Procesefficiëntie

Het is complex om de 24/7 toeleveringsketen efficiënt te houden en tegelijk te voldoen aan de contractuele behoeften van automerken. Het beheer alleen al van het ruime productassortiment, vaak op wereldschaal, en de noodzaak om integraal en op tijd te leveren, bezorgen zelfs de meest geavanceerde toeleveranciers heel wat hoofdbrekens.

Daarom neemt de auto-industrie vandaag het voortouw in het digitaliseren van de volledige toeleverings- en productieketen met het doel een boost te geven aan de procesefficiëntie. OEM's zetten in op de voordelen die het IoT (Internet of Things) te bieden heeft en maken een integratieslag door computers, mechanische en digitale processen, bedrijfsmiddelen, goederen, materiële en menselijke hulpbronnen samen te brengen en zo gegevens uit te wisselen zonder menselijke tussenkomst.

SATO biedt diverse slimme maatwerkoplossingen die voldoen aan de behoeften van de digitaal geïntegreerde toeleveranciers- en productieketen in de autobranche. Enkele voorbeelden:

Met het bedrijfseigen AEP-platform maakt SATO zijn printers inzetbaar als standalone printoplossing, waardoor dure computers op de productielocatie overbodig worden. Gebruikers kunnen etiketten en tags printen door de printer gewoon te koppelen aan randapparatuur, zoals een USB-toetsenbord of barcodescanner, en met één druk op de printerknop de database raadplegen.

De AEP-technologie van SATO biedt gebruikers de nodige flexibiliteit om SATO-printers eenvoudig te koppelen aan andere apparatuur, zoals PLC's (Programmable Logic Controllers) voor fabrieksautomatisering. Hierdoor valt de noodzaak weg om apparaten of speciale printerfirmware op maat te ontwikkelen, wat vaak een tijdrovende aangelegenheid is. Met het AEP-platform kunnen bedrijven in de autosector kosten terugdringen, ruimte besparen, zonder computer printen, productiever werken en gebruik door onbevoegden tegengaan. Dit garandeert een storingsvrije werking van uw printprocessen.

SATO biedt OEM's en toeleveranciers in de autosector oplossingen om in realtime en on-demand te printen. Zo kunnen ze de workflow eenvoudiger maken, voldoen aan de vraag naar voorraadartikelen en voorzien in de behoeften van distributeurs in de internationale automotive toeleveringsindustrie van vandaag.

TRACEERBAARHEID

Fabricage van portieren

De internationale automotive sector verandert voortdurend. Door de nieuwe wereldeconomie, gekoppeld aan een toenemende concurrentie in landen met opkomende economieën groeit de noodzaak om productiedoelstellingen bij te stellen, toeleveringspartners opnieuw te bekijken en de merkstrategie waar nodig bij te sturen.

De focus komt daarbij te liggen op kwaliteitsverbetering, kostenbesparing en procesoptimalisatie. Dit alles heeft uiteindelijk tot doel de doorlooptijd in de automotive toeleveringsketen te verkorten, te beginnen bij carrosserielakwerk tot montage van de aandrijflijn. Tegelijk is een degelijke traceerbaarheid de hefboom voor concurrentievermogen, conformiteit en succes.

Traceerbaarheid in de autobranche is een proces met als doel de volledige levenscyclus van onderdelen en uitrustingsstukken in kaart te brengen voor specifieke voertuigen of voertuigcategorieën. Diverse informatie wordt getraceerd, maar meestal gaat het om productieserie (partij), onderdeelmodel of serienummer, gegevens over de fabrikant van het originele onderdeel (OEM), herkomst, productietijd, -datum en -plaats, verwerkte assemblageonderdelen, uiterste gebruiksdatum enz.

Al deze gegevens worden op een barcode gebundeld en op het onderdeel gemarkeerd. Barcodelezers decoderen de gegevens tijdens de levenscyclus van het onderdeel en versturen de informatie op betrouwbare wijze naar ERP (Enterprise Resource Planning)-software. Zo blijft elk voertuigonderdeel volledig traceerbaar.

Inzicht in gegevens van "bouw tot sloop" is van cruciaal belang voor de gehele toeleveringsketen en komt ten goede aan alle spelers in de autobranche. De voordelen van het gebruik van barcode- en RFID-technologie om de traceerbaarheid te beheren zijn legio:

  • Accuraat financieel procesmanagement - baten en kosten worden duidelijk in kaart gebracht in elke procesfase
  • Toepassing van het Japanse concept ‘poka-yoke’ (letterlijk: voorkomen van onbedoelde fouten) in lean Industriële productie - structurele foutpreventie door beter inzicht in gegevens
  • Naleving van regelgeving, betrouwbaarheids- en conformiteitseisen
  • Complete procesoptimalisatie met een kortere doorlooptijd door voorraden, goederen in bewerking en onderhanden werk beter te beheren
  • Minimalisering van menselijke tussenkomst en dus ook van fouten
  • Minder afgekeurde en teruggeroepen producten wegens defecte onderdelen en minder kosten om klanten te bereiken bij terugroepacties die bijzonder duur kunnen uitvallen
  • Fraudebestendigheid van waardevolle goederen
  • Bescherming van het merkimago

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

INZICHT IN DE TOELEVERINGSKETEN

Personeel autofabriek

Iedereen is het erover eens dat de toeleveringsketen in de autobranche bijzonder complex is. Hoe kan het ook anders, wetende dat het aantal onderdelen in één voertuig kan oplopen tot 30.000 en dat voor de branchespelers just-in-time en "LEAN" produceren de norm is!

Aangezien de voorraad op de productielocatie tot een strikt minimum beperkt moet blijven, willen autofabrikanten zeker zijn dat ze al het nodige op tijd aangeleverd krijgen. Daarbij komt nog dat elke stilstand in productie zwaar wordt afgestraft door de resultaatsverplichtingen die op voorhand werden aangegaan in leveringsovereenkomsten. Om de toestand onder controle te houden en elke onderbreking van dit kritieke productieproces koste wat kost te vermijden, moeten fabrikanten en hun leveranciers duidelijk inzicht hebben in de volledige toeleveringsketen.

Als leider in oplossingen voor auto-identificatie en dataverzameling is SATO zich ervan bewust dat alle actoren in de keten onder hoge druk staan. Daarom bieden wij een ruime keuze aan slimme, on-demand etiketteringsoplossingen die barcode- en RFID-technologie ondersteunen en 24/7 inzicht verschaffen in wat waar is, wanneer en bij wie. Zo ontstaat ruimte om het productiemanagement te stroomlijnen en waar nodig bij te sturen en tegelijk ook de doorlooptijd bij klanten efficiënt te beheren.

Onze oplossingen zijn geschikt voor de volledige automotive toeleveringsindustrie, of het nu gaat om auto-onderdelen of voertuigaccessoires, kunststof of kartonnen verpakkingen, pallets, trolleys, rolkooien of containers. Waar in de toeleveringsketen het product zich ook bevindt, de transparantie op het gebied van conformiteit, kosten, voorraad en leveringsprestaties is en blijft verzekerd. Alle onderdelen en materialen zijn eenvoudig te identificeren aan de hand van het barcode etiket of de RFID-tag. De mogelijkheid om het volledige toeleveringsproces op te voet te volgen en te traceren levert realtime waardevolle bedrijfsinformatie op.

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

TOEPASSING VAN RFID-TECHNOLOGIE

Bouw van automotoren

RFID-technologie wordt in diverse sectoren over de hele wereld toegepast om de toeleveringsketen transparanter te maken en beter te monitoren en zo de efficiëntie te bevorderen.

Autofabrikanten moeten het hoofd bieden aan talloze uitdagingen, denk maar aan de steeds scherper wordende concurrentie, de toenemende marktdynamiek en inkrimpende marges. De auto-industrie wordt steeds meer geglobaliseerd en zit in de greep van een felle concurrentieslag. Door de opkomst van elektrische en hybride auto's in westerse economieën ontstaan nieuwe uitdagingen voor de marktspelers en bedrijven in de toeleveringsketen.

RFID-technologie ontpopt zich voor autofabrikanten als een essentieel instrument om concurrerend te blijven, kosten te reduceren en verspilling in de toeleveringsketen tegen te gaan.

Deze technologie is zowel geschikt voor het ontvangen van goederen in de beginfase van het proces als voor het verzenden naar de eindbestemming. Door RFID-tags op producten en materialen aan te brengen, wordt het mogelijk de goederenontvangst in de volgende stadia van de toeleveringsketen te automatiseren. Zo kunnen bedrijven artikelgegevens synchroniseren met ERP- en bedrijfsinformatiesystemen. Dit bevordert de nauwkeurigheid omdat er minder fouten en vergissingen worden gemaakt en dus ook minder onjuiste zendingen zijn. In expeditieafdelingen worden RFID-lezers aangebracht zodat men op het verzendtijdstip zeker weet dat de juiste producten worden verzonden en tegelijk beter kan toezien op de producten en goederen ter plaatse.

Wat het beheer van niet-conforme of afgekeurde onderdelen en materialen betreft, kunnen RFID-volgsystemen de doorlooptijd verminderen. Deze systemen brengen ieder probleem duidelijk in kaart, voeren analyses uit en verstrekken gegevens zodat kwaliteitsmedewerkers, financieel managers en andere belanghebbenden maatregelen kunnen nemen voor de getroffen productieserie. Zo kan men sneller voldoen aan de vraag naar voorraadartikelen en materialen en tegelijk de kosten sneller dekken.

Met de RFID-technologie kunnen fabrikanten de productiestroom in goede banen leiden zodat de juiste materialen zich op het juiste moment op de juiste plaats bevinden. Zo worden productiestilstand en downtime voorkomen. In complexe toeleveringsketens op wereldschaal betekent dit ook dat men de uit meerdere bronnen ingekochte onderdelen efficiënter kan integreren en beheren om zo afval en verspilling te minimaliseren.

Voor de fabricage van luxe auto's of zwaar beveiligde voertuigen zorgen RFID-oplossingen van SATO ervoor dat op niet-standaardonderdelen tags worden aangebracht om ze te controleren en zo fraude of namaak te bestrijden. Tegelijk biedt dit een solide oplossingen om het veiligheidsbeheer en conformiteit te waarborgen.

In de postproductiefase bieden RFID-volgsystemen de mogelijkheid om elk voertuig te lokaliseren, zelfs in grote wagenparken, op basis van het unieke RFID-serienummer dat aan elk voertuigidentificatienummer (VIN) gekoppeld is en dat de productiehistorie van de auto in kaart brengt. Dankzij de transparantie in het proces kunnen waar nodig de juiste nabewerkingen of reparaties worden uitgevoerd zodat de afgemonteerde voertuigen tijdig op de markt worden gebracht.

RFID-technologie van SATO maakt het mogelijk goederen wereldwijd te volgen en de toeleveringsketen op wereldschaal inzichtelijk te maken. Zo kunnen bedrijven in de automotive branche efficiënter werken, kosten en downtime beperkt houden en tegelijk de concurrentiekracht van hun merk verbeteren.

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

INTEGRALE KWALITEITSZORG

Medewerkers kwaliteitscontrole autofabriek

Er heerst vandaag een hevige concurrentiestrijd in de automotive sector. Kosteneffectiviteit, merkimago en reputatie staan of vallen met het vermogen om kwaliteitsmanagement op geïntegreerde en gestructureerde wijze aan te pakken. Dit is echter eenvoudiger gezegd dan gedaan, want logistieke netwerken op wereldschaal worden steeds complexer. Daarom zijn slimme bedrijfssystemen onmisbaar als hulpmiddel voor het borgen van de kwaliteit.

Als toonaangevend aanbieder van oplossingen voor automatische identificatie en dataverzameling weet SATO dat integrale kwaliteitszorg alleen mogelijk is door procesmanagement te combineren met productmanagement en tegelijk ook controles uit te voeren op het volledige toeleveringsproces. Om werk te maken van het managen van leveranciers en ervoor te zorgen dat de conformiteit van producten tijdens de volledige levenscyclus gewaarborgd blijft, zijn niet alleen oplossingen nodig om de kwaliteit van productie- en logistieke processen te bewaken, maar ook oplossingen voor end-to-end datamanagement. Het doel is standaardisering, conformiteit en veiligheid te bevorderen.

Voor alle autofabrikanten moet de veiligheid van de gebruiker vooropstaan. Wanneer constructiefouten en gebreken in materialen niet efficiënt worden aangepakt, kunnen de bedrijfsprestaties in gevaar komen met ernstige reputatieschade tot gevolg. Autofabrikanten moeten zich houden aan diverse internationale, nationale en branchespecifieke regelgeving. Daarom zijn betrouwbare en consistente processen voor integrale kwaliteitszorg onmisbaar.

SATO biedt bedrijven in de automotive sector een ruime keuze aan slimme industriële, mobiele en desktopprinters voor etiketten, compleet met de meest recente software en printmaterialen die geschikt zijn voor de autobranche. Zo kunnen ze de volledige toeleveringsketen op de voet volgen en traceren, van begin tot einde. Tegenwoordig kan één voertuig al snel 30.000 onderdelen bevatten. Daarom zijn efficiënte identificatie- en volgsystemen een must om kwaliteitscontroles uit te voeren. Die systemen moeten gebaseerd zijn op de nieuwste barcode- en RFID-technologie.

De alomvattende goederenvolgsystemen en connectiviteitsoplossingen van SATO zorgen voor inzicht en traceerbaarheid in alle schakels van de toeleveringsketen en bieden de nodige kwaliteits- en veiligheidsgaranties om autofabrikanten volledige gemoedsrust te geven.

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

GOEDEREN- EN FACILITEITENBEHEER

MAXIMALE FLEXIBILITEIT VOOR AUTOFABRICAGE IN DE 21E EEUW DANKZIJ SATO VISUAL WAREHOUSE™


Om in te spelen op de toenemende concurrentie en dynamiek in de automotive sector, zijn fabrikanten voortdurend op zoek naar nieuwe strategieën met het doel hun marktaandeel uit te breiden en tegelijk kosten te besparen en efficiëntie te verhogen. Vandaag ligt de focus op het maximaliseren van flexibiliteit in productie om daarmee de beperkingen te elimineren die gepaard gaan met de van oudsher statische infrastructuur van de automotive industrie.

De uitdagingen waarvoor de autobranche zich gesteld ziet, zijn legio: noodzaak om traditionele workflows in productie en logistiek bij te sturen om te voorzien in de behoeften van nieuwe distributieactiviteiten op wereldschaal, classificatie van voertuigen (auto's met laag brandstofverbruik, middenklassers en luxe auto's), typering van voertuigen (zelfrijdende voertuigen, diesel-/benzine auto's, elektrische en hybride voertuigen), vraag naar gepersonaliseerde en op maat gemaakte voertuigen alsook steeds kleinere productieseries voor specifieke marktsegmenten.

Automerken moeten snel inspelen op de veranderende marktomstandigheden en tegelijk de productiecapaciteit optimaal benutten om rendabel te blijven. Het komt erop aan een strategie uit te rollen waarin het zwaartepunt wordt gelegd op een flexibele, zichzelf organiserende productie en logistiek, gebaseerd op realtime locatiesystemen (RTLS), zoals SATO Visual Warehouse™.

SATO biedt oplossingen om tot op 30 cm nauwkeurig de plaats te bepalen van alle relevante objecten, zoals bedrijfsmiddelen en goederen op een grote productielocatie. Zo komt het Internet of Things (IoT) binnen het bereik van de autosector. Dankzij de naadloze connectiviteit van realtime gegevens komt zoals nooit tevoren een rijke bron aan bedrijfsrelevante informatie beschikbaar.

SATO Visual Warehouse™ is vergelijkbaar met een GPS-systeem voor autonavigatie: het maakt bedrijven actief in de autobranche wegwijs in magazijnen en productiefaciliteiten. De technologie van SATO Visual Warehouse™ functioneert als intern plaatsbepalingssysteem (IPS) en brengt de productiefaciliteit driedimensionaal in kaart. Dit systeem kan zowel binnen als buiten worden ingezet en verstrekt snel en accuraat realtime locatiegegevens.

Vergeleken met klassieke plaatsbepalingssystemen kan Visual Warehouse™ objecten nauwkeuriger lokaliseren met een foutenmarge van maximaal 30 cm. Hiervoor worden draagbare apparaten gebruikt die de gebruiker via driedimensionale kaarten en gesproken instructies de optimale route wijzen naar artikelen.

Het systeem vereenvoudigt de goederenontvangst in magazijnen met meerdere voorraadlocaties. De voordelen zijn legio: efficiënter voorraad- en expeditiebeheer en snellere verzending via de kortste route, perfect afgestemd op de kenmerken van elk product.

De oplossing bundelt de deskundigheid van SATO op het gebied van auto-ID-technologie, zoals barcodes en RFID-tags, en toont een 3D weergave van de locatie en routekaart. Dit systeem werd specifiek ontwikkeld voor logistieke en distributiebedrijven. Via een draagbaar scherm krijgt personeel ter plekke informatie in woord en beeld. Zo kunnen productiemedewerkers efficiënter goederen ontvangen, inspecteren en verzenden.

Een functie voor ondersteuning op afstand wijst de kortste weg naar een product aan. De gebruiker hoort een goed verstaanbare stem die duidelijke instructies geeft, zoals "nog 2 meter en u bent bij het gewenste product", "sla rechts af bij het volgende gangpad" of "het type of volume van de te verzenden producten is gewijzigd". Dit systeem helpt u besparen op personeelskosten in de expeditieafdeling en verbetert de werkervaring, ongeacht de kwaliteit en ervaring van de medewerkers.

Conventionele methoden voor logistiek management op papier zijn minder efficiënt en bovendien gevoelig voor fouten, want niet iedereen gaat even nauwgezet te werk. Zo is er voor minder ervaren werknemers meer toezicht noodzakelijk op de door hun uitgevoerde werkzaamheden. Door SATO Visual Warehouse™ te integreren in de infrastructuur van een logistiek bedrijf, wordt het mogelijk de voorraad nauwkeurig te lokaliseren met behulp van plaatsbepalers die in het hele magazijn worden opgesteld alsook met door de werknemers gedragen UWB(Ultra-WideBand)-tags. Het systeem beheert de locatiegegevens (coördinaten) van ontvangen producten zodat werknemers moeiteloos de weg vinden naar de voorraadlocatie van specifieke artikelen. Met deze technologie krijgen leveranciers binnen het netwerk van toeleveringsbedrijven en productiefaciliteiten de beschikking over een dynamisch voorraadbepalingssysteem om goederenontvangst en -verzending in goede banen te leiden.

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

Volg ons ook op…

TwitterLinkedInYouTubeFacebookInstagram