Voedselveiligheid

SATO is zich ervan bewust dat voedselveiligheid de grootste zorg is voor iedereen die actief is in de voedingsindustrie. Slechte omgang met voedsel- en drankproducten kan bij zowel werknemers als gasten leiden tot voedselvergiftiging en infecties. Dit kan bedrijven onherstelbare reputatieschade toebrengen en hun winstgevendheid in gevaar brengen.

SATO biedt diverse hardware- en softwareoplossingen om de voedselveiligheid te waarborgen. Door veiligheidsprocedures te automatiseren, HACCP-beginselen te ondersteunen en voedselverspilling tegen te gaan zorgt SATO ervoor dat keukens, catering- en horecabedrijven door de gehele keten de veiligheid en traceerbaarheid kunnen monitoren en garanderen.

NALEVING VAN VOEDSELVOORSCHRIFTEN

Personeelslid in keuken restaurant

Elk bedrijf dat actief is in de voedingssector moet voldoen aan de basisvoorschriften op het gebied van voedselhygiëne door de beginselen inzake gevarenanalyse en kritieke controlepunten (HACCP of Hazard Analysis Critical Control Points) toe te passen. Een hele uitdaging, maar niettemin onontbeerlijk om op lange termijn succes te boeken.

Als marktleider in voedselveilige etiketteringsoplossingen beseft SATO dat bedrijven in deze sector moeten waken over de veiligheid van hun klanten. Dit geldt zowel voor de behandeling van grondstoffen als voor productie, distributie en verbruik. Door een beroep te doen op SATO om te voldoen aan de HACCP-beginselen kunnen dienstverleners hun activiteiten veilig monitoren voor een volledige gemoedsrust.

Waken over de veiligheid van de consument dankzij de oplossingen van SATO voor voedseletikettering - Beste praktijken inzake voedselhygiëne en conformiteit met HACCP-beginselen.

Voedselhygiëne berust op vier pijlers: kruiscontaminatie voorkomen, reinigen, koken en koelen. Iedereen die met etenswaren werkt kan voedselvergiftiging en andere door voedsel overgedragen ziekten vermijden.

 • Kruiscontaminatie doet zich doorgaans voor wanneer onbewerkte (rauwe) etenswaren onjuist worden behandeld, waardoor bacteriën zich verspreiden in keukens, koelcellen, koelkasten en diepvriezers. Om dit te vermijden, moet men rauw vlees en vis altijd gescheiden bewaren van andere etenswaren. Onbewerkte (rauwe) producten moeten altijd onder gekookte eetwaren worden bewaard om te vermijden dat de onderliggende producten worden gecontamineerd door druppels, sap e.d. Etenswaren moeten altijd juist worden geëtiketteerd en verpakt. Voor elk product een snijplank met een andere kleurcode gebruiken en voor rauwe etenswaren en gekookte producten ander keukengerei gebruiken zijn ook voorbeelden van de juiste werkwijze.
 • Reinigen - 20% van de consumenten wast zijn handen niet en maakt het werkblad in de keuken niet schoon voordat voedsel wordt bereid. Dit is een eerste vereiste om voedsel veilig te behandelen. Daarom moet men ervoor zorgen dat bij elke gootsteen of in elke kook- of bereidingsruimte voldoende goed geëtiketteerde reinigingsmiddelen aanwezig zijn.
 • Er is ook een certificaat nodig waaruit blijkt dat de werknemers voldoende opgeleid zijn in HACCP-beginselen. Verder moet een periodiek reinigingsschema worden uitgewerkt om keukengerei, serviesgoed en andere benodigdheden schoon te houden.
 • Koken - Om een hoge mate van voedselhygiëne te behouden, moeten werknemers alle etenswaren goed koken en lang genoeg opwarmen. Dit moet worden gecontroleerd met een thermometer zodat elk gevaar voor te kort gekookte etenswaren wordt uitgesloten. SATO biedt chef-koks de mogelijkheid etiketten te printen inclusief kookinstructies. Verder hebben wij diverse etiketteringsoplossingen die aangeven wanneer een maaltijd klaar is zodat te veel koken wordt vermeden.
 • Koelen - Bepaalde etenswaren worden het best in de koelkast bewaard omdat er zich bij kamertemperatuur ziekteverwekkende bacteriën kunnen ontwikkelen die elke 30 minuten in aantal verdubbelen. Hierdoor vergroot de kans dat de consument bij het eten van het product ziek wordt. SATO biedt diverse etiketten die bestand zijn tegen vocht en lage temperaturen en die een goede hechting en veilige bewerking waarborgen.

Efficiënte etiketteer- en beheersystemen zijn de basis voor een veilige voedselbereiding en -opslag.

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

VEREENVOUDIGD VOEDSELVEILIGHEIDSBEHEER

Barcodescanner being used in restaurant

Dankzij SATO is automatisering van de voedselveiligheid nu een feit.

SATO automatiseert het voedselveiligheidsbeheer en maakt daardoor registraties op papier en manuele systemen overbodig. Zo krijgt het restaurant-, catering- en horecapersoneel ruimte om de operationele efficiëntie te verbeteren.

 • Bereiding en bewaring kosten minder tijd en werk omdat de gegevens efficiënter worden verwerkt
 • Geen handgeschreven, onleesbare of inconsistente voedseletiketten meer dankzij procesautomatisering
 • Flexibele mobiele oplossingen voor keukens en restaurants die onder hoge tijdsdruk staan
 • Op maat gemaakte etiketteersystemen, afgestemd op de behoeften in elke keuken
 • Problemen met de voedselveiligheid worden in realtime opgespoord en opgelost
 • Bedorven of niet langer voor verkoop geschikte producten worden eenvoudig opgespoord en zonder incident teruggeroepen of geretourneerd. Dit spaart tijd en geld uit en biedt tegelijk bescherming tegen eventuele rechtszaken

SATO biedt diverse oplossingen bestaande uit hardware, software en verbruiksartikelen, zodat managers van restaurantketens de voedselveiligheid op meerdere locaties kunnen waarborgen. Binnen een keten kan de productendatabase op een centrale locatie worden bijgehouden. Wanneer het menu of het gebruik van een specifiek ingrediënt wordt aangepast, wordt de database automatisch bijgewerkt voor alle restaurants. Dit zorgt voor een consistent, accuraat en realtime beheer van de voedselveiligheid.

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

WERK MAKEN VAN VOEDSELVEILIGE PRAKTIJKEN

Hoofdkok en restauranteigenaar

Elke voedings- en drankzaak die op professionele wijze zaken wil doen, moet hoe dan ook voedselveiligheidsgaranties bieden. In elke fase van de keten is een veiligheidsmanagementsysteem nodig dat zorgvuldig wordt gecontroleerd en gemonitord. Het begint met de inkoop van ingrediënten, gevolgd door de bewaring, verlading, distributie en tot slot de consumptie.

Met de flexibele etiketteringsoplossingen van SATO kan elk bedrijf zorgen voor een uitstekende hygiëne, productkwaliteit en dienstverlening. Zo wordt in elk bedrijfsproces een hoge mate van voedselveiligheid gewaarborgd, vanaf het ogenblik dat de ingrediënten binnenkomen tot op het moment dat de consument ze in de vorm van een vers bereide maaltijd op zijn bord krijgt.

 • Efficiënt etiketteren van onverpakte verse etenswaren om ze koel te bewaren of in te vriezen
 • Aangepaste etiketten met vermelding van 'geopend op', 'te gebruiken tot' en 'ontdooid op'
 • Geen handgeschreven, onleesbare of inconsistente etiketten meer dankzij procesautomatisering
 • Efficiënte etiketteersystemen vermijden kruiscontaminatie tijdens opslag en bereiding
 • Etiketten geschikt om direct en indirect in contact te komen met voedingsmiddelen
 • SATO-printers hebben een realtime klok die automatisch de uiterste consumptiedatum berekent en zo menselijke fouten uitsluit
 • Met de slimme AEP-software kunnen de printers worden gekoppeld aan weegschalen om automatisch etiketten te printen met nauwkeurige informatie zoals gewicht, prijs of gebruiksaanwijzingen
 • Het personeel kan on-demand etiketten printen met gebruiksaanwijzingen voor ingrediënten, hoeveelheidsaanduidingen voor porties en bereidingswijze
 • De unieke FX3-printer van SATO heeft diverse instructievideo's die verduidelijken hoe men tijd kan besparen en verspilling of onjuist gebruik van ingrediënten kan voorkomen
 • SATO-printers kunnen de aandacht vestigen op allergenen om gezondheidsrisico voor de consument uit te sluiten

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

Volg ons ook op…

TwitterLinkedInYouTubeFacebookInstagram