Wydajność produkcji

Konkurencja w sektorze spożywczym jest obecnie bardzo silna. W środowisku liczących się producentów żywności i potężnych detalistów, w którym kluczową rolę odgrywa szybkość wprowadzania na rynek nowych marek, warunkiem stałych zysków i sukcesu jest kontrola kosztów i wydajności.

Aby podnieść ogólną efektywność operacyjną i utrzymać niskie koszty, zarządzanie przepływem towarów w zakładach produkcji żywności na wszystkich etapach – od przyjęcia surowców po wysyłkę gotowych produktów – wymaga dokładnego i wydajnego zarządzania danymi.

Jako partner zaopatrujący branżę spożywczą, firma SATO oferuje szereg usług i rozwiązań usprawniających działalność zakładów produkcyjnych, zwiększających dokładność zarządzania produktami i minimalizujących ilość odpadów.

Dzięki działającym w sieci, inteligentnym systemom komputerowym i przemysłowym oraz przenośnym systemom drukowania, producenci żywności mogą wprowadzić kontrolę zapasów według rodzaju, serii i daty ważności w oparciu o kody kreskowe i znaczniki RFID.

Eliminując odręczne rejestrowanie, technologia gromadzenia danych i etykietowania firmy SATO pozwalają ograniczać straty, zapobiegają błędom towarzyszącym procesom oraz usprawniają procesy produkcyjne przy jednoczesnym podnoszeniu dokładności i efektywności operacyjnej. Podobnie jest z unikaniem ryzyka występowania błędów ludzkiego, takich jak wybór niewłaściwych lub przeterminowanych składników bądź niedotrzymanie wymaganej zgodnie z recepturą lub przepisem ilości składników.

Firma SATO pomaga producentom żywności w podnoszeniu efektywności zarządzania zgodnością z przepisami, umożliwiając precyzyjne i szybkie identyfikowanie i monitorowanie produktów w przód oraz w tył łańcucha dostaw. Wspiera także klientów w optymalizacji procesów, maksymalizacji efektywności oraz przy zwiększaniu rentowności.

ZARZĄDZANIE SUROWCAMI

Asortyment surowej żywności

Zarządzanie surowcami obejmuje szereg często złożonych procesów identyfikacji i monitorowania, które wymagają optymalizacji, jeśli mają być źródłem wartości i efektywności dla nowoczesnego przedsiębiorstwa prowadzącego produkcję, dystrybucję lub sprzedaż żywności.

Docierające do przedsiębiorstwa składniki i materiały, przed umieszczeniem ich w magazynie, wymagają sprawdzenia numerów partii i terminów ważności w celu potwierdzenia ich zgodności z przepisami. W samym magazynie konieczne jest stosowanie metody FIFO, użycia zgodnie z kolejnością przyjęcia (First In First Out), aby zminimalizować potencjalne straty. Regularne inwentaryzacje i kontrole zapasu składników pozwalają także na zarządzanie wszelkimi rozbieżnościami pomiędzy rejestrami a faktycznym stanem magazynowym.

Jako lider w dziedzinie automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych, firma SATO w oparciu o szeroką gamę rozwiązań zaspokaja potrzeby branży spożywczej w zakresie:

 • Zarządzanie zapasami na podstawie typu, numeru partii i/lub terminu przydatności
 • Wyszukiwania, przeglądania i drukowania list zapasów na podstawie warunków zdefiniowanych przez użytkownika
 • Monitorowania poziomów zapasu składników w czasie rzeczywistym
 • Zarządzania jednoczesnymi aktualizacjami danych zapasów na każdym etapie procesu produkcyjnego: przyjęcia, wysyłki, inwentaryzacji, produkcji i utylizacji

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

PRODUKCJA – KONTROLA PÓŁPRODUKTÓW

Produkcja pieczywa

Podczas przygotowywania surowców i składników do produkcji żywności, na przykład na etapach ważenia i mieszania, wymagane jest gromadzenie dokładnych danych i znakowanie w celu optymalizacji wydajności operacyjnej.

Po wstępnym zważeniu i podzieleniu składników w oparciu o wytyczne produkcyjne wymagane jest zarejestrowanie numeru i wielkości partii. Po otwarciu opakowań konieczne jest zarządzanie terminami przydatności i niewykorzystanymi porcjami. Podczas dozowania i mieszania składników ważne jest zarządzanie danymi podstawowymi i wydawanie instrukcji dla linii produkcyjnej, czemu towarzyszyć powinno rejestrowanie numerów partii i danych produkcyjnych.

Jako ważny partner zaopatrujący branżę spożywczą, firma SATO wie, że dokładne rejestrowanie najważniejszych informacji i etykietowanie jest kluczem do zwiększenia wydajności na etapie przygotowywania żywności. Oferta firmy SATO obejmuje szeroki wybór sprzętu, oprogramowania i wzorów etykiet przystosowanych do kontaktu z żywnością, aby umożliwić producentom:

 • Sprawdzanie, który surowiec lub składnik jest wykorzystywany w produkcji, a także przez kogo, kiedy i w jakiej ilości
 • Rejestrowanie wolumenu produkcji w celu zarządzania wydajnością
 • Drukowanie etykiet produktów gotowych w celu monitorowania produktów i zarządzania nimi
 • Skanowanie kodów QR ze składników w miejscu ich użycia, aby zapobiec błędom i automatycznie zapisywać odpowiednie dane
 • Automatyczne ważeni składników poprzez synchronizację wagi z komputerami przemysłowymi

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ – ZAPAS I WYSYŁKA

Członek personelu sprawdzający zapasy

Jako lider w dziedzinie automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych w przemyśle spożywczym, firma SATO rozumie wagę skutecznego planowania i kontrolowania zapasów produktów w celu minimalizowania kosztów i strat.

Po spełnieniu wymagań procesu produkcji żywności, decydujące znaczenie dla rentowności firmy ma wydajne zarządzania zapasami gotowych produktów, przenoszenie ich między lokalizacjami oraz wysyłka.

Firma SATO oferuje szereg zintegrowanych, inteligentnych systemów drukowania, które umożliwiają sprawdzanie stanów magazynowych na podstawie lokalizacji i numeru partii, co pozwala na efektywną kontrolę zapasów produktów. Podczas kompletowania i sortowania produkty można wybierać na podstawie instrukcji wysyłkowej oraz efektywnie kierować do wewnętrznych centrów logistycznych i klientów.

Firma SATO umożliwia producentom i dystrybutorom żywności:

 • Zarządzanie zapasami na podstawie numeru partii i terminu ważności po konwersji zarejestrowanych wyrobów na zapas produktów gotowych
 • Tworzenie list kompletacyjnych, aby efektywnie wybierać produkty
 • Wspieranie dalszego planowania produkcji i zaopatrzenia w oparciu o planowanie zapasów i produkcji
 • Obliczanie ilości składników na podstawie wprowadzonych przez użytkowników planów produkcyjnych
 • Sprawdzanie poziomów zapasów, aby ułatwić zamawianie kolejnych składników

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

KONTAKT Z NAMI

TwitterLinkedInYouTubeFacebook