ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN

SATO garandeert dat zijn producten bij normaal gebruik en onderhoud vrij zijn van materiaalgebreken en constructiefouten. De verplichting van SATO uit hoofde van deze garantie is beperkt tot het verhelpen van materiaalgebreken en constructiefouten in het product of enig deel daarvan tijdens de garantieperiode.

SATO kan het desbetreffende product of onderdeel vervangen als dit niet voldoet aan de geldende specificaties en het rechtstreeks werd gekocht bij SATO of een door SATO geautoriseerde wederverkoper, en de koper of de klant de door SATO verstrekte richtlijnen met betrekking tot het gebruiken, opslaan en bewaren heeft opgevolgd. SATO is op generlei wijze aansprakelijk voor verbruiksartikelen die niet rechtstreeks bij SATO werden aangeschaft.

DE BOVENSTAANDE GARANTIES GELDEN EXCLUSIEF EN IN PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, ONGEACHT OF DEZE SCHRIFTELIJK OF MONDELING, IMPLICIET OF EXPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS WORDEN VERLEEND. ER ZIJN GEEN IMPLICIETE WETTELIJKE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN TOEPASSING. SATO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE DE KLANT LIJDT ALS GEVOLG VAN VERTRAGING BIJ HET VERVANGEN OF REPAREREN VAN PRODUCTEN OP GROND VAN DE BOVENSTAANDE GARANTIE.

In de garantieverklaring bij het product van SATO vindt u gedetailleerde uitleg over de product specifieke garantievoorwaarden.

Als u vragen heeft in verband met reparatie- en onderhoudsdiensten of technische ondersteuning, kunt u gebruikmaken van het Online RMA-aanvraagformulier.

WERELDWIJD GARANTIEPROGRAMMA VAN SATO

Het wereldwijde garantieprogramma van SATO is van toepassing wanneer de plaats van aankoop niet dezelfde is als de plaats van installatie en de aankoopdatum minder dan één jaar bedraagt (met uitzondering van Japan). Als de plaats van aankoop en de plaats van installatie dezelfde zijn, zijn de plaatselijke garantievoorwaarden van toepassing.

Afhankelijk van de printermodellen is het mogelijk dat het Global Warranty Program niet van toepassing is. Neem contact met ons op als er onduidelijkheden zijn over de garantiestatus van uw printers.

Lees a.u.b. de SATO Global Warranty Program Online User Agreement die hieronder is beschreven en die uitsluitingen van aansprakelijkheid en andere belangrijke algemene zaken bevat. Om gebruik te kunnen maken van het SATO Global Warranty Program, dient u uw printer eerst te registreren door hier te klikken.

 1. SATO garandeert dat deze printer, de onderdelen en de accessoires in goede staat verkeren en vrij zijn van fabricage- en materiaalfouten, indien ze bij SATO of via een erkende SATO-distributeur of wederverkoper zijn aangeschaft.
 2. De garantieperiode voor printers (met uitzondering van de printkop, de drukrol en de cutter) is één (1) jaar vanaf de aankoopdatum. Garanties die van toepassing zijn op producten gaan in op de datum zoals vermeld op de door de wederverkoper verstrekte verkoopfactuur. Aanvangsdata van garanties die van toepassing zijn op andere landen, kunt u vinden in de betreffende literatuur.
 3. De garantieperiode voor SATO Printkoppen en Platen Rollers is:
  • Thermische overdracht toepassingen: één (1) jaar of 30km (1.200.000 lineaire afdruk inches), afhankelijk van wat zich het eerst voordoet
  • Direct Thermal-toepassingen: één (1) jaar of 15 km (600.000 lineaire print inches), afhankelijk van wat zich het eerst voordoet
 4. De garantieperiode voor SATO-cutters is één (1) jaar vanaf de datum van aankoop of het volgende aantal sneden (wat het eerst komt):
  • SATO Standaard Guillotine cutter: 300.000 sneden
  • SATO roterende (HD) cutter: 500.000 sneden
  • SATO TG3 geïntegreerde cutter: 1.000.000 sneden, wat het eerst komt
  *Notitie: Schade veroorzaakt door het snijden van niet-goedgekeurde materialen zoals geweven of niet-geweven stoffen, TYVEK, zware synthetische materialen of andere fysieke beschadigingen maken de garantie ongeldig.
 5. De garantieperiode voor SATO lithium-ion batterijen is:
  • Voor de PW4NX series: één (1) jaar
  • Voor andere printer modellen: zes (6) maanden
 6. In geval van reparaties, vervanging van onderdelen of andere diensten die worden verlangd in het kader van de garanties die hierin worden gegeven binnen de garantieperiode, geldt een aanvullende garantieperiode van 90 dagen voor de gerepareerde of vervangen onderdelen vanaf de datum van dergelijke reparaties of vervangingen.
 7. Wijzigingen aan de printer, onjuist gebruik of onderhoud door niet-geautoriseerde en/of niet-gecertificeerde servicebedrijven maken de garantie ongeldig. Onjuist gebruik omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik van verbruiksartikelen of thermische carbonlinten die niet door SATO zijn vervaardigd of geautoriseerd. Fysieke schade aan de printkop, de drukrol of de snijplotter, in aanvulling op wat hierboven is vermeld, leidt eveneens tot het vervallen van de garantie.
 8. Garantieservice kan worden verkregen door de printer te retourneren aan een van de bedrijven van de SATO Groep. De eigenaar dient alle verzendkosten naar het adres van een van de genoemde bedrijven vooraf te betalen en aanvaardt alle risico's van verlies of beschadiging tijdens het transport. De printer moet vergezeld gaan van een aankoopbewijs met de aankoopdatum, of van de originele garantieregistratie.
 9. Indien de garantie door SATO als ongeldig wordt beschouwd zal de eigenaar op de hoogte worden gebracht alvorens enige reparatie wordt uitgevoerd
 10. De garanties die hierin worden gegeven hebben gemeenschappelijk betrekking op en zijn van toepassing op de producten die via de wereldwijde verkoopnetwerken of kanalen van SATO worden verkocht, met uitzondering van de producten die in Japan worden verkocht. De diensten onder deze gemeenschappelijke garantie, in tegenstelling tot lokale garanties die door elk SATO-groepsbedrijf afzonderlijk moeten worden gegeven, moeten worden verleend door alle SATO-groepsbedrijven, ongeacht de plaats van aankoop.
 11. De voornoemde garanties zijn de enige garanties die door SATO worden verstrekt in verband met de betreffende producten. Alle andere garanties, expliciet of impliciet, zijn niet geldig; inclusief, zonder beperking, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaalde toepassing.
 12. SATO is niet aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade, verlies of onkosten die voortvloeien uit het gebruik of het niet functioneren van de printer. En in geen geval is SATO aansprakelijk voor enige schade die de aankoopprijs van de printer overschrijdt.

REGISTREER UW PRINTER ONLINE OM DEEL TE NEMEN AAN HET WERELDWIJDE GARANTIEPROGRAMMA

Als uw printer niet geregistreerd is bij SATO, dient u in voorkomend geval het aankoopbewijs voor te leggen om aanspraak te maken op de garantie.

Zoek een plaats bij u in de buurt voor meer details over de behandeling van aanspraken op garantie.

Wanneer u uw printer na aanschaf registreert, hebt u recht op bescherming volgens de voorwaarden en bepalingen van de garantie die SATO op zijn producten verleent.

PRODUCTREGISTRATIE

Beantwoord dit e-mailbericht om er zeker van te zijn dat we contact met u kunnen opnemen voor meer informatie over uw product.

PRODUCTBESCHERMING

Wij bewaren in onze administratie informatie over het modelnummer en de aankoopdatum van uw SATO-product voor het geval u in de toekomst een verzekeringsclaim moet indienen, bijvoorbeeld wegens diefstal of schade.Typ deze code » Controleren

Volg ons ook op…

XLinkedInYouTubeFacebookInstagram