Geneesmiddelenbeheer

Iedereen is het erover eens dat de farmaceutische en medische industrie niet alleen complex, maar ook verregaand gereguleerd zijn. Uit de strenge nationale en internationale normen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en procesnauwkeurigheid komt duidelijk naar voren dat de bedrijven in deze sectoren een zware verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van de patiënt. Elke fout of vergissing kan rampzalige gevolgen hebben en in het slechtste geval leiden tot verlies van mensenleven.

De farmaceutische sector is vandaag uitgegroeid tot een mondiale industrie met toeleveringsketens, productienetwerken en markten op wereldschaal. Naarmate de complexiteit toeneemt, worden de toeleveringsketens minder inzichtelijk. Dit leidt tot meer wettelijke controle en toezicht om de patiëntveiligheid te waarborgen.

GS1 (Global Standards One) is een wereldwijde organisatie die standaarden ontwerpt en invoert om de toeleveringsketen in diverse sectoren, waaronder de farmaceutische industrie, efficiënter te maken. In de gezondheidszorg worden deze standaarden toegepast om de patiënt beter te beveiligen, de efficiëntie in de toeleveringsketen te verhogen en vooral geneesmiddelen beter traceerbaar te maken.

Als toonaangevend aanbieder van etiketterings- en printtechnologie voor de gezondheidszorg biedt SATO diverse GS1-conforme barcodeoplossingen die specifiek voorzien in de bijzondere behoeften van deze belangrijke sector. GS1-barcodes en richtlijnen bieden zorgverleners houvast om de fundamentele uitdagingen aan te pakken waarmee zij te maken krijgen. Dit bevordert niet alleen de patiëntveiligheid, maar ook de kosteneffectiviteit op alle niveaus.

SERIALISATIE EN ETIKETCONTROLES

Verzamelen van geneesmiddelen patiënt in apotheek

In februari 2016 is de Europese Richtlijn inzake vervalste geneesmiddelen in alle EU-lidstaten in werking getreden. Het doel hiervan is het gebruik van unieke identificatiekenmerken te harmoniseren in de EU.

Op grond van deze richtlijn moeten vanaf februari 2019 de veiligheidskenmerken worden aangebracht op de buitenverpakking en etiketten van geneesmiddelen, farmaceutische producten en medische hulpmiddelen. Verder moeten ook gegevensmatrices worden aangebracht op secundaire verpakkingen alsook unieke identificatienummers, partijnummers, vervaldatums, serienummers en nationale terugbetalingsnummers, voor zover van toepassing.

SATO helpt klanten aan deze eisen te voldoen door diverse mogelijkheden te bieden om geprinte etiketten eenvoudig te inspecteren. Een barcode-inspectiesysteem van Datalogic op printers uit de CL4NX- en CL6NX-serie of een volledig etiketinspectiesysteem met OCR (optische tekenherkenning) en OCV (optische tekenverificatie) op printers van de CL4NX-serie.

Om aan deze richtlijn te voldoen, moet op elke verpakking van geneesmiddelen vanaf 2019 een codering in een gegevensmatrix worden aangebracht met de volgende informatie:

  • Iedere verpakking van een geneesmiddel dient een unieke code te bevatten van numerieke of alfanumerieke tekens
  • Met de code kunnen ten minste de naam, de algemene benaming, de farmaceutische vorm, de concentratie, de verpakkingsgrootte en de verpakkingssoort van het geneesmiddel waarop de unieke code is aangebracht ("productcode") worden geïdentificeerd
  • De code is een numerieke of alfanumerieke reeks van maximaal twintig tekens, die wordt gegenereerd door een deterministisch of een niet-deterministisch algoritme op basis van randomisering ("serienummer")
  • Indien vereist door de lidstaat waar het geneesmiddel bestemd is om in de handel te worden gebracht dient er een nationaal terugbetalingsnummer of een ander nationaal nummer ter identificatie van het geneesmiddel te worden vermeld (bron: Publicatieblad van de Europese Unie 9.2.2016 L 32/7)
  • Het partijnummer
  • De uiterste gebruiksdatum
  • Verder moet ook een verzegeling of een sluiting worden aangebracht die eventuele manipulatie van de verpakking zichtbaar maakt

Meer lezen over GS1-relevante informatie voor zorgverleners

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

VEILIGHEID VAN GENEESMIDDELEN CONTROLEREN MET RFID

Personeel dat RFID met recepten gebruikt

Door voorraadbeheer in grote of kleine zorginstellingen te automatiseren, zijn er minder arbeidsintensieve manuele processen nodi. Tevens verkleint dit ook de kans op menselijke fouten en vergissingen die soms veel geld kunnen kosten.

Bekijk hier onze Nieuwe voorraadbeheermethoden voor meer informatie.

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

Volg ons ook op…

TwitterLinkedInYouTubeFacebookInstagram