Zarządzanie zgodnością

Sukces w zakresie zgodności z przepisami w branżach motoryzacyjnej i transportowej

Technologia używana w branży motoryzacyjnej nieustannie ewoluuje, a wraz z nią procesy produkcyjne i potrzeby konsumentów. Jednocześnie ze względu na oczekiwana klientów nadal istnieje zapotrzebowanie na bezpieczne i zgodne z przepisami rozwiązania dla całego łańcucha dostaw.

W firmie SATO rozumiemy, że w obliczu wyzwań regulacyjnych stojących przed dostawcami z branży motoryzacyjnej istotne jest uzyskanie dostępu do trwałych i niezawodnych sposobów drukowania i etykietowania, przystosowanych do długotrwałego użytkowania w różnych warunkach otoczenia.

Etykiety muszą w niezawodny sposób przekazywać klientom najważniejsze informacje w obrębie całego łańcucha dostaw, zgodnie z unikalnymi specyfikacjami producentów oraz z myślą o wsparciu obsługi klienta. Każda pomyłka może mieć fatalne konsekwencje dla wizerunku i reputacji marki motoryzacyjnej.

Etykiety firmy SATO zostały opracowane specjalnie z myślą o wymagających środowiskach tego sektora. Dzięki bogatemu doświadczeniu w obszarze personalizacji etykiet oraz drukowania w czasie rzeczywistym, firma SATO jest w stanie dostarczyć materiały zaprojektowane pod kątem wielu wymogów branży motoryzacyjnej, tj. odporności na oddziaływanie wysokich/niskich temperatur, warunków środowiskowych i zużycie, działanie olejów, smarów, wody lub płynu hamulcowego.

W odpowiedzi na wymogi procedur w łańcuchu dostaw i w testach diagnostycznych, firma SATO dostarcza materiały o potwierdzonej wydajności w skrajnie niesprzyjających warunkach otoczenia. Materiały te spełniają wszystkie krajowe i międzynarodowe normy, w tym ODETTE, AIAG i GM 1724. Dostarczając na całym świecie kompleksową ofertę rozwiązań w dziedzinie etykietowania, firma SATO wychodzi ponad standardy oraz oczekiwania producentów i rządów.

ZGODNOŚĆ ETYKIET ZE STANDARDAMI ODETTE

Etykieta ODETTE

ODETTE - „Organisation for Data Exchange by Tele-Transmission in Europe” - to organizacja, której członkami są europejskie krajowe stowarzyszenia branży motoryzacyjnej. Jako paneuropejska platforma współpracy i świadczenia usług dla całego sektora motoryzacyjnego, skupia ona profesjonalistów związanych z łańcuchem dostaw i ekspertów w dziedzinie technologii, aby wspólnie tworzyć standardy tej branży, najlepsze praktyki i usługi wspierające harmonijne zarządzanie logistyką, komunikację w e-biznesie oraz międzynarodową wymianę danych technicznych. Celem tych działań jest wzrost wydajności i konkurencyjności europejskiego przemysłu motoryzacyjnego.

ODETTE jest organizacją posiadającą uprawnienia do wydawania kodów w ramach dwóch najważniejszych norm ISO dotyczących niepowtarzalnej identyfikacji: ISO 15459 i ISO 6523.

W związku z tym opracowała ona standardy dla etykiet, aby ograniczyć złożoność i przyrost liczby kodów identyfikacyjnych, którego skutkiem jest spadek efektywności w szeroko pojętym sektorze motoryzacyjnym. Jako czołowy dostawca rozwiązań w dziedzinie drukowania i etykietowania, firma SATO dostarcza etykiety zgodne z wytycznymi ODETTE, które spełniają wszystkie branżowe wymagania w zakresie identyfikacji i monitorowania.

Umożliwiając producentom i dostawcom identyfikowanie towarów w oparciu o kody kreskowe i znaczniki RFID, wiążące dostarczane towary z awizami wysyłkowymi wg standardów ODETTE, rozwiązania firmy SATO pozwalają klientom, nie tylko w Europie, ale też w USA i Azji, na prowadzenie efektywnej, konsekwentnej działalności zgodnej z powyższymi standardami.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

DRUKOWANIE ETYKIET ZGODNIE ZE STANDARDAMI AIAG I GM 1724

Skaner kodów kreskowych w fabryce samochodów

Organizacja Automotive Industry Action Group (AIAG) i spółka General Motors (GM) ustanowiły swoje standardy dla etykiet od dostawców z branży motoryzacyjnej, aby podnieść poziom spójności i wydajności w złożonym globalnym łańcuchu dostaw.

We współpracy z firmą NiceLabel, podmiotem certyfikowanym przez obie organizacje, firma SATO oferuje szereg zestandaryzowanych wzorów etykiet, a także sprzęt i oprogramowanie do zarządzania zgodnością i wydajnej produkcji etykiet w czasie rzeczywistym.

Firma NiceLabel zapewnia szeroką gamę gotowych formatów etykiet zgodnych z oboma standardami; formaty etykiet AIAG dostępne są lokalnie po zainstalowaniu oprogramowania NiceLabel.

Standard GM 1724 wskazuje precyzyjnie dwa rodzaje kodów kreskowych: dwuwymiarowy kod kreskowy PDF417 i tradycyjny jednowymiarowy kod kreskowy CODE128. Zdefiniowany został również układ etykiety. Zgodne etykiety muszą zawierać wszystkie wymagane informacje zapisane określoną czcionką oraz kody kreskowe, które można z powodzeniem zeskanować we wszystkich punktach łańcucha dostaw.

Etykiety SATO, dostępne w wielu wzorach zgodnych ze standardami AIAG i GM 1724, zostały opracowane specjalnie z myślą o wymagającym środowisku branży motoryzacyjnej i transportowej. Dzięki bogatemu doświadczeniu w obszarze personalizacji etykiet oraz drukowania w czasie rzeczywistym, firma SATO jest w stanie dostarczyć materiały spełniające normy i zaprojektowane pod kątem wielu wymogów branży motoryzacyjnej, tj. odporności na oddziaływanie wysokich/niskich temperatur, warunków środowiskowych i zużycie, działanie olejów, smarów, wody lub płynu hamulcowego.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

ETYKIETOWANIE OPON

Pracownica obok półki z oponami samochodowymi

Rozporządzenie Rady Parlamentu Europejskiego (WE nr 1222/2009) nakłada na producentów opon wymóg ich znakowania, aby zapewnić użytkownikom łatwy dostęp do informacji o klasie efektywności paliwowej, przyczepności na mokrej nawierzchni i poziomie emitowanego hałasu.

Celem przepisów jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz efektywności ekologicznej i ekonomicznej transportu drogowego poprzez promowanie paliwooszczędnych i bezpiecznych opon o niskim poziomie emitowanego hałasu. Rozporządzenie umożliwia także konsumentom dokonywanie świadomych wyborów opon.

Firma SATO oferuje szeroką gamę rozwiązań w zakresie drukowania etykiet opon, aby zaspokoić potrzeby producentów i resellerów w kwestii zgodności z obowiązującymi przepisami. Firma SATO dostarcza etykiety o zwiększonej przyczepności podłoża z myślą o zapewnieniu trwałości aż do punktu sprzedaży, ponieważ wie, że klienci muszą mieć świadomość, że oszczędność paliwa i bezpieczeństwo zależą od zachowań kierowców na drodze, ciśnienia w oponach oraz warunków otoczenia. Rozwiązania w dziedzinie etykietowania firmy SATO gwarantują jasny przekaz i zgodność ze wszystkimi obowiązującymi regulacjami.

MONITOROWANIE ŻYWOTNOŚCI OPON PRZY UŻYCIU ZNACZNIKÓW RFID

Monitorowanie lokalizacji i właściwości użytkowych opon od pierwszego do ostatniego dnia żywotności było wyzwaniem dla producentów od pierwszego projektu opony. Zwłaszcza w przypadku pojazdów użytkowych, optymalizacja właściwości użytkowych opony, zdobyta na podstawie analizy zbieranych danych, może być nieocenionym źródłem przewagi nad konkurencją. Ale jak oznakować oponę do samochodu ciężarowego znacznikiem RFID?

Eksploatacja typowej opony do samochodu ciężarowego odbywa się w bardzo trudnych warunkach. Dzięki stalowemu opasaniu i wadze ponad 60 kg oczekuje się, że opona ta dobrze zniesie zmienne obciążenia, ekstremalnie niskie i wysokie temperatury oraz różnorodne warunki drogowe. Zwykle od opony znajdującej się w ciągłym użytkowaniu oczekuje się długiej żywotności, a po utracie pożądanych właściwości – możliwości bieżnikowania.

Cykl życia opony rozpoczyna się z chwilą jej wyprodukowania i wprowadzenia na stan magazynowy producenta. Opona przechodzi następnie przez kolejne etapy łańcucha dystrybucji, aby trafić wreszcie do klienta, a po wycofaniu z eksploatacji kończy ona swój żywot.

Punkty serwisowe podczas kontroli gromadzą cenne dane dotyczące właściwości użytkowych, stanu i jakości opon, dając wiele przydatnych informacji producentowi i właścicielowi pojazdu.

Aby uzyskać dostęp do takich danych, producent opon może zdecydować się na wykorzystanie technologii RFID, która umożliwia gromadzenie danych przez całą żywotność opony. Zgodnie ze światowymi standardami, wykorzystana przez firmę SATO technologia RFID, pozostaje funkcjonalna przez cały okres eksploatacji opony, co umożliwia producentowi uzyskiwanie cennych danych na temat zużycia, lokalizacji, sposobu użytkowania i właściwości użytkowych opony od pierwszego do ostatniego dnia cyklu życia.

Dzięki ergonomicznej koncepcji znacznika jego aplikacja oraz integracja technologii RFID nie sprawia żadnych trudności. Zgodnie z nasilającym się trendem w kierunku technologii RFID, firma SATO oferuje producentom opon rozwiązania, które gwarantują pełną widoczność i dostęp do danych w czasie rzeczywistym.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

KONTAKT Z NAMI

TwitterLinkedInYouTubeFacebook