Efektywność procesów

Sprostanie wymogom efektywności łańcucha dostaw i umownym zobowiązaniom branży motoryzacyjnej jest skomplikowanym zadaniem. Zarządzanie całym asortymentem, często w skali globalnej oraz gwarancją realizacji wszystkich dostaw na czas, może stanowić wyzwanie nawet dla najbardziej zaawansowanych technicznie dostawców.

Dzisiejszy przemysł motoryzacyjny można uznać za pioniera w organizacji kompletnego łańcucha dostaw i cyfryzacji produkcji w celu wspierania efektywności procesów. Wykorzystując zalety Internetu rzeczy (IOT), producenci OEM przyporządkowują unikalne identyfikatory do komputerów, procesów fizycznych i cyfrowych, obiektów, zasobów oraz ludzi, co umożliwia przesyłanie danych w sieci bez ingerencji człowieka.

Firma SATO oferuje szereg spersonalizowanych inteligentnych rozwiązań, które zaspokajają potrzeby łańcucha dostaw zintegrowanego cyfrowo z procesami produkcyjnymi. Wśród ww. rozwiązań są na przykład:

Platforma AEP firmy SATO pozwalająca na wykorzystywanie drukarki jako samodzielnego rozwiązania do drukowania, by wyeliminować kosztowną konieczność stosowania komputerów w obszarze produkcji. Użytkownicy mogą drukować etykiety i znaczniki po połączeniu drukarki z urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak klawiatura z USB, skaner kodów kreskowych lub korzystając bezpośrednio z przycisków drukarki do pobierania informacji z bazy danych.

Zapewniając użytkownikom łatwą integrację drukarki z innymi urządzeniami, tj. programowalny sterownik (PLC), firma SATO dąży do automatyzacji procesów, by zminimalizować czasochłonne dostosowywanie urządzenia lub oprogramowania. Platforma AEP firmy SATO umożliwia podmiotom branży motoryzacyjnej redukcję kosztów, zwiększenie stopnia wykorzystania powierzchni produkcyjnej, drukowanie bez komputera, podniesienie wydajności i ograniczenie przypadków nieuprawnionego użycia przy zachowaniu zdolności do utrzymania niczym niezakłóconej dostępności drukarki do pracy.

Firma SATO oferuje producentom OEM z branży motoryzacyjnej i ich dostawcom możliwość drukowania na życzenie w czasie rzeczywistym, aby usprawnić przepływ pracy, kontrolę zapasów i dystrybucji we współczesnym globalnym łańcuchu dostaw.

IDENTYFIKOWALNOŚĆ

Produkcja drzwi samochodowych

Specyfika globalnego sektora motoryzacyjnego nieustannie się zmienia. W warunkach globalnej gospodarki, większej konkurencji i rosnącego znaczenia rynków wschodzących wymagana jest ciągła rewizja celów produkcyjnych, partnerów zaopatrzeniowych i strategii marki.

Przy wzroście konkurencyjności i zgodności z przepisami kluczem do sukcesu jest koncentracja na ulepszaniu jakości, obniżaniu kosztów, optymalizacji procesów i ostatecznie skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek w całym łańcuchu dostaw: od lakierowania, przez karoserię aż po układ przeniesienia napędu.

Identyfikowalność w branży motoryzacyjnej jest procesem polegającym na udokumentowaniu pochodzenia części i podzespołów powiązanych z konkretnym pojazdem lub typem pojazdów. Rodzaj pozyskiwanych tą drogą informacji zależy od wielu czynników, ale najczęściej zbierane dane to: numer partii, numer modelu lub numery seryjne, producent, pochodzenie, data, godzina i miejsce produkcji, podzespoły wykorzystane do montażu, data przydatności itp.

Wszystkie te dane mogą być umieszczone w kodzie kreskowym i oznaczeniu części. Czytniki kodów kreskowych umożliwiają dekodowanie danych w całym cyklu żywotności części i przekazują je do systemu ERP (Enterprise Resource Planning), gwarantując pełną identyfikowalność każdej części gotowego pojazdu.

Widoczność danych od rozpoczęcia produkcji do zakończenia eksploatacji ma kluczowe znaczenie dla wszystkich podmiotów związanych z branżą motoryzacyjną w całym łańcuchu dostaw. Identyfikowalność w oparciu o etykiety z kodami kreskowymi i znacznikami RFID zapewnia:

  • Precyzyjne zarządzanie finansami – koszty i zyski łatwe do zidentyfikowania na każdym etapie procesu
  • Wdrożenie do produkcji metody „poka-yoke” – natychmiastowej korekcji błędów, dzięki pełnej widoczność danych i wszystkich etapów procesu
  • Zdolność do sprostania wymogom prawnym, zgodności normatywnej i odpowiedzialności
  • Pełna optymalizacja procesów w celu skrócenia czasu realizacji, w tym optymalizacja stanu zapasów i niezbędnych do wykonania zadań
  • Zdolność do zminimalizowania ingerencji człowieka i ograniczenia związanego z tym ryzyka błędów
  • Uniknięcie ryzyka odrzucania i wycofywania wadliwych produktów oraz ograniczenia kosztów dotarcia do konsumenta w przypadku wycofania produktów o bardzo dużej wartości
  • Przeciwdziałanie fałszowaniu towarów o wysokiej wartości
  • Ochrona wizerunku marki

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

TRANSPARENTNOŚĆ ŁAŃCUCHA DOSTAW

Personel fabryki samochodów

Biorąc od uwagę ogromną liczbę 30 000 części w pojedynczym pojeździe, wliczając każdą śrubkę, w połączeniu z produkcją metodą Lean, łatwo wyobrazić sobie złożoność łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej!

Dysponując zapasami zredukowanymi do absolutnego minimum w halach produkcyjnych, producenci z branży motoryzacyjnej oczekują kontraktów z gwarancją zaopatrzenia na czas. W ramach takich umów każde niedotrzymanie zobowiązania, powodujące przestój linii, jest surowo karane. W związku z tym producenci i ich dostawcy potrzebują pełnej przejrzystości etapów łańcucha dostaw, aby móc aktywnie reagować na sytuację i unikać zakłóceń w tym wrażliwym środowisku produkcyjnym.

Firma SATO, jako lider rozwiązań w dziedzinie identyfikacji automatycznej i gromadzenia danych, ma świadomość napięć występujących w łańcuchu dostaw. W odpowiedzi na nie oferuje ona szeroki wybór inteligentnych rozwiązań do etykietowania na życzenie, zarówno w oparciu o kody kreskowe i znaczniki RFID, aby zapewnić całodobowy dostęp do informacji dotyczących warunków zaopatrzenia. Dzięki widoczności zaopatrzenia, zarządzanie produkcją może być precyzyjnie dostosowane do potrzeb klienta, aby skrócić czasów realizacji zleceń.

Niezależnie od etapu w łańcuchu dostaw, na którym znajduje się dany produkt, możliwe jest uzyskanie wglądu w koszty, zapasy, dostawy i zagadnienia zgodności z przepisami. Dotyczy to wszystkich części motoryzacyjnych - pojedynczych elementów, opakowań z tworzyw sztucznych, kartonów, palet, wózków, kontenerów rolkowych i pojemników. Dzięki łatwej identyfikacji każdego podzespołu lub materiału opatrzonego etykietą z kodem kreskowym lub znacznikiem RFID w całym łańcuchu dostaw, możliwe jest prowadzenie analiz biznesowych w czasie rzeczywistym.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII RFID

Powstawanie silników samochodowych

Wykorzystywana na świecie w celu podnoszenia wydajności, technologia RFID zapewnia przejrzystość i ułatwia monitorowanie łańcuchów dostaw.

Wyzwania, przed jakimi stoi branża motoryzacyjna, są ogromne; rynek jest niezwykle konkurencyjny i dynamiczny, a marże niewielkie. Konkurencja na rynku globalnym oraz rozwój sektora samochodów elektrycznych i hybrydowych w gospodarkach państw zachodnich stanowi wyzwania dla łańcucha dostaw.

Technologia RFID okazuje się być niezbędnym rozwiązaniem, zapewniającym konkurencyjność producentów dzięki obniżaniu kosztów i eliminowaniu strat w łańcuchach dostaw.

Niezależnie od tego, na którym etapie łańcuch dostaw - między przyjęciem a wysyłką - znajduje się produkt, tagi RFID nadają się do znakowania pojedynczych części i materiałów, umożliwiając ich automatyczny odbiór na kolejnym etapie łańcuch. Dane wyrobu można zsynchronizować z systemem ERP i z systemem informacji biznesowej, aby zapewnić dokładność oraz uniknąć błędów, pomyłek i nieprawidłowych wysyłek. Drzwi w punkcie wysyłkowym mogą być wyposażone również w czytniki RFID, aby monitorować produkty i zasoby na terenie obiektu i uniknąć nieprawidłowości.

W ramach zarządzania niezgodnymi częściami i materiałami, technologia RFID skraca czas przetwarzania, zapewniając widoczność problemu, danych i analiz jakościowych, operacji finansowych oraz innych kluczowych zagadnień związanych z wystąpieniem wadliwej partii. Zapotrzebowanie na zapasy i materiały może zostać szybko zaspokojone, a odzyskiwanie kosztów odbywa się szybciej.

Znaczniki RFID można wykorzystać do usprawnienia przebiegu produkcji, aby uniknąć przestojów, poprzez gwarancję ciągłego dostępu do materiałów. W przypadku złożonych globalnych łańcuchów dostaw oznacza to, że integracja części z wielu źródeł odbywa się bardziej efektywnie i pozwala ograniczyć ilość odpadów.

Tam, gdzie produkowane są pojazdy o wysokiej wartości lub z dużą ilością zabezpieczeń, rozwiązania RFID firmy SATO stanowią gwarancję, że niestandardowe komponenty są znakowane i weryfikowane w celu uniknięcia fałszerstw oraz że producent działa zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa.

Po zakończeniu produkcji technologia RFID pozwala zlokalizować każdy pojazd, nawet jeśli jest on częścią dużej floty, za pomocą unikalnego numeru seryjnego powiązanego z numerem VIN i historią produkcji pojazdu. Przejrzystość towarzysząca temu procesowi zapewnia prawidłowe dokonywanie przeróbek i terminowe realizowanie dostaw gotowych samochodów.

Technologia RFID firmy SATO umożliwia globalne monitorowanie zasobów i łańcucha dostaw w celu podnoszenia poziomu wydajności przemysłu motoryzacyjnego, aby ograniczać koszty i przestoje z myślą o budowaniu konkurencyjności marek.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

Personel działu zapewnienia jakości w fabryce samochodów

Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku motoryzacyjnym posiadanie zintegrowanego i uporządkowanego modelu zarządzania jakością jest kluczem do zachowania niskich kosztów oraz ochrony wizerunku i reputacji marki. W przypadku złożonych globalnych sieci dostaw, łatwiej jest to powiedzieć niż zrobić, szczególnie jeśli nie dysponuje się wsparciem w zakresie zarządzania jakością.

Jako wiodący dostawca rozwiązań automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych dla branży motoryzacyjnej, firma SATO ma świadomość, że zapewnienie jakości wymaga połączenia zarządzania procesami i produktami z audytami, przeprowadzanymi w całym systemie zaopatrzenia. Aby poradzić sobie z zarządzaniem dostawcami, wymagane jest utrzymanie standardów w zakresie bezpieczeństwa i jakości produktu przez całą jego żywotność, monitoringu jakości fabrycznej, kontroli wysyłek oraz kompleksowego zarządzania danymi.

Bezpieczeństwo klientów zawsze musi być główną troską każdego producenta pojazdów. Tymczasem tandetne wykonanie lub słaba jakość materiałów może być bardzo szkodliwa dla budowania zysku i reputacji, jeśli nie zostaną podjęte skuteczne środki zaradcze. Mając do spełnienia szereg międzynarodowych, krajowych i branżowych wymogów, producenci potrzebują niezawodnych i spójnych procesów zapewnienia jakości.

Na potrzeby identyfikacji i monitorowania produktów, swoim klientom z branży motoryzacyjnej firma SATO oferuje szeroki wybór inteligentnych, przemysłowych, stacjonarnych i przenośnych rozwiązań do drukowania wraz z najnowszym oprogramowaniem oraz zgodnymi ze standardami etykietami. Biorąc od uwagę, że w pojedynczym pojeździe jest nawet 30 000 części, kontrola jakości wymaga wydajnych procesów identyfikacji i monitorowania, dostępnych z najnowszą technologią kodów kreskowych i znaczników RFID.

Oferując kompletne rozwiązania, firma SATO zapewnia widoczność i identyfikowalność w całym łańcuchu dostaw, gwarantując producentom jakość, bezpieczeństwo i pewniejszą przyszłość.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I OBIEKTAMI

MAKSYMALIZACJA WSZECHSTRONNOŚCI PRODUKCJI POJAZDÓW NA MIARĘ XXI WIEKU W OPARCIU O ROZWIĄZANIE SATO VISUAL WAREHOUSE™


Reagując na dynamikę rynku motoryzacyjnego i wysoki poziom konkurencji, producenci nieustannie poszukują nowych strategii zwiększania swojego udziału przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów i podnoszeniu wydajności. Wiele z tych wysiłków koncentruje się obecnie na stworzeniu elastycznego modelu produkcyjnego w celu pokonywania ograniczeń tradycyjnego podejścia przemysłu motoryzacyjnego.

Typowymi wymaganiami, przed jakimi stoi branża, są obecnie: dostosowanie tradycyjnych procesów produkcyjnych i logistycznych do potrzeb nowej globalnej dystrybucji, klas pojazdów (ekonomiczna, średnia, premium), typów silników (autonomiczne, spalinowe, elektryczne lub hybrydowe), oczekiwań klientów w zakresie personalizacji pojazdów oraz produkcji mniejszych partii z myślą o małych segmentach konsumenckich.

Marki motoryzacyjne muszą szybko reagować na zmiany rynkowe, jednocześnie optymalizując wykorzystanie mocy produkcyjnych. Kluczową strategią są wszechstronne i samodzielne modele produkcji i logistyki, oparte na systemach lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS), takich jak SATO Visual Warehouse.

Zapewniając możliwość lokalizowania wszystkich istotnych obiektów, zasobów lub towarów z dokładnością do 30 centymetrów w obrębie całego zakładu produkcyjnego, rozwiązania firmy SATO wprowadzają IOT do branży motoryzacyjnej oraz oferują bezproblemowy dostęp do danych w czasie rzeczywistym na potrzeby wykorzystania analityki biznesowej na niespotykanym dotąd poziomie.

Rozwiązanie SATO Visual Warehouse jest niczym GPS magazynu i motoryzacyjnego zakładu produkcyjnego. Działając jako wewnętrzny system pozycjonowania (IPS), tworząc wizualne trójwymiarowe odwzorowanie obiektu, technologia SATO Visual Warehouse może znajdować zastosowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, dostarczając precyzyjne dane lokalizacji obiektów w czasie rzeczywistym.

System Visual Warehouse™ pozwala lokalizować obiekty z większą precyzją (z dokładnością do 30 cm) niż konwencjonalne systemy lokalizacyjne. Odbywa się to z wykorzystaniem przenośnych urządzeń, które prowadzą pracownika do celu w oparciu o trójwymiarowe mapy i wskazówki głosowe.

System ułatwia wykonywanie czynności magazynowych w dowolnych lokalizacjach, co przynosi poprawę efektywności, przyspieszenie wysyłek poprzez wskazanie najkrótszej trasy oraz umożliwia zarządzanie zapasami i wysyłkami dostosowanymi do charakterystyki każdego produktu.

Rozwiązanie to łączy w sobie technologie automatycznej identyfikacji w oparciu o kody kreskowe i znaczniki RFID z technologią wyświetlania trójwymiarowych map i lokalizacji tras. Opracowany specjalnie dla logistyki i dystrybucji system wykorzystuje obrazy 3D oraz funkcje audio i video na poręcznych, przenośnych urządzeniach z myślą o uwolnieniu rąk pracowników oraz poprawie efektywności na etapie przyjmowania, kontroli i wysyłki w łańcuchach dostaw.

Dzięki funkcji zdalnego wsparcia, która wskazuje najkrótszą drogę dotarcia do produktu za pomocą zrozumiałych wskazówek głosowych (np. „dwa metry do szukanego produktu”, „skręć w prawo w następną alejkę” lub „dokonano zmiany rodzaju i ilości produktów do wysyłki”), system skutecznie zmniejsza nakład pracy fizycznej a zwiększa efektywność pracownika, niezależnie od poziomu jego doświadczenia.

Konwencjonalne procedury logistyczne wykorzystujące dokumentację papierową są podatne na spadki efektywności i błędy oraz powodują zróżnicowanie dokładności w zależności od osoby (mniej doświadczeni pracownicy muszą sprawdzać procedury w trakcie pracy). Po zintegrowaniu z infrastrukturą centrum logistycznego, system SATO Visual Warehouse monitoruje dokładne ułożenie magazynu za pomocą urządzeń lokalizujących, rozmieszczonych w całym magazynie i znaczników UWB, które noszą przy sobie pracownicy. System zarządza danymi lokalizacji (współrzędnymi) otrzymanych produktów, aby bez przeszkód kierować pracowników do miejsc ich położenia. Dzięki temu rozwiązaniu, sieci łańcuchów dostaw dla przemysłu motoryzacyjnego i zakłady produkcyjne mogą wykorzystywać system lokalizacji zapasów, co w innym przypadku stanowiłoby wyzwanie z punktu widzenia procedur przyjęcia i wysyłki.

POZNAJ ROZWIĄZANIA SATO

KONTAKT Z NAMI

TwitterLinkedInYouTubeFacebookInstagram