Efektywne zarządzanie flotą i dostawami

Efektywne zarządzanie flotą i dostawami w dzisiejszym świecie biznesu wielokanałowego oznacza konieczność wydajnego funkcjonowania przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Ze względu na ogromne potrzeby w zakresie monitorowania osób, towarów i przesyłek firmy wymagają widoczności swoich działań poprzez dostarczanie w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym dokładnych danych oraz informacji wspierających podejmowanie decyzji związanych z zarządzaniem.

Wprawdzie nadal ważna pozostaje jakość produktów, ale to zadowolenie klientów i lojalność wobec marki buduje się poprzez efektywne usługi wysyłkowe, dzięki którym mogą oni liczyć na terminowe dostarczenie właściwych towarów we właściwe miejsca w oparciu o aktualizowane na bieżąco informacje o dostawach. W związku z tym rentowność i efektywność dystrybucji opierają się na partnerach zaopatrzeniowych, takich jak firma SATO, aby zrozumieć unikalne potrzeby i wyzwań przedsiębiorstwa i dostarczyć mu spersonalizowane rozwiązania w dziedzinie automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych.

Oferowane przez firmę SATO systemy etykietowania na potrzeby automatycznej identyfikacji, skanowania kodów kreskowych i obsługi produktów, umożliwiają operatorom poprawę identyfikowalności, zwiększenie wydajności, obniżenie kosztów operacyjnych oraz uzyskanie przewagi nad konkurencją. Mogą one ograniczyć koszty zarządzania zapasami, koszty wycofywania produktów, ograniczać ręczne sprawdzanie procesów, eliminować ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego oraz zapewnić efektywny, konkurencyjny i rentowny model dystrybucji.

Na przykład: najlepsze rozwiązania firmy SATO do identyfikacji i monitorowania stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie w kwestii informacji i mogą być zintegrowane z firmowymi systemami wprowadzania i księgowania zamówień, aby zapewnić dostęp do dokładnych informacji i zarządzania zapasami w całym łańcuchu dostaw.

Począwszy od monitorowania importu i eksportu surowców, a skończywszy na wspieraniu łańcucha dostaw gotowych wyrobów, systemy identyfikacji i śledzenia firmy SATO, zintegrowane z wewnątrzfirmowymi systemami przetwarzania danych, mogą dokumentować całą historię produktu: od produkcji po dostawę do klienta, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zgodności z przepisami.

Zapewniając dokładne rozliczanie materiałów, części, odrzutów i zwrotów, zapewniając wydajną wysyłkę produktów oraz szybkie dostarczanie informacji partnerom biznesowym i klientom, rozwiązania w dziedzinie identyfikacji i monitorowania firmy SATO stanowią gwarancję zadowolenia klientów, zmniejszają straty i nieefektywność procesów oraz przyspieszają reagowanie na zmiany warunków działalności.

Aby poprawić dokładność, wydajność i niezawodność produktów, procesów oraz dostaw do klientów, podnieść produktywność i rentowność, rozwiązania firmy SATO w dziedzinie identyfikacji i monitorowania oparte na technologii kodów kreskowych i RFID, to skuteczne i sprawdzone narzędzia zapewniające wydajne zarządzanie flotą i dostawami.

ROZWIĄZANIA DLA KURIERÓW I PRZEDSTAWICIELI BRANŻY E-COMMERCE

Kierowca samochodu dostawczego

W związku z ogromnym wzrostem popytu na usługi pocztowe i kurierskie w wyniku dynamicznego rozwoju handlu e-commerce, korzystanie z najnowszych technologii gromadzenia i znakowania danych ma kluczowe znaczenie dla zarządzania efektywnością operacyjną i konkurencyjnością w branży.

Z powodu zaostrzania się konkurencji w sektorze usług pocztowych i kurierskich, firmy logistyczne poszukują sposobów na uzyskanie przewagi nad konkurencją, a poważnym wyzwaniem dla wszystkich funkcjonujących w tej branży organizacji staje się sprawne zarządzanie dystrybucją oraz dostawą do klienta. W firmie SATO rozumiemy te potrzeby i zapewniamy kompleksową gamę rozwiązań technologicznych, które zwiększają wydajność, dokładność i dostępność informacji.

Etapy „pierwszej i ostatniej mili” reprezentują interakcję między nadawcą a odbiorcą. Są to punkty początkowy i końcowy procesu przetwarzania w branży e-commerce. Trwający boom dla handlu online wpływa na rozwój sprzedaży i wzrost ilości dostaw w branży kurierskiej. W związku z utrzymującą się tendencją wzrostową coraz większa liczba dostaw realizowana jest w segmencie klientów indywidualnych (B2C). Etap „pierwszej i ostatniej mili” staje się coraz ważniejszy dla przedstawicieli rynku e-commerce, zwłaszcza że kurierzy jako jedyni mają fizyczny kontakt z klientami.

Automatyczna identyfikacja, etykietowanie przy użyciu kodów kreskowych oraz technologii RFID firmy SATO znacznie zwiększają szybkość i dokładność, z jaką paczki, pudełka, skrzynki i palety przemieszczają się w obrębie systemów dystrybucji. Wyraźnie zmniejszają one ryzyko błędów, które są nieuniknione w przypadku ingerencji człowieka i ręcznej realizacji procesów obsługi.

Łatwa w obsłudze linia inteligentnych, przenośnych rozwiązań do etykietowania firmy SATO umożliwia szybką identyfikację, precyzyjne sortowanie oraz skuteczne monitorowanie i raportowanie przesyłek pocztowych, paczek oraz innych przedmiotów na każdym etapie procesu wysyłki i dostawy. Przenośne drukarki zapewniają operatorom swobodę skanowania informacji i drukowania etykiet z dowolnego miejsca, nawiązując natychmiastową komunikację z serwerem danych w ramach połączenia bezprzewodowego, co przyspiesza obsługę przesyłek. Natomiast wszędzie tam, gdzie konieczna jest szybka obsługa dużych wolumenów produktów, wydajne systemy zautomatyzowanego drukowania i nanoszenia etykiet oraz etykiety bezpodkładowe (linerless) umożliwiają firmom wywiązywanie się z rygorystycznych harmonogramów dostaw.

Zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach w branży pocztowej, kurierskiej i e-commerce, rozwiązania firmy SATO umożliwiają wydajną realizację zamówień, poprawę jakości obsługi, poprawne adresowanie oraz komunikację w czasie rzeczywistym z klientami, a także usprawnienie dostępu do informacji w środowiskach magazynowania i dystrybucji.

Etykiety IATA i międzynarodowe etykiety wysyłkowe

Przepisy IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) to powszechnie wykorzystywane źródło informacji na temat przygotowywania, znakowania i dokumentowania przesyłek towarów niebezpiecznych. Uznawane od prawie 60 lat przez linie lotnicze na całym świecie przepisy DGR to najbardziej kompletne, aktualne i wygodne źródło informacji dla podmiotów działających w branży. W związku z tym firma SATO oferuje szereg rozwiązań do etykietowania, aby spełnić surowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa przesyłek, a także kompleksowe wytyczne dotyczące zgodności.

Firma SATO oferuje oprogramowanie do drukowania etykiet, kompatybilne z drukarkami stacjonarnymi, przemysłowymi i przenośnymi, które pozwala użytkownikom drukować etykiety zgodne z wytycznymi IATA w zaledwie kilku prostych krokach.

Użytkownicy wprowadzają jedynie nazwę linii lotniczej, numery lotniczych listów przewozowych i numery spedytorskich lotniczych listów przewozowych, a system automatycznie wygeneruje podgląd wydruku do wykorzystania przez użytkownika. Etykietę można następnie szybko wydrukować na drukarce firmy SATO, co pozwala oszczędzić czas.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązania do drukowania etykiet IATA, skontaktuj się z nami

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

EFEKTYWNE MONITOROWANIE WYSYŁEK

Dostawa z etykietą śledzącą

Udostępnienie klientom dowodu odbioru i dostawy jest jednym z najważniejszych zadań w transporcie i logistyce wpływających na ich zadowolenie. Potwierdzenie tych działań wymagane jest zarówno na początku, jak i na końcu procesu wysyłki, a w dzisiejszych złożonych sieciach dystrybucji w handlu elektronicznym przejrzystość i widoczność informacji mają kluczowe znaczenie dla optymalizowania wydajności i kosztów.

Wiodące rozwiązania firmy SATO w dziedzinie transportu i logistyki stanowią gwarancję, że dostawy będą realizowane na czas. Funkcje automatycznego gromadzenia danych i drukowania etykiet umożliwiają dokładne monitorowanie odbiorów i terminowe wystawianie dowodów dostawy, aby umożliwić firmom otrzymywanie płatności przy minimalnym zaangażowaniu personelu. Dzięki możliwości potwierdzenia dowodów odbioru lub dostawy podpisem elektronicznym lub zdjęciem dostawy oraz dzięki możliwości weryfikacji stanu towarów użytkownicy mogą podnosić jakość świadczonych usług poprzez usprawnienia w obszarze planowania załadunków i tras oraz poprzez wzrost wydajności kierowców, obsługujących większą liczbę przesyłek w krótszym czasie.

Rozwiązania firmy SATO w dziedzinie transportu i logistyki obejmują kompleksową ofertę drukarek kodów kreskowych i znaczników RFID, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych; są one zawsze dostosowywane do indywidualnych potrzeb operatora w zakresie identyfikacji, gromadzenia danych i etykietowania.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

WYZWANIE ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM FLOTĄ

Pojazdy dostawcze długodystansowe

Właściwe zarządzanie flotą niezależnie od jej wielkości może być skomplikowane, jeśli nie przebiega ono sprawnie. Dotyczy to flot liczących zarówno kilka pojazdów, jak i dziesiątki samochodów osobowych i ciężarowych wraz z naczepami.

Gdy kierowcy i pojazdy znajdują się w bezruchu, firma nie realizuje dostaw i nie generuje zysków. Jako lider rozwiązań w dziedzinie automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych, firma SATO współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami zarządzającymi flotą, dostarczając im rozwiązań do efektywnego monitorowania aktywów w czasie rzeczywistym, aby wspierać proaktywne techniki zarządzania flotą.

Dzięki rozwiązaniom do znakowania w oparciu o kody kreskowe i znaczniki RFID identyfikacja lokalizacji zasobów jest wyjątkowo łatwa.

Nagrodzona realizacja u klienta:

Producent pojazdów, jeden z klientów firmy SATO chciał usprawnić monitorowanie i dostarczanie komponentów na etapie „ostatniej mili” swojego łańcucha dostaw, aby wyeliminować przestoje produkcji z powodu braku części i zyskać więcej czasu na reakcję w przypadku nagłych niedoborów części.

Towary docierają na miejsce > Na miejscu postojowym > Instrukcje wysyłane kierowcy > Dok zakładu produkcyjnego

Firma SATO dostarczyła szereg rozwiązań opartych na technologii RFID, aby usprawnić zarządzanie produkcją i transportem kontenerów poprzez wprowadzenie dokładnego monitorowania kontenerów.

  • Towar przybywa na miejsce: kierowca pojazdu otrzymuje znacznik i terminal RFID, za pomocą którego wyświetlane są instrukcje dotyczące lokalizacji jego parkingu.
  • Na parkingu: kierowca skanuje oznakowania z miejsca postojowego i znaczniki ze swojej naczepy za pomocą terminalu.
  • Następnie na tablet w kabinie pomocniczej wysyłana jest instrukcja odbioru naczepy z miejsca postoju i dostarczenia jej do linii produkcyjnej.
  • W hali zakładu produkcyjnego znaczniki naczep i doku są automatycznie skanowane przez czytniki RFID umieszczone na stałe przy kabinie pomocniczej.
  • Wszystkie operacje są skomunikowane bezprzewodowo z głównym systemem operacyjnym, który wydaje instrukcje kierowcom i sprawdza zgodność z planem, wysyłając wczesne ostrzeżenia o błędach.
  • Następnie generowany jest rejestr zawierający lokalizacje wszystkich kompoentów.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

KONTAKT Z NAMI

TwitterLinkedInYouTubeFacebookInstagram