Efektywne zarządzanie placem i terminalem

Najważniejszymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem nowoczesnych placów i terminali są bezpieczeństwo i wydajność. Podobnie jak w przypadku każdej innej działalności biznesowej eliminowanie ręcznych procesów, w celu eliminacji ryzyka wystąpienia błędu ludzkiego, stanowi klucz do zwiększenia wydajności i dokładności. Usprawnianie, mapowanie i monitorowanie przepływu procesów roboczych umożliwia menedżerom placów i terminali zwiększenie wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Jako lider technologii automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych dla sektora transportu i logistyki, firma SATO rozumie wyzwania towarzyszące funkcjonowaniu placów i terminali.

Zapewnienie o prowadzeniu bezpiecznej i zgodnej z przepisami działalności, wspieranej przez wydajne procesy, zapewniające przejrzystość i dostępne w czasie rzeczywistym informacje o działaniach daje pracownikom, kontrahentom, dostawcom, partnerom i klientom wiedzę, na temat bieżącej sytuacji oraz czasów oczekiwania i realizacji wysyłek.

Monitorowanie pracowników, towarów i aktywów w obrębie placu lub terminalu jest proste dzięki spersonalizowanym rozwiązaniom firmy SATO. Dzięki szerokiej gamie stacjonarnych i przenośnych rozwiązań do drukowania etykiet z kodami kreskowymi i znacznikami RFID, a także oprogramowania i akcesoriów, firma SATO zapewnia widoczność danych w czasie rzeczywistym oraz automatyzację procesów identyfikacji i monitorowania w celu wzmocnienia zgodności z przepisami oraz wydajności na placach i terminalach.

ZARZĄDZANIE OPAKOWANIAMI I POJEMNIKAMI ZWROTNYMI

Samochód ciężarowy dostarczający dużą liczbę beczek

Obsługa opakowań zwrotnych i wielokrotnego użytku – kontenerów IBC, kanistrów i pojemników – może stanowić wyzwanie z punktu widzenia wydajności prac prowadzonych w obrębie placu lub terminalu.

Obecnie wiele branż korzysta z kontenerów wielokrotnego użytku do przewozu części i gotowych produktów między etapami łańcucha dostaw, aby zminimalizować straty zasobów i koszty w ramach prowadzenia odpowiedzialnej i zrównoważonej działalności.

Pojemnikami mogą być palety, plastikowe skrzynki, duże metalowe i plastikowe kontenery IBC oraz kanistry na gazy i ciecze. Zarządzanie wykorzystaniem takich pojemników zazwyczaj nie odbywa się w efektywny sposób: użytkownicy często posiadają za dużo lub za mało pojemników w stosunku do potrzeb.

Identyfikowanie i monitorowanie opakowań i pojemników zwrotnych na terenie placu lub terminalu w celu uzyskania wiedzy na temat lokalizacji, stanu i dostępności, a także dobrania pojemnika do określonej potrzeby, pozwala nie tylko ograniczyć liczbę pojemników wymaganych do prowadzenia działalności, ale także zmniejszyć koszty i wyeliminować problemy spowodowane niedoborami opakowań.

Jako partner w sektorze transportu i logistyki, firma SATO zapewnia wydajne rozwiązania do etykietowania i identyfikacji zasobów, aby skutecznie zarządzać opakowaniami i pojemnikami zwrotnymi w złożonym środowisku placu lub terminalu.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

PODNOSZENIE WYDAJNOŚCI PRAC PROWADZONYCH NA PLACACH

Baza dostaw

Sprawne monitorowanie towarów, pojazdów i zasobów w dynamicznym środowisku placu umożliwia menedżerom skupienie całej uwagi na produktywności i bezpieczeństwie. Od momentu wjazdu pojazdu na plac, podczas rozładunku lub przeładunku i odprawy, wymagane jest automatyczne monitorowanie prac, aby uniknąć ryzyka wystąpienia ludzkiego błędu, straty czasu i aby skrócić czasów oczekiwania.

Od wjazdu pojazdu na teren placu, aż po skierowanie go do właściwego doku rozładowczego, rozwiązania firmy SATO zapewniają automatyzację szeregu czynności związanych z gromadzeniem danych w ramach wspierania efektywności prac prowadzonych w obrębie placu.

Dążąc do pełnej widoczność ładunku każdego pojazdu, obowiązujących wymogów regulacyjnych i proceduralnych oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie ładunkami i pojazdami, firma SATO oferuje szereg rozwiązań stworzonych specjalnie z myślą o podnoszeniu produktywności, zgodności z przepisami i bezpieczeństwa w szerokim zakresie sytuacji występujących na terenie placu. Dzięki optymalizacji zasobów pod kątem efektywności operacyjnej, rozwiązania firmy SATO pomagają również skrócić czas potrzebny na kontrolę placu, wyszukiwania sprzętu oraz procesów weryfikacji danych.

Firma SATO ma duże doświadczenie, począwszy od wdrażania rozwiązań na całym świecie z myślą o wykorzystaniu możliwości technologii RFID, aż po wsparcie operatorów placów zarządzającymi złożonymi procesami w wielu językach poprzez określenie priorytetów oraz zapewnienie dostępu do informacji 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

KONTAKT Z NAMI

TwitterLinkedInYouTubeFacebookInstagram