Bezpieczeństwo pacjentów

Rozwiązania w dziedzinie drukowania firmy SATO… właściwy lek dla właściwego pacjenta we właściwym czasie!

W SATO rozumiemy istotę bezpieczeństwa pacjentów w środowisku medycznym, dlatego tworzymy niestandardowe rozwiązania technologiczne, aby zapewnić personelowi całodobowy dostęp w czasie rzeczywistym do dokładnych informacji na temat pacjentów, próbek, dokumentacji i zasobów.

Oferta firmy SATO to szeroki wybór rozwiązań do automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych: od drukarek opasek i etykiet po skanery i oprogramowanie. Wszystko to z myślą o najróżniejszych potrzebach placówek służby zdrowia, obciążonych dużą ilością obowiązków.

REJESTROWANIE I WYPISYWANIE PACJENTÓW

W firmie SATO uważamy, że pacjenci powinni być pod dobrą opieką od chwili przekroczenia progu placówki medycznej. W związku z tym, im mniej czasu należy poświęcić na czynności administracyjne, tym lepiej. Z takim przekonaniem firma SATO opracowała kompleksową ofertę na sprzęt, materiały eksploatacyjne i usługi, pozwalającą na ograniczenie do minimum czynności związanych z rejestracją w placówkach. Rozwiązania firmy SATO obejmują identyfikatory pacjentów, opaski na nadgarstek, znakowanie przy łóżku pacjenta i identyfikatory dla osób odwiedzających.

PRZYJMOWANIE, WYPISYWANIE I PRZENOSZENIE

W chwili rejestracji pacjenta na opasce drukowane są informacje identyfikacyjne, które są zrozumiałe zarówno dla człowieka jak i kompatybilne z urządzeniem cyfrowym.

Zastosowanie technologii linearnych i dwuwymiarowych kodów kreskowych na opaskach umożliwia weryfikowanie za pomocą systemów odczytu informacji na temat pacjenta przed podaniem leków, wykonaniem procedur diagnostycznych lub po prostu przed przeniesieniem pacjenta na inny oddział. Kody kreskowe mogą również być wykorzystywane do tworzenia i łatwego monitorowania dokumentów drukowanych na życzenie w punkcie rejestracji. Mogą to być na przykład karty danych pacjenta, formularze zgody oraz dokumenty woli życia.

Drukarki SATO mogą zostać połączone praktycznie z każdym szpitalnym systemem gromadzenia informacji lub przyjmowania pacjentów, co pozwala na drukowanie opasek w momencie rejestracji, a także na bezproblemowe wykorzystanie aplikacji do obsługi przyjęć.

KONSULTOWANIE STANU PACJENTÓW

Celem firmy SATO jest całkowite wyeliminowanie konieczności dokonywania ręcznych zapisów historii leczenia pacjenta. Powszechna praktyka ręcznego rejestrowania stanu pacjenta powoduje niekiedy, że zapisy są nieczytelne lub giną. Wiąże się to z realnym zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa. Rozwiązaniem proponowanym przez firmę SATO jest zautomatyzowanie procesu przechowywania informacji i ich zabezpieczenie. Umożliwia to usprawnienie i usystematyzowanie procesu oraz bardziej efektywny dostęp do danych o pacjentach.

ZNAKOWANIE PRZY ŁÓŻKU

Oznakowanie z kodem kreskowym przy łóżku pacjenta

Bezpieczeństwo pacjentów znacznie się poprawiło dzięki zastosowaniu przenośnych drukarek firmy SATO, które umożliwiają odpowiednie znakowanie pojemników na próbki przy łóżkach szpitalnych. Ponieważ procedury leczenia są obarczone ryzykiem błędu ludzkiego, system odczytu kodów kreskowych firmy SATO gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów w takich procedurach jak leczenie niewydolności oddechowej czy zarządzanie dietą.

MONITOROWANIE STANU PACJENTA

Firma SATO oferuje kompleksową technologię zapewniającą skuteczne monitorowanie stanu pacjenta. Od dostępnych w wielu rozmiarach antybakteryjnych opasek identyfikacyjnych na nadgarstek, które są miękkie, wygodne w noszeniu i nie zawierają lateksu, aż po wydajne, elektroniczne skanowanie kodów kreskowych w celu tworzenia właściwych powiązań między pacjentami, lekami i próbkami tkanek. Dzięki tym rozwiązaniom, firma SATO dostarcza w czasie rzeczywistym precyzyjne informacje na potrzeby zarządzania danymi w całej sieci powiązań w środowisku medycznym.

Przy łóżka pacjenta można wydrukować dokładne i czytelne informacje, zawierające m.in. datę i godzinę rejestracji, co pozwala wyeliminować ryzyko związane z odręcznym sporządzaniem oznaczeń. Możliwe stało się doprecyzowanie systemu znakowania, monitorowania i dawkowania leków.

Firma SATO rozumie również znaczenie higieny i czystości dla bezpieczeństwa pacjentów. Dlatego też w ofercie firmy znaleźć można szeroki wybór drukarek w obudowie antybakteryjnej, które zapewniają wyraźne i trwałe wydruki na etykietach i opaskach, zmniejszając jednocześnie ryzyko zakażenia i infekcji.

ROZWIĄZANIE W ZAKRESIE DRUKOWANIA DLA KLINIK

Kliniki medyczne wykorzystują często najróżniejsze materiały drukowane: od opasek na nadgarstek po etykiety. W związku z tym sięgają często po drukarki do różnych zastosowań z możliwością obsługi różnych materiałów eksploatacyjnych od różnych dostawców. Przekłada się to na wyższe koszty administracji, zarządzania zapasami i zapewnienia kompleksowej obsługi wielu dostawcom.

Ponad 50% klientów firmy SATO z branży opieki medycznej wskazuje, że wolałoby korzystać z wszechstronnej drukarki wielofunkcyjnej. W odpowiedzi na te potrzeby jako dostawca kompletnych rozwiązań, firma SATO, oferuje przedstawicielom szpitali kompaktową drukarkę WS2 firmy SATO, która pozwala na drukowanie zarówno opasek na nadgarstek jak i etykiet.

To kompletne rozwiązanie można wdrożyć na różnych etapach łańcucha dostaw: w laboratoriach klinicznych, aptekach, przychodniach, klinikach i szpitalach. Zapewniając szybkie i wydajne drukowanie opasek na nadgarstek oraz etykiet, pozwala ono oszczędzić czas i ograniczyć straty w placówkach służby zdrowia. Ponadto firma SATO może polecić odpowiednie rozwiązanie do skanowania, aby wszystkie kody kreskowe były prawidłowo odczytywane i przetwarzane w czasie opieki nad pacjentem.

Drukarka kodów kreskowych WS2 firmy SATO zajmuje niewiele miejsca i jest wyjątkowo łatwa w obsłudze, przez co podnosi wydajność pracy w dynamicznym środowisku medycznym.

Dostarczane wraz z opaską na nadgarstek z serii DT kompletne rozwiązanie stanowi odpowiedź na wszystkie potrzeby w zakresie bezpieczeństwa, swobody oraz wydajności identyfikacji pacjenta!

Schemat blokowy rozwiązania w dziedzinie drukowania dla klinik

BEZPIECZEŃSTWO TRANSFUZJI KRWI

Etykieta na worki z krwią

Transfuzje lub pobieranie krwi to najczęstsze inwazyjne zabiegi medyczne, których wykonywanie przez personel kliniczny wiąże się z zagrożeniem życia. Niewłaściwe dopasowanie próbek krwi lub innych tkanek do pacjenta stanowi poważne zagrożenie dla jego bezpieczeństwa oraz może prowadzić do błędnej diagnozy i niewłaściwego leczenia.

Dostępne są wytyczne, dotyczące prawidłowego pobierania krwi, w tym wytyczne H3-A6 wydane przez Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) w 2007 r., zalecenia wydane przez stowarzyszenia krajowe oraz wytyczne dotyczące pobierania krwi opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 2010 r.

Rozwiązania firmy SATO, lidera technologii automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych dla służby zdrowia, redukują niebezpieczeństwo nieprawidłowego oznakowania próbek krwi i przebiegu transfuzji na wszystkich etapach: od pobrania od dawcy poprzez przechowywania aż do przetaczania.

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA TRANSFUZJI KRWI OD FIRMY SATO

Pielęgniarka niosąca worek z krwią

Błędy podczas transfuzji krwi często wynikają z niewłaściwej identyfikacji pacjentów podczas pobierania próbek do badań lub nieprawidłowego dopasowania krwi do pacjenta tuż przed samym przetoczeniem.

Firma SATO oferuje zarządzany elektronicznie system bezpieczeństwa transfuzji krwi, który umożliwia prawidłowe dopasowanie danych o pacjentach do worków z krwią. System wykorzystuje opaskę na nadgarstek z kodem kreskowym 2D, raport zgodności krwi na podstawie kodów kreskowych 2D oraz skanowanie i drukowanie przy łóżku pacjenta. Rozwiązanie firmy SATO umożliwia potwierdzenie dopasowania oraz śledzenie procesu na wszystkich etapach: od dawcy do biorcy w połączeniu z bezpiecznym wydawaniem krwi z lodówki.

BEZPIECZEŃSTWO ZNAKOWANIA POBRANEJ KRWI

Rozwiązanie do znakowania próbek krwi firmy SATO dostarczane jest w komplecie z opaską na nadgarstek z kodem kreskowym. Zapewnia ono łatwą weryfikację informacji takich jak imię i nazwisko pacjenta oraz numer kartoteki medycznej, wydrukowanych w formacie czytelnym zarówno dla człowieka jak i urządzeń elektronicznych.

Dzięki rozwiązaniu firmy SATO oznaczenia pobieranej krwi są prawidłowe, a dane na nich zakodowane, aby zapobiec błędnej identyfikacji próbek. Dostępne są funkcje bezpieczeństwa, które automatycznie usuwają nieaktualne dane pacjenta, który został wypisany z placówki, by móc natychmiast drukować dane pacjenta przyjmowanego do placówki. Oznakowanie pasuje do większości standardowych probówek na krew i jest wykonane z materiałów odpornych na niskie temperatury przechowywania, tj. nawet -40 stopni Celsjusza, a także na szybkie rozmrażanie i odwirowywanie.

DRUKARKA FX3-LX FIRMY SATO

Inteligentna drukarka FX3-LX firmy SATO z 7-calowym kolorowym ekranem dotykowym TFT idealnie nadaje się do szybkiego drukowania oznaczeń na probówki i inne naczynia do przechowywania próbek. Bezpieczne znakowanie w punkcie odbioru jest obecnie możliwe w placówkach służby zdrowia takich jak szpitale i kliniki, które korzystają z drukowanych elektronicznie opasek na nadgarstek dla pacjentów.

Dane zamieszczane na opaskach mogą być odczytywane automatycznie dzięki wbudowanemu interfejsowi USB-A, który umożliwia podłączanie urządzeń peryferyjnych (takich jak skanery i klawiatury). Szybkie i łatwe odczytywanie danych przekłada się na wysokiej jakości wydruk oznaczeń identyfikacyjnych bez uszczerbku dla bezpieczeństwa danych o pacjencie. Inaczej niż w przypadku oznakowania sporządzanego ręcznie, wydruki są wyraźne i dokładne. Dodatkowa korzyść wynika z możliwości rejestrowania daty i godziny.

Jeśli placówka korzysta z drukowanych elektronicznie opasek na nadgarstek oraz z kodów kreskowych 2D zawierających dane pacjenta lub zamierza korzystać w niedalekiej przyszłości z takiego rozwiązania, system firmy SATO zapewni bezpieczeństwo takiego procesu.

Drukarka etykiet FX3-LX może zostać z łatwością dostosowana do potrzeb dowolnego oddziału. Urządzenie nie wymagana podłączenia do komputera ani uzupełniania pojemnika z tuszem, a kody kreskowe mogą być dokładnie drukowane w pełnym zakresie z myślą o bezpiecznym skanowaniu na dalszych etapach procesu identyfikacji.

Dzięki wbudowanemu akumulatorowi o dużej pojemności, drukarka jest przenośna. Z myślą o zastosowaniach takich jak znakowanie leków lub żywności, wewnętrzna baza danych może pomieścić około 1 miliona pozycji do natychmiastowego wywołania. Baza danych jest szybko aktualizowana.

Antybakteryjna obudowa drukarki pomaga ograniczyć rozprzestrzenianie się bakterii.

  • Precyzyjne i czytelne dane na oznaczeniach próbek
  • Prosta obsługa i szybkie działanie
  • Skrócenie czasu potrzebnego do pobrania i identyfikacji próbki
  • Wzrost bezpieczeństwa pacjentów
  • Możliwość drukowania kodów kreskowych
  • Przenośne i oszczędne urządzenie
  • Eliminuje ryzyko braku identyfikacji lub wystąpienia trudności z identyfikacją próbek i związaną z tym koniecznością powtarzania testów
  • Odporne na patogeny materiały etykietowe w standardowych rozmiarach, pasujące do wszystkich typów probówek

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

ZNAKOWANIE PRÓBEK

Lekarz badający próbkę krwi

Prawidłowe znakowanie próbek jest uznawane – obok prawidłowej identyfikacji pacjentów – za jedno z największych wyzwań dla diagnostyki laboratoryjnej, ponieważ do błędów dochodzi w około 1,3% przypadków1.

Najczęściej zgłaszane problemy to: błędnie oznakowanie (30% przypadków), częściowe oznakowanie (23% przypadków), brak oznakowania (22% przypadków) lub niepełne oznakowanie (21% przypadków), natomiast w 6% przypadków oznakowanie jest nieczytelne. Niezależnie od tego, czy liczby te rzeczywiście odzwierciedlają sytuację globalną, uzasadnione wydaje się stwierdzenie, że sektor opieki medycznej dotknął kryzys w zakresie zdolności do identyfikacji pacjentów, a związane z tym błędy stanowią poważne wyzwanie dla służby zdrowia i jeden z głównych problemów w diagnostyce laboratoryjnej.

Nadając priorytet bezpieczeństwu pacjenta, firma SATO, lider w dziedzinie automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych, zapewnia kompleksowe podejście do automatyzacji znakowania próbek i zarządzania nimi w dynamicznym i szybko zmieniającym się sektorze opieki zdrowotnej.

Nieprawidłowo oznakowane próbki mogą stwarzać poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów i prowadzić do błędów w ich leczeniu, a nawet ich śmierci. Korzystając z rozwiązań firmy SATO, pracownicy służby zdrowia mogą zautomatyzować proces zarządzania próbkami, tak aby wyeliminować straty oraz kosztowne błędy.

ZNAKOWANIE PRZY ŁÓŻKU

Oczywiste jest, że znakowanie próbek w punkcie ich pobierania za pomocą przenośnej drukarki poprawia bezpieczeństwo pacjenta i eliminuje ryzyko błędnej identyfikacji lub niewłaściwego zarządzania w środowisku medycznym.

Zdolność do znakowania próbek przy łóżku pacjenta z wykorzystaniem kodu kreskowego w celu rejestrowania danych pacjenta, tj. imienia, nazwiska i daty urodzenia, pozwala na spełnienie szeregu przepisów i wymogów w zakresie identyfikowania pacjentów, próbek i pojemników w wymaganym przedziale czasowym.

Dzięki temu personel medyczny ma możliwość wyeliminowania najważniejszej przyczyny błędów, tj. przedziału czasowego między pobraniem próbki a jej oznakowaniem; im dłuższy czas między tymi czynnościami, tym większe ryzyko nieprawidłowości. Na przykład: w toku niedawnego badania przeprowadzonego w szpitalu The Valley Hospital w Ridgwood (NJ, USA) określono 63 etapy procesu pobierania krwi, w których mogą wystąpić błędy. Znakowanie przy łóżku pacjenta pozwoliło od razu wyeliminować błędy na 44 etapach, a po sześciu miesiącach od wdrożenia nowego procesu liczba przypadków nieprawidłowego oznakowania próbek została zredukowana do zera.

DRUKARKA Z SERII PW2NX FIRMY SATO – INTELIGENTNE ROZWIĄZANIE DLA SŁUŻBY ZDROWIA

Znakowanie próbek przy pacjencie jest kluczowym czynnikiem pozwalającym na eliminowanie błędów. Firma SATO oferuje inteligentny, przenośny system drukowania etykiet z kodami kreskowymi – drukarkę z serii PW2NX – stworzoną z myślą o automatyzacji znakowania dla obciążonego dużą ilością obowiązków personelu medycznego.

Inteligentna drukarka z serii PW2NX doskonale nadaje się do szybkiego znakowania probówek z krwią i innych próbek klinicznych, może też z łatwością zostać dostosowana do potrzeb konkretnego segmentu opieki medycznej.

Urządzenie jest niezwykle łatwe w użytkowaniu: może być noszone przy pasku lub na ramieniu albo zostać zamocowane do wózka i nie wymaga podłączenia do komputera. Mobilność tę zapewnia wbudowany akumulator o dużej pojemności. Kody kreskowe mogą być drukowane w pełnym zakresie, z najwyższą dokładnością i z myślą o bezpiecznym skanowaniu ich na dalszych etapach procesu identyfikacji.

Drukarka z serii PW2NX może zostać również podłączona bezpośrednio do bezprzewodowej sieci szpitalnej, umożliwiając wysyłanie zaleceń bezpośrednio z systemu zarządzania laboratorium, kliniki bądź szpitala.

Dzięki szybkiemu, trwałemu i spójnemu znakowaniu za pomocą etykiet i wysokiej jakości wydruku, możliwe jest całkowite wyeliminowanie oznaczeń tworzonych odręcznie, które bywają nieczytelne lub niespójne. Drukowane kody kreskowe, grafiki i teksty są przejrzyste, co stanowi gwarancję dostępu do precyzyjnych informacji potrzebnych przy identyfikacji i monitorowaniu sprawnego obiegu próbek na wszystkich etapach: od pobierania, przechowywania do ich usuwania.

Etykiety firmy SATO są doskonale kompatybilne z drukarką, co przekłada się na wysoką jakość i trwałość wydruku. Szczegóły materiałów do etykiet firmy SATO zostały zaprojektowane specjalnie pod kątem warunków higienicznych panujących w środowisku szpitalnym i klinicznym. W związku z tym wykazują odporność na sterylizację, odwirowywanie, wilgoć, środki dezynfekujące, krew, ksylen, środki do dezynfekcji rąk i różne warunki przechowywania, w tym promieniowanie UV, chłodzenie i zamrażanie. Etykiety nie ulegają rozerwaniu, a tekst nie rozmazuje się i pozostaje czytelny.

1 Journal of Medical Biochemistry - Patient and Sample Identification, Out of the Maze

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

ROZWIĄZANIA DLA APTEK

Fiolka z tabletkami

Z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta, w działalności apteki kluczowe znaczenie ma prawidłowe wydawanie lekarstw. Połączenie procesów zachodzących w aptece w celu uzyskania kontroli nad wszystkimi etapami zarządzania lekami – od przyjęcia leków do magazynu, poprzez wydawanie, aż po zgodność z przepisami – wymaga uzyskania widoczności w czasie rzeczywistym i zdolności do sprawnego zarządzania danymi.

W ofercie firmy SATO dostępny jest szeroki wybór rozwiązań dla aptek pod kątem wielu zastosowań: od wydajnego etykietowania na półkach aż po etykietowanie kartonów i butelek. Dzięki temu możliwa jest automatyczna identyfikacja i bieżące gromadzenie danych w oparciu o kody kreskowe oraz znaczniki RFID, co przekłada się na wzrost efektywności operacyjnej.

Rozwiązania firmy SATO zapewniają wydanie pacjentowi w każdym przypadku prawidłowego leku. Za pośrednictwem systemu komputerowego farmaceuci otrzymują na bieżąco informacje o lekach, które zostały im przepisane. Są oni w stanie łatwo znaleźć odpowiednie leki dzięki rozwiązaniu w zakresie znakowania półek i mogą łatwo drukować etykiety leków za pomocą drukarki w obudowie antybakteryjnej.

Etykieta na worki wlewowe

Dopełnieniem rozwiązań firmy SATO dla aptek szpitalnych jest oferta opasek na nadgarstek do pozytywnej identyfikacji pacjentów, dających gwarancję, że leki podawane są zgodnie z zaleceniami lekarza oraz że podanie leku zostanie odnotowane w dokumentacji medycznej. Aby uniknąć błędów i zagwarantować bezpieczeństwo pacjenta, pielęgniarka przed podaniem leku może zeskanować kody kreskowe na swojej karcie identyfikacyjnej, opasce pacjenta i etykiecie dawkowania leku. Rozwiązanie do skanowania pozwala potwierdzić prawidłowe powiązanie pacjenta i leku oraz upoważnienie personelu medycznego do jego podania.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

STERYLIZACJA

Płyny sterylizacyjne

Aby uzyskać pewność, że urządzenie, przyrząd, pojemnik lub otoczenie są wolne od bakterii, grzybów i wirusów, personel medyczny zobowiązany jest do częstego przeprowadzania sterylizacji, która zmniejsza ryzyko zakażenia i kontaminacji.

Czyste, sterylne produkty mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów i dla dokładności wyników badań diagnostycznych. Jako lider w dziedzinie rozwiązań do drukowania etykiet dla służby zdrowia, firma SATO oferuje etykiety, które nadają się do stosowania w procedurach wyjaławiania, przeprowadzanych zarówno w autoklawach jak i w kontakcie z tlenkiem etylenu, a które są drukowane za pomocą drukarek i metkownic ręcznych firmy SATO. Ponadto dostępne są etykiety ze wskaźnikiem sterylizacji, zmieniające kolor w zależności od postępu procesu sterylizacji.

Etykieta wskazująca informacje ważne przed sterylizacją i po sterylizacji

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

POSIŁKI DLA OSÓB HOSPITALIZOWANYCH

Pacjent spożywający posiłek w łóżku szpitalnym

Ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania placówek służby zdrowia jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności w kuchniach szpitalnych. Pacjenci podlegają różnym wskazaniom dietetycznym w zależności od stanu zdrowia, a firma SATO oferuje odpowiednie narzędzia do zarządzania przygotowywaniem posiłków w złożonym środowisku kuchni szpitalnej.

Od początku swojej działalności firma tworzy rozwiązania wspierające proces zarządzania żywnością – od pewnego czasu także w kuchniach szpitalnych. Firma SATO jest ekspertem w obszarze zarządzania terminami przydatności. Tysiące restauracji, hoteli i innych obiektów gastronomicznych na świecie korzysta z rozwiązania SATO DateRight™, aby poprawić bezpieczeństwo i wydajność zarządzania żywnością.

Inteligentne rozwiązania SATO do znakowania żywności znacząco ograniczają ryzyko dostarczenia pacjentowi niewłaściwego posiłku. Ponadto pacjent ma możliwość zapoznania się ze szczegółami posiłku, który spożywa: nazwą produktu, wartościami odżywczymi, datą/godziną przygotowania oraz terminem przydatności do spożycia, a informacje te mogą zostać wydrukowane na etykiecie.

Zapewnienie pacjentom właściwych posiłków to kolejny obok opasek na nadgarstek element oferty firmy SATO.

Etykieta posiłku wybranego przez pacjenta

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

KONTAKT Z NAMI

TwitterLinkedInYouTubeFacebookInstagram