Zarządzanie magazynowaniem i dystrybucją

Firma SATO dąży do zapewnienia płynnego i wydajnego przepływu produktów i informacji, od przyjęcia towarów aż po zarządzanie zapasami i wysyłkę, a także do skutecznego zarządzania procesem zwrotów. Dzięki lepszej widoczności, produktywności i efektywności możliwe jest ograniczenie czasu, kosztów i strat.

Stałe monitorowanie i pełna widoczność towarów w każdym obszarze operacyjnym i każdej działalności wspiera przedsiębiorstwa w zwiększaniu efektywności i produktywności. Stawiając na zgodność z obowiązującymi przepisami oraz rentowność swoich klientów, firma SATO dostarcza wszechstronne, elastyczne i inteligentne rozwiązania wspierające przedsiębiorstwa na etapach od przyjęcia towarów aż po zarządzanie zapasami i wysyłkę, a także do zarządzania procesem zwrotów.

SATO Visual Warehouse

Firma SATO opracowała Visual Warehouse™, pierwszy w branży przenośny system nawigacyjny do użytku w centrach logistycznych, który łączy kody kreskowe i rozwiązania RFID z technologią wizualnego trójwymiarowego odwzorowania obiektu i wewnętrznego systemu pozycjonowania.

System Visual Warehouse™ pozwala lokalizować obiekty z większą precyzją (z dokładnością do 30 cm) niż konwencjonalne systemy lokalizacyjne. Odbywa się to z wykorzystaniem przenośnych urządzeń, które prowadzą pracownika do celu w oparciu o mapy 3D i wskazówki głosowe. System ułatwia wykonywanie czynności magazynowych w dowolnych lokalizacjach w celu poprawy efektywności i przyspieszenia wysyłek poprzez wskazanie najkrótszej trasy oraz umożliwia zarządzanie zapasami i logistyką dostosowaną do charakterystyki każdego produktu.

Identyfikacja obszarów przechowywania > Wyświetlanie najkrótszej trasy > Nawigacja obrazowa i głosowa

Dzięki funkcji zdalnego wsparcia, która wskazuje najkrótszą drogę dotarcia do produktu za pomocą zrozumiałych wskazówek głosowych (np. „dwa metry do szukanego produktu”, „skręć w prawo w następną alejkę” lub „dokonano zmiany rodzaju i ilości produktów do wysyłki”), system skutecznie zmniejsza nakład pracy fizycznej a zwiększa efektywność pracownika, niezależnie od poziomu jego doświadczenia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat systemu Visual Warehouse™, skontaktuj się z przedstawicielem firmy SATO

INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE MAGAZYNOWANIEM I DYSTRYBUCJĄ

Rozwiązania firmy SATO oferują niczym niezakłóconą integrację z systemami zarządzania magazynem w celu włączenia gromadzenia danych i obsługi łączności bezprzewodowej na potrzeby dostarczania w czasie rzeczywistym informacji na temat lokalizacji, ilości, warunków, źródeł i docelowych adresów wysyłki produktów. Automatyzacja procesu eliminuje potrzebę nieusystematyzowanej ręcznej ingerencji człowieka na etapach od odbioru, aż po wysyłkę oraz zapewnia najwyższe poziomy zgodności z wymogami bezpieczeństwa, co przekłada się na optymalizację wydajności działalności.

ODBIÓR TOWARÓW

Sprawdzanie towarów w magazynie

W idealnym świecie towary docierają w nienaruszonym stanie, precyzyjnie oznakowane i gotowe do natychmiastowego przechowywania. W rzeczywistości jednak, nawet pomimo komunikacji cyfrowej i nowoczesnych systemów transportowych, dochodzi do uszkodzeń w czasie transportu, wysyłane są nieprawidłowe produkty lub ilości, a błędy ludzkie zakłócają przebieg procesu odbioru.

Błędy mogą się zdarzać, ale nie muszą wpływać na działalność przedsiębiorstwa, jeśli zostaną zastosowane najnowsze rozwiązania technologiczne firmy SATO.

Firma SATO oferuje szeroką gamę inteligentnych rozwiązań do szybkiego i skutecznego zarządzania przychodzącymi towarami i materiałami. Identyfikując i weryfikując towary za pomocą kodów kreskowych i znaczników RFID, najlepsze rozwiązania firmy SATO umożliwiają gromadzenie danych i wykonywanie zadań analityki biznesowej w czasie rzeczywistym w dziale towarów przychodzących.

Uzgadniając zamówienia z potwierdzeniem dostawy i listem przewozowym w celu szybkiego sortowania produktów oraz przenoszenia ich na magazyn, przenośne, stacjonarne i przemysłowe urządzenia firmy SATO podnoszą wydajność pracy operatorów i pozwalają klientom zachować efektywność i konkurencyjność.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

PRZECHOWYWANIE I ZAOPATRZENIE

Przechowywanie towarów w magazynie

Przechowywanie i zaopatrzenie w brakujące towary w dynamicznym środowisku dystrybucji i magazynowania może szybko wymknąć się spod kontroli bez wsparcia ze strony wydajnego, zintegrowanego, inteligentnego systemu zarządzania magazynem.

Zapewnienie, że odbierane towary trafiają we właściwe miejsce i we właściwym czasie oraz podlegają właściwej rotacji, aby umożliwić sprawny wybór, jest dla operatorów kwestią kluczową do zrównoważenia czasu, kosztów i obsługi klienta.

Zapewnienie właściwej logistyki produktów stanowi wsparcie dla całej działalności. Dokładne informacje, dotyczące przepływu produktów, umożliwiają optymalizację procesów zakupowych i produkcyjnych. Dostosowanie poziomu zapasów do zobowiązań serwisowych przynosi zrównoważenie płynności finansowej i wzrost zadowolenia klientów. Wszystkie te strategie opierają się na dostępności danych w czasie rzeczywistym na potrzeby zarządzania zaopatrzeniem, kompletacją, zliczaniem cykli oraz procesem ponawiana zamówień.

Firma SATO oferuje operatorom magazynów i centrów dystrybucji rozwiązania, które zapewniają utrzymanie optymalnego poziomu zapasów, gromadzenie danych w czasie rzeczywistym oraz podejmowanie właściwych decyzji.

Zapewniają one także sprawne prowadzenie prac związanych z rozładunkiem pojazdów i obsługą magazynu – zawsze z zachowaniem komunikacji, najwyższej dokładności i pełnej dostępności.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

Zarządzanie zapasami magazynowymi

Nowoczesne zarządzanie zapasami obejmuje przedsiębiorstwa związane z magazynowaniem i dystrybucją, które wdrażają pięć kluczowych procesów do swojej działalności:

  1. Skuteczne prognozowanie popytu
  2. Wydajny przepływ towarów w magazynie
  3. Odpowiednia rotacja zapasów
  4. Zliczanie cykli
  5. Audyty procesów

Prawdziwe zrozumienie rynku i środowiska biznesowego ma ogromne znaczenie dla skutecznego zarządzania występującymi w nich procesami. Jednak o sukcesie lub porażce może zdecydować znajomość bieżącego statusu wszystkich towarów, aktywów i pracowników przedsiębiorstwa lub jej brak. Spadki wolumenu, straty, niewłaściwe wykorzystanie zapasów, a także nieznajomość miejsca i sposobu wykorzystania zapasów mogą powodować nadmierne koszty i utrudniać obsługę klientów.

Jako lider technologii automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych dla transportu i logistyki, firma SATO rozumie znaczenie konkurencyjności procesów przechowywania i dystrybucji. Firma wkłada wiele wysiłku w zrozumienie potrzeb i wymagań klientów, aby wiedzieć, jak dostosowywać swoje inteligentne rozwiązania do ich wyzwań zwiększania wydajności i rentowności.

W firmie SATO wiemy, jak usprawnić procesy magazynowania i dystrybucji, aby uzyskać wzrost wartości i efektywności w każdej sytuacji. Odbywa się to w oparciu o najróżniejsze rozwiązania: od mobilnych systemów zarządzania magazynem, po znakowanie towarów etykietami RFID.

Podstawą filozofii firmy SATO jest usprawnienie procesów zarządzania zapasami w celu osiągnięcia większych korzyści mniejszym nakładem środków, optymalizacji pracy i wyeliminowania ryzyka błędu ludzkiego.

System wózkowy w magazynie

Przykład systemu wózkowego

Przenośna stacja drukująca dla środowiska magazynowego, czyli bezprzewodowy system wózkowy, to tanie, niezawodne i wszechstronne rozwiązanie, służące do kontroli zapasów, wysyłki i monitorowania procesów. Ze względu na możliwość drukowania na życzenie zapewnia ono ograniczenie przestojów operacyjnych.

Solidny wózek ze stalową ramą i zintegrowaną termiczną drukarką kodów kreskowych, przenośnym akumulatorem, zasilaczem, skanerem oraz akcesoriami do obsługi sieci WLAN może również być wyposażony w komputer, klawiaturę i standardową drukarkę biurową, aby umożliwić połączenie go z hostem lub innym sprzętem. Ten wszechstronny, przenośny system jest stale połączony z siecią i umożliwia drukowanie dokumentów w dowolnym czasie i miejscu na terenie magazynu.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

ZARZĄDZANIE LOKALIZACJĄ PRODUKTÓW W CZASIE RZECZYWISTYM

Tempo działalności wielu sektorów, począwszy od transportu i logistyki, a skończywszy na służbie zdrowia i handlu detalicznym, stale rośnie. Firmy pragnące utrzymać przewagę konkurencyjną muszą szybko reagować na zmieniające się otoczenie biznesowe, trendy i sezonowość.

Monitorowanie towarów, zasobów i osób staje się coraz ważniejsze dla zarządzania działalnością, ponieważ decyzje muszą być podejmowane na bieżąco oraz wdrażane muszą być adekwatne procesy.

W firmie SATO rozumiemy, że widoczność zasobów i pracowników w czasie rzeczywistym ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania firmy, dlatego oferujemy szereg spersonalizowanych rozwiązań technologicznych, zapewniających lepszą widoczność procesów produkcyjnych, logistycznych i ogólnych procesów biznesowych, które mają wpływ na zarządzanie magazynowaniem i dystrybucją.

SATO RTLS to spersonalizowane rozwiązanie logistyczne wykorzystujące technologię Bluetooth Low Energy (BLE) do gromadzenia danych z oznakowanych towarów i przesyłanie ich z powrotem do serwera firmowego w czasie rzeczywistym. Ekonomiczny i dostarczający informacje w czasie rzeczywistym skan lokalizacji odbywa się co 2 sekundy i obejmuje zasięg o promieniu 10 m.

Firma SATO oferuje szereg rozwiązań w dziedzinie transportu i logistyki, które umożliwiają identyfikację oraz monitorowanie towarów przy zachowaniu zgodności z najnowszymi przepisami w zakresie etykietowania, bezpieczeństwa i ochrony. Włączenie gotowych rozwiązań drukowania kodów kreskowych oraz znaczników RFID firmy SATO umożliwia firmom transportowym i logistycznym zarządzanie rozwijającą się działalnością, bez uszczerbku dla całej infrastruktury biznesowej.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

KOMPLETOWANIE PRODUKTÓW I KONTROLA ASORTYMENTU


Warunkiem wydajnego kompletowania oraz kontroli asortymentu jest dostęp do precyzyjnych i aktualnych informacji na temat dostępności zapasów oraz zapotrzebowania. Operatorzy, pragnący zapewnić swoim klientom wyższą wydajność usług, sami muszą utrzymywać wysoki poziom produktywności, niezawodności i opłacalności procesów magazynowych. Firma SATO, jako lider w dziedzinie automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych dla transportu i logistyki, rozumie to i dlatego dostarcza zintegrowane, spersonalizowane rozwiązania, dostosowane do tych potrzeb.

SATO Visual Warehouse

Visual Warehouse firmy SATO to wygodny w obsłudze system nawigacji, który usprawnia magazynowanie, kompletację i docieranie do celu, który łączy kody kreskowe z technologią wizualnego trójwymiarowego odwzorowania obiektu i wewnętrznego systemu pozycjonowania.

W rozwiązaniu Visual Warehouse wykorzystano algorytm, który wskazuje personelowi najkrótszą możliwą trasą, wykorzystując komunikaty dźwiękowe i wizualne oraz obsługę głosową na potrzeby weryfikacji. Narzędzie doskonale usprawnia zarządzania nakładami pracy i zapasami oraz pomaga poprawić efektywność operacyjną działań logistycznych.

Rozwiązanie składa się z trzech elementów: systemu lokalizacji w czasie rzeczywistym, oprogramowania do wizualnego trójwymiarowego odwzorowania obiektu z algorytmem najkrótszej trasy oraz urządzenia przenośnego. Dane wirtualnej mapy 3D i dane symulowanej trasy są ze sobą zestawiane, przetwarzane i przekazywane użytkownikom w czasie rzeczywistym za pośrednictwem urządzeń typu smart. Technologia rozpoznawania głosu zapewnia bezobsługowy, bezwzrokowy i bezprocesowy przebieg kompletowania, co przekłada się na wzrost wydajności i dokładności przy jednoczesnym skróceniu czasu wyszukiwania przedmiotów.

Oprogramowanie Visual Warehouse firmy SATO obsługiwane na tablecie

PRZENOŚNY SYSTEM DRUKOWANIA ETYKIET NA POTRZEBY KOMPLETACJI

System ten wykorzystuje bezprzewodowe przenośne terminale i wytrzymałe przenośne drukarki do etykiet zarówno na potrzeby kompletacji jak i wysyłek, co usprawnia proces kompletowania i kontroli w magazynie.

Etykietowanie na miejscu, na życzenie, w opcji bezprzewodowej skraca czas reakcji, a podnosi produktywność i efektywność, jednocześnie ograniczając koszty kompletowania oraz kontroli.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

PAKOWANIE I PRZYGOTOWYWANIE

Sprzęt do pakowania w magazynie

Pomimo ogromnego znaczenia procesu produkcji kluczowym etapem działań magazynowych jest końcowe pakowanie i przygotowanie towarów do wysyłki. Jego zakłócenia mogą spowodować wzrost kosztów, straty i niedotrzymanie umów serwisowych, a w efekcie wpłynąć negatywnie na poziom obsługi klienta.

Na etapie pakowania i przygotowania często dochodzi do błędów natury ludzkiej. Zdolność do szybkiego skanowania, sprawdzania, rejestrowania i dokumentowania towarów oraz wysyłek na podstawie etykiet z kodami kreskowymi lub znacznikami RFID przekłada się na bardziej efektywne zarządzanie przepływem gotowych towarów.

Automatyzacja procesu realizacji dzięki zastosowaniu inteligentnych drukarek przenośnych, stacjonarnych i przemysłowych firmy SATO zapewnia dokładność, produktywność, identyfikowalność i zgodność z aktualnymi przepisami.

Dzięki bezprzewodowym drukarkom mobilnym, zaprojektowanym dla środowiska magazynowego, operatorzy mogą skupić się na procesie pakowania, a następnie przeprowadzać ostateczne kontrole w punkcie wysyłki, aby zapewnić precyzję w wyborze towarów, transportu i punktów docelowych.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

CROSS-DOCKING

Samochody ciężarowe przy wjeździe do magazynu

Cross-docking to proces logistyczny opracowany w latach 50-tych XX w., polegający na rozładunku towarów przychodzących i natychmiastowego, bezpośredniego załadunku tych towarów na pojazdy wyjeżdżające, praktycznie bez ich magazynowania. Procesowi cross-dockingu, wykorzystywanemu w celu zaoszczędzenia czasu w procesie przyjęcia i redystrybucji, towarzyszy ryzyko wystąpienia pomyłek, strat i błędów, jeśli nie jest on realizowany prawidłowo.

Aby mieć pewność, że opakowania i palety umieszczane są we właściwych pojazdach, we właściwej kolejności i z właściwymi adresami docelowymi, konieczne jest posiadanie dostępu do precyzyjnych danych w czasie rzeczywistym, co gwarantuje przejrzystość i widoczność wszystkich działań. Zarządzanie lokalizacją produktów, zasobów i pracowników w czasie rzeczywistym zapewnia wzrost wydajności procesów cross-dockingu, ograniczenie liczby błędów i uzyskanie zadowolenia klientów z poziomu obsługi.

Najnowsze, innowacyjne rozwiązania w dziedzinie etykietowania firmy SATO pomagają eliminować błędy procesu cross-dockingu. Pracownicy przyjmujący dostawy mogą rejestrować towary za pomocą aplikacji przeznaczonej do kontroli zapasów, używając drukarek stacjonarnych, przemysłowych lub przenośnych do wygenerowania etykiety wysyłkowej z kodem kreskowym, z dokładną informacją dotyczącą cross-dockingu, aby mieć pewność, że właściwe towary trafią do odpowiedniego pojazdu i zostaną dostarczone pod właściwy adres.

Dokładne etykietowanie w miejscu prowadzenia działań ułatwia swobodny przepływ towarów i eliminuje potrzebę wykonywania ręcznych, podatnych na wystąpienia błędów procesów. W czasie ładowania palet kody kreskowe lub znaczniki RFID są skanowane w celu potwierdzenia, że przesyłki zostaną dostarczone we właściwe miejsca. Nie ma potrzeby wyszukiwania etykiet ani czasochłonnego porównywania listów przewozowych.

Firma SATO oferuje użytkownikom narzędzia zapewniające widoczność i przejrzystość operacji, tak aby mogli oni sprostać wymaganiom dynamicznej obsługi logistycznej, stawiając przede wszystkim na zgodność z przepisami i bezpieczeństwo zarządzania procesami cross-dockingu.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

KONTROLA WYSYŁEK

Plac wysyłkowy

Od kosmetyków po orzechy kokosowe, meble czy piłki, kontrola procesów wysyłkowych wymaga dostępu do precyzyjnych i mierzalnych danych w czasie rzeczywistym, aby zweryfikować, czy procesy są dokładnie realizowane, towary trafią pod właściwy adres, a klienci będą zadowoleni.

Konieczna jest jednocześnie automatyzacja końcowego procesu wysyłki, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego. Eliminacja ręcznie tworzonej dokumentacji i odręcznych etykiet umożliwia terminową weryfikację załadowanych towarów w transporcie. Napędza to produktywność oraz niweluje stratę czasu przy rozładunku i przeładunku aut dostawczych. W końcu można zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni rozładunkowej i załadunkowej pojazdu, co skutkuje zmniejszeniem liczby samochodów, wagonów kolejowych lub przyczep oraz związanym z tym obniżeniem kosztów.

Jako lider technologii automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych dla sektora transportu i logistyki, firma SATO oferuje szereg rozwiązań, które zapewniają wartość dodaną oraz zwiększają wydajność pracy w magazynie i środowisku wysyłkowym.

Drukarki przenośne i stacjonarne, skanery, etykiety z kodami kreskowymi i znaczniki RFID firmy SATO umożliwiają wprowadzenie automatyzacji wymaganej do efektywnego monitorowania i weryfikowania procesów wysyłkowych na poszczególnych etapach: od wysyłki po przydział środka transportu i maksymalizację wykorzystania przestrzeni.

System przystosowany do wózków widłowych na potrzeby kontroli wysyłania

Przykład: System dostosowany do wózków widłowych

System dostosowany do wózków widłowych obejmuje etykiety kompletacyjne i wysyłkowe, które usprawniają procesy związanych z wysyłką. Składa się on z niewielkiej, przenośnej drukarki termicznej, którą można zamontować na dowolnym wózku widłowym oraz ręcznego terminalu ze zintegrowanym ekranem LCD. Po otrzymaniu nowego zamówienia operator skanuje etykietę regału magazynowego, a następnie kod kreskowy na produkcie. Informacje te są przekazywane do komputera hosta. Jeśli produkt i lokalizacja są poprawne, host automatycznie przesyła polecenie wydruku etykiety wysyłkowej do drukarki termicznej firmy SATO zlokalizowanej na wózku widłowym, potwierdzając, że etykieta pasuje do skompletowanego przedmiotu. Etykieta może zostać następnie wydrukowana w czasie rzeczywistym w dowolnym miejscu na terenie magazynu w ramach przygotowania do wysyłki.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ ODWROTNĄ

Kontrola zapasów magazynowych

W związku z dynamicznym rozwojem handlu detalicznego i elektronicznego w ostatnich latach, ogromnym wyzwaniem dla operatorów transportu i logistyki stała się logistyka odwrotna, czyli proces planowania, wdrażania, kontrolowania i efektywnego przepływu towarów zwracanych oraz związanych z tym informacji.

Wymagania w zakresie zgodności z przepisami dla procesów wysyłania i pakowania, często bardziej skomplikowane niż w przypadku zwykłych procesów dystrybucji, obejmują dużą liczbę pozycji przemieszczających się w obrębie łańcucha dostaw oraz stanowią poważne wyzwanie z punktu widzenia wydajności, kosztów oraz zarządzania odpadami.

Właściciele marek i sprzedawcy detaliczni poszukują szybkiego rozwiązania problemu zwrotów od konsumentów, aby zyskać zadowolenie klientów i ich lojalność wobec marki. Poszukują także sposobu na szybkie ponowne wprowadzenie towarów do magazynu, aby nie straciły na wartości i aby ponownie wprowadzić je do sprzedaży. Przedsiębiorstwa potrzebują widoczności lokalizacji i statusu produktów w czasie rzeczywistym, aby móc wydajnie zarządzać przetwarzaniem, wprowadzaniem zapasów i identyfikacją towarów przeznaczonych do utylizacji. Możliwość automatycznego rejestrowania stanu produktów po ich przyjęciu umożliwia proaktywne podejmowanie decyzji o wprowadzeniu ich do magazynu, renowacji lub utylizacji. Wzrost efektywności można również uzyskać, zwracając nieużywane towary do procesu produkcyjnego i ograniczając zbędne ponawianie zamówień. Warto też dodać, że obowiązujące restrykcyjne przepisy coraz częściej wymagają, aby informacje identyfikacyjne towarów były dostępne w celu ich prawidłowej obsługi oraz monitorowania transportu materiałów niebezpiecznych tam, gdzie jest to wymagane.

Wszystkie te potrzeby napędzają popyt na systemy automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych firmy SATO w sektorze transportu i logistyki. Jako lider najlepszych w swojej klasie rozwiązań do etykietowania, firma SATO wspiera operatorów w tworzeniu i zarządzaniu płynnymi procesami logistyki odwrotnej.

Producenci, przedstawiciele branży detalicznej oraz firmy z branży e-commerce mogą korzystać z szerokiej oferty drukarek przenośnych, stacjonarnych i przemysłowych firmy SATO oraz z uzupełniającego ofertę portfolio etykiet, skanerów i akcesoriów. Ich integracja z operacjami logistycznymi umożliwia wydajne przetwarzanie zwrotów, zapewnia wymaganą widoczność dla sprawnego podejmowania decyzji, a w niektórych przypadkach pozwala na uzyskanie wartości dodatkowej i większych zysków.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

KONTAKT Z NAMI

TwitterLinkedInYouTubeFacebookInstagram