Zapewnienie efektywności procesów

Zdolność do efektywnego zarządzania towarami w oparciu o efektywne procesy jest kluczem do tworzenia nowoczesnego środowiska produkcyjnego. Ponad 65% konsumentów w Wielkiej Brytanii oczekuje na przykład, że detaliści znajdą, a następnie dostarczą produkty z dowolnego miejsca w łańcuchu dostaw1.

Powoduje to wywieranie coraz większej presji na wszystkie przedsiębiorstwa w łańcuchu, aby gromadziły zawsze dokładne dane zwrotne dotyczące swojej działalności. Obecnie producenci, którzy potrafią szybko sprawdzić status operacji i sprostać wymogom obsługi wielu zadań naraz, zyskują przewagę w dostarczaniu kompletnych zamówień zgodnie z czasem.

Bezkonkurencyjna technologia automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych firmy SATO została opracowane specjalnie z myślą o zaspokojeniu unikalnych potrzeb producentów w zakresie przetwarzania danych w wielu sektorach: od farmaceutycznego aż po spożywczy.

Dzięki szerokiej gamie dostępnych poziomów wsparcia w celu ułatwienia integracji i konserwacji, wszechstronne rozwiązania firmy SATO mogą być skutecznie wykorzystywane jako odpowiedź na problemy przedsiębiorstw na całym świecie.

1 Selling the Store. Consumer and Retail Research 2018: UK, Manhattan Associates

ZARZĄDZANIE PRZYJĘCIEM TOWARÓW

Zespół pracowników fabrycznych

Nieprawidłowy przebieg procesu przyjęcia towaru w przedsiębiorstwie może oznaczać katastrofę dla całego łańcucha produkcyjnego. Zapewnienie przyjęcia właściwych materiałów i precyzyjnej realizacji procesów magazynowania stanowią gwarancję dokładnego kompletowania i selekcjonowani na kolejnych etapach produkcji.

Przyjmowane towary i materiały muszą być odpowiednio oznakowane na potrzeby późniejszej identyfikacji. Po przyjęciu towary można następnie przypisać do magazynu, umieścić w domyślnej lokalizacji lub przekazać bezpośrednio na produkcję. Wykorzystując najnowsze inteligentne rozwiązania mobilne firmy SATO, operatorzy mogą drukować dokładne i czytelne etykiety w miejscu przyjęcia. Dzięki swojej konstrukcji, drukarka SATO może być zamocowana przy wózku widłowym, noszona na pasku lub zawieszona na ramieniu, tak aby nie przeszkadzała pracownikowi w wykonywaniu pracy.

Firma SATO rozumie, jak zwiększyć efektywność i wydajność produkcji.

Możliwość zdalnego drukowania kodów kreskowych i znaczników RFID firmy SATO przynosi oszczędność czasu i pieniędzy. Nie ma konieczności wcześniejszego zamawiania wstępnie zadrukowanych etykiet, a etykiety przyjmowanych towarów mogą być drukowane na życzenie, co eliminuje również obciążenia związane z zakupami i administracją. Nie ma także potrzeby odbierania etykiet z centralnej lokalizacji, a ręczne sporządzanie etykiet należy do przeszłości.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

KOMPLETOWANIE PRODUKTÓW I KONTROLA ASORTYMENTU

Personel w magazynie

Typowy scenariusz kompletacji w środowisku produkcyjnym zakłada zlecenie pobrania materiałów z magazynu na potrzeby produkcji.

Korzystając z technologii firmy SATO, operator skanuje etykietę lokalizacji, aby upewnić się, że wybrana została właściwa pozycja z właściwej lokalizacji, a skanując przedmiot, operator upewnia się, że wybrał właściwą część. Kompletowanie i przenoszenia materiałów odbywa się z wykorzystaniem pojemników wielokrotnego użytku, które są znakowane za pomocą kodów kreskowych lub znaczników RFID na potrzeby automatycznej identyfikacji. Etykiety zapasów mogą być drukowane na życzenie w celu zastąpienia uszkodzonych etykiet lub wskazania istotnych różnic ilościowych względem rejestrów. Operator może następnie uzyskać dostęp do lokalizacji zapasu z wózka widłowego dzięki zamocowanej do niego drukarki, może również skorzystać z drukarki przenośnej albo drukarki zamocowanej do wózka ręcznego. Po wybraniu towarów proces jest dokładnie monitorowany, a serwery centralne aktualizują rejestr aktywności.

Wydajne kompletowanie oraz kontroli asortymentu opiera się zawsze na dostępie do precyzyjnych i aktualnych informacji na temat dostępności zapasów oraz wielkości popytu. Operatorzy, chcący zapewnić swoim klientom wyższą wydajność dostaw, potrzebują wysokich poziomów produktywności, niezawodności i ekonomicznego zarządzania magazynem.

Jako lider technologii automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych dla sektora produkcyjnego, firma SATO rozumie te potrzeby i w odpowiedzi na nie, projektuje wytrzymałe, zintegrowane i spersonalizowane rozwiązania.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ W TOKU (WIP)

Pracownicy linii produkcyjnej

Łączna wartość materiałów wykorzystywanych przy produkcji w toku (WIP) może być naprawdę duża. Na każdym etapie procesu produkcyjnego mogą kumulować się zapasy, jeśli towary nie są monitorowane i dokładnie rejestrowane, co zakłóca przepływ środków pieniężnych oraz zwiększa ryzyko wystąpienia błędów i strat.

Jako lider rozwiązań w dziedzinie automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych, firma SATO rozumie potrzebę efektywnego zarządzania procesem produkcji w oparciu o technologie identyfikowania i monitorowania.

Efektywne zarządzanie procesami WIP obejmuje stosowanie właściwych etykiet w celu jednoznacznej identyfikacji każdego pojedynczego składnika na różnych etapach produkcji. Daje to użytkownikom możliwość identyfikowania i monitorowania części, materiałów oraz składników, wykorzystywanych w procesie produkcyjnym wraz ze wskazaniem, czego użyto na potrzeby montażu lub przygotowania, co odłożono z powodu wady lub problemu z jakością i które towary przeszły ten etap procesu.

Gdy z pojedynczych części powstają zespoły, a ze składników mieszanki lub roztwory, można wprowadzać dodatkowe oznaczenia z kodami kreskowymi lub znacznikami RFID w celu identyfikacji i monitorowania procesu za pomocą nowego kodu identyfikacyjnego.

Oferując szeroki wybór inteligentnych rozwiązań w dziedzinie drukowania etykiet z kodami kreskowymi i znacznikami RFID wraz z komplementarnymi pakietami oprogramowania oraz akcesoriami, firma SATO dostarcza wiedzę, doświadczenie i technologię, wspierające każdy unikalny proces produkcji.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

ZARZĄDZANIE MATERIAŁAMI

Personel nadzorujący zakład produkcyjny

Współczesne zarządzanie materiałami polega na tym, że producenci wykorzystują w swojej działalności szereg kluczowych procesów, takich jak efektywne prognozowanie zapotrzebowania, efektywny przepływ towarów w magazynie, właściwa wymiana i rotacja zapasów, zliczanie cykli i kontrole procesów.

Prawdziwe zrozumienie rynku i środowiska biznesowego ma ogromne znaczenie dla zdolności do skutecznego zarządzania tymi procesami. Jednak decydujące znaczenie dla sukcesu działalności produkcyjnej ma dostęp do aktualnych informacji na temat stanu zapasów. Spadki wolumenu, straty i niewłaściwe wykorzystanie zapasów, a także nieznajomość miejsca i sposobu wykorzystania materiałów to czynniki, które mogą powodować nadmierne koszty i utrudniać obsługę klientów.

Jako lider technologii automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych dla szeroko rozumianego sektora produkcyjnego, firma SATO rozumie złożoną naturę procesów efektywnego zarządzania materiałami. Firma wkłada wiele wysiłku w zrozumienie potrzeb i wymagań klientów, aby wiedzieć, jak dostosowywać swoje inteligentne rozwiązania do istniejących wyzwań z myślą o zwiększaniu wydajności i rentowności.

Korzystając z rozwiązań firmy SATO, pracownicy mogą przesyłać, wydawać, zliczać i dostosowywać zapasy w oparciu o informacje dostępne w czasie rzeczywistym dzięki danym zapisanym na etykietach z kodami kreskowymi lub znacznikami RFID, co eliminuje formalności oraz ręczne wprowadzanie danych. Lokalizację, w której przechowywane są materiały, można szybko zidentyfikować za pomocą etykiet wskazujących kody lokalizacji. Technologia kodów kreskowych i RFID zwiększają dokładność, ponieważ informacje dotyczące surowców pomagają w identyfikacji właściwych materiałów, miejsca ich przechowywania oraz tego, czy są one wysłane w ramach właściwego zlecenia produkcyjnego.

Od mobilnych systemów zarządzania magazynem, po znakowanie towarów etykietami RFID, w firmie SATO wiemy, jak usprawnić procesy produkcyjne, aby uzyskać wzrost wartości i efektywności w każdej sytuacji.

Podstawą filozofii firmy SATO jest usprawnienie procesów zarządzania zapasami w celu osiągnięcia większych korzyści mniejszym nakładem środków, optymalizacji pracy i wyeliminowania ryzyka błędu ludzkiego.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

MAGAZYNOWANIE I DYSTRYBUCJA

Etykiety magazynowe

Kontrola procesów wysyłkowych wszelkiego rodzaju opakowań, w tym kartonów, pojemników i paczek, wymaga dostępu w czasie rzeczywistym do precyzyjnych i mierzalnych danych w celu uzyskania pewności, że procesy są realizowane z najwyższą dokładnością, towary trafiają we właściwym stanie pod właściwy adres, a klienci są zadowoleni.

W związku z potrzebą zapewnienia dokładności i terminowości realizacji zamówień producenci muszą stosować najnowsze rozwiązania w zakresie etykietowania, aby mieć pewność, że towary dotrą do miejsca przeznaczenia.

Umieszczenie kodów kreskowych lub znaczników RFID na gotowych produktach umożliwia dokładne rejestrowanie etapu identyfikowania i monitorowania procesu wysyłki. Skanowanie po kompletacji, a następnie przekazanie do działu wysyłek po potwierdzeniu zamówienia oznacza, że kontrola zapasu może być prowadzona równolegle z dopasowaniem zamówienia do artykułu. Mogą być również prowadzone kontrole zgodności regulacyjnej na prośbę przewoźnika, a etykiety główne towarów na paletach można drukować na życzenie

Automatyzacja końcowego procesu wysyłki pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego. Eliminacja tworzonej ręcznie dokumentacji i odręcznych etykiet umożliwia terminową weryfikację towarów pod kątem załadunku na właściwy pojazd i wysyłki pod właściwy adres. Przekłada się to na wzrost wydajności oraz pozwala uniknąć straty czasu przy rozładunku i przeładunku samochodów.

Jako lider technologii automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych dla branży produkcyjnej, firma SATO oferuje szereg rozwiązań, zwiększających wartość i wydajność pracy spedycji. Przenośne, stacjonarne i przemysłowe drukarki, a także skanery, etykiety z kodami kreskowymi i znaczniki RFID firmy SATO umożliwiają producentom wprowadzenie automatyzacji wymaganej do efektywnego monitorowania i weryfikowania procesów wysyłek oraz zwrotów.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

KONTAKT Z NAMI

TwitterLinkedInYouTubeFacebookInstagram