Rozwiązania proekologiczne

W związku ze wzrostem świadomości ekologicznej konsumentów, marki i sprzedawcy znajdują się pod ogromną presją zademonstrowania swojego przywiązania do idei zrównoważonego rozwoju poprzez właściwy wybór etykiet i opakowań. Konsumenci oczekują dziś nie tylko wysokiej jakości towarów, chcą też dobrze się czuć z tym, co kupują. Detaliści muszą odpowiedzieć na to wyzwanie nowymi, innowacyjnymi opakowaniami i etykietami produktów oraz promowaniem swojej wiarygodności proekologicznej.

Jako globalny producent etykiet firma SATO dąży do zdobycia pozycji lidera innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań w dziedzinie etykietowania, tak aby móc wspierać strategie zrównoważonego rozwoju swoich klientów. W odpowiedzi na potrzeby swoich klientów, firma SATO oferuje szeroki wybór przyjaznych dla środowiska rozwiązań do etykietowania, wykorzystujących materiały nadające się recyklingu lub kompostowania, w tym surowce wtórne oraz materiały bezpodkładowe i niezawierające tworzyw sztucznych.

ROZWIĄZANIA DLA TOWARÓW O KRÓTKIM OKRESIE PRZYDATNOŚCI

Produkty spożywcze z kończącym się terminem przydatności

W odpowiedzi na rosnące tempo rozwoju handlu detalicznego oraz coraz większe zapotrzebowanie konsumentów na świeże produkty wysokiej jakości, sprzedawcy detaliczni muszą skutecznie zarządzać terminami ważności, by ograniczać straty i koszty. Precyzyjne dokumentowanie i komunikowanie terminów ważności stanowi klucz do budowania efektywności i rentowności sprzedaży detalicznej. Automatyzacja procesów identyfikacji, gromadzenia danych i etykietowania zwiększa widoczność i dokładność oraz pomaga zmniejszać strat.

Zastosowanie produktów firmy SATO pozwala wyeliminować błędy w zakresie nieprecyzyjnego komunikowania terminów ważności. Sklepy spożywcze i restauracje znają problemy związane z rotacją żywności oraz marnowaniem przeterminowanych produktów. Odręczne sporządzanie etykiet wymaga czasu i przeszkolenia, poza tym wiąże się z nim ryzyko błędów. Firma SATO proponuje pomoc w uproszczeniu i zautomatyzowaniu procesu znakowania terminów ważności.

Dzięki szerokiej gamie drukarek przenośnych, stacjonarnych i przemysłowych, oprogramowania i etykiet, firma SATO dostosowuje proces etykietowania do potrzeb sprzedaży detalicznej.

Rozwiązania Label Over Barcode zaprojektowane z myślą o niewielkich sklepach detalicznych i sklepach lokalnych, które nie korzystają z systemów ERP ani rozwiązań do zarządzania bazami danych, pozwalają lepiej radzić sobie z towarami, które łatwo się psują lub mają krótki okres przydatności oraz doskonale nadają się do zarządzania obniżkami cen końcówek serii. Na kod kreskowy przedmiotu nanoszona jest etykieta warstwowa z przezroczystą folią umieszczoną pod podkładem górnym, co uniemożliwia zeskanowanie jej przy kasie. Gdy przedmiot dotrze do kasy, kasjer usuwa etykietę, skanuje produkt i ręcznie wprowadza obniżoną cenę. Proces ten można również dostosować do terminali innych niż EPOS, wprowadzając niższą cenę jako nową cenę produktu.

Znakowanie metodą Barcode Over Barcode polega na naniesieniu nowej etykiety z kodem kreskowym opatrzonym informacją o obniżonej cenie na istniejący już kod kreskowy. Pozwala ta znaczne skrócić czas pracy, prowadząc do poprawy wydajności kasjera i tempa obsługi klienta.

Nowa etykieta jest po prostu nanoszona na istniejący kod kreskowy i wskazuje cenę wyjściową, obniżoną cenę oraz kod kreskowy „Code 128”. Kod ten zawiera oryginalny numer artykułu i obniżoną cenę. Gdy kasjer zeskanuje produkt, klient zostanie obciążany należnością zgodnie z obniżoną ceną, a rejestr zapasów sklepu zostanie automatycznie zaktualizowany.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

GOSPODAROWANIE ODPADAMI ŻYWNOŚCI

Warzywa wystawione na sprzedaż

W związku z tym, że odpady żywności wynoszą 88 mln ton rocznie, a związane z tym koszty szacowane są przez UE na poziomie 143 mld euro, głównym problemem sprzedawców jest dziś znalezienie rozwiązań pozwalających na zminimalizowanie marnowania żywności w handlu detalicznym. Szacuje się, że ze sprzedaży detalicznej pochodzi do 5% ogólnej ilości odpadów spożywczych w UE. Dlatego też kluczowymi celami strategii zrównoważonego rozwoju wielu detalistów jest optymalizacja etykietowania, zarządzanie terminami ważności oraz poszukiwanie możliwości redystrybucji produktów poprzez banki żywności, instytucje charytatywne i inicjatywy społeczne.

DANE DOSTĘPNE W CZASIE RZECZYWISTYM NA POTRZEBY ZARZĄDZANIA ODPADAMI W CZASIE RZECZYWISTYM

W firmie SATO wiemy, że etykietowanie to doskonały sposób na komunikację, ale pomyłki mogą mieć katastrofalne skutki w postaci powstawania odpadów żywności. Nieprawidłowe kody kreskowe, puszki z zerwanymi etykietami lub produkty sezonowe z nieaktualnymi etykietami, wszystko to prowadzi do marnotrawstwa produktów, które muszą zostać albo przecenione, albo usunięte, jeżeli nie nadają się do sprzedaży. Często się też zdarza, że informacje odnośnie bezpieczeństwa produktów, tj. termin przydatności do sprzedaży, termin przydatności do spożycia, sugerowany termin przydatności, są dla klientów niejasne. We wszystkich tych przypadkach firma SATO zapewnia detalistom wsparcie w ograniczaniu ilości odpadów poprzez dostarczanie w czasie rzeczywistym danych o stanie produktów w celu efektywnego zarządzania zasobami.

Sprzedawcy wiedzą, że półki muszą wyglądać na pełne, aby produkty wyglądały bardziej atrakcyjnie dla kupujących, ale zadanie to stanowi wyzwanie dla procesów zarządzania zapasami. Z punktu widzenia klienta dłuższy termin ważności oznacza, że produkt jest świeży, natomiast krótszy sugeruje, że produkt stracił na jakości. Rodzi to konieczność efektywnej rotacji zapasów oraz organizowania przeceny produktu w ostatnim dniu jego przydatności.

Standardową praktyką większości supermarketów jest skanowanie kodów kreskowych w celu ustalenia wielkości zapasów z kończącym się terminem ważności, a następnie obliczanie nowej ceny w celu zachęcenia do zakupu: im większy zapas, tym niższa cena.

Korzystając z przenośnej bezprzewodowej drukarki etykiet firmy SATO, która komunikuje się ze skanerem, można obniżać ceny produktów w oparciu o informacje dostarczane w czasie rzeczywistym, tzn. jeśli sprzedaż produktów nadal jest niska, przecena może zostać pogłębiona dzięki możliwości drukowania na życzenie nowych etykiet z kodami kreskowymi.

ETYKIETY = KOMUNIKACJA I EDUKACJA

Etykieta to potężne narzędzie komunikacji, które może służyć do edukowania klientów, umożliwiając im dokonywanie bardziej świadomych wyborów. Mniej niż 5% odpadów żywności generują supermarkety, natomiast ponad 50% odpadów powstaje w domach konsumentów. Etykieta daje sprzedawcom duże możliwości informowania klientów o problemie marnowania żywności, jej świeżości, recyklingu i wykorzystania niektórych produktów po upływie ich zalecanego terminu przydatności do spożycia.

Etykiety można personalizować za pomocą inteligentnych technologii – kodów kreskowych i kodów QR, które konsument może skanować za pomocą smartfona, aby uzyskać przydatne wskazówki i porady dotyczące unikania marnowania zasobów (i pieniędzy), wyjaśnienia terminów: data ważności i data przydatności do spożycia, a także przepisy kulinarne i instrukcje dotyczące recyklingu.

Jako lider technologii etykietowania, firma SATO rozumie, że zarządzanie odpadami żywnościowymi to złożone zagadnienie i trudno spodziewać się prostych odpowiedzi na wielkie problemy. Niemniej, w oparciu o swoje wieloletnie zaangażowanie w rozwijanie technologii i zdobywanie wiedzy, firma SATO może wspierać efektywność operacyjną detalistów i walkę o przyszłość planety!

Dowiedz się więcej na temat naszej współpracy z firmą Comerso, skupionej na walce z marnowaniem żywności dzięki zrównoważonemu rozwiązaniu do etykietowania.


POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

ETYKIETY BEZPODKŁADOWE (LINERLESS)

Rolki etykiet

OBNIŻENIE KOSZTÓW PRZETWARZANIA ODPADÓW ETYKIET DZIĘKI ZASTOSOWANIU ETYKIET BEZPODKŁADOWYCH

W przeciwieństwie do konwencjonalnych, etykiety bezpodkładowe firmy SATO nie są dostarczane na papierze podkładowym. Są to etykiety samoprzylepne, nawijane na rolkę z powłoką antyadhezyjną na wierzchniej stronie materiału, co pozwala zapobiec przywieraniu etykiet do warstwy poniżej. Asortyment dostępny jest w kilku wariantach: na standardowym papierze, do druku termicznego, z klejem trwałym, umożliwiającym wielokrotne użycie lub usuwalnym. Etykiety bezpodkładowe sprawdzają się szczególnie dobrze z drukarkami przenośnymi.

WIĘCEJ ETYKIET, MNIEJ ODPADÓW

Etykiety typu linerless dostarczane są bez podkładu na pojedynczej rolce, więc klienci otrzymują nawet o 40% sztuk więcej. To z kolei pozwala ograniczyć miejsce, potrzebne do przechowywania i skrócić czas trwania wymiany rolek.

Większa liczba etykiet przypadających na rolkę oznacza dużo mniejszą ilość odpadów. Firma SATO całkowicie wyeliminowała konieczność usuwania podkładu. Odpady w postaci podkładu odpowiadają za dużą część silikonu, trafiającego na wysypiska, dlatego wybór etykiet typu linerless pozwala zmniejszyć ślad węglowy, eliminując jednocześnie potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ze strony handlu detalicznego.

OBNIŻENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI

W ogólnym rozrachunku inwestycja w etykiety bezpodkładowe to bardzo opłacalne posunięcie. Wzrost wydajności w połączeniu z większą wiarygodnością ekologiczną pomaga obniżyć koszty zarówno bezpośrednio jak i pośrednio.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

KONTAKT Z NAMI

TwitterLinkedInYouTubeFacebook