Zarządzanie zgodnością

Wszystkie czołowe przedsiębiorstwa produkcyjne bardzo poważnie traktują swoje zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, jakości oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wobec rosnącego obciążenia wymogami prawnymi, głównym celem wielu organizacji jest automatyzacja procesów zapewnienia zgodności.

Warunkiem ochrony wizerunku i rentowności przedsiębiorstwa w perspektywie długoterminowej jest zdolność do jak najszybszej reakcji na zmiany regulacyjne oraz efektywnego zarządzania procesem zapewnienia zgodności, aby ograniczyć ryzyko grzywny lub pozwu.

Jako lider technologii automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych dla branży produkcyjnej, firma SATO dostarcza szeroką gamę rozwiązań do drukowania etykiet i tagów RFID, zaprojektowanych specjalnie z myślą o bardzo wrażliwych zastosowaniach i sektorach, w tym farmaceutycznym, medycznym i spożywczym.

Począwszy od zapewnienia bezpieczeństwa podczas transportu materiałów i wysyłki, po spełnianie krajowych wymogów importowych i eksportowych, właściwe etykietowanie jest kluczowym czynnikiem zapewniającym dokładność, widoczność i przejrzystość dla wszystkich uczestników w łańcuchu dostaw.

ETYKIETOWANIE ZGODNIE Z NORMAMI GHS I REACH

REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej przyjęte w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska przed zagrożeniami, jakie mogą stwarzać chemikalia, przy jednoczesnym zwiększaniu konkurencyjności przemysłu chemicznego w UE.

Więcej informacji można znaleźć na stronie rozporządzenia REACH

Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS) to system opracowany w celu klasyfikacji zagrożeń chemicznych i informowania o nich za pomocą etykiet.

Celem systemu GHS jest uświadomienie obecności niebezpiecznych chemikaliów i związanego z tym ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska naturalnego, w celu zapobiegania katastrofom ekologicznym, eksplozjom, narażeniu na kontakt z toksycznymi substancjami itp.

Firma SATO oferuje szeroki wybór rozwiązań w zakresie etykietowania zgodnych z wymogami systemu GHS, wykorzystujących zdefiniowane formaty etykiet NiceLabel z możliwością dostosowania piktogramów. Ponadto oferuje inteligentne drukarki oraz podłoża etykiet opracowane specjalnie pod kątem przewidzianych zastosowań, w tym bezpieczne dla żywności, odporne na chemikalia, biodegradowalne i rozpuszczalne.

Rozwiązanie w dziedzinie etykietowania firmy SATO zgodne z systemem GHS – zarządzanie etykietami i drukowanie etykiet zgodnych z systemem GHS

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

ETYKIETOWANIE OPON W UE

Opony samochodowe różnych rozmiarów

Rozporządzenie Rady Parlamentu Europejskiego (WE nr 1222/2009) nakłada na producentów opon wymóg ich znakowania, aby zapewnić użytkownikom łatwy dostęp do informacji o klasie efektywności paliwowej, przyczepności na mokrej nawierzchni i poziomie emitowanego hałasu.

Celem przepisów jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz efektywności ekologicznej i ekonomicznej transportu drogowego poprzez promowanie paliwooszczędnych i bezpiecznych opon o niskim poziomie emitowanego hałasu. Rozporządzenie umożliwia także konsumentom dokonywanie świadomych wyborów opon.

Firma SATO oferuje szeroką gamę rozwiązań w zakresie drukowania etykiet opon, aby zaspokoić potrzeby producentów i resellerów w kwestii zgodności z obowiązującymi przepisami. Firma SATO dostarcza etykiety o zwiększonej przyczepności podłoża z myślą o zapewnieniu trwałości aż do punktu sprzedaży, ponieważ wie, że klienci muszą mieć świadomość, że oszczędność paliwa i bezpieczeństwo zależą od zachowań kierowców na drodze, ciśnienia w oponach oraz warunków otoczenia. Rozwiązania w dziedzinie etykietowania firmy SATO gwarantują jasny przekaz i zgodność ze wszystkimi obowiązującymi regulacjami.

MONITOROWANIE ŻYWOTNOŚCI OPON W OPARCIU O ZNACZNIKI RFID

Monitorowanie lokalizacji i właściwości użytkowych opon od pierwszego do ostatniego dnia żywotności było wyzwaniem dla producentów od pierwszego projektu opony. Zwłaszcza w przypadku pojazdów użytkowych, optymalizacja właściwości użytkowych opony, zdobyta na podstawie analizy zbieranych danych, może być nieocenionym źródłem przewagi nad konkurencją. Ale jak oznakować oponę do samochodu ciężarowego znacznikiem RFID?

Eksploatacja typowej opony do samochodu ciężarowego odbywa się w bardzo trudnych warunkach. Dzięki stalowemu opasaniu i wadze ponad 60 kg oczekuje się, że opona ta dobrze zniesie zmienne obciążenia, ekstremalnie niskie i wysokie temperatury oraz różnorodne warunki drogowe. Zwykle od opony znajdującej się w ciągłym użytkowaniu oczekuje się długiej żywotności, a po utracie pożądanych właściwości – możliwości bieżnikowania.

Cykl życia opony rozpoczyna się z chwilą jej wyprodukowania i wprowadzenia na stan magazynowy producenta. Opona przechodzi następnie przez kolejne etapy łańcucha dystrybucji, aby trafić wreszcie do klienta, a po wycofaniu z eksploatacji kończy ona swój żywot.

Punkty serwisowe podczas kontroli gromadzą cenne dane dotyczące właściwości użytkowych, stanu i jakości opon, dając wiele przydatnych informacji producentowi i właścicielowi pojazdu.

Aby uzyskać dostęp do takich danych, producent opon może zdecydować się na wykorzystanie technologii RFID, która umożliwia gromadzenie danych przez całą żywotność opony. Zgodnie ze światowymi standardami, wykorzystana przez firmę SATO technologia RFID, pozostaje funkcjonalna przez cały okres eksploatacji opony, co umożliwia producentowi uzyskiwanie cennych danych na temat zużycia, lokalizacji, sposobu użytkowania i właściwości użytkowych opony od pierwszego do ostatniego dnia cyklu życia.

Dzięki ergonomicznej koncepcji znacznika jego aplikacja oraz integracja technologii RFID nie sprawia żadnych trudności. Zgodnie z nasilającym się trendem w kierunku technologii RFID, firma SATO oferuje producentom opon rozwiązania, które gwarantują pełną widoczność i dostęp do danych w czasie rzeczywistym.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

KONTAKT Z NAMI

TwitterLinkedInYouTubeFacebook