Zarządzanie lekami

Branża farmaceutyczna i medyczna to wyjątkowo skomplikowane i wysoce uregulowane sektory. Przestrzeganie najwyższych krajowych i międzynarodowych norm jakości, bezpieczeństwa oraz dokładności procesów wynika z odpowiedzialności za zdrowie pacjentów; konsekwencje popełnienia błędu mogą być katastrofalne – może w jego wyniku dojść nawet do utraty życia.

Sektor farmaceutyczny ma obecnie zasięg międzynarodowy i funkcjonuje w ramach globalnych łańcuchów dostaw, sieci produkcyjnych oraz rynków zbytu. Z tego powodu zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa wymaga większej kontroli prawnej w obliczu wzrostu złożoności łańcucha dostaw i pogorszenia jego przejrzystości.

System norm GS1 został ustanowiony, aby podnieść efektywność łańcucha dostaw w wielu sektorach, w tym farmaceutycznym. Przestrzeganie norm w opiece zdrowotnej ma na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa pacjentom, podniesienie efektywności łańcucha dostaw a przede wszystkim poprawę identyfikowalności leków.

Jako czołowy dostawca rozwiązań drukowania i etykietowania dla branży medycznej, firma SATO posiada szeroką ofertę w zakresie drukowania kodów kreskowych, zgodnych z systemem GS1. Kody kreskowe i normy systemu GS1 pomagają sprostać podstawowym wyzwaniom, przed którymi stoją świadczeniodawcy usług medycznych i zapewniają znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa pacjentów oraz niższe koszty operacyjne.

SERIALIZACJA I WALIDACJA ETYKIET

Odbiór leków pacjentów w aptece

W lutym 2016 r. we wszystkich państwach członkowskich UE weszła w życie dyrektywa unijna dotycząca zwalczania procederu fałszowania leków (FMD), a jednym z jej założeń jest pełne zharmonizowanie wykorzystania unikalnych identyfikatorów na terenie Unii Europejskiej.

Dyrektywa przewiduje, że do lutego 2019 r. na opakowaniach leków oraz produktów farmaceutycznych i medycznych wprowadzone zostaną elementy zabezpieczające, w tym matryce danych a także unikalne numery identyfikacyjne, numery partii, daty ważności, numery seryjne oraz ewentualne krajowe numery refundacyjne.

Firma SATO oferuje różne sposoby sprawdzania wydrukowanych etykiet, począwszy od systemu prostej weryfikacji kodów kreskowych dostarczanego przez firmę Datalogic i dostępnego z urządzeniami obu serii, tj. CL4NX i CL6NX, a skończywszy na systemie pełnej weryfikacji etykiet poprzez optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) i optyczną weryfikację znaków (OCV), dostępnym z urządzeniami z serii CL4NX.

Aby zachować zgodność z dyrektywą, na wszystkich opakowaniach leków do 2019 roku należy umieścić kod spełniający poniższe wymogi:

  • Kod na opakowaniu powinien zawierać unikalną dla danego produktu sekwencję znaków numerycznych lub alfanumerycznych
  • Kod powinien umożliwiać identyfikację przynajmniej nazwy, nazwy zwyczajowej, postaci farmaceutycznej, mocy produktu leczniczego, wielkości opakowania i typu opakowania opatrzonego unikalnym identyfikatorem (tzw. „kod produktu”)
  • Kod musi być numeryczną lub alfanumeryczną sekwencją maksymalnie 20 znaków, wygenerowaną przez deterministyczny lub niedeterministyczny algorytm randomizacji (tzw. „numer seryjny”)
  • Kod powinien zawierać krajowy numer refundacyjny lub inny numer identyfikujący produkt leczniczy, jeżeli jest to wymagane przez państwo członkowskie, w którym produkt ma być wprowadzony do obrotu (9.2.2016 L 32/7 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej)
  • Kod powinien wskazywać numer partii
  • Kod powinien wskazywać datę ważności
  • Konieczne jest także wprowadzenie zabezpieczenia, np. plomby, przed ingerencją z zewnątrz

Dowiedz się więcej na temat systemu GS1 dla świadczeniodawców usług medycznych

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

BEZPIECZEŃSTWO LEKÓW W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ RFID

Personel wykorzystujący technologię RFID z receptami na leki

Dzięki zautomatyzowaniu procesu zarządzania zapasami w dużych i małych placówkach opieki medycznej można zmniejszyć zapotrzebowanie na wykonywane ręcznie, pracochłonne czynności oraz możliwe staje się zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia kosztownych błędów.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją: Nowe sposoby zarządzania zapasami.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

KONTAKT Z NAMI

TwitterLinkedInYouTubeFacebook