SAP

SAP

SAP logo

Od użytkowników, których działalność opiera się na drukowaniu etykiet, wymagana jest współpraca z systemami SAP w celu tworzenia kodów kreskowych i znaczników RFID.

ROZWIĄZANIA SAP® – SPEŁNIENIE WYMOGÓW REGULACYJNYCH

DRUKOWANIE ETYKIET Z SYSTEMU SAP® Z MYŚLĄ O SPEŁNIENIU WYMOGÓW REGULACYJNYCH, OPTYMALIZACJI PROCESÓW ORAZ UZYSKANIU WIELU INNYCH KORZYŚCI

Firma SATO umożliwia drukowanie etykiet za pomocą systemu SAP®, co przynosi klientom optymalizację procesów oraz wiele innych korzyści.

Od użytkowników, których działalność opiera się na drukowaniu etykiet, wymagana jest współpraca z systemami SAP w celu tworzenia kodów kreskowych i znaczników RFID.

Rozwiązania firmy SATO, obsługujące SAP®, oferują klientom opcję bezpośredniego połączenia, która pozwala na drukowanie etykiet bez dodatkowego, pośredniego oprogramowania.

Drukarki termiczne firmy SATO mogą zostać bez problemu zintegrowane z systemem SAP, ułatwiając użytkownikom dostęp do danych, pochodzących z aplikacji do drukowania etykiet z kodami kreskowymi i znacznikami RFID, funkcjonujących w przedsiębiorstwie.

System SAP to oprogramowanie ERP (Enterprise Resource Planning), na które składa się wiele różnych aplikacji, przeznaczonych do obsługi magazynowania, wysyłek i monitorowania towarów, do wykorzystania w branży motoryzacyjnej i chemicznej. Firma SATO dostarcza rozwiązania, pozwalające na drukowanie z systemu SAP za pomocą swoich drukarek:

Pobierz broszurę poświęconą systemowi SAP

ROZWIĄZANIE FIRMY SATO OBSŁUGUJĄCE JĘZYK SAPSCRIPT

Użytkownicy systemu SAP mogą projektować etykiety zawierające kody kreskowe, wykorzystując intuicyjny pakiet oprogramowania NiceLabel Designer Pro. Oprogramowanie umożliwia zdefiniowanie wszystkich pól, które muszą zostać wypełnione danymi zmiennymi, pochodzącymi z aplikacji SAP. Automatycznie generuje język SAPscript dla drukarek firmy SATO, eksportując pliku ITF SAPscript. Etykiety z kodami kreskowymi mogą następnie być drukowane bezpośrednio z systemu SAP bez dodatkowego przetwarzania.

Projekt etykiety > System SAP > Urządzenia drukujące

Nicelabel do projektowania etykiet i generowania pliku ITF z obsługą:

ROZWIĄZANIA FIRMY SATO OBSŁUGUJĄCE FORMULARZE SMART FORMS

Użytkownicy systemu SAP mogą wygodnie dodawać style kodów kreskowych oraz tekstu, zmieniać układy graficzne etykiet za pomocą Smart Forms, narzędzi do projektowania graficznego. Sterownik i typ urządzenia są zgodne ze wszystkimi wymogami dla typów urządzeń, zdefiniowanymi w programie SAP Printer Vendor Program.

Uzyskiwanie danych > Logika formularzy i dokumentów > Urządzenia drukujące

Klienci firmy SATO wykorzystują tę metodę do drukowania formularzy Smart Forms. Projekty zostały z powodzeniem wdrożone na całym świecie jako rozwiązania globalne. Rozwiązanie zapewnia lepszą kontrolę nad wynikami oraz obsługę drukowania w wielu językach.

JAK ZINTEGROWAĆ DRUKARKI FIRMY SATO Z INFRASTRUKTURĄ AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SYSTEMU SAP

Moduł interfejsu dla rozwiązania SATO z obsługą formatu XML w wersji 4.0 posiada certyfikat, potwierdzający zdolność do integracji z infrastrukturą automatycznej identyfikacji systemu SAP poprzez scenariusz SAP Auto-ID Infrastructure-Device Controller Interface (All-DC-RFID) 7.1. Interfejs z obsługą formatu XML umożliwia bezpośrednie drukowanie inteligentnych etykiet RFID z poziomu aplikacji systemu backendowego, innego niż SAP. Aplikacje takie przekazują swoje zadania drukowania natywnie w strumieniu danych XML.

Aplikacje > System SAP > Urządzenia drukujące

Pobierz SAP

KONTAKT Z NAMI

TwitterLinkedInYouTubeFacebook