in de wereld van de gezondheidszorg is het waarborgen van de voedselveiligheid een eerste vereiste. Tal van patiënten moeten een dieet volgen en speciale voeding krijgen, afgestemd op hun gezondheidstoestand. SATO biedt geschikte oplossingen voor complexe toepassingen in ziekenhuiskeukens.

Er is SATO alles aan gelegen de voedselvoorzieningsketen te stroomlijnen. Zo ook in de gezondheidszorg, waar wij onze deskundigheid beschikbaar stellen in ziekenhuiskeukens. SATO is gespecialiseerd in het beheer van uiterste gebruiks- en consumptiedatums van voedingsmiddelen. Duizenden restaurants, hotels en andere aanbieders van kant-en-klaarmaaltijden over de hele wereld gebruiken tegenwoordig SATO’s DateRight™ oplossing om de voedselveiligheid en -efficiëntie te verbeteren.

De slimme oplossingen voor voedseletikettering van SATO minimaliseren de kans dat de patiënt verkeerde voeding krijgt. Bovendien weet de patiënt precies wat hij eet: op het etiket staat alle nuttige informatie, zoals benaming van de maaltijd, het product, voedingswaarde, bereidingsdatum/-tijd en uiterste consumptiedatum.

In combinatie met de polsbandjes van SATO maakt deze oplossing het mogelijk zeker te stellen dat de patiënt de door de arts voorgeschreven voeding krijgt.

Etiket voor maaltijdkeuze patiënt

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

Volg ons ook op…

TwitterLinkedInYouTubeFacebookInstagram