Bezpieczeństwo żywności

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że 1 na 10 osób choruje po zjedzeniu żywności przetworzonej lub przygotowanej przez inne osoby, a 50 % przypadków chorób wywołanych skażeniem żywności wynika z błędów w zakresie bezpieczeństwa produktów1. Z tego powodu konieczne jest budowanie kultury bezpieczeństwa żywności we współczesnych przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, dystrybucją i sprzedażą detaliczną.

Dzisiejsi konsumenci oczekują wysokich standardów jakości, spójności i bezpieczeństwa żywności oraz szybko wyrażają swoje zastrzeżenia i obawy w mediach społecznościowych. Znane są skandale związane ze sprzedażą końskiego mięsa, obecnością śladowych ilości mięsa w produktach wegańskich, obecnością nieodpowiedniego mięsa w produktach typu halal, zanieczyszczeniem mleka dla niemowląt oraz obecnością bakterii Campylobacter i Salmonella w mięsie oraz wyrobach mleczarskich. Jasne jest, że pogorszenie bezpieczeństwa i jakości żywności może mieć katastrofalny wpływ na rentowność producentów, właścicieli marek oraz sprzedawców detalicznych.

Lojalność konsumentów wobec marek żywności i napojów opiera się na jakości i bezpieczeństwie, nie ma tu miejsca na żadne kompromisy. Właśnie z tego powodu firma SATO dostarcza swoim klientom zintegrowane i wszechstronne systemy drukowania, które wspomagają procesy zarządzania bezpieczeństwem i jakością.

1 Food Safety Magazine, July 2011, Food Safety Top Concern of Food Industry CEOs

FIRMA SATO GWARANCJĄ ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI

Etykieta żywności firmy SATO

Spełnienie wymogów krajowych norm bezpieczeństwa żywności oraz międzynarodowych standardów HACCP (Hazard Critical Control Point) jest podstawowym warunkiem pomyślnej produkcji i dystrybucji żywności.

Producenci żywności muszą przestrzegać szeregu wymagań, aby nie narażać zdrowia i dbać o bezpieczeństwo konsumentów, w tym regularną analizę i kontrolę zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych w trakcie przemieszczania składników i produktów, produkcji, pakowania oraz wysyłki.

Postępując zgodnie z zaleceniami w zakresie „planowania, działania, sprawdzania i reagowania”, producenci żywności muszą być w stanie dokładne rejestrować swoją aktywność i ją archiwizować, aby móc skutecznie identyfikować i monitorować swoje produkty spożywcze i napoje na wszystkich etapach łańcucha dostaw: od gospodarstwa lub fabryki po użytkownika końcowego.

Ponadto należy wprowadzić narzędzia kontroli oraz środki zapewnienia prawidłowej higieny poprzez dokumentowanie harmonogramów utrzymania czystości, zwalczania szkodników, szkoleń personelu, przestrzegania higieny osobistej, gospodarowania odpadami, pakowania, wysyłki i zwrotów.

Firma SATO jest liderem rozwiązań w dziedzinie drukowania dla branży spożywczej. Oferta firmy obejmuje szeroki wybór technologii znakowania w oparciu o kody kreskowe i znaczniki RFID, aby zapewnić dokładne i ciągłe monitorowanie każdej aktywności w łańcuchu dostaw. Firma SATO, w oparciu o bogatą ofertę zintegrowanego sprzętu, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych, pomaga swoim klientom podnosić efektywność działań i dbać o bezpieczeństwo żywności efektywnie dostosowując etykiety do specyficznych potrzeb produkcji.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

AUTOMATYZACJA PROCESÓW PRZESTRZEGANIA STANDARDÓW BEZPIECZEŃSTWA

Sprzęt do produkcji żywności

Dzięki automatyzacji procesu zarządzania bezpieczeństwem w branży produkcji lub dystrybucji żywności, menedżerowie mają możliwość aktywnego rozpoznawania i błyskawicznego eliminowania zagrożeń. Zdolność do identyfikowania zagrożeń w czasie rzeczywistym pozwala uniknąć strat zasobów, pieniędzy i czasu, a także zapewnia konsumentowi bezpieczeństwo, co jest szczególnie ważnym zagadnieniem dla każdego producenta żywności.

Widoczność produktów na wszystkich etapach złożonego łańcucha dostaw ma kluczowe znaczenie dla producentów żywności w kwestii ich wywiązania się ze zobowiązań wobec społeczeństwa. Świadomość i działania konsumentów oraz rządów sprawiły, że przemysł spożywczy znalazł się w ostatnich latach w centrum zainteresowania. W efekcie identyfikowalność produktów żywnościowych w łańcuchu dostaw przestała być jedynie zaleceniem, a stała się wymogiem.

Dzięki rozwiązaniom firmy SATO w dziedzinie drukowania termicznego etykiet i znaczników RFID, możliwe jest uzyskanie pełnej kontroli na wszystkich etapach dostaw. Pojedyncze przedmioty dowolnego typu, w tym opakowania, kartony, pudełka, skrzynki lub palety, mogą być precyzyjnie i łatwo identyfikowane, wycofywane oraz zwracane.

Rozwiązania firmy SATO pozwalają branży spożywczej na:

  • Identyfikowanie oraz monitorowanie importu i eksportu surowców, a także wieloskładnikowych produktów spożywczych, dodatków i wyrobów przetworzonych
  • Dokładne rozliczanie surowców, zarządzania zapasami i wysyłkami
  • Zintegrowanie bezpieczeństwa żywności z innymi procesami i systemami przedsiębiorstwa
  • Dokumentowanie pochodzenia produktów i łańcucha dostaw produktów gotowych
  • Ograniczanie zapotrzebowania na czynności administracyjne związane z etykietowaniem i eliminowanie nieprecyzyjnych procesów ręcznych
  • Szybkie reagowanie na zmiany legislacyjne
  • Bezproblemową integrację danych w całym łańcuchu dostaw

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

BUDOWANIE KULTURY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Personel przeprowadzający kontrolę żywności

Przeprowadzone w 2015 r. badanie o zasięgu światowym wykazało, że kierownictwo wyższego szczebla postrzega kulturę organizacyjną jako najważniejszy problem z punktu widzenia zdolności do sprostania wyzwaniom przyszłości11. Przedstawiciele kierownictwa zadają sobie pytanie, nie o to, czy kultura wpływa na wyniki przedsiębiorstwa, tylko o to, w jaki sposób można pozytywnie wpływać na kulturę w celu sprostania ważnym wymogom, takim jak bezpieczeństwo żywności.

Jako lider rozwiązań w dziedzinie automatycznej identyfikacji, firma SATO ma świadomość, że wdrożenie szeregu zintegrowanych technologii drukowania w celu zapewnienia niezbędnych środków kontroli i zarządzania, może znacząco wpłynąć na zachowanie i stosunek pracowników do bezpieczeństwa żywności.

Współczesne wygodne urządzenia mobilne i sieciowe umożliwiają przedsiębiorstwom z branży spożywczej tworzenie odpowiedzialnej kultury organizacyjnej, w której dba się o bezpieczeństwo żywności na wszystkich etapach: od przyjęcia surowców i składników aż po przetwarzanie i wysyłkę.

Zapewniając łatwy dostęp do danych, proste w obsłudze interfejsy zarządzania znakowaniem, identyfikacją i monitorowaniem towarów oraz filmy instruktażowe i porady, rozwiązania SATO ułatwiają i usprawniają zarządzanie bezpieczeństwem żywności.

Pracownicy mogą polegać na niezawodnej technologii firmy SATO, która wspiera ich codzienną działalność. Rozwiązania firmy SATO pozytywnie wpływają na pracowników i umożliwiają menedżerom tworzenie prawdziwej kultury bezpieczeństwa żywności.

1 Food Safety Magazine, July 2018 - Company culture and the path to improved food safety

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

KONTAKT Z NAMI

TwitterLinkedInYouTubeFacebook